Raamattu vuodessa syyskuu 18

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

syyskuu 18
____________________________________

Js 28:14-30:11

Herra asettaa kulmakiven

14. Kuulkaa siksi Herran sana te pilkkaajat, te jotka hallitsette tätä kansaa Jerusalemissa.
15. Koska te sanotte: ”Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen. Tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen.”
16. Sen tähden, näin sanoo Herra, Herra: Minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun. Joka uskoo, ei pakene.
17. Minä panen oikeuden mittanuoraksi ja vanhurskauden vaa’aksi. Rakeet hävittävät valeturvan, ja vedet huuhtovat pois piilopaikan.
18. Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois, ja teidän sopimuksenne tuonelan kanssa ei kestä. Kun vitsaus tulee kuin tulva, se lyö teidät maahan.
19. Niin usein kuin se tulee, se tempaa teidät valtaansa. Aamu aamulta se tulee, tulee päivällä ja yöllä: Totisesti: kauhuksi on tämän saarnan opetus.
20. Vuode on oleva liian lyhyt ojentautua ja peitto liian kaita kääriytyä.
21. Herra nousee niin kuin Perasimin vuorella, hän kiivastuu kuten Gibeonin laaksossa tehdäkseen työnsä, oudon työnsä, ja toimittaakseen tekonsa, kumman tekonsa.
22. Älkää siis pilkatko, etteivät teidän siteenne vielä kiristyisi. Herralta Sebaotilta olen kuullut hävitys- ja tuomiopäätöksen, joka on kohtaava kaikkea maata.

Viisaan viljelijän toiminta

23. Kuunnelkaa ja kuulkaa minun ääntäni, tarkatkaa ja kuulkaa sanojani.
24. Ainako kyntäjä vain kyntää, kun olisi kylvettävä, ainako muokkaa äkeellä peltoaan?
25. Eikö niin: Kun hän on tasoittanut sen pinnan, hän kylvää mustaa kuminaa, panee vehnänjyvät riviin, ohran omaan paikkaansa ja kolmitahkoista vehnää vierelle?
26. Hänen Jumalansa on neuvonut hänelle oikean tavan ja opettaa häntä.
27. Eihän mustaa kuminaa puida puimaäkeellä eikä puimajyrän tela pyöri höystekuminan yli, vaan musta kumina lyödään irti sauvalla ja höystekumina kepillä.
28. Puidaankos leipävilja murskaksi? Ei sitä kukaan ainiaan pui eikä loputtomasti aja sen päällä puimajyrällään ja hevosillaan. Ei sitä murskaksi puida.
29. Tämäkin on tullut Herralta Sebaotilta. Hänen neuvonsa on ihmeellinen ja ymmärryksensä ylen suuri.

29. LUKU

Voi sinua, Ariel!

1. Voi Arielia, Arielia, kaupunkia, jonne Daavid asetti leirinsä! Liittäkää vuosi vuoteen, kiertäkööt juhlat kiertonsa,
2. niin minä ahdistan Arielia. Se on oleva täynnä valitusta ja vaikerrusta, ollen minulle kuin Jumalan uhriliesi*.
3. Minä asetan leirini yltympäri sinua vastaan, saarran sinut vartiostoilla ja luon vallit sinua vastaan.
4. Silloin sinä puhut maasta matalalta, sanasi tulevat vaimeina tomusta, sinä uikutat kuin vainajahenki maasta, puheesi tulee supisten tomusta.
5. Sinun vainolaistesi joukko on oleva kuin hieno pöly, ja väkivaltaisten lauma kuin lentävät akanat, ja tämä tapahtuu äkkiä, silmänräpäyksessä:
6. Herra Sebaot etsiskelee sinua ukkosenjylinässä ja maanjäristyksessä, kovassa pauhinassa, myrskyssä ja rajuilmassa, kuluttavan tulen liekissä*.
7. Kuin yöllinen uninäky on oleva kansojen lauma, joka sotii Arielia vastaan, kaikki, jotka sotivat sitä ja sen varustuksia vastaan ja sitä ahdistavat.
8. Kuten nälkäinen on unissaan syövinään, mutta herää hiuka sisimmässä, ja janoinen on unissaan juovinaan, mutta herää, on nääntynyt ja himoitsee juomaa, niin on oleva kansojen koko lauma, joka sotii Siionin vuorta vastaan.

