Raamattu ja sen inspiraatio

Raamattu ja sen inspiraatio.

Raamattu on maailman ostetuin ja luetuin kirja.
Sitä on painettu 7,9 miljardia kappaletta
Käännetty n.500 kielelle ja lisäksi UT käännetty lähes 2000 kielelle
90% maailman väestöstä pystyy lukemaan raamattua ymmärtämällään kielellä
Raamatun luonne kirjana on varsin erikoinen sillä sen sanotaan olevan Jumalan sanaa vaikkakin ihmisten kirjoittamana.

On kaksi syytä miksi uskotaan raamatun olevan Jumalan meille antama ilmoitus. Sisäinen todistus, eli Raamattu itse sanoo niin
Ulkoinen todistus, eli se kertoo asioita joita vain Jumala voi tietää ja toiseksi se vaikuttaa suuren muutoksen kaikissa ihmisissä jotka Raamatun sanoman kuulevat ja ymmärtävät

Sisäinen todistus
(n.300 jaetta missä suoraan sanotaan että Raamattu on Jumalalta + epäsuoria 3000). Tässä muutama esimerkki.
Jes 55: 10. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän,11. niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.
Ps 12: 7. Herran sanat ovat todet ja puhtaat, kirkkaat kuin seitsemästi puhdistettu hopea, joka hohtavana juoksee sulattimesta.
Ps.19: 8. Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta.9. Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat, ne avaavat silmäni näkemään.10. Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki.
Ps 93: 5. Sinun säädöksesi, Herra, ovat lujat ja varmat, pyhänä hohtaa sinun temppelisi ajasta aikaan.
Ps 119: 9. Miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä? Siten, että noudattaa sinun sanaasi.
Ps 119: 18. Avaa silmäni näkemään sinun lakisi kaikkine ihmeineen.
Ps 119: 89. Herra, sinun sanasi on ikuinen. Sen luja perusta on taivaassa.
Ps 119: 97. Kuinka rakastankaan sinun lakiasi! Kaiken päivää minä sitä tutkin.98. Sinun käskysi ovat alati ohjeenani, ne tekevät minut vihollisiani viisaammaksi.99. Olen oppineempi kuin kaikki opettajani, kun tutkin sinun liittosi säädöksiä.100. Olen viisaampi kuin kansan vanhimmat, kun noudatan sinun säädöksiäsi.101. Pahan poluille en jalallani astu, minä tahdon totella sinun sanaasi.102. Sinun päätöksistäsi en poikkea syrjään, sillä sinulta minä olen oppini saanut.103. Miten suloiset ovatkaan sinun sanasi! Ne maistuvat hunajaa makeammilta.104. Sinun säädöksesi antavat minulle ymmärrystä. Sen tähden minä vihaan kaikkia valheen teitä!105. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.
Ps 119: 130. Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä.
Sanl. 30: 5. Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu, hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.6. Hänen sanoihinsa älä lisää mitään – hän vaatii sinut tilille, ja petoksesi tulee julki.
Jer 15: 16. Kun sinun sanasi tulivat minulle, minä ahmin ne. Sanasi olivat minun iloni ja sydämeni riemu. Sinä, Jumala, Herra Sebaot, olet kutsunut minut omaksesi!
Mark 13: 31. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
Joh 10:35. Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi.
Room 10: 17. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.
Kol 3: 16. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
2.Tim 3: 16. Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.
Ilm 1: 1. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Jumala lähetti enkelinsä ja ilmoitti kaiken tämän palvelijalleen Johannekselle,2. joka nyt omalla todistuksellaan vahvistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken minkä on nähnyt.

Ulkoinen todistus
Ilmoittaa vain Jumalan tuntemia totuuksia
i. Historia ennen luomista >>>> tulevaisuuteen maailman loppuun
ii. Raamattu kertoo yksityiskohtaisesti historiallisista tapahtumista, sen todenperäisyys ja tarkkuus on arkeologisten todisteiden että muiden kirjallisten dokumenttien perusteella on kerta toisensa jälkeen osoitettu. Raamatun kertomat historialliset tapahtumat pitävät paikkansa. Raamattu on muinaisten aikojen paras dokumentti.
iii. Kuvaa Jumalan ominaisuudet, mielenlaadun ja suvereenisuuden
iv. Kertoo Jumalan suunnitelman ja tarkoituksen olemassaololle
v. Tieto ihmisestä: Jumalan kuva – syntiinlankeemus – lunastus – pelastus
Sanan vaikutus maailmassa
i. Antaa koko maailmalle moraaliset arvot
ii. Ihmiset, jotka ymmärtää Sanan muuttuu pysyvästi
iii. On koko historiansa ajan kestänyt kaikki tieteen, uskontojen ja filosofian hyökkäykset
iv. Avaa ihmisille aistimaailmaa laajemman ymmärryksen elämästä: taivas-helvetti, henkimaailman vaikutus, enkelit, rukousten kuuleminen, Jumalan puuttuminen historiaan, luonnonlait,
Miten Raamattu on syntynyt?
Ihmeellisesti syntynyt

