RAAMATTU LÄPI VUODESSA tammikuu 13

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

tammikuu 13
____________________________________

1Ms 28:1 – 29:35

28. LUKU

Jaakob pakenee Harraniin

1. Iisak kutsui Jaakobin ja siunasi häntä. Hän käski tätä ja sanoi hänelle: ”Älä ota vaimoksesi ketään Kanaanin tyttäristä.
2. Nouse ja mene Mesopotamiaan, äitisi isän Betuelin kotiin, ja ota sieltä itsellesi vaimo enosi Laabanin tyttäristä.
3. Jumala, Kaikkivaltias, siunatkoon sinua ja antakoon sinun tulla hedelmälliseksi ja lisääntyä, niin että sinusta tulee joukko kansoja.
4. Hän suokoon sinulle Aabrahamin siunauksen, sinulle ja jälkeläisillesi, että saisit omaksesi maan, jossa muukalaisena asut, ja jonka Jumala on antanut Aabrahamille.”
5. Niin Iisak lähetti Jaakobin matkaan. Hän lähti Mesopotamiaan Laabanin luo, joka oli aramealaisen Betuelin poika ja Rebekan, Jaakobin ja Eesaun äidin, veli.
6. Eesau näki, että Iisak oli siunannut Jaakobia ja lähettänyt hänet Mesopotamiaan ottamaan sieltä itselleen vaimoa. Hän oli siunannut häntä, käskenyt häntä ja sanonut: ”Älä ota vaimoa Kanaanin tyttäristä.”
7. Jaakob oli totellut isäänsä ja äitiään ja lähtenyt Mesopotamiaan.
8. Silloin Eesau huomasi, että Kanaanin tyttäret olivat hänen isälleen Iisakille vastenmielisiä.
9. Eesau meni Ismaelin luo ja otti entisten lisäksi vaimokseen Mahalatin, Aabrahamin pojan Ismaelin tyttären, Nebajotin sisaren.
10. Jaakob lähti Beersebasta mennäkseen Harraniin.

Uni Beetelissä

11. Hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut. Hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä aluseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan.
12. Hän näki unta. Maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas.
13. Herra seisoi hänen edessään ja sanoi: ”Minä olen Herra, sinun Isäsi Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi.
14. Sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu. Sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä*.
15. Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan. Minä en jätä sinua, ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä olen sinulle puhunut.”
16. Jaakob heräsi unestaan ja sanoi: ”Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt.”
17. Pelko valtasi hänet, ja hän sanoi: ”Kuinka peljättävä onkaan tämä paikka! Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti.”
18. Jaakob nousi varhain aamulla, otti kiven, jonka hän oli pannut päänsä aluseksi, nosti sen pystyyn patsaaksi ja vuodatti öljyä sen päälle.
19. Hän antoi paikalle nimen Beetel*. Sitä ennen kaupungin nimenä oli Luus.
20. Jaakob teki lupauksen, sanoen: ”Jos Jumala on minun kanssani ja varjelee minua tiellä, mitä nyt kuljen, antaa minulle leipää syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni,
21. niin että saan palata rauhassa isäni kotiin, niin Herra on oleva minun Jumalani.
22. Tämä kivi, jonka olen pystyttänyt patsaaksi, on oleva Jumalan huone, ja kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle kymmenykset.”

