Raamattu vuodessa elokuu 18

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

elokuu 18
____________________________________

Ester 1:1 – 3:15

Ester

1. LUKU

Ahasveroksen pidot

1. Ahasveroksen aikana*, sen Ahasveroksen, joka hallitsi Intiasta Kuusiin saakka, 127 maakuntaa* tapahtui seuraava.
2. Kuningas Ahasveros istui kuninkaallisella valtaistuimellaan, joka oli Suusanin linnassa.
3. Kolmantena hallitusvuotenaan* hän laittoi pidot kaikille ruhtinailleen ja virkamiehilleen. Persian ja Meedian sotapäälliköt, ylimykset ja maaherrat olivat läsnä.
4. Hän näytteli heille kuninkaallisen kunniansa rikkautta ja suuruutensa loistavaa komeutta monta päivää, 180 päivää.
5. Kun ne päivät olivat kuluneet, kuningas laittoi kaikelle Suusanin linnan väelle, niin pienille kuin suurillekin, kuninkaan palatsin puutarhan esipihaan 7-päiväiset pidot.
6. Pellava-, puuvilla- ja punasiniverhoja oli kiinnitetty valkoisilla pellavanauhoilla ja purppuranpunaisilla nauhoilla hopeatankoihin ja valkomarmorisiin pylväisiin. Kultaisia ja hopeisia lepovuoteita oli pihalla, joka oli laskettu vihreällä ja valkoisella marmorilla, helmiäisellä ja kirjavalla marmorilla.
7. Juotavaa tarjottiin kulta-astioissa. Astiat olivat erimuotoisia, ja kuninkaan viiniä oli viljalti, kuninkaalliseen tapaan.
8. Juomisessa oli sääntönä, ettei saanut olla mitään pakkoa. Kuningas oli antanut kaikille hovimestareilleen ohjeen noudattaa kunkin vieraan toivomuksia.
9. Myös kuningatar Vasti laittoi naisille pidot kuningas Ahasveroksen kuninkaalliseen palatsiin.
10. Seitsemäntenä päivänä, kun kuninkaan sydän oli viinistä iloinen, hän käski Mehumanin, Bistan, Harbonan, Bigtan, Abagtan, Seetarin ja Karkaan, niiden seitsemän hoviherran, jotka toimittivat palvelusta kuningas Ahasveroksen luona,
11. tuoda kuningatar Vasti, kuninkaallinen kruunu päässä, kuninkaan eteen, että hän saisi näyttää kansoille ja ruhtinaille hänen kauneuttaan, sillä hän oli näöltään ihana.
12. Mutta kuningatar Vasti kieltäytyi tulemasta, vaikka kuningas hoviherrojen kautta oli antanut käskyn. Kuningas suuttui kovin, ja hänessä syttyi viha.
13. Kuningas puhui asiasta viisaille ja ennusmerkkien tuntijoille. Oli näet tapana esittää kuninkaan sana kaikille lain ja oikeuden tuntijoille.
14. Hänen lähimmät miehensä olivat Karsena, Seetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena ja Memukan, seitsemän Persian ja Meedian ruhtinasta, jotka näkivät kuninkaan kasvot ja istuivat valtakunnan ensimmäisinä. Kuningas sanoi:
15. ”Mitä on lain mukaan tehtävä kuningatar Vastille, kun hän ei ole noudattanut käskyä, jonka kuningas Ahasveros on antanut hoviherrojen kautta?”
16. Memukan vastasi kuninkaan ja ruhtinasten edessä: ”Kuningatar Vasti ei ole rikkonut ainoastaan kuningasta vastaan, vaan myös kaikkia ruhtinaita vastaan ja kaikkia kansoja vastaan kuningas Ahasveroksen kaikissa maakunnissa.
17. Kun kuningattaren teko tulee kaikkien vaimojen tietoon, se saattaa heidät halveksimaan aviomiehiään, he kun voivat sanoa: ’Kuningas Ahasveros käski tuoda kuningatar Vastin eteensä, mutta tämä ei tullut’.
18. Jo tänä päivänä Persian ja Meedian ruhtinattaret, jotka kuulevat kuningattaren teosta, voivat puhua siitä kaikille kuninkaan ruhtinaille, ja siitä tulee kylliksi halveksimista ja riitaa.
19. Jos kuningas näkee hyväksi, julkaistakoon kuninkaallinen käsky ja kirjoitettakoon muuttumattomana Persian ja Meedian lakeihin, ettei Vasti enää saa tulla kuningas Ahasveroksen eteen, ja että kuningas antaa hänen kuninkaallisen arvonsa toiselle, häntä paremmalle.
20. Kuninkaan antama säädös tulee tunnetuksi koko hänen valtakunnassaan, vaikka se onkin suuri, ja kaikki vaimot, niin suuret kuin pienetkin, antavat kunnian aviomiehilleen.”
21. Tämä puhe miellytti kuningasta ja ruhtinaita, ja kuningas teki Memukanin sanan mukaan.
22. Hän lähetti kaikkiin kuninkaan maakuntiin, kuhunkin sen omalla kirjoituksella ja kullekin kansalle sen omalla kielellä, kirjeet, että kukin mies olkoon herra talossaan ja saakoon puhua oman kansansa kieltä.

