Raamattu vuodessa heinäkuu 25

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 25
____________________________________

2 Aik 14:1 – 16:14

14. LUKU

Aasa Juudan kuninkaana (911-870 eKr.)

1. Aasa teki sitä, mikä oli hyvää ja oikeaa Herran, hänen Jumalansa, silmissä.
2. Hän poisti vieraat alttarit ja uhrikukkulat, murskasi [Baalin] patsaat ja hakkasi maahan asera-karsikot.
3. Hän kehotti Juudaa etsimään Herraa, heidän isiensä Jumalaa, noudattamaan hänen lakiaan ja käskyjään.
4. Kaikista Juudan kaupungeista hän poisti uhrikukkulat ja auringonpatsaat, ja valtakunnassa oli rauha hänen aikanaan.
5. Hän rakensi Juudaan varustettuja kaupunkeja, koska maassa oli rauha, eikä hänellä näinä vuosina ollut mitään sotaa. Herra oli suonut hänen päästä rauhaan.
6. Hän sanoi Juudalle: ”Linnoittakaamme nämä kaupungit, ympäröikäämme ne muureilla ja torneilla, ovilla ja salvoilla. Maa on vielä vallassamme sen johdosta, että me olemme etsineet Herraa, Jumalaamme. Me olemme etsineet häntä, ja hän on suonut meidän päästä rauhaan joka taholla.” Niin he rakensivat, ja se onnistui heille.
7. Aasalla oli sotajoukko, kilvillä ja keihäillä varustettu. Siinä oli Juudasta 300.000 miestä ja Benjaminista 280.000 miestä, jotka kantoivat kilpeä ja jännittivät jousta. Kaikki nämä olivat harjaantuneita sotilaita.

Serahin sotaretki

8. Kuusilainen Serah lähti heitä vastaan sotajoukolla, jossa oli tuhat päällikköä* ja sotavaunuja 300. Hän tuli Maaresaan saakka.
9. Aasa lähti häntä vastaan, ja he asettuivat sotarintamaan Sefatan laaksoon, Maaresaan.
10. Aasa huusi avuksi Herraa, Jumalaansa, ja sanoi: ”Herra, sinä yksin voit auttaa taistelussa voimallisen ja voimattoman välillä. Auta meitä, Herra, meidän Jumalamme, sillä sinuun me turvaudumme ja sinun nimessäsi me olemme tulleet tätä suurta joukkoa vastaan. Herra, sinä olet meidän Jumalamme. Älä salli ihmisen päästä voitolle sinusta.”
11. Herra antoi Aasan ja Juudan voittaa kuusilaiset, ja nämä pakenivat.
12. Aasa ja hänen kanssaan oleva sotaväki ajoivat heitä takaa Gerariin saakka. Kuusilaisia kaatui niin paljon, ettei heistä jäänyt ketään henkiin, sillä Herra ja hänen sotajoukkonsa tuhosivat heidät. He ottivat paljon saalista
13. ja valloittivat kaikki Gerarin ympäristön kylät, sillä Herran kauhu oli vallannut niiden kansan. He ryöstivät kaikki kylät, sillä niissä oli paljon ryöstettävää.
14. Jopa karjamajatkin he valtasivat. He veivät pois saaliinaan paljon lampaita ja kameleja ja palasivat Jerusalemiin.