 • i. Raamattu on syntynyt 1600 vuoden aikana ja on 66 kirjan kokoelma
 • ii. Sillä on 40 kirjoittajaa, kuninkaita, filosofeja, kalastajia, paimenia, lääkäreitä, valtiomiehiä, runoilijoita ja maanviljelijöitä
 • iii. Silti Raamattu on yksi katkeamaton kokonaisuus 1. Moos – Ilm.

Ihmiset ovat kirjoittaneet sen mitä saivat Jumalalta. Esim.

 • i. 2.Piet 1: 21. sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.
 • ii. Jer 1: 4. Minulle tuli tämä Herran sana: (Jer, Hes, Sak)
 • iii. Hoos 1: 1. Herran sana, joka tuli Hoosealle, Beerin pojalle.

Raamatussa on kaikkea kirjallista muotokieltä proosaa, runoutta, historiallista kuvausta ja dokumentteja, silminnäkijä kertomuksia, ja ilmestyksen kuvauksia

i. Esim. runoutta ei pidä lukea tieteellisenä tai historiallisena tekstinä
Se on Jumalan inspiroima eikä edes kirjoittajat ole aina ymmärtäneet kaikkea mitä kirjoittivat. Joissain kohdin sanan ymmärtäminenkin on vaikeaa
Siksi raamattua voikin vain ymmärtää intuition kautta eli sama Jumalan Henki joka antoi inspiraation kirjoittajalle antaa myös intuition lukijalle. Ilman Jumalan Hengen osallisuutta Raamatussa olevaa Jumalan sanaa ei voi ymmärtää. Vaan se jää tavalliseksi vaikeaselkoiseksi kirjaksi.
2.Kor 14. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla.15. Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea

Raamatun inspiraation teoriat.
On useita teorioita Raamatun inspiraatiosta. Nämä teoriat sitten määrittelevät miten Raamattua voidaan lukea ja millainen auktoriteetti sillä on lukijalle.
Sana inspiraatio eli täydellinen inspiraatio
Jumala innoitti (inspiroi) kirjoittajaa, laajentaen hänen ajatteluaan ja ymmärrystään valitsemaan sanat joita hän kirjoitti.
Jumala ei ohittanut ihmisen personallisuutta (ymmärrys, tahto, tunteet) vaan sallii kirjoittajan persoonallisuuden näkyä kirjoitetussa: ihmisen oma ajattelu, tyyli, rukous, ahdistus, pelot, toiveet ja pettymykset, jne
Jumala vaikutti ihmisen persoonallisuuden kautta kuitenkin niin että syntyi absoluuttinen Jumalan sana, mutta inhimillisinä ajatuksina
Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäinen ilmoitus on erehtymätön eikä sisällä asia virheitä. Tämä ei tarkoita valokuvan tarkkaa kuvaa vaan inspiroitua taiteilijan maalausta jossa on epätarkkuuksia, mutta epätarkkuudet korostavat kuvattavan tilanteen aitoutta ja totuudellisempaa kuvaa.
Raamattu on kirjoitettu VT Hebrean, Aramean kielellä ja UT koinee Kreikan kielellä. Joten kaikki nykyiset Raamatun kopiot eri kielille on käännöksiä ja siis sisältää jo ihmisen tulkintaa ja jokainen tulkinta on vain jonkinlainen likiarvo alkuperäisestä
Alussa Raamattua kopioitiin käsin kirjoittamalla siinäkin on jo tullut mukaan virheitä, mutta näyttää siltä että ne virheet on varsin vähäisiä eivätkä paljoakaan vaikuta sanomaan.

