Raamattu vuodessa marraskuu 18

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

marraskuu 18
____________________________________

Hes 37:1-38:23

37. LUKU

Kuolleet luut eläviksi

1. Herran käsi tuli minun päälleni, vei minut pois Herran Hengessä ja laski minut laakson keskelle. Se oli täynnä luita.
2. Hän kuljetti minua niiden keskellä ympäriinsä. Niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla, ja ne olivat hyvin kuivia.
3. Herra sanoi minulle: ”Ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi?” Minä vastasin: ”Herra, Herra sinä sen tiedät.”
4. Hän sanoi minulle: ”Ennusta näistä luista ja sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran sana.
5. Näin sanoo Herra, Herra näille luille: Minä annan teihin hengen, ja te tulette eläviksi.
6. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän päällenne nahan ja annan teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Niin te tulette tietämään, että minä olen Herra.”
7. Minä profetoin, niin kuin minua oli käsketty. Niin tehdessäni kuului ääntä, ja kolisten luut lähenivät toisiaan, luu luutaan.
8. Minä näin, kuinka niihin tulivat jänteet ja kasvoi liha, ja ne saivat päälleen nahan. Mutta henkeä niissä ei ollut.
9. Niin hän sanoi minulle: ”Profetoi hengelle, ennusta, ihmislapsi, ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: Tule, henki, neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi.”
10. Minä profetoin, kuten hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki*. Ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloilleen: valtavan suuri joukko.
11. Hän sanoi minulle: ”Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin kansa. He sanovat: ’Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa’.
12. Sen tähden ennusta ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: ”Minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan.
13. Siitä te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun avaan teidän hautanne ja nostan teidät, kansani, ylös haudoistanne.
14. Minä annan teihin Henkeni, niin että te tulette eläviksi, ja sijoitan teidät omaan maahanne. Te tulette tietämään, että minä olen Herra: minä olen puhunut, ja minä sen teen, sanoo Herra.”

Kaksi sauvaa, Juuda ja Israel

15. Minulle tuli tämä Herran sana:
16. ”Sinä, ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen: ’Juudan ja siihen liittyneiden israelilaisten sauva’. Ja ota toinen puusauva ja kirjoita siihen: ’Joosefin sekä Efraimin ja kaikkien siihen liittyneiden Israelin kansaan kuuluvien sauva’*.
17. Pane ne lähekkäin, että ne tulevat yhdeksi sinun kädessäsi.
18. Kun sitten kansasi lapset sanovat sinulle: ’Etkö selitä meille, mitä tällä tarkoitat?’
19. niin sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: ’Minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, ja siihen liittyneet Israelin heimot, ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden sauvan, niin että ne tulevat yhdeksi minun kädessäni’.
20. Kun sauvat, joihin olet kirjoittanut, ovat sinun kädessäsi, heidän silmiensä edessä,
21. niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: ’Minä otan israelilaiset pois kansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa.
22. Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja heillä kaikilla on oleva yksi Kuningas. He eivät enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtioksi.
23. He eivät myöskään enää saastuta itseään iljettävillä epäjumalillaan ja muilla rikkomuksillaan, vaan minä pelastan heidät kaikista rikkomuksista, joissa ovat syntiä tehneet, ja puhdistan heidät. Niin he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.
24. Palvelijani Daavid* on oleva heidän Kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi Paimen. He vaeltavat minun oikeuksieni mukaan, noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne.
25. He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille, ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset ainaisesti, ja minun palvelijani Daavid on oleva heidän Kuninkaansa ainiaan.
26. Minä teen heidän kanssaan rauhan liiton. Se on oleva ainainen liitto heidän kanssaan. Minä istutan ja runsaasti kartutan heitä ja asetan pyhäkköni* olemaan heidän keskellään ainiaan.
27. Minun pyhäkköni on oleva heidän luonaan, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
28. Muut kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun pyhäkköni on aina heidän keskellään.”

38. LUKU

Googin sota

1. Minulle tuli tämä Herran sana:
2. ”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin* ruhtinasta. Profetoi häntä vastaan
3. ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas.
4. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki komeasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki.
5. Persia, Kuus ja Puut ovat heidän kanssaan, kilvet ja kypärät on heillä kaikilla.
6. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman kansa pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat, lukuisat kansat ovat sinun kanssasi.
7. Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole varuillasi heitä varten.
8. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuosien lopulla on sinun hyökättävä maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansojen keskuudesta. Sinun on mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana. Se on tuotu pois kansojen keskuudesta, ja he asuvat kaikki turvallisina.
9. Sinä hyökkäät kuin rajuilma, tulet kuin pilvi peittääksesi maan, sinä, kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi.
10. Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä tulee mieleesi jotakin, sinä mietit pahan juonen
11. ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, ryntään rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina, asuvat kaikki muuria vailla. Heillä ei ole salpoja, ei ovia.
12. Sinä aiot saada saalista, ryöstää ryöstettävää, ojentaa kätesi kohti raunioita, jotka on saatu asutuiksi, kohti kansaa, joka on koottu kansojen keskuudesta*, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta, ja asuu maan navassa*.
13. Saba, Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret leijonansa kyselevät sinulta: ’Oletko menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeaa ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, saamaan suurta saalista?’
14. Sen tähden profetoi, ihmislapsi, ja sano Googille: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä kyllä huomaat, että minun kansani Israel asuu turvallisena.
15. Sinä lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla: Suuri joukko, lukuisa sotaväki.
16. Sinä hyökkäät kansani Israelin kimppuun kuin pilvi peittääksesi maan. Aikojen lopussa tämä on tapahtuva. Minä annan sinun hyökätä maahani, että kansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä heidän nähtensä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog.
17. Näin sanoo Herra, Herra: Etkö se ole sinä, josta minä muinaisina päivinä puhuin palvelijaini, Israelin profeettain, kautta, jotka niinä päivinä ennustivat vuodesta vuoteen, että minä annan sinun hyökätä heidän kimppuunsa?

