Raamattu vuodessa marraskuu 28

RAAMATTU LÄPI VUODESSA
marraskuu 28
____________________________________

Dan 5:1-31

5. LUKU

Belsassarin pidot

1. Kuningas Belsassar* laittoi suuret pidot tuhannelle ylimykselleen ja joi viiniä näiden tuhannen kanssa.
2. Kun viini oli makeimmillaan, Belsassar käski tuoda ne kulta- ja hopea-astiat, jotka hänen isänsä Nebukadnessar* oli ottanut Jerusalemin temppelistä, että kuningas ja hänen ylimyksensä, hänen puolisonsa ja sivuvaimonsa joisivat niistä.
3. Jerusalemin temppelistä, Jumalan huoneesta, otetut kulta-astiat tuotiin sisään. Kuningas ja hänen ylimyksensä, hänen puolisonsa ja sivuvaimonsa joivat niistä.
4. He joivat viiniä ylistäen kultaisia ja hopeisia, vaskisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia.
5. Sillä hetkellä ilmestyivät ihmiskäden sormet ja kirjoittivat kuninkaan palatsin kalkitulle seinälle, vastapäätä lampunjalkaa. Kuningas näki käden, joka kirjoitti.
6. Hänen kasvonsa kalpenivat, ja hän pelästyi ajatuksissaan. Hänen lanteittensa nivelet herposivat, ja hänen polvensa tutisivat.
7. Kuningas huusi kovalla äänellä ja käski tuoda noidat, kaldealaiset ja tähtienselittäjät. Hän sanoi Baabelin tietäjille: ”Kuka ikinä voi lukea tämän kirjoituksen ja ilmoittaa minulle sen selityksen, hänet puetaan purppuraan, hänen kaulaansa pannaan kultakäädyt, ja hän on oleva yksi valtakunnan kolmesta valtamiehestä.”
8. Kaikki kuninkaan viisaat tulivat, mutta eivät kyenneet lukemaan kirjoitusta ja ilmoittamaan kuninkaalle sen selitystä.
9. Kuningas Belsassar pelästyi silloin suuresti, hänen kasvonsa kalpenivat, ja hänen ylimyksensä tyrmistyivät.
10. Kuninkaan äiti tuli kuninkaan ja hänen ylimystensä puheen tähden pitohuoneeseen ja sanoi: ”Eläköön kuningas ainiaan! Älkööt sinun ajatuksesi pelättäkö sinua, älköötkä kasvosi kalvetko.
11. Sinun valtakunnassasi on mies, jossa on pyhien jumalien henki. Sinun isäsi päivinä havaittiin, että hänellä on jumalien kaltainen valistus, ymmärrys ja viisaus. Sinun isäsi, kuningas Nebukadnessar, asetti hänet tietäjien, noitien, kaldealaisten ja tähtienselittäjien päämieheksi,
12. koska havaittiin, että hänessä, Danielissa, on erinomainen henki ja tieto sekä myös taito selittää unia, tulkita arvoituksia ja ratkaista ongelmia. Kuningas oli antanut hänelle nimen Beltsassar. Kutsuttakoon nyt Daniel, niin hän ilmoittaa selityksen.”
13. Daniel tuotiin kuninkaan eteen. Kuningas sanoi Danielille: ”Oletko sinä Daniel, niitä juutalaisia pakkosiirtolaisia, jotka minun isäni, kuningas, on tuonut Juudasta?
14. Minä olen kuullut sinusta, että sinussa on jumalien henki, ja että sinussa on havaittu valistus, taito ja erinomainen viisaus.
15. Minun eteeni tuotiin viisaat ja noidat lukemaan tätä kirjoitusta ja esittämään minulle sen selitys, mutta he eivät kyenneet ilmoittamaan sitä.
16. Mutta minä olen kuullut, että sinä voit antaa selityksiä ja ratkaista ongelmia. Jos voit lukea kirjoituksen ja esittää minulle sen selityksen, sinut puetaan purppuraan, kultakäädyt pannaan sinun kaulaasi, ja sinä olet oleva yksi valtakunnan kolmesta valtamiehestä.”
17. Daniel vastasi kuninkaalle: ”Lahjasi pidä itse, ja antimesi anna toiselle, mutta kirjoituksen minä luen kuninkaalle ja ilmoitan hänelle sen selityksen.
18. Kuningas! Korkein Jumala antoi isällesi Nebukadnessarille kuninkuuden, voiman, kunnian ja valtasuuruuden.
19. Sen voiman tähden, minkä Jumala oli antanut hänelle, kaikki kansat, kansakunnat ja kielet vapisivat ja pelkäsivät hänen edessään. Hän surmasi, kenet tahtoi, hän jätti henkiin, kenet tahtoi, hän ylensi, kenet tahtoi, ja hän alensi, kenet tahtoi.
20. Mutta kun hänen mielensä paisui ja hänen henkensä kävi korskeaksi ja ylpeäksi, hänet syöstiin kuninkaalliselta valtaistuimeltaan, ja hänen kunniansa otettiin häneltä pois.
21. Hänet ajettiin pois ihmisten parista, ja hänen mielensä tuli eläinten mielen kaltaiseksi. Hänen asuntonsa oli villiaasien parissa, ja hän joutui syömään ruohoa kuin naudat. Hänen ruumiinsa kostui taivaan kasteesta, kunnes hän tuli tuntemaan, että korkein Jumala hallitsee ihmisten valtakuntaa ja asettaa sen päämieheksi kenet tahtoo.
22. Mutta sinä, hänen poikansa Belsassar, et ole nöyrtynyt sydämessäsi, vaikka tämän kaiken tiesit.
23. Sinä olet korottanut itsesi taivaan Herraa vastaan: Hänen temppelinsä astiat on tuotu sinun eteesi. Sinä ja sinun ylimyksesi, sinun puolisosi ja sivuvaimosi olette juoneet niistä viiniä. Sinä olet ylistänyt hopeisia, kultaisia, vaskisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia, jotka eivät näe, eivät kuule eivätkä mitään tiedä. Mutta sitä Jumalaa, jonka kädessä on henkesi ja kaikki tiesi, sinä et ole kunnioittanut.
24. Sen tähden tämä käsi on lähetetty hänen luotaan, ja tämä kirjoitus on laadittu.