15. LUKU

Asarjan kehotuspuhe

1. Jumalan henki tuli Asarjaan, Oodedin poikaan.
2. Hän meni Aasaa vastaan ja sanoi hänelle: ”Kuulkaa minua, Aasa sekä koko Juuda ja Benjamin. Herra on teidän kanssanne, kun te olette hänen kanssaan. Jos te etsitte häntä, te löydätte hänet, mutta jos te hylkäätte hänet, niin hän hylkää teidät.
3. Kauan aikaa Israel oli ilman oikeaa Jumalaa, ilman opetusta antavaa pappia ja lakia.
4. Mutta kun he ahdistuksessaan kääntyivät Herran, Israelin Jumalan, puoleen ja etsivät häntä, he löysivät hänet.
5. Niinä aikoina ei ollut turvallisuutta niillä, jotka lähtivät ja tulivat, vaan suuri hämminki vallitsi kaikkien maakuntien asukasten keskuudessa.
6. Kansa hyökkäsi kansaa vastaan ja kaupunki kaupunkia vastaan, sillä Jumala oli saattanut heidät hämminkiin lähettämällä kaikkinaisia ahdistuksia.
7. Mutta olkaa te lujat älkääkä antako kättenne vaipua, sillä teidän työllänne on palkkansa.”
8. Kun Aasa kuuli nämä profeetta Oodedin sanat ja profetian, hän rohkaisi mielensä ja toimitti pois iljettävät epäjumalien kuvat koko Juudan ja Benjaminin maasta ja niistä kaupungeista, jotka hän oli valloittanut Efraimin vuoristosta, sekä uudisti Herran alttarin, joka oli Herran [temppelin] eteishallin edessä.
9. Hän kokosi koko Juudan ja Benjaminin sekä heidän luonaan asuvat muukalaiset, jotka olivat tulleet Efraimista, Manassesta ja Simeonista. Israelista oli näet siirtynyt monia hänen luokseen nähtyään, että Herra, hänen Jumalansa, oli hänen kanssaan.
10. He kokoontuivat Jerusalemiin Aasan 15. hallitusvuoden 3. kuussa
11. ja uhrasivat sinä päivänä Herralle saaliista, minkä he olivat tuoneet, 700 nautaa ja 7000 lammasta.
12. He tekivät liiton, että etsisivät Herraa, isiensä Jumalaa, kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan,
13. ja että jokainen, joka ei etsinyt Herraa, Israelin Jumalaa, oli surmattava, olipa hän pieni tai suuri, mies tai nainen.
14. He vannoivat valan Herralle suurella äänellä riemun raikuessa sekä torvien ja pasuunain pauhatessa.
15. Koko Juuda iloitsi siitä valasta, sillä he olivat vannoneet sen koko sydämestään. He etsivät Herraa kaikella halullaan ja löysivät hänet. Herra soi heidän päästä rauhaan joka taholla.
16. Kuningas Aasa erotti [iso]äitinsäkin Maakan kuningattaren arvosta, koska tämä oli pystyttänyt inhotuksen Aseralle. Aasa kukisti inhotuksen, rouhensi ja poltti sen Kidronin laaksossa.
17. Mutta uhrikukkulat eivät hävinneet Israelista. Aasan sydän oli kuitenkin hänen elämänsä ajan ehyesti Herralle antautunut.
18. Hän vei Jumalan temppeliin isänsä pyhät lahjat ja omat pyhät lahjansa, hopeaa, kultaa ja kaluja.
19. Aasan hallituksen 35. vuoteen asti ei ollut sotaa.

16. LUKU

Aasa, Baesa ja Benhadad

1. Aasan hallituksen 36. vuotena lähti Baesa, Israelin kuningas, Juudaa vastaan ja linnoitti Raamaa estääkseen ketään pääsemästä Aasan, Juudan kuninkaan, luota tai hänen luokseen.
2. Silloin Aasa otti hopeaa ja kultaa Herran temppelin ja kuninkaan linnan aarrekammioista ja lähetti sen Benhadadille, Aramin kuninkaalle, joka asui Damaskossa, ja käski sanoa:
3. ”Onhan liitto meidän välillämme, minun ja sinun, niin kuin oli minun isäni ja sinun isäsi välillä. Minä lähetän sinulle hopeaa ja kultaa. Mene ja riko liittosi Baesan, Israelin kuninkaan, kanssa, että hän lähtisi pois minun kimpustani.”
4. Benhadad kuuli kuningas Aasaa ja lähetti sotajoukkojensa päälliköitä Israelin kaupunkeja vastaan, ja he valtasivat Iijonin, Daanin ja Aabel-Majimin sekä kaikki Naftalin kaupunkien varastohuoneet.
5. Kun Baesa kuuli tästä, hän lakkasi linnoittamasta Raamaa ja keskeytti työnsä.
6. Kuningas Aasa otti mukaansa koko Juudan, ja he veivät pois Raamasta kivet ja puut, joilla Baesa oli sitä linnoittanut. Niillä hän linnoitti Geban ja Mispan.

Hanani nuhtelee Aasaa

7. Siihen aikaan tuli näkijä Hanani Aasan, Juudan kuninkaan, luo ja sanoi hänelle: ”Koska sinä turvauduit Aramin kuninkaaseen etkä turvautunut Herraan, Jumalaasi, on Aramin kuninkaan sotajoukko päässyt sinun käsistäsi.
8. Eikö kuusilaisia ja libyalaisia ollut suuri sotajoukko, eikö heillä ollut hyvin paljon sotavaunuja ja ratsumiehiä? Mutta koska sinä turvauduit Herraan, hän antoi heidät sinun käsiisi.
9. Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Tässä sinä teit tyhmästi, ja tästä lähtien sinulla on yhä oleva sotia.”