29. LUKU

Jaakob tapaa Raakelin Harranissa

1. Jaakob lähti matkaan ja tuli Idän miesten maalle.
2. Hän huomasi kentällä kaivon, jonka ääressä makasi kolme lammaslaumaa. Siitä kaivosta näet juotettiin karjalaumoja. Kaivon suulla oli suuri kivi.
3. Kaikkien laumojen annettiin kokoontua sinne. Sitten kivi vieritettiin kaivon suulta ja lampaat juotettiin. Sen jälkeen kivi taas pantiin paikoilleen kaivon suulle.
4. Jaakob sanoi heille: ”Veljeni, mistä te olette?” He vastasivat: ”Harranista me olemme.”
5. Hän kysyi heiltä: ”Tunnetteko Laabanin, Naahorin pojan?” He vastasivat: ”Tunnemme.”
6. Hän kysyi heiltä: ”Voiko hän hyvin?” He vastasivat: ”Hyvin hän voi. Raakel, hänen tyttärensä, tulee tuolla lammasten kanssa.”
7. Hän sanoi: ”Vielä on täysi päivä ja liian aikaista koota lauma. Juottakaa lampaat ja viekää ne takaisin laitumelle.”
8. He vastasivat: ”Emme voi, ennen kuin kaikki laumat ovat koolla ja kivi on vieritetty kaivon suulta. Sitten me juotamme lampaat.”
9. Hänen vielä puhuessaan heidän kanssaan Raakel tuli isänsä lammasten kanssa, sillä niiden paimentaminen oli hänen tehtävänsä.
10. Kun Jaakob näki Raakelin, enonsa Laabanin tyttären, ja enonsa Laabanin lampaat, hän astui esiin, vieritti kiven kaivon suulta ja juotti enonsa Laabanin lampaat.
11. Jaakob suuteli Raakelia, korotti äänensä ja itki.
12. Hän kertoi Raakelille olevansa hänen isänsä sukulainen ja Rebekan poika. Raakel riensi pois ja ilmoitti sen isälleen.
13. Kun Laaban kuuli kerrottavan Jaakobista, sisarensa pojasta, hän riensi tätä vastaan, syleili ja suuteli häntä ja vei hänet kotiinsa. Tämä kertoi Laabanille kaikki, mitä oli tapahtunut.
14. Laaban sanoi hänelle: ”Sinä olet siis minun luutani ja lihaani.” Jaakobin asuttua hänen luonaan kuukauden päivät
15. Laaban sanoi hänelle: ”Olet tosin sukulaiseni, mutta palvelisitko silti minua palkatta? Sano minulle, mikä palkkasi on oleva.”
16. Laabanilla oli kaksi tytärtä. Vanhemman nimi oli Leea, nuoremman nimi oli Raakel.
17. Leealla oli sameat silmät, mutta Raakelilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot.

Jaakob palvelee saadakseen Raakelin

18. Jaakob rakasti Raakelia, ja niin hän sanoi: ”Minä palvelen sinua seitsemän vuotta saadakseni Raakelin, nuoremman tyttäresi.”
19. Laaban vastasi: ”Parempi on, että annan hänet sinulle, kuin että antaisin hänet jollekin toiselle. Jää minun luokseni.”
20. Niin Jaakob palveli seitsemän vuotta saadakseen Raakelin. Ne tuntuivat hänestä muutamilta päiviltä, koska hän rakasti tätä.
21. Sen jälkeen Jaakob sanoi Laabanille: ”Anna minulle vaimoni, sillä aikani on nyt kulunut umpeen, mennäkseni hänen luokseen.”

Hääpidot: Leea ja Raakel

22. Silloin Laaban kutsui kokoon kaikki sen paikkakunnan asukkaat ja laittoi pidot.
23. Illalla hän kuitenkin otti tyttärensä Leean ja vei tämän Jaakobin luo. Niin tämä yhtyi häneen.
24. Laaban antoi orjattarensa Silpan tyttärelleen Leealle orjattareksi.
25. Aamulla Jaakob näki, että se oli Leea. Hän sanoi Laabanille: ”Mitä oletkaan minulle tehnyt? Olenhan palvellut sinua saadakseni Raakelin! Miksi sinä petit minut?”
26. Laaban vastasi: ”Meidän maassamme ei ole tapana antaa nuorempaa ennen vanhempaa.
27. Vietä nyt vain tämä hääviikko loppuun, niin sinulle annetaan toinenkin, kunhan olet palveluksessani vielä toiset seitsemän vuotta.”
28. Jaakob suostui siihen. Kun hän oli viettänyt sen viikon loppuun, Laaban antoi myös tyttärensä Raakelin hänelle vaimoksi.
29. Laaban antoi orjattarensa Bilhan tyttärelleen Raakelille orjattareksi.
30. Jaakob yhtyi myös Raakeliin, ja Raakel oli hänelle rakkaampi kuin Leea. Hän palveli Laabanin luona vielä toiset seitsemän vuotta.
31. Kun Herra näki, että Leeaa syrjittiin, hän antoi tämän tulla raskaaksi. Raakel taas oli hedelmätön.
32. Tultuaan raskaaksi Leea synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Ruuben*, sanoen: ”Herra on nähnyt minun kurjuuteni. Nyt mieheni on rakastava minua.”
33. Hän tuli jälleen raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi: ”Herra on kuullut, että minua syrjitään, ja on antanut minulle myös tämän.” Niin hän antoi tälle nimen Simeon*.
34. Hän tuli jälleen raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi: ”Nyt kai mieheni vihdoinkin kiintyy minuun, olenhan synnyttänyt hänelle kolme poikaa.” Sen tähden hän antoi tälle nimen Leevi*.
35. Hän tuli vieläkin raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi: ”Nyt minä kiitän Herraa.” Siksi hän antoi tälle nimen Juuda*. Sitten hän lakkasi synnyttämästä.