2. LUKU

Esteristä tulee kuningatar

1. Näiden tapausten jälkeen, kun kuningas Ahasveroksen viha oli asettunut, hän muisti Vastia, mitä tämä oli tehnyt, ja mitä hänestä oli päätetty.
2. Kuninkaan hovimiehet, jotka toimittivat hänelle palvelusta, sanoivat: ”Etsittäköön kuninkaalle nuoria neitsyitä, näöltään viehättäviä.
3. Asettakoon kuningas kaikkiin valtakuntansa maakuntiin käskyläiset kokoamaan kaikki näöltään viehättävät nuoret neitsyet Suusanin linnaan, vaimolaan, Heegain, kuninkaan eunukin ja haareminvalvojan, huostaan, ja annettakoon heille heidän kauneudenhoitonsa.
4. Neitsyt, johon kuningas mieltyy, tulkoon kuningattareksi Vastin sijaan.” Tämä puhe miellytti kuningasta, ja hän teki niin.
5. Suusain linnassa oli juutalainen mies, nimeltä Mordokai, Jaairin poika, joka oli Siimein poika, joka Kiisin poika, benjaminilainen.
6. Kiis oli viety Jerusalemista pakkosiirtolaisuuteen niiden pakkosiirtolaisten joukossa, jotka vietiin samalla kun Jekonja, Juudan kuningas, jonka Nebukadnessar, Baabelin kuningas, vei pakkosiirtolaisuuteen [597 eKr.].
7. Mordokai oli setänsä tyttären Hadassan, se on Esterin, kasvatusisä, sillä tämä oli isätön ja äiditön. Tyttö oli vartaloltaan kaunis ja näöltään viehättävä, ja hänen isänsä ja äitinsä kuoltua oli Mordokai ottanut hänet tyttärekseen.
8. Kun kuninkaan käsky ja laki tuli tunnetuksi, ja kun paljon tyttöjä koottiin Suusanin linnaan Heegain huostaan, Esterkin otettiin kuninkaan palatsiin Heegain, haareminvalvojan, hoiviin.
9. Tyttö miellytti häntä ja pääsi hänen suosioonsa. Hän antoi tälle joutuin hänen kauneudenhoitonsa ja määrätyn osansa ravintoa sekä seitsemän valiopalvelijatarta kuninkaan palatsista. Hänet siirrettiin palvelijattarineen haaremin parhaaseen osaan.
10. Ester ei ilmaissut kansaansa eikä syntyperäänsä, sillä Mordokai oli häntä kieltänyt sitä tekemästä.
11. Mordokai käyskenteli joka päivä haaremin esipihan lähistöllä saadakseen tietää, voiko Ester hyvin, ja mitä hänelle tapahtui.
12. Kunkin tytön vuoro tuli mennä kuningas Ahasveroksen luo sitten kun hänelle oli 12 kuukautta tehty, mitä vaimoista oli määrätty. Niin pitkä aika näet kului heidän kauneudenhoitoonsa: 6 kuukautta mirhaöljyllä, toiset 6 kuukautta hajuaineilla ja muilla naisten kauneudenhoitoon kuuluvilla keinoilla. Tämän jälkeen tyttö meni kuninkaan luo.
13. Kaikki, mitä hän pyysi, annettiin hänelle mukaan haaremista kuninkaan palatsiin.
14. Illalla hän meni, ja aamulla hän palasi toiseen haaremiin eunukki Saasgaan, kuninkaan sivuvaimojen valvojan, huostaan. Hän ei enää mennyt kuninkaan luo, paitsi jos kuningas oli häneen mieltynyt, ja hänet nimeltään kutsuttiin.
15. Esterille, Mordokain sedän Abihailin tyttärelle, jonka Mordokai oli ottanut tyttärekseen, tuli vuoro mennä kuninkaan luo. Hän ei halunnut mukaansa muuta kuin mitä Heegai, kuninkaan eunukki, haareminvalvoja, neuvoi. Ester miellytti kaikkia niitä, jotka hänet näkivät.
16. Ester vietiin kuningas Ahasveroksen luo hänen kuninkaalliseen palatsiinsa 10. kuussa, se on teebetkuussa, hänen 7. hallitusvuotenaan.
17. Esteristä tuli kuninkaalle kaikkia muita naisia rakkaampi. Hän sai tämän mieltymyksen ja suosion ennen kaikkia muita neitsyitä. Kuningas pani kuninkaallisen kruunun hänen päähänsä ja teki hänet kuningattareksi Vastin sijaan.
18. Kuningas laittoi Esterin kunniaksi suuret pidot kaikille ruhtinailleen ja ylimmille virkamiehilleen. Hän myönsi maakunnille veronhuojennusta ja jakelutti lahjoja kuninkaalliseen tapaan.
19. Kun neitsyitä koottiin toisen kerran, Mordokai istui kuninkaan portissa.
20. Ester ei ollut ilmaissut syntyperäänsä eikä kansaansa, sillä Mordokai oli häntä siitä kieltänyt. Ester teki, mitä Mordokai käski, kuten hän oli tehnyt ollessaan hänen kasvattinaan.
21. Mordokain istuessa kuninkaan portissa Bigtan ja Teres, kaksi kuninkaan eunukkia, ovenvartijoita, suuttuivat ja etsivät tilaisuutta käydäkseen käsiksi kuningas Ahasverokseen.
22. Tämä tuli Mordokain tietoon, ja hän ilmoitti sen kuningatar Esterille. Ester vei tiedon Mordokain nimessä kuninkaalle.
23. Asia tutkittiin, ja kun se havaittiin todeksi, kumpikin mies hirtettiin. Asia kirjoitettiin aikakirjaan kuninkaan edessä.

