Raamattu vuodessa toukokuu 12

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

toukokuu 12
____________________________________

1 Sam 12:1 – 13:22

12. LUKU

Samuelin jäähyväispuhe

1. Samuel sanoi kaikille israelilaisille: ”Minä olen kuullut teidän ääntänne kaikessa, mitä te olette minulta pyytäneet, ja olen asettanut kuninkaan hallitsemaan teitä.
2. Teidän kuninkaanne on nyt oleva teidän johtajanne, kun minä olen tullut vanhaksi ja harmaaksi. Ovathan minun poikani jo teidän keskellänne. Minä olen ollut teidän johtajananne nuoruudestani tähän päivään asti.
3. Tässä minä olen. Todistakaa minua vastaan Herran ja hänen voideltunsa edessä. Keneltä olen vienyt härän tai keneltä aasin? Kenelle olen tehnyt vääryyttä, kenelle väkivaltaa? Keneltä ottanut lahjuksia ummistaakseni silmäni hänen hyväkseen? Todistakaa, niin korvaan sen teille.”
4. He vastasivat: ”Et ole tehnyt meille vääryyttä tai väkivaltaa, etkä ole keneltäkään mitään ottanut.”
5. Samuel sanoi heille: ”Herra on todistaja teitä vastaan, ja hänen voideltunsa on todistaja tänä päivänä, että te ette ole löytäneet mitään [vääryyttä] minun kädestäni.” He vastasivat: ”Hän on todistaja.”
6. Samuel sanoi kansalle: ”Todistaja on Herra, joka kutsui Mooseksen ja Aaronin ja johdatti teidän isänne Egyptin maasta.
7. Astukaa nyt esiin, minä haastan teidät tuomiolle Herran edessä kaikista Herran vanhurskaista teoista, jotka hän on tehnyt teille ja teidän isillenne.
8. Kun Jaakob oli tullut Egyptiin, teidän isänne huusivat Herraa auttamaan. Hän lähetti Mooseksen ja Aaronin viemään teidän isänne pois Egyptistä ja sijoittamaan heidät tähän paikkaan.
9. He kuitenkin unohtivat Herran, Jumalansa. Silloin hän antoi heidät Siiseran, Haasorin sotapäällikön, käsiin, filistealaisten käsiin ja Mooabin kuninkaan käsiin, ja nämä sotivat heitä vastaan.
10. Silloin he huusivat Herraa avuksi ja sanoivat: ’Me olemme tehneet syntiä, kun olemme hylänneet Herran ja palvelleet Baaleja ja Astarteja*. Vapauta meidät nyt kuitenkin vihollistemme käsistä, niin me palvelemme sinua’.
11. Herra lähetti Jerubbaalin [Gideonin], Baarakin*, Jeftan ja Samuelin vapauttamaan teidät ympärillä asuvien vihollistenne käsistä, niin että te saitte asua turvassa.
12. Kun te sitten näitte Naahaan, ammonilaisten kuninkaan, hyökkäävän teitä vastaan, te sanoitte minulle: ’Ei, vaan kuningas hallitkoon meitä’, vaikka Herra, teidän Jumalanne, on kuninkaanne.
13. Tässä on nyt kuningas, jonka te valitsitte ja jota anoitte: Herra on antanut teille kuninkaan.
14. Jos te pelkäätte Herraa ja palvelette häntä, kuulette hänen ääntään ettekä niskoittele hänen käskyjään vastaan, niin te seuraatte Herraa, Jumalaanne, sekä te että kuningas, joka teitä hallitsee.
15. Mutta jos te ette kuuntele Herran ääntä, vaan kapinoitte hänen käskyjään vastaan, Herran käsi on oleva teitä vastaan, kuten se on ollut teidän isiänne vastaan.
16. Astukaa nyt esiin ja katsokaa tätä suurta tekoa, minkä Herra tekee teidän silmienne edessä.
17. Nythän on vehnänