Raamattu vuodessa kesäkuu 12

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

kesäkuu 12
____________________________________

1Kun 9:1-10:29

9. LUKU

Herra ilmestyy Salomolle

1. Kun Salomo oli saanut rakennetuksi Herran temppelin, kuninkaan linnan ja kaiken, mitä oli halunnut tehdä,
2. Herra ilmestyi Salomolle toisen kerran,
3. kuten hän oli ilmestynyt hänelle Gibeonissa. Herra sanoi hänelle: ”Minä olen kuullut rukouksesi ja anomisesi, kun anoit armoa minun edessäni. Minä olen pyhittänyt tämän temppelin, jonka olet rakentanut sitä varten, että sijoittaisin nimeni siihen ainiaaksi. Minun silmäni ja sydämeni tulevat alati olemaan siellä.
4. Jos sinä isäsi Daavidin tavoin vaellat edessäni vilpittömällä sydämellä ja oikeamielisesti, niin että teet kaikkea, mitä minä olen käskenyt sinun tehdä, noudattaen käskyjäni ja säädöksiäni,
5. niin minä pidän ainiaan pystyssä sinun kuninkaallisen valtaistuimesi Israelissa, kuten olen puhunut isällesi Daavidille, sanoen: ’Aina on mies sinun suvustasi oleva Israelin valtaistuimella’.
6. Mutta jos te käännytte pois minusta, te ja teidän lapsenne, ettekä noudata minun käskyjäni ja säädöksiäni, jotka olen teille antanut, vaan menette ja palvelette muita jumalia ja kumarratte niitä,
7. niin minä hävitän Israelin siitä maasta, minkä olen antanut heille, ja temppelin, minkä olen pyhittänyt nimelleni, minä heitän pois kasvojeni edestä, ja Israel tulee sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille kansoille.
8. Tämä temppeli on tosin korkein, mutta jokainen, joka kulkee siitä ohi, on tyrmistyvä ja viheltävä. Kun kysytään: ’Miksi on Herra tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille?’
9. niin vastataan: ’Siksi, että he hylkäsivät Herran, Jumalansa, joka oli vienyt heidän isänsä pois Egyptin maasta, liittyivät muihin jumaliin, kumarsivat niitä ja palvelivat niitä. Sen vuoksi Herra on antanut kaiken tämän pahan kohdata heitä’.”

Korvaukset Tyyrolle

10. Ne 20 vuotta olivat kuluneet loppuun, joiden aikana Salomo oli rakentanut ne kaksi rakennusta, Herran temppelin ja kuninkaan linnan.
11. Hiiram, Tyyron kuningas auttoi Salomoa toimittamalla setripuita, kypressipuita ja kultaa, niin paljon kuin tämä halusi. Kuningas Salomo antoi Hiiramille 20 kaupunkia Galilean maakunnasta.
12. Hiiram lähti Tyyrosta katsomaan niitä kaupunkeja, mitkä Salomo oli antanut hänelle. Ne eivät kuitenkaan miellyttäneet häntä.
13. Hän sanoi: ”Mitä kaupunkeja nämä ovat, jotka olet antanut minulle, veljeni!” Siksi niitä kutsutaan Kaabulin * maaksi vielä tänäkin päivänä.
14. Hiiram oli lähettänyt kuninkaalle 120 talenttia kultaa.