3. LUKU

Haamanin viha

1. Näiden tapausten jälkeen kuningas Ahasveros korotti agagilaisen Haamanin, Hammedatan pojan, ylensi hänet ja antoi hänelle ylimmän sijan kaikkien hänen luonaan olevien ruhtinasten joukossa.
2. Kaikki kuninkaan palvelijat, jotka olivat kuninkaan portissa, polvistuivat ja heittäytyivät maahan Haamanin edessä. Niin oli kuningas käskenyt kohtelemaan häntä. Mordokai ei kuitenkaan polvistunut eikä heittäytynyt maahan.
3. Portissa olevat kuninkaan hoviherrat kysyivät Mordokailta: ”Miksi sinä rikot kuninkaan käskyä?”
4. Kun he päivästä toiseen sanoivat hänelle näin, mutta hän ei välittänyt siitä, he ilmoittivat asian Haamanille nähdäkseen, oliko Mordokain esittämä syy pätevä. Hän oli näet ilmoittanut olevansa juutalainen.
5. Nähdessään, ettei Mordokai polvistunut eikä heittäytynyt maahan hänen edessään, Haaman tuli kiukkua täyteen.
6. Saatuaan tietää, mitä kansaa Mordokai oli, hän vähäksyi käydä käsiksi yksin Mordokaihin. Haaman etsi tilaisuutta hävittääkseen Ahasveroksen valtakunnasta kaikki juutalaiset, Mordokain kansan.
7. Ensimmäisessä kuussa, se on niisankuussa, kuningas Ahasveroksen 12. vuotena, Haamanin edessä heitettiin puur’ia, se on arpaa. Sitä heitettiin joka päivä kuukaudesta kuukauteen adarkuuhun asti, joka on 12. kuukausi.
8. Haaman sanoi kuningas Ahasverokselle: ”Hajallaan ja erillään muiden kansojen seassa sinun valtakuntasi kaikissa maakunnissa on kansa, jonka lait ovat erilaiset kuin kaikkien muiden kansojen. He eivät noudata kuninkaan lakeja, eikä sovi, että kuningas jättää heidät rauhaan. Jos kuningas näkee hyväksi, kirjoitettakoon määräys, että heidät on tuhottava. Minä punnitsen 10.000 talenttia hopeaa virkamiehille kuninkaan aarrekammioihin vietäviksi.”
10. Kuningas otti kädestään sinettisormuksensa ja antoi sen agagilaiselle Haamanille, Hammedatan pojalle, juutalaisten viholliselle.
11. Kuningas sanoi Haamanille: ”Hopea olkoon annettu sinulle, ja samoin se kansa, tehdäksesi sille, mitä hyväksi näet.”
12. Kuninkaan kirjurit kutsuttiin koolle 1. kuussa, sen 13. päivänä. Haamanin käskyn mukaisesti he kirjoittivat määräyksen kuninkaan satraapeille, kaikkien maakuntien maaherroille ja jokaisen kansan ruhtinaille, kuhunkin maakuntaan sen omalla kirjoituksella ja kullekin kansalle sen omalla kielellä. Se kirjoitettiin kuningas Ahasveroksen nimessä ja sinetöitiin kuninkaan sinettisormuksella.
13. Kaikkiin kuninkaan maakuntiin lähetettiin juoksijain mukana kirjeet, että kaikki juutalaiset oli hävitettävä, tapettava ja tuhottava, nuoret ja vanhat, lapset ja vaimot. Tämä oli tehtävä samana päivänä, 12. kuun, se on adarkuun, 13. päivänä. Heiltä oli ryöstettävä, mitä heiltä oli saatavana saalista*.
14. Kirjeen jäljennös oli julkaistava lakina jokaisessa maakunnassa tiedoksi kaikille kansoille, että he olisivat valmiit tuona päivänä.
15. Kohta kun laki oli annettu Suusanin linnassa, juoksijat lähtivät kuninkaan käskystä kiiruusti matkaan. Kuningas ja Haaman istuivat juomaan, mutta Suusanin kaupungissa oltiin hämmästyneitä.