Aasan lankeemus ja kuolema

10. Aasa vihastui näkijään ja panetti hänet vankilaan. Niin vihoissaan hän oli tästä hänelle. Myös muutamille muille kansasta Aasa siihen aikaan teki väkivaltaa.
11. Aasan vaiheet, sekä aikaisemmat että myöhemmät, ovat kirjoitettuina Juudan ja Israelin kuningasten kirjassa.
12. Aasa sairastui 39. hallitusvuotena jaloistaan, ja hänen tautinsa yltyi hyvin kovaksi. Mutta taudissaankaan hän ei etsinyt Herraa, vaan lääkäreitä.
13. Sitten Aasa meni lepoon isiensä luo, kuollen hallituksensa 41. vuotena.
14. Hänet haudattiin omaan hautaansa, jonka hän oli hakkauttanut itselleen Daavidin kaupunkiin. Hänet laskettiin vuoteelle, joka oli täytetty hajuaineilla ja erilaisilla voiteeksi sekoitetuilla höysteillä, ja hänen kunniakseen poltettiin hyvin runsas kuolinsuitsutus.

____________________________________

Room 9:1-21

9. LUKU

Israel ja Jumalan lupaukset

1. Sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele, sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä:
2. Minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni.
3. Soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat sukulaisiani ihmisyyden puolesta.
4. He ovat israelilaisia: heidän on lapseus, kirkkaus, liitot, lain saaminen, jumalanpalvelus ja lupaukset.
5. Heidän ovat isät, ja heistä on Kristus ihmisyyden puolesta, hän, joka on yli kaiken Jumala, iäti ylistetty, aamen!
6. Jumalan sana ei kuitenkaan ole mennyt mitättömäksi. Eiväthän kaikki israelilaiset kuulu [Jumalan] Israeliin.
7. Eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Aabrahamin jälkeläisiä. Onhan sanottu: ”Vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi.”
8. Se on: eivät ne, jotka ovat luonnollisia lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset luetaan jälkeläisiksi*.
9. Lupauksen sanahan oli tämä: ”Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika.”
10. Näin ei käynyt vain hänelle, vaan myös Rebekalle, joka oli raskaana yhdestä, isästämme Iisakista.
11. Jotta Jumalan valinnan mukainen suunnitelma toteutuisi, ei tekojen, vaan Kutsujan tähden, hänelle sanottiin ennen kaksospoikien syntymää, ennen kuin he olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa:
12. ”Vanhempi on palveleva nuorempaa.”
13. Onhan kirjoitettu: ”Jaakobia minä rakastin, mutta Eesaun hylkäsin*.”
14. Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Eihän toki!
15. Hän sanoo Moosekselle: ”Minä armahdan, kenet armahdan, ja osoitan laupeutta kenelle osoitan.”
16. Asia ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka armahtaa.
17. Sanoohan Raamattu faraolle: ”Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani, ja että minun nimeäni julistettaisiin kaikkialla maailmassa.”
18. Hän on siis armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenet tahtoo.

Jumalan vapaa valinta

19. Sinä sanonet minulle: ”Miksi hän sitten vielä soimaa? Kuka voi vastustaa hänen tahtoaan?”
20. Niinpä niin, ihminen, mutta mikä sinä olet väittelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi savi sano muovaajalleen: ”Miksi minusta tällaisen teit?”
21. Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?

____________________________________

Ps 19:1-15

19. PSALMI

Jumalan ilmoitus luonnossa

1. Veisuunjohtajalle. Daavidin psalmi.
2. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanavaruus kertoo hänen teoistaan.
3. Päivä sanoo päivälle, ja yö ilmoittaa yölle.
4. Se ei ole puhetta eikä kieltä, jonka ääni ei kuuluisi.
5. Niiden ääni* kuuluu yli kaiken maan ja niiden sanat maanpiirin ääriin. Auringolle hän on tehnyt sinne majan.
6. Se on kuin ylkä, joka tulee kammiostaan, se riemuitsee kuin sankari rataansa juostessaan.
7. Se nousee taivasten ääristä ja kiertää niiden toisiin ääriin, eikä mikään voi lymytä sen helteeltä.

Herran sanan siunauksia

8. Herran sanan opetus* on täydellinen. Se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan.
9. Herran ohjeet ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät.
10. Herran pelko on puhdas, se pysyy ainiaan. Herran säädökset ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat.
11. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä.
12. Palvelijasi ottaa niistä vaarin, niiden noudattamisesta on suuri palkka.
13. Erehdykset kuka ymmärtää? Anna anteeksi salaiset syntini.
14. Varjele palvelijasi myös julkeasti eksyttäviltä*. Älä anna heidän saada minua valtaansa. Niin minä pysyn nuhteettomana ja olen monesta synnistä vapaa.
15. Kelvatkoot suuni sanat ja sydämeni ajatukset sinun edessäsi, Herra, minun kallioni ja Lunastajani.

____________________________________

Snl 20:1

20. LUKU

Lisää lauselmia elämän eri aloilta

1. Viini on pilkkaaja, väkijuoma remunpitäjä. Päihtyneenä hoiperteleva on älyä vailla.

Scroll to Top