Mekaaninen inspiraatio eli Saneluteoria
Jumala käytti kirjoittajaa ikään kuin kirjoituskoneena. Vaikutti niin että pieninkin pilkku on innoitettu. Persoonallisuus ja ihmisen oma ajattelu on ohitettu.
Tämän teorian ongelma kuitenkin on se, että kirjoittajien persoonallisuus ja tyyli näkyy. Voisi olettaa että jos Raamattu on saneltu koko tyylin pitäisi olla yhtenäinen ja sanojen valinta yhtenäinen
Toki voidaan olettaa että Jumala siitä huolimatta voisi antaa inhimillisyyden näkyä.
Tämä tarkoittaisi, että Raamattu ei sisällä alkutekstinä asia eikä sana virheitä
Mutta esim. Paavalin tuskan huuto juutalaisten puolesta olisi ongelma. Rom 9: 1. Vakuutan Kristuksen nimessä, että puhun totta, ja Pyhän Hengen valaisema omatuntoni todistaa, etten valehtele:2. Minulla on sydämessäni raskas suru ja lakkaamaton tuska.3. Toivoisin suorastaan, että itse olisin kirottu ja erotettu Kristuksen yhteydestä, jos se vain auttaisi veljiäni, oman kansani jäseniä.
Toisaalta voisi kyllä olla, että jotkut osat raamattua on saneltu.

Asiainspiraatio
Raamatussa esiintyvien epätarkkuuksien tähden monet ovat alkaneet kannattaa asiainspiraatioteoriaa. Jumala on innoittanut kirjoittajia ymmärtämään ja kokemaan asioita ja sitten kirjoittajat ovat itse täysin omana tuotoksenaan kirjoittaneet luonnollisten lahjojensa mukaisesti ja kirjoittaneet mitä ovat ymmärtäneet.
Kuulostaa ehkä hyvältä, mutta heti tulee epäilys,

 • i. ovatko he ymmärtäneet Jumalan sanoman,
 • ii. pitäisikö mahdollisesti rivien välistä löytää totuus,
 • iii. tulee epäilys että ihmisen senaikainen tietämys on saattanut rajoittaa ymmärtämistä,
 • iv. Raamattu on sen ajan kulttuurihistoriallinen tuote eli ei sanomaa tälle päivälle,
 • v. Raamatun jakeiden lainaaminen olisi mieletöntä,
 • vi. ei ole tietoa mikä on totta ja mikä ei.

Esim. Jeesuksen lainauksessa ei olisi järkeä Gal 3: 16. Nyt on lupaukset annettu Abrahamille ja hänen jälkeläiselleen. – Tässä kohdassa ei sanota ”jälkeläisille”, mikä tarkoittaisi monia, vaan siinä puhutaan yhdestä: ”sinun jälkeläisellesi”, ja tämä on Kristus. –

Osittainen inspiraatio, salainen inspiraatio
Ehdottaa, että osa Raamatusta on inspiroitua, mutta loput ovat sitten tavallista kirjallisuutta.
Jumalalliset ja eräät hengelliset ilmoitukset on inspiroitu, mutta kaikki mikä koskee historiaa, maantiedettä, luonnontiedettä, yhteiskunnallista ja sosiaalista elämää, psykologiaa tai filosofiaa tai on ihmisen kirjoittamaa kirjallisuutta.
”Jumalan sana” viittaukset on kirjoittajan omia korostuksia lisäämään kirjoitetun tekstin arvovaltaa.
Jokaiselle lukijalle on itsestään selvää, että sana sisältää virheitä ja erehdyksiä
Ongelmana on, että lukijan vastuulle jää valinta mikä on Jumalan sanaa ja mikä muuta kirjallisuutta
Kaksi lukijaa harvoin voi olla yhtä mieltä mikä inspiroitua totuutta ja mikä ei

Neo-ortodoksinen inspiraatio,
Karl Barth 1900 luvun ehkä vaikutusvaltaisin protestanttinen teologi esitteli laajasti teologipiireissä hyväksytyn ajatuksen inspiraatiosta
Ei kielletä yliluonnollista inspiraatiota, koko raamattu on yliluonnollisesti inspiroitu mutta Raamattu ei ole tarkoitettu olemaan täsmällinen totuus. Pidetään selvänä että Raamattu sisältää virheitä ja ristiriitaisuuksia mutta hyväksytään ne.
Jumala puhuu Raamatun kautta jokaiselle uskovalle kirkastaen sieltä totuutta.
Raamattu on kanava mystiselle Jumaliselle ilmestykselle, vähän samaan tapaan kuin kaunis auringon lasku herättää meissä ilmestyksenomaisia ajatuksia
Jonain päivänä raamatunkohta kirkastaa meille totuuden ja toisena aikana sama kohta taas toisen totuuden riippuen siitä millaisia ajatuksia kohta herättää.
Raamattu tulee todeksi silloin kun Raamatunlukija ymmärtää sen sellaiseksi.
Lukijalle itselleen jää päätettäväksi mikä on Pyhän Hengen puhetta ja totuus. Jos joku asia lukijalle kirkastuu totuudeksi niin se on silloin hänelle totuus vaikka ei olisikaan totuus toiselle.
Periaatteessa kuulostaa hienolta. Historia kuitenkin osoittaa että harvoin kaksi lukijaa löytää Raamatun kohdasta saman totuuden
Periaatteessa mikä tahansa asia voidaan perustella Raamatulla jopa täysin vastakkaiset asiat (esim homous on syntiä ja homous on kaunis Jumalan lahja)

