Raamattu vuodessa lokakuu 11

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

lokakuu 11
____________________________________

Jr 16:16-18:23

16. Minä kutsun monta kalastajaa, sanoo Herra, ja he kalastavat heitä. Sen jälkeen kutsun monta metsästäjää, ja he metsästävät heitä kaikilta vuorilta, kukkuloilta ja kallioiden rotkoista.
17. Minun silmäni tarkkaavat kaikkia heidän teitään, ne eivät ole minulta salassa, eikä heidän rikoksensa ole kätketty minun silmieni edestä.
18. Minä rankaisen ensin kaksinkertaisesti heidän rikoksensa ja syntinsä, koska he ovat saastuttaneet minun maani iljetystensä raadoilla ja täyttäneet perintöosani kauhistuksillaan.”
19. Herra, minun voimani ja varustukseni, pakopaikkani hädän päivänä! Sinun luoksesi tulee kansoja maan ääristä ja sanoo: ”Petosta vain perivät meidän isämme, turhia jumalia, joista ei ainoakaan voi auttaa.
20. Voiko ihminen tehdä itselleen jumalia? Eivät ne jumalia ole!”
21. ”Sen tähden minä saatan heidät tänä aikana tuntemaan käteni ja voimani, ja he tulevat tietämään, että minun nimeni on Herra.”

17. LUKU

Juudan synti ja rangaistus

1. ”Juudan synti on kirjoitettu rautapiirtimellä, kaiverrettu timanttikärjellä heidän sydäntensä tauluun ja heidän alttariensa sarviin.
2. Heidän lapsensakin muistavat heidän alttarinsa ja asera-paalunsa vihreiden puitten vieressä, korkeilla kukkuloilla.
3. Oman maaseudulla olevan vuoreni, niin myös sinun tavarasi, kaikki sinun aarteesi ja uhrikukkulasi minä annan synnin tähden ryöstettäviksi kaikkia rajojasi myöten.
4. Sinun on luovuttava perintöosastasi, jonka olen sinulle antanut. Minä saatan sinut vihollistesi orjuuteen maassa, jota et tunne. Te olette sytyttäneet minun vihani tulen. Se on palava sammumatta.

Kirottu vai siunattu

5. Näin sanoo Herra: Kirottu on mies, joka turvaa ihmisiin, panee luottamuksensa omaan voimaansa*, ja jonka sydän luopuu Herrasta.
6. Hän jää alastomaksi arolle eikä näe mitään onnea tulevan. Hän asuu poudan polttamissa paikoissa erämaassa, asumattomassa suolamaassa.
7. Siunattu on Herraan turvaava mies, jonka turvana on Herra.
8. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen. Helteen tuloa se ei pelästy, vaan sen lehvä on vihanta. Poutavuotenakaan sillä ei ole huolta, eikä se lakkaa tekemästä hedelmää.

Sydämen petollisuus

9. Petollinen on sydän yli kaiken ja pahanilkinen. Kuka voi sen tuntea?
10. Minä, Herra, tutkin sydämet, koettelen sisimmät, antaen kullekin hänen vaelluksensa ja tekojensa mukaan.
11. Kuin peltokana, joka hautoo, mitä ei ole muninut, on rikkautta vääryydellä hankkiva. Päiviensä puolivälissä hänen täytyy se jättää, ja hänen loppunsa on houkan loppu.”
12. Kunnian valtaistuin, korkea ikiajoista, on pyhäkkömme paikka!
13. Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. ”Jotka minusta luopuvat, kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hylänneet elävän veden lähteen, Herran.”