____________________________________

1Kr 11:17-34

Ehtoollisenvieton häiriöitä

17. Tätä käskiessäni minä en kiitä sitä, että kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi.
18. Olen ensiksikin kuullut, että seurakunnan kokoukseen tullessanne teillä on keskenänne riitoja, ja osaksi sen uskonkin.
19. Täytyyhän keskuudessanne olla erimielisiä ryhmäkuntiakin, että kävisi ilmi, ketkä kestävät koetuksen.
20. Kokoontuessanne näin yhteen se ei ole Herran aterian nauttimista.
21. Syömään käytäessä näet kukin rientää ottamaan eteensä omat ruokansa, ja niin toinen on nälissään ja toinen juovuksissa.
22. Eikö teillä ole koteja syödäksenne ja juodaksenne? Vai pidättekö Jumalan seurakuntaa halpana ja häpäisettekö niitä, joilla ei ole mitään? Mitä minun on teille sanottava? Kiitänkö teitä? Tässä asiassa en teitä kiitä.

Ehtoollisen oikea vietto

23. Olen saanut Herralta sen, minkä myös olen antanut teille tiedoksi, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän,
24. kiitti, mursi ja sanoi: ”Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.”
25. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni.”
26. Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa, kunnes hän tulee.
27. Joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan.
28. Koetelkoon siis ihminen itseään ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta.
29. Joka näet syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomiokseen.
30. Sen johdosta teidän joukossanne onkin monia heikkoja ja sairaita, ja monet ovat nukkuneet pois.
31. Mutta jos me tutkisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi.
32. Kun meitä tuomitaan, se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa tuomittaisi kadotukseen.
33. Veljeni, kun siis kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne.
34. Jos joku on nälkäinen, syököön kotonaan, ettette kokoontuisi tuomioksenne. Muusta annan ohjeet sitten kun tulen.

____________________________________

Ps 35:17-28

17. Herra, kuinka kauan sinä tätä katselet? Päästä henkeni heidän hankkimastaan turmiosta, elämäni* nuorilta leijonilta.
18. Niin minä kiitän sinua suuressa seurakunnassa, ylistän sinua juhlakansan keskellä.
19. Älkööt minusta iloitko ne, jotka syyttä ovat vihamiehiäni. Älkööt silmää iskekö ne, jotka aiheetta vihaavat minua.
20. Heidän puheensa eivät rakenna rauhaa, vaan he miettivät petoksen sanoja maan hiljaisia vastaan.
21. He avaavat suunsa ammolleen minua vastaan ja sanovat: ”Kas niin, kas niin! Saimmepa nähdä sen omin silmin!”
22. Sinä, Herra, näet sen, älä ole vaiti! Herra, älä ole minusta kaukana!
23. Jumalani ja Herrani, herää ja nouse hankkimaan minulle oikeutta ja ajamaan asiaani.
24. Saata minut oikeuteeni vanhurskautesi mukaan, Herra, minun Jumalani. Älä salli heidän iloita minusta.
25. Älä salli heidän sanoa sydämessään: ”Kas niin! Sitä me halusimmekin.” Älä anna heidän sanoa: ”Me olemme nielleet hänet.”
26. Hävetkööt ja punastukoot kaikki, jotka iloitsevat minun onnettomuudestani, saakoot puvukseen häpeän ja pilkan ne, jotka pöyhkeilevät minua vastaan.
27. Iloitkoot ja riemuitkoot ne, jotka suovat minulle oikeuteni, ja sanokoot he aina: ”Ylistetty olkoon Herra, joka tahtoo palvelijansa parasta.”
28. Niin minun kieleni on julistava sinun vanhurskauttasi, sinun kiitostasi kaiken päivää.

____________________________________

Snl 21:19-20

19. Parempi on asua autiossa maassa kuin toraisan vaimon vaivattavana.
20. Viisaan majassa on kalleuksia ja öljyä, mutta tyhmä ihminen syö ne suuhunsa.

Scroll to Top