Hengellinen sokeus ja muotojumalisuus

9. Viipykää ja odottakaa, tuijottakaa itsenne sokeiksi ja jääkää sokeiksi! He ovat juovuksissa, mutta eivät viinistä, he horjuvat, mutta eivät väkijuomasta.
10. Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne, profeettanne, ja peittänyt teidän päänne, näkijänne.
11. Kaikki ilmoitus on teille kuin lukitun kirjan sanat. Jos se annetaan kirjan taitavalle ja sanotaan: ”Lue tämä”, hän vastaa: ”En voi, sillä se on lukittu.”
12. Jos kirja annetaan kirjan taitamattomalle ja sanotaan: ”Lue tämä”, hän vastaa: ”En osaa lukea.”
13. Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä,
14. minä teen tälle kansalle kummia tekoja, kummia ja outoja. Sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa.
15. Voi niitä, jotka kätkevät syvälle hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä, ja jotka sanovat: ”Kuka meitä näkee, kuka meistä tietää?”
16. Voi teidän nurjuuttanne! Onko savi savenvalajan veroinen? Sanooko työ tekijästään: ”Ei hän ole minua tehnyt.” Tai sanooko kuva kuvaajastaan: ”Ei hän mitään ymmärrä”?

Tuleva hengellinen uudistus

17. Vain lyhyt hetki enää, niin Libanon muuttuu puutarhaksi, ja puutarha on metsän veroinen.
18. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä.
19. Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, ja ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin Pyhästä.
20. Väkivaltaisista on tullut loppu, pilkkaajat ovat hävinneet, ja kaikki vääryyteen valppaat on tuhottu,
21. ne, jotka sanallaan langettavat ihmisiä syyhyn ja virittävät pauloja sille, joka puolustaa oikeutta portissa, ja verukkeilla vääntävät syyttömän asian vääräksi.
22. Herra, joka Aabrahamin vapahti, sanoo siksi Jaakobin heimolle: Ei Jaakob enää joudu häpeään, eivätkä hänen kasvonsa enää kalpene.
23. Kun hän näkee, kun hänen lapsensa näkevät keskellään minun kätteni työn, he pyhittävät minun nimeni, pitävät pyhänä Jaakobin Pyhän ja pelkäävät Israelin Jumalaa.
24. Hengessään eksyvät pääsevät ymmärrykseen, ja napisevat ottavat oppia.

30. LUKU

Turha luottamus Egyptiin

1. Voi uppiniskaisia lapsia, sanoo Herra, jotka pitävät neuvoa, mikä ei ole minusta, ja hierovat liittoa ilman minun Henkeäni, kooten syntiä synnin päälle.
2. Kysymättä minulta he menevät Egyptiin turvautuakseen faraon apuun ja etsiäkseen suojaa Egyptin varjossa!
3. Faraon turva koituu teille häpeäksi ja suojan etsiminen Egyptin varjosta pilaksi.
4. Vaikka hänen ruhtinaansa ovat Sooanissa, ja lähettiläät ovat Haanesissa asti,
5. he kaikki joutuvat häpeään kansan tähden, josta heille ei ole hyötyä eikä apua, vaan häpeää ja pilaa.
6. Ennustus Eteläisen maan Behemotia* vastaan. Halki ahdingon ja ahdistuksen maan, halki naaras- ja koirasleijonan maan, kyykäärmeen ja lentävän liskon maan he kuljettavat aasinvarsojen selässä rikkauksiaan ja kamelien kyttyrällä aarteitaan kansan luo, josta ei ole hyötyä.
7. Egyptin apu on turha ja tyhjä. Siksi minä annan sille nimen: Rahab*, joka ei pääse paikaltaan.”
8. Tule ja kirjoita se tauluun heidän läsnäollessaan, piirrä se kirjaan, että se säilyisi tuleviin aikoihin, ainiaaksi, ikuisuuteen asti.

Niskoitteleva kansa

9. He ovat uppiniskainen kansa, vilpillisiä lapsia, jotka eivät halua kuulla Herran lakia.
10. He sanovat näkijöille: ”Älkää nähkö”, ja ennustajille: ”Älkää ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita.
11. Poiketkaa tieltä, väistykää polulta. Viekää Israelin Pyhä pois näkyvistämme.”

____________________________________

Gl 3:23-4:20

23. Ennen uskon tuloa meitä vartioitiin lain alle suljettuina vastaisuudessa ilmestyvää uskoa varten.
24. Laista on täten tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me tulisimme vanhurskautetuiksi uskosta*.
25. Uskon tultua emme enää ole kasvattajan alaisia.