Jeremian rukous

14. Paranna minut, Herra, niin minä parannun, auta minua, niin olen autettu. Sinua yksin minä ylistän.
15. He sanovat minulle: ”Missä on Herran sana? Toteutukoon se!”
16. Minä en ole vetäytynyt pois olemasta paimenena, sinua seuraamasta, enkä ole toivonut turmion päivää. Sinä tiedät sen. Mitä huuliltani on lähtenyt, se on sinun kasvojesi edessä.
17. Älä ole minulle pelotuksena, sinä, minun turvani onnettomuuden päivänä.
18. Joutukoot häpeään ne, jotka minua vainoavat, mutta älä anna minun tulla häpeään. Pelästykööt he, mutta älä anna minun pelästyä. Tuota heille onnettomuuden päivä ja tuhoa heidät kaksinkertaisella tuholla.

Herran sana sapatista

19. Herra sanoi minulle: ”Mene ja seiso Kansanportissa, josta Juudan kuninkaat tulevat ja josta he menevät, ja kaikissa Jerusalemin porteissa.
20. Sano heille: Kuulkaa Herran sana, te Juudan kuninkaat, koko Juuda ja kaikki Jerusalemin asukkaat, jotka tulette näistä porteista.
21. Näin sanoo Herra: Pitäkää huoli siitä, ettette sapattina kuljeta mitään kantamusta ettekä tuo mitään sisälle Jerusalemin porteista.
22. Älkää viekö sapatinpäivänä mitään kantamusta taloistanne älkääkä tehkö mitään työtä, vaan pyhittäkää sapatinpäivä, niin kuin olen käskenyt isienne tehdä.
23. Mutta he eivät kuunnelleet minua, eivät korviaan kallistaneet, vaan olivat niskureita, jotka eivät totelleet eivätkä ottaneet varoitusta huomioon.
24. Jos te kuulette minua, sanoo Herra – jos ette tuo mitään kantamusta tämän kaupungin porteista sapatinpäivänä, vaan pyhitätte sapatin ettekä silloin tee mitään työtä –
25. niin tämän kaupungin porteista tulee sisälle, vaunuilla ja hevosilla ajaen, kuninkaita ja ruhtinaita, jotka istuvat Daavidin valtaistuimella. He tulevat, he ja heidän ruhtinaansa, Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ja tämä kaupunki on oleva asuttu ainiaan.
26. Juudan kaupungeista ja Jerusalemin ympäriltä, Benjaminin maasta ja Sefelasta*, Vuoristosta ja Negevistä tulee niitä, jotka tuovat polttouhreja ja teurasuhreja, ruokauhreja, suitsutusuhreja ja kiitosuhreja Herran huoneeseen.
27. Mutta jos te ette tottele minua ettekä pyhitä sapatinpäivää, vaan tuotte kantamuksia Jerusalemin porteista sapatinpäivänä, niin minä sytytän tuleen sen portit. Tuli on kuluttava Jerusalemin palatsit, eikä se sammu.”

18. LUKU

Savenvalajan työn opetus

1. Jeremialle tuli Herralta sana:
2. ”Nouse ja mene alas savenvalajan työpajaan. Siellä minä annan sinun kuulla sanani.”
3. Minä menin alas savenvalajan työpajaan, jossa hän teki työtä pyöränsä ääressä.
4. Jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, kuten savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä toisen astian, miten näki parhaaksi.
5. Silloin minulle tuli tämä Herran sana:
6. ”Enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, kuten tuo savenvalaja tekee, sanoo Herra. Niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin kansa.
7. Kerran minä uhkaan temmata pois, hajottaa ja hävittää kansan ja valtakunnan.
8. Mutta jos se kansa kääntyy pois pahuudestaan, josta sitä uhkasin, niin minä muutan mieleni enkä anna rangaistukseni kohdata sitä.
9. Toisen kerran minä lupaan rakentaa ja istuttaa kansan ja valtakunnan.
10. Mutta jos se tekee sitä, mikä minun silmissäni on pahaa, eikä tottele minua, minä muutan mieleni enkä anna sille sitä hyvää, minkä olin luvannut.
11. Sano nyt Juudan miehille ja Jerusalemin asukkaille: Näin sanoo Herra: Minä suunnittelen teille onnettomuutta ja pidän neuvoa teitä vastaan. Kääntykää siis kukin pahalta tieltänne ja parantakaa vaelluksenne ja tekonne.
12. Mutta he vastaavat: ’Se on turhaa! Me vaellamme omien neuvojemme mukaan ja teemme kukin oman pahan sydämensä paatumuksen mukaan.'”
13. Siksi Herra sanoo: ”Kysykää kansojen keskuudessa, kuka on tällaista kuullut? Neitsyt Israel tekee ylen kauhistuttavia tekoja!
14. Katoaako Libanonin lumi koskaan aukealta kalliolta? Ehtyvätkö kaukaa virtaavat vedet, kylmät, kuohuvat?
15. Mutta minun kansani on unohtanut minut. He polttavat uhreja turhille jumalille. Nämä ovat saaneet heidät kompastumaan teiltään, iäisiltä poluilta, menemään syrjäpoluille, raivaamattomalle tielle.
16. Niin he tekevät maansa kauhistukseksi, ainaiseksi ivan vihellykseksi. Jokainen, joka kulkee ohi, kauhistuu ja pudistaa päätään.
17. Itätuulen tavoin minä hajotan heidät vihollisen edessä. Heidän hätänsä päivänä minä käännän heille selkäni enkä kasvojani.”