Googin joukkojen tuho

18. Herra, Herra sanoo: Sinä päivänä, jona Goog hyökkää Israelin maahan, nousee minun vihani hehku.
19. Kiivaudessani, tuimuuteni hehkussa minä sanon: Sinä päivänä tulee totisesti suuri maanjäristys Israelin maahan.
20. Minun edessäni vapisevat meren kalat, taivaan linnut, metsän eläimet, kaikki maassa liikkuvat matelijat ja kaikki ihmiset, jotka ovat maan pinnalla. Vuoret luhistuvat, pengermät sortuvat, ja kaikki muurit luhistuvat maahan.
21. Minä kutsun sitä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra: Toisen miekka on oleva toista vastaan.
22. Minä käyn sen kanssa oikeutta rutolla ja verellä, syöksen kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä sen sotalaumojen päälle ja sen kanssa olevien lukuisien kansojen päälle.
23. Minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni, teen itseni tunnetuksi lukuisien kansojen nähden. Ne tietävät silloin, että minä olen Herra.”

____________________________________

Jaak 1:19-2:17

19. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon kukin ihminen herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan, hidas vihaan.
20. Miehen viha ei näet tee sitä, mikä on oikeaa Jumalan edessä.
21. Pankaa siksi pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja omaksukaa sävyisin mielin sana, mikä on teihin istutettu, ja joka voi pelastaa teidän sielunne.

Sanan oikea kuuleminen

22. Olkaa sanan noudattajia eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.
23. Jos joku on sanan kuulija mutta ei tee sen mukaan, hän on kuin mies, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan.
24. Hän katselee itseään, poistuu ja unohtaa heti, millainen oli.
25. Mutta joka katsoo vapauden täydelliseen lakiin* ja pysyy siinä, eikä ole unohtava kuulija, vaan sitä teossa noudattava, hän on autuas tekemisessään.
26. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, hänen Jumalanpalvelemisensa on turhaa.
27. Puhdasta ja tahratonta Jumalan palvelemista Jumalan ja Isän silmissä on huolehtia ahdingossa olevista orvoista ja leskistä ja varjella itsensä niin, ettei maailma häntä saastuta.

2. LUKU

Henkilöön katsominen

1. Veljeni, älköön teidän uskonne kirkastettuun Herraamme Jeesukseen Kristukseen olko henkilöön katsova*.
2. Teidän kokoukseenne tulee mies kultasormus sormessa ja hienossa puvussa, sekä tulee myös köyhä nuhruisissa vaatteissa.
3. Te katsotte hienopukuisen puoleen ja sanotte: ”Istu tähän mukavasti,” mutta köyhälle te sanotte: ”Seiso sinä tuossa,” tai: ”Istu tähän jalkajakkarani viereen.”
4. Ettekö silloin ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärin perustein arvioivia?
5. Kuulkaa, rakkaat veljeni! Eikö Jumala ole valinnut maailman silmissä köyhiä olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut häntä rakastaville?
6. Mutta te olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat sorra teitä, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimiin?
7. Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teitä siunattaessa*?
8. Jos te Raamatun mukaisesti täytätte kuninkaallisen lain: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi,” te teette hyvin.
9. Mutta jos te katsotte henkilöön, te teette syntiä, ja laki osoittaa, että olette sen rikkojia.
10. Sillä joka noudattaa koko lakia, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, on tullut syylliseksi kaikkeen.
11. Hän, joka on sanonut: ”Älä tee huorin,” on myös sanonut: ”Älä murhaa.” Vaikka siis et teekään aviorikosta, mutta murhaat, sinä olet lain rikkoja.
12. Puhukaa ja toimikaa niin kuin ne, jotka vapauden laki* on tuomitseva.
13. Tuomio on näet armoton sille, joka ei ole osoittanut laupeutta. Laupeus kerskaa tuomiota vastaan.

Usko ja teot

14. Veljeni, mitä hyötyä on siitä, jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko* voi häntä pelastaa?
15. Jos veli tai sisar on vaatteiden puutteessa* ja jokapäiväistä ravintoa vailla,
16. ja joku teistä sanoo heille: ”Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itseänne,” mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, mitä hyötyä siitä on?
17. Samoin uskokin, jos sillä ei ole [hedelminään hyviä] tekoja, on itsessään kuollutta uskoa.

____________________________________

Ps 117:1-2

117. PSALMI

Kansat ylistäkööt Herraa

1. Kiittäkää Herraa, kaikki kansat, ylistäkää häntä, kaikki kansakunnat.
2. Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, ja Herran totuus pysyy iäti. Halleluja!

____________________________________

Snl 28:1

28. LUKU

Viisaus ja tyhmyys ihmisten suhteissa

1. Jumalattomat pakenevat, vaikka kukaan ei aja takaa, mutta vanhurskaat ovat turvassa kuin nuori leijona.

Scroll to Top