Uskovat kastetut

26. Te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.
27. Sillä kaikki te Kristukseen kastetut olette Kristukseen pukeutuneita.
28. Tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista. Te kaikki olette näet yksi* [Jumalan perhe] Kristuksessa Jeesuksessa.
29. Jos te siis olette Kristuksen omia, te olette Aabrahamin [hengellisiä] jälkeläisiä*, perillisiä lupauksen mukaan.

4. LUKU

Lunastus ja lapseus

1. Minä sanon: Niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, hän ei missään suhteessa eroa orjasta, vaikka onkin kaiken omistaja.
2. Hän on holhoojien ja taloudenhoitajien alainen isän määräämään aikaan asti.
3. Samoin mekin: ollessamme alaikäisiä me olimme orjuutettuja maailman alkeissäädösten* alaisiksi.
4. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, neitseestä* syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
5. lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
6. Koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt sydämiimme Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”
7. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös Jumalan perillinen Kristuksen kautta.

Palaatteko entiseen?

8. Silloin kun ette vielä tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka todellisuudessa eivät ole jumalia.
9. Mutta nyt, tultuanne tuntemaan Jumalan, ja mikä on enemmän, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien säädösten puoleen, joiden orjiksi haluatte uudelleen tulla?
10. Te noudatatte säädöksiä päivistä, kuukausista, juhla-ajoista ja vuosista.
11. Pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan nähnyt teistä vaivaa.
12. Tulkaa sellaisiksi kuin minä olen, kuten minäkin olen tullut samanlaiseksi kuin te. Tätä pyydän teiltä, veljet. Ette ole minua mitenkään loukanneet.

Paavalin sairaus

13. Tiedättehän, että ruumiin sairaus oli syynä siihen, että minä ensi kerran julistin teille evankeliumia.
14. Vaikka ruumiillinen tilani panikin teidät koetukselle, te ette minua halveksineet ettekä hylkineet, vaan otitte vastaan kuin Jumalan enkelin, jopa kuin Kristuksen Jeesuksen.
15. Missä nyt on teidän onnenne kehuminen? Minä todistan teistä, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästänne ja antaneet minulle.
16. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne, kun sanon teille totuuden?

Harhaopettajien into

17. Heillä on intoa teidän hyväksenne, ei kuitenkaan oikeaa. He tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän
hyväkseen.
18. On hyvä, jos hyvässä asiassa osoitetaan intoa aina, eikä vain minun ollessani luonanne.
19. Lapseni, joiden tähden olen jälleen synnytyskivuissa, kunnes Kristus saa muodon teissä.
20. Kunpa nyt voisin olla luonanne ja äänenikin muuttaa! Olen näet aivan ymmällä teistä.

____________________________________

Ps 62:1-13

62. PSALMI

Jumala turvakalliona

1. Veisuunjohtajalle. Jedutunin tapaan. Daavidin psalmi.
2. Jumalaa yksin sieluni hiljaisuudessa odottaa. Häneltä tulee minulle apu.
3. Hän yksin on kallioni, apuni ja turvani: en minä suuresti horju.
4. Kuinka kauan te yhtä miestä ahdistatte hänet yhdessä surmataksenne, kuin hän olisi kaatuva seinä, kuin murrettu muuri?
5. He pitävät neuvoa, miten syöstä hänet korkeudestaan. He rakastavat valhetta, siunaavat suullaan ja kiroavat sydämessään. Sela.
6. Sieluni, odota vain hiljaisuudessa Jumalaa, sillä hän antaa minulle toivon.
7. Hän yksin on kallioni, apuni ja turvani, minä en horju.
8. Jumala on auttajani ja kunniani. Voimani kallio ja turvani on Jumala.
9. Turvatkaa häneen joka aika, te kansa. Vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela.
10. Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset. Kaikki he nousevat vaa’assa ylös kevyempinä kuin tuulenhenkäys.
11. Älkää luottako väkivaltaan, älkää turhaan panko toivoanne ryöstettyyn tavaraan. Jos rikkautta karttuu, älkää kiinnittäkö sydäntänne siihen.
12. Kerran on Jumala sanonut, kahdesti olen sen kuullut: Jumalan on valta.
13. Sinun, Herra, on armo. Sinä maksat kullekin hänen tekojensa mukaan.

____________________________________

Snl 23:19-21

19. Kuule, poikani, ja viisastu, ohjaa sydämesi oikealle tielle.

Kavahda juoppoutta ja huoruutta

20. Älä oleskele juomarien parissa äläkä lihan syömärien.
21. Sillä juomari ja syömäri köyhtyy, ja unteluus puettaa ryysyihin.

Scroll to Top