Työvero ja rakennustöitä

15. Kuningas Salomo käytti työveroa rakennuttaessaan Herran temppeliä, omaa linnaansa, Milloa ja Jerusalemin muuria sekä Haasoria, Megiddoa ja Geseriä.
16. Farao, Egyptin kuningas, oli tullut ja valloittanut Geserin, polttanut sen tulella, surmannut kanaanilaiset, jotka asuivat kaupungissa, ja antanut sen myötäjäisiksi tyttärelleen, Salomon puolisolle.
17. Salomo linnoitti Geserin, alisen Beet-Hooronin,
18. Baalatin ja Taamarin sen maan erämaassa
19. ja kaikki varastokaupungit, mitkä hänellä oli, kaikki vaunukaupungit, ratsumiesten kaupungit ja mitä muuta Salomo oli tahtonut linnoittaa Jerusalemissa, Libanonilla ja koko hallitsemassaan maassa.
20. Kaiken kansan, mitä oli jäänyt jäljelle amorilaisista, heettiläisistä, perissiläisistä, hivviläisistä ja jebusilaisista, kaikki, jotka eivät olleet israelilaisia,
21. ne näiden jälkeläiset, jotka vielä olivat jäljellä maassa, ja joita israelilaiset eivät olleet kyenneet vihkimään tuhon omiksi, Salomo saattoi työveron alaisiksi tähän päivään asti.
22. Israelilaisista Salomo ei tehnyt ketään työorjaksi, vaan heitä oli sotilaina, hänen palvelijoinaan, päällikköinään, vaunusotureinaan sekä hänen sotavaunujensa ja ratsumiestensä päällikköinä.
23. Maaherrojen virkamiehiä, jotka valvoivat Salomon töitä, oli 550 miestä, valvomassa väkeä, joka teki työtä.
24. Heti kun faraon tytär oli muuttanut Daavidin kaupungista omaan linnaansa, minkä Salomo oli hänelle rakentanut, hän rakensi Millon.

Uhripalvelu. Laivasto

25. Salomo uhrasi kolme kertaa vuodessa polttouhreja ja yhteysuhreja alttarilla, minkä hän oli rakentanut Herralle, ja suitsutti alttarin ääressä, mikä oli Herran edessä. Niin hän saattoi temppelin valmiiksi.
26. Kuningas Salomo rakensi myös laivaston Esjon-Geberissä, mikä on lähellä Eelatia Punaisenmeren* rannalla Edomin maassa.
27. Tähän laivastoon Hiiram lähetti palvelijoitaan, meritaitoisia laivamiehiä, Salomon palvelijain mukaan.
28. He menivät Oofiriin ja noutivat sieltä kultaa 420 talenttia ja toivat sen kuningas Salomolle.

10. LUKU

Saban kuningattaren vierailu

1. Kun Saban* kuningatar kuuli, mitä Salomosta kerrottiin Herran nimen kunniaksi, hän tuli koettelemaan tätä arvoituksilla.
2. Hän tuli Jerusalemiin hyvin suuren seurueen kanssa, mukanaan kameleja, jotka kantoivat hajuaineita, kultaa ylen paljon ja kalliita kiviä. Kun hän tuli Salomon luo, hän puhui tälle kaiken, mitä hänellä oli mielessään.
3. Salomo selitti hänelle kaikki hänen kysymyksensä. Kuninkaalle ei jäänyt ongelmaksi mikään, mitä hän ei olisi tälle selittänyt.
4. Kun Saban kuningatar näki kaiken Salomon viisauden, linnan, jonka hän oli rakentanut,
5. ruuat hänen pöydällään, kuinka hänen palvelijansa asuivat, hänen palvelusväkensä palveli ja kuinka he olivat puetut, ja näki hänen juomanlaskijansa ja hänen polttouhrinsa, jotka hän uhrasi Herran temppelissä, hän meni miltei hengettömäksi.
6. Hän sanoi kuninkaalle: ”Totta oli se puhe, minkä minä kuulin kotimaahani sinusta ja sinun viisaudestasi.
7. Minä en uskonut, mitä sanottiin, ennen kuin itse tulin ja sain omin silmin nähdä. Ei puoltakaan oltu minulle kerrottu. Sinulla on paljon enemmän viisautta ja rikkautta, kuin olin kuullut huhuttavan.
8. Onnellisia ovat sinun miehesi, onnellisia nämä palvelijasi, jotka aina saavat olla sinun edessäsi ja kuulla viisauttasi.
9. Kiitetty olkoon Herra, sinun Jumalasi, joka on sinuun niin mieltynyt, että on asettanut sinut Israelin valtaistuimelle. Sen tähden, että Herra ainiaan rakastaa Israelia, hän on pannut sinut kuninkaaksi, tekemään sitä, mikä on oikeaa ja vanhurskasta.”
10. Hän antoi kuninkaalle 120 talenttia kultaa sekä hyvin paljon hajuaineita ja kalliita kiviä. Niin paljon hajuaineita, kuin mitä Saban kuningatar antoi kuningas Salomolle, ei sinne ole sen jälkeen tullut.