Naturalistinen inspiraatio
Lähtee siitä, että Raamattu on tavallinen kirja joka on kokonaan ihmisen tekemä. Jumala ei ole millään lailla osallistunut siihen, vaan kirja sisältää ihmisen ajatuksia ja toiveita Jumalasta. Raamattu on samanlainen kirja kuin muutkin uskonnolliset kirjat maailmassa.
Raamattu ei sisällä mitään autoritaarista tietoa vaan ihmismielen yleviä ajatuksia joita vahvistetaan sanonnalla Jumalaisesta ilmoituksesta
Raamatun ihmeet ei ole mitään ihmeitä vaan kaikilla on luonnollinen selitys tai ihme kertomuksella yritetään vahvistaa sanottavaa.
Raamattu ei ole ilmoitus eikä sillä ole varsinasta sanomaa. Siinä ei ole mitään ehdottomasti luotettavaa vaan kaikki on: ehkä, mahdollisesti, jos, tai jää nähtäväksi
Raamattuun vetoaminen on typeryyttä vain mielipiteillä on arvoa.

Minkä teorian mukaan sitten elän? Käsitys Raamatun inspiraatiosta määrää miten Raamattua käytät ja miten sitä kuulet.
Jos joku sanoo, ”Raamatulla ei ole mitään ohjeellista annettavaa 2000-luvun ihmiselle” niin hän on ehkä asiainspiraation kannattaja
Jos joku ei usko Raamatun ihmeisiin, hän on Naturalistisen inspiraation kannattaja.
Joku saattaa olla useamman inspiraation kannalla riippuen siitä mitä Raamatun paikkaa tarkkaillaan.
Jos uskoo Jeesuksesta enemmän kuin, että Hän oli nasaretilainen timpuri, niin silloin Jeesuksen tapa ymmärtää Raamattua voisi olla meillekin hyvä malli
Jeesus oli selkeästi Sanainspiraation kannattaja.
Matt. 5: 18. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. 19. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi.
Matt 15: 7. Te tekopyhät! Oikein Jesaja teistä ennusti, kun hän sanoi: 8. – Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. 9. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä.”
Matt 12: 40. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.
43. Silloin Jeesus kysyi: ”Miksi Daavid sitten Hengen innoittamana kutsuu häntä herraksi? Hän sanoo:44. – Herra sanoi minun herralleni: Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle.45. Jos kerran Daavid sanoo Messiasta herraksi, kuinka Messias silloin voi olla hänen poikansa?”
Apostoli Pietari tunnusti, että Paavali kirjoitti Pyhää Sanaa:
2.Piet. 3: 15. Ja pitäkää sitä pelastuksenanne, että Herra on kärsivällinen. Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut.16. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia.
2.Piet 1: 21. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.
i. ”Pyhän Hengen johtamina””Phero” = P-H kantamina, kuljettamana
ii. Niin kuin Ferry kuljettaa meitä sinne mikä on päämäärä, mutta meillä lautassa on oma pieni liikkumavara
Pietari oli selkeästi sanainspiraation kannalla.
Kuten olette huomanneet itse lainaan Raamatun sanaa tukemaan tätä alustusta. Se viittaa siihen, että itse olen Sanainspiraation kannalla. Mikä ei tarkoita kirjaimellista tulkintaa vaan ottaen huomioon tyyliseikat ja kirjoittajan subjektiivisen viitekehyksen.

Suomen kirkkokuntien tunnustus
Alkuperäinen Lutherilainen ja Kirkon virallisten tunnustuskirjojen mukainen Raamattukäsitys on Sanainspiraatio
Viimeaikoina on kuitenkin näkynyt piispojen ja julkisuudessa paljon kirjoittavien pappien raamattukäsitys on asiainspiraatio, neo-ortodoksinen tai sitäkin liberaalimpi.
Suomen Vapaakirkko ja Helluntaikirkko on vahvasti Sanainspiraation kannalla.

Raamattuluento 6.10.2008
Pertti Nieminen

Scroll to Top