Evankeliumin helmet

Evankeliumin helmet kuvastavat kuutta eri vaihetta Jumalan pelastussuunnitelmassa. Helmien avulla on helppo kertoa evankeliumi.

 • Kirkas, luominen
  • ” Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää.” 1.Moos.1:31
 • Musta, synti
  • ”sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta ” Room.3:23
 • Punainen, veri
  • ”Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö”, 1.Piet.3:18
 • Valkoinen, usko
  • ” Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”, joh.3:16
 • Vihreä, kasvu
  • ”halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen”, 1.Piet.2:2
 • Kultainen, taivas
  • ” minä näin uuden taivaan ja uuden maan; … eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.” Ilm.21:1,4
Scroll to Top