____________________________________

Matt 9:18-38

Sairas nainen ja kuollut tytär

18. Jeesuksen puhuessa tätä sinne tuli muuan [synagogan] esimies, kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: ”Tyttäreni kuoli juuri äsken, mutta tule ja pane kätesi hänen päälleen, niin hän virkoaa eloon.”
19. Jeesus nousi ja seurasi häntä opetuslastensa kanssa.
20. Muuan nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta, tuli takaapäin ja kosketti hänen viittansa tupsua.
21. Hän sanoi itsekseen: ”Jos vain saan koskettaa hänen viittaansa, minä paranen.”
22. Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi: ”Tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Uskosi on parantanut sinut.” Sillä hetkellä nainen tuli terveeksi.
23. Tullessaan [synagogan] esimiehen taloon ja nähdessään huilunsoittajat ja hälisevän väkijoukon
24. Jeesus sanoi: ”Menkää pois! Tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu.” He nauroivat hänelle.
25. Kun väkijoukko oli ajettu ulos, Jeesus meni sisälle ja otti tyttöä kädestä, ja tämä nousi.
26. Tästä levisi tieto koko sille seudulle.

Kaksi sokeaa

27. Jeesuksen jatkaessa sieltä matkaansa häntä seurasi kaksi sokeaa, jotka huusivat: ”Daavidin Poika, armahda meitä.”
28. Hänen mentyään taloon sokeat tulivat hänen luokseen. Jeesus sanoi heille: ”Uskotteko, että minä voin tehdä sen?” He vastasivat: ”Uskomme, Herra.”
29. Hän kosketti heidän silmiään ja sanoi: ”Tapahtukoon teille uskonne mukaan.”
30. Silloin heidän silmänsä aukenivat. Jeesus varoitti heitä vakavasti: ”Älkää antako kenenkään tietää tästä.”
31. He lähtivät kuitenkin ja levittivät sanomaa hänestä koko siihen maahan.

Jeesus parantaa mykän

32. Heidän mentyään Jeesuksen luo tuotiin mykkä mies, jota vaivasi riivaajahenki.
33. Kun riivaaja oli ajettu ulos, mykkä puhui. Kansa hämmästyi ja sanoi: ”Tällaista ei ole Israelissa koskaan nähty.”
34. Fariseukset taas sanoivat: ”Riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia.”

Jeesus säälii kansaa

35. Jeesus kulki ympäriinsä kaikissa kaupungeissa ja kylissä, opetti heidän synagogissaan, saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja.
36. Nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hylätyt kuin lampaat, joilla ei ole paimenta.
37. Hän sanoi opetuslapsilleen: ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän.
38. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.”

____________________________________

Ps 11:1-7

11. PSALMI

Herra turvanani

1. Veisuunjohtajalle. Daavidin psalmi.
 Herraan minä turvaan. Kuinka sanotte te minulle: ”Pakene vuorille kuin lintu!”
2. Jumalattomat jännittävät jousensa, ovat panneet nuolensa jänteelle ampuakseen pimeässä oikeamielisiä.
3. Kun peruspylväät* murretaan maahan, mitä voi vanhurskas tehdä?”
4. Herra on pyhässä temppelissään, Herra, jonka valtaistuin on taivaassa. Hänen silmänsä näkevät, hänen katseensa tutkii ihmislapset.
5. Herra tutkii vanhurskaat, mutta jumalattomia ja vääryyttä rakastavia hän vihaa.
6. Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja, tulta ja tulikiveä. Polttava tuuli on malja, joka heidän on juotava.
7. Herra on vanhurskas ja rakastaa vanhurskautta. Oikeamieliset saavat katsella hänen kasvojaan.

____________________________________

Snl 3:11-12

11. Poikani, älä pidä halpana Herran varoitusta äläkä kyllästy hänen nuhteeseensa.
12. Jota näet Herra rakastaa, sitä hän kurittaa kuin isä poikaa, joka on hänelle rakas.

Scroll to Top