Kirjoituksen selitys

25. Tämä on kirjoitus, joka on tuonne kirjoitettu: MeNee’, MeNee’, TeQeeL, uuFaRSiJN.
26. Tämä on sen selitys: MeNee’ merkitsee: Jumala on laskenut sinun valtakuntasi luvun ja on tehnyt siitä lopun.
27. TeQeeL: sinut on vaa’alla punnittu ja havaittu köykäiseksi.
28. PeReeS: sinun valtakuntasi on pirstottu ja annettu meedialaisille ja persialaisille.”
29. Silloin Belsassar antoi käskyn, että Daniel oli puettava purppuraan, kultakäädyt pantava hänen kaulaansa ja julistettava, että hän oli oleva yksi valtakunnan kolmesta valtamiehestä.

Belsassar – Daarejaves

30. Samana yönä surmattiin Belsassar, kaldealaisten kuningas.
31. Daarejaves, meedialainen, sai kuninkuuden ollessaan noin 62-vuotias*.

____________________________________

2 Piet 2:1-22

2. LUKU

Harhaopettajat ja syntielämä

1. [Israelin] kansan keskuudessa oli vääriäkin profeettoja, kuten myös teidän parissanne on oleva harhaopettajia. Nämä tuovat salaa eksyttäviä oppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät lunastanut, tuottaen itselleen pikaisen perikadon.
2. Monet seuraavat heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi.
3. Ahneudessaan he valhepuheillaan pyrkivät hyötymään teistä. Jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa kuitenkin valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.

Langenneet enkelit ja vedenpaisumus

4. Jumala ei säästänyt enkeleitä, jotka tekivät syntiä, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, jättäen heidät säilytettäviksi tuomiota varten.
5. Muinaista maailmaakaan ei Jumala säästänyt, vaikkakin varjeli Nooan, vanhurskauden saarnaajan, sekä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomien maailman päälle.