Salomon vallan loistoa

11. Hiiramin laivat, jotka kuljettivat kultaa Oofirista, toivat sieltä myös hyvin paljon santelipuuta ja kalliita kiviä.
12. Kuningas teetti santelipuusta kalustoa Herran temppeliin ja kuninkaan linnaan sekä kitaroita ja harppuja laulajille. Sellaista määrää santelipuuta ei ole tuotu eikä nähty tähän päivään asti.
13. Kuningas Salomo puolestaan antoi Saban kuningattarelle kaiken, mitä tämä halusi ja pyysi, ja sen lisäksi hän antoi muutakin kuninkaallisella anteliaisuudella. Sitten tämä lähti ja meni palvelijoineen omaan maahansa.
14. Sen kullan paino, mikä yhtenä vuotena tuli Salomolle, oli 666 talenttia kultaa,
15. paitsi mitä tuli kauppiailta, kaupustelijain kaupanteosta sekä kaikilta Arabian kuninkailta ja maan käskynhaltijoilta.
16. Kuningas Salomo teetti pakotetusta kullasta kaksisataa suurta kilpeä ja käytti jokaiseen kilpeen 600 sekeliä kultaa,
17. sekä pakotetusta kullasta 300 pienempää kilpeä, käyttäen jokaiseen kilpeen kolme maanea* kultaa. Kuningas asetti ne Libanoninmetsä-taloon.
18. Kuningas teetti myös suuren norsunluisen valtaistuimen ja päällysti sen puhdistetulla kullalla.
19. Valtaistuimessa oli kuusi porrasta, ja valtaistuimen selusta oli ylhäältä pyöreä. Istuimen kummallakin puolella oli käsinoja, ja kaksi leijonaa seisoi käsinojain vieressä.
20. Kaksitoista leijonaa seisoi siinä kuudella portaalla, kummallakin puolella. Sellaista ei ole tehty missään muussa valtakunnassa.
21. Kaikki kuningas Salomon juoma-astiat olivat kultaa, ja kaikki Libanoninmetsä-talon astiat olivat puhdasta kultaa. Hopeaa ei siellä ollut, eikä sitä Salomon päivinä pidetty minkään arvoisena.
22. Kuninkaalla oli merillä Tarsiin-laivasto Hiiramin laivaston kanssa. Kerran kolmessa vuodessa Tarsiin-laivasto tuli ja toi kultaa ja hopeaa, norsunluuta, apinoita ja riikinkukkoja.
23. Kuningas Salomo oli kaikkia maan kuninkaita suurempi rikkaudessa ja viisaudessa.
24. Maailman joka puolelta pyrittiin näkemään Salomoa ja kuulemaan hänen viisauttaan, jonka Jumala oli antanut hänen sydämeensä.
25. Vierailijat toivat lahjojaan: hopeasta ja kullasta tehtyjä esineitä, vaatteita, aseita, hajuaineita, hevosia ja muuleja, joka vuosi sen vuoden tarpeen.
26. Salomo kokosi sotavaunuja ja ratsumiehiä, niin että hänellä oli 1400 sotavaunut ja 12.000 ratsumiestä. Hän sijoitti ne varuskuntakaupunkeihin ja luokseen Jerusalemiin.
27. Kuningas toimitti niin, että Jerusalemissa oli hopeaa kuin kiviä ja setripuita kuin metsäviikunapuita Sefeelassa.
28. Hevoset, joita Salomolla oli, tuotiin Egyptistä ja Kuvesta. Kuninkaan kauppiaat noutivat niitä Kuvesta maksua vastaan.
29. Egyptistä tuodut vaunut maksoivat 600 hopeasekeliä ja hevonen 150. Niitä tuotiin kauppiaiden välityksellä myös kaikille heettiläisten ja aramealaisten kuninkaille.

