Vastaa kysymykseenKristuksen sovitustyö pelastaa?    / hypocrite

Lisään vielä toisen näkökulman tähän.
1. Ihminen voi tulla uskoon erinomaisen vähillä tiedoilla. Pitää tehdä parannus (=Kääntyä Jumalan puoleen synninn sijaan) ja turvata uskossa Jeesukseen Kristukseen.
2. Kun ihminen on uskossa, Jumala alkaa opettaa hänelle hengellisistä asioistaan, joista yhtenä ensimmäisistä kuuluu ymmärrys kolmiyhteisestä Jumalasta ja Jeesuksen sovitustyön merkityksestä Golgatan ristillä. Tämä tapahtuu Raamatun sanan kautta.
3. Jos ymmärrys hengellisistä asioista ei ala lisääntyä, syynä voi olla kaksi asiaa

 • A) Et kuule tai lue sanaa. Siihen on helppo vastata, lisäämällä sanan lukemista ja kuulemista.
 • B) EI ole uskossa laisinkaan, johon liittyy se, ettei ymmärrä kolmiyhteistä Jumalaa: Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Vastaus tähän on, että pitää tulla oikeasti uskoon, uudestisyntyä ja saada Pyhä Henki. 

Uskoontullut on siis uudestisyntynyt ja saanut Pyhän Hengen ja mahdollisuuden ymmärtää hengellisiä asioita. 

 1. Kor.2 

  12 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;

  13 ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.

  14 Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.

  15 Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.

Vastaaja: OP

Scroll to Top