Sodoma ja Gomorra

6. Hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit, tuomiten ne häviöön ja asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes elävät jumalattomasti.
7. Hän pelasti kuitenkin hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi.
8. Asuessaan heidän keskuudessaan tuo hurskas mies päivittäin kiusaantui sielussaan heidän pahojen tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla.
9. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta säilyttää väärät rangaistuksen alaisina tuomion päivään.

Synnissä elävien rangaistus

10. Hän tekee näin varsinkin niille, jotka tyydyttelevät turmeltuneen luontonsa* saastaisia himoja ja halveksivat herrautta. Nuo julkeat itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja.
11. Väkevyydeltään ja voimaltaan suuremmat enkelitkään eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä.
12. Kuten järjettömät luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, nämäkin herjaavat sitä, mitä eivät tunne. He joutuvat häviämään omaan turmelukseensa,
13. saaden vääryyden palkan. He pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa. Ollen tahra- ja häpeäpilkkuja he herkuttelevat petoksissaan, kun kemuilevat teidän kanssanne.
14. Heidän silmänsä ovat täynnä haureutta, eivätkä he saa kylläänsä synnistä. He viekoittelevat horjuvia sieluja, ja heillä on ahneuteen harjaantunut sydän. He ovat kirouksen lapsia.
15. Hylättyään suoran tien he ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa.
16. Hän sai rikkomuksestaan ojennuksen: mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden.
17. Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita. Pimeyden synkeys on heille varattu.
18. He puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viettelevät lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eroon eksyksissä vaeltavista.
19. He lupaavat näille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia. Minkä voittama näet joku on, sen orja hän on.
20. Jos he Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin viimeinen on tullut heille ensimmäistä pahemmaksi.
21. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he, opittuaan sen tuntemaan, kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä.
22. Heille on tapahtunut, mitä tosi sananparsi sanoo: ”Koira palaa oksennukselleen”, ja: ”Pesty sika rypee rapakossa.”

____________________________________

Ps 119:113-128

113. Kaksimielisiä minä vihaan, mutta sinun lakiasi minä rakastan.
114. Sinä olet suojani ja kilpeni, sinun sanaasi minä panen toivoni.
115. Luopukaa minusta, te pahantekijät! Minä tahdon noudattaa Jumalani käskyjä.
116. Tue minua lupauksesi mukaan, että eläisin, äläkä anna minun joutua toivossani häpeään.
117. Vahvista minua, että pelastuisin, niin minä aina pidän mielessäni sinun käskysi.
118. Sinä hylkäät kaikki, jotka eksyvät sinun käskyistäsi. Turhaan he punovat juoniaan.
119. Kaikki maan jumalattomat sinä heität pois kuin kuonan. Siksi minä rakastan sinun käskyjäsi.
120. Sinun valtavan mahtisi edessä ruumiini vapisee, ja minä pelkään sinun tuomioitasi.
121. Minä teen sitä, mikä on oikeaa ja vanhurskasta, älä jätä minua sortajieni armoille.
122. Ole palvelijasi puolustaja hänen parhaakseen, älä salli julkeiden sortaa minua.
123. Silmäni hiueten ikävöivät sinun apuasi ja vanhurskaita lupauksiasi.
124. Tee palvelijallesi armosi mukaan ja opeta minulle käskysi.
125. Minä olen palvelijasi, anna minulle ymmärrys, että tuntisin sinun säädöksesi.
126. On aika Herran tehdä tekonsa: he ovat rikkoneet sinun lakisi.
127. Sen tähden minä rakastan sinun käskyjäsi enemmän kuin kultaa, enemmän kuin puhtainta kultaa.
128. Minä vaellan siksi kaikessa suoraan, kaikkien sinun asetustesi mukaan. Kaikkia valheen teitä minä vihaan.

____________________________________

Snl 28:19-20

19. Peltonsa viljelevä saa kyllin leipää, mutta tyhjän tavoittelija saa kyllin köyhyyttä.
20. Luotettava mies saa runsaan siunauksen, mutta jolla on kiihko rikastua, ei jää rankaisematta.

Scroll to Top