Hanke Jeremiaa vastaan

18. Oli niitä, jotka sanoivat: ”Tulkaa, pitäkäämme neuvoa Jeremiaa vastaan. Eihän laki lopu papilta, ei neuvo viisaalta eikä sana profeetalta. Tulkaa, antakaamme hänelle sana sanasta, älkäämme lainkaan kuunnelko hänen puheitaan.”
19. Kuuntele sinä, Herra, minua ja kuule, mitä vastustajani puhuvat.
20. Onko hyvä maksettava pahalla? He ovat kaivaneet minulle kuopan. Muista, kuinka minä olen seisonut sinun edessäsi ja puhunut hyvää heidän puolestaan kääntääkseni pois sinun vihasi heistä.
21. Sen tähden jätä heidän lapsensa nääntymään nälkään ja anna heidät alttiiksi miekalle, tulkoot heidän vaimonsa lapsettomiksi ja leskiksi, heidän miehensä surmatkoon rutto, ja heidän nuorukaisensa kaatakoon sodassa miekka.
22. Kuulukoon huuto heidän huoneistaan, kun sinä äkkiä tuot heidän kimppuunsa rosvojoukon. He ovat kaivaneet kuopan pyydystääkseen minut ja virittäneet salaa pauloja minun jaloilleni.
23. Sinä, Herra, tiedät kaikki heidän murha-aikeensa minua vastaan. Älä anna anteeksi heidän rikostaan äläkä pyyhi pois heidän syntiään kasvojesi edestä. Kaatukoot he sinun kasvojesi edessä. Tee tämä heille vihasi aikana.

____________________________________

1Ts 4:1-5:3

4. LUKU

Jumalan tahdon mukainen elämä

1. Sitten vielä, veljet, me pyydämme ja kehotamme teitä Herrassa Jeesuksessa: Kuten olette oppineet meiltä, miten teidän on vaellettava ja oltava Jumalan tahdon mukaisia – niin kuin vaellattekin – että varttuisitte siinä yhä enemmän.
2. Tehän tiedätte, mitkä käskyt me olemme antaneet teille Herran Jeesuksen kautta:
3. Jumalan tahto on, että olette elämässänne pyhiä ja kartatte haureutta,
4. että kukin teistä ottaa itselleen puolison pyhyydessä ja kunniassa,
5. ei himon kiihkossa kuten pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa.
6. Älköön kukaan sortako veljeään älköönkä tuottako hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän rankaisija*, kuten aiemminkin olemme teille sanoneet ja todistaneet.
7. Jumala ei ole kutsunut teitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen.
8. Kuka tahansa hylkää [nämä ohjeet], ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa teihin Pyhän Henkensä.
9. Veljellisestä rakkaudesta ei ole teille tarpeen kirjoittaa: Onhan itse Jumala opettanut teitä rakastamaan toisianne.
10. Niin te teettekin kaikkia veljiä kohtaan koko Makedoniassa. Me kehotamme teitä, veljet, varttumaan siinä yhä enemmän.
11. Pitäkää kunniananne elää hiljaisuudessa ja toimittaa omia tehtäviänne, käsillänne työtä tehden, kuten olemme antaneet teille ohjeen.
12. Vaelluksessanne olkaa nuhteettomia ulkopuolella olevia kohtaan, olematta kenenkään avun tarpeessa.