____________________________________

Apt 8:14-40

Pyhän Hengen lahja

14. Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen.
15. Sinne tultuaan nämä rukoilivat heidän puolestaan, että he saisivat Pyhän Hengen.
16. Henki ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä. Heidät oli vain kastettu Herran Jeesuksen nimeen.
17. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen.
18. Kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, hän toi heille rahaa
19. ja sanoi: ”Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle panen käteni, hän saa Pyhän Hengen.”
20. Pietari sanoi hänelle: ”Menkööt rahasi kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.
21. Sinulla ei ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä.
22. Tee siis parannus*, käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa. Kenties sydämesi ajatus annetaan sinulle anteeksi.
23. Minä näen sinun olevan täynnä katkeraa sappea ja kiinni vääryyden siteissä.”
24. Simon sanoi: ”Rukoilkaa te minun puolestani Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä olette sanoneet.”
25. Todistettuaan ja puhuttuaan Herran sanaa Pietari ja Johannes lähtivät Jerusalemiin. Matkalla he julistivat evankeliumia monissa Samarian kylissä.

Filippus ja hoviherra

26. Herran enkeli sanoi Filippukselle: ”Nouse ja mene etelään päin tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan*, joka on autio.”
27. Hän nousi ja lähti. Sitä tietä matkusti kuusilainen* mies, Kandaken, Kuusin kuningattaren, hoviherra, mahtava mies ja hänen varojensa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan
28. ja oli nyt paluumatkalla. Hän istui vaunuissaan ja luki profeetta Jesajan kirjaa*.
29. Henki sanoi Filippukselle: ”Mene lähemmäs ja pysyttele noiden vaunujen rinnalla.”
30. Filippus juoksi vaunujen luo ja kuuli miehen lukevan profeetta Jesajaa. Filippus kysyi häneltä: ”Ymmärrätkö myös, mitä luet?”
31. Mies vastasi: ”Kuinka voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?” Hän pyysi Filippusta nousemaan vaunuihin ja istumaan viereensä.
32. Hänen lukemansa kohta oli tämä: ”Niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, ja kuten karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutaan avaa.
33. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otettiin pois. Kuka kertoo hänen jälkeläistensä sukukunnasta*? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä.”
34. Hoviherra kysyi Filippukselta: ”Minä pyydän sinua sanomaan, puhuuko profeetta itsestään vai jostakin toisesta?”
35. Filippus rupesi puhumaan ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta.
36. Jatkaessaan matkaa he tulivat veden ääreen. Hoviherra sanoi: ”Tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua.”
37. [Filippus sanoi: ”Jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon”. Hän vastasi: ”Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika”.]*
38. Hoviherra käski pysäyttää vaunut. He astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet.
39. Heidän noustuaan vedestä Herran Henki tempasi Filippuksen pois, eikä hoviherra enää nähnyt häntä. Hoviherra jatkoi sitten matkaansa iloiten.
40. Filippus tavattiin Asdodissa. Hän vaelsi kaupungista toiseen julistaen evankeliumia, kunnes tuli Kesareaan.

____________________________________

Ps 130:1-8

130. PSALMI

Herralla on armo

1. Matkalaulu.
   Syvyydestä minä huudan sinua, Herra.
2. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot korvasi rukousteni ääntä.
3. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää?
4. Mutta sinulla on anteeksiantamus, että me eläisimme sinun pelossasi.
5. Minä odotan Herraa, sieluni odottaa, ja minä panen toivoni hänen sanaansa.
6. Sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, kuin vartijat aamua.
7. Pane toivosi Herraan, Israel. Sillä Herralla on armo, runsas lunastus hänen luonaan.
8. Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.

____________________________________

Snl 17:2-3

2. Taitava palvelija hallitsee kunnotonta poikaa ja pääsee perinnönjaolle veljesten rinnalla.
3. Hopealle sulatin, kullalle uuni, mutta sydämet koettelee Herra.

Scroll to Top