Kristuksen tuleminen

13. Me emme tahdo, veljet, jättää teitä tietämättömiksi kuoloon nukkuneista, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei ole toivoa.
14. Jos kerran uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin Jumala on samoin Jeesuksen kautta tuova kuoloon nukkuneet hänen kanssaan.
15. Me ilmoitamme teille Herran sanana, että me elossa olevat, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen kuoloon nukkuneita.
16. Herra itse on näet tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin.
17. Sitten meidät tänne jääneet, silloin elossa olevat, temmataan heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Niin me saamme aina olla Herran luona.
18. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla.

5. LUKU

Olkaa valmiina

1. Aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarpeen kirjoittaa,
2. sillä te tiedätte varsin hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä.
3. Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, tilanne on vakaa”, silloin heidät yllättää yhtäkkiä perikato, kuten synnytyskipu raskaana olevan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.

____________________________________

Ps 81:1-17

81. PSALMI

Riemuitse, Israel, ja kuule Herraa

1. Veisuunjohtajalle. Veisataan kuin viinikuurnalaulu. Aasafin psalmi.
2. Nostakaa ilohuuto Jumalalle, joka on voimamme. Nostakaa riemuhuuto Jaakobin Jumalalle.
3. Virittäkää kiitosvirsi, lyökää vaskirumpuja, soittakaa suloisesti kitaroita ja harppuja.
4. Puhaltakaa pasuunaan uudenkuun ja täydenkuun aikana juhlamme kunniaksi.
5. Tämä on käsky Israelille, Jaakobin Jumalan säädös.
6. Hän asetti sen todistukseksi Joosefille käydessään Egyptin maata vastaan. Minä kuulen puheen, ennestään tuntemattoman:
7. ”Minä nostin taakan hänen hartioiltaan, hänen kätensä pääsivät kantokorin kuormasta.
8. Hädässäsi sinä huusit, ja minä vapautin sinut. Ukkospilven peitosta minä vastasin sinulle, koettelin sinua Meriban veden luona.” Sela.
9. ”Kuule, kansani, minä varoitan sinua. Israel, jospa kuulisit minua!
10. Älköön sinulla olko muukalaista jumalaa, älä kumarra vierasta jumalaa.
11. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka toin sinut Egyptin maasta. Avaa suusi, niin minä sen täytän.
12. Mutta kansani ei kuunnellut minun ääntäni, eikä Israel totellut minua.
13. Siksi minä annoin heidän mennä pois sydämensä paatumuksessa, vaeltamaan omien neuvojensa mukaan.
14. Kunpa kansani kuulisi minua ja Israel vaeltaisi minun teilläni!
15. Minä pian nujertaisin heidän vihollisensa ja kääntäisin käteni heidän vihollisiaan vastaan.
16. Herraa vihaavat matelisivat hänen edessään, ja heidän rangaistuksensa kestäisi ainiaan.
17. Mutta kansaansa hän ruokkisi parhaalla vehnällä. Minä ravitsisin sinua hunajalla kalliosta.”

____________________________________

Snl 25:6-7

6. Älä tavoittele kunniaa kuninkaan edessä äläkä asetu isoisten paikalle.
7. Parempi näet on, jos sinulle sanotaan: ”Käy tänne ylös,” kuin että sinut alennetaan näkemäsi ylimyksen edessä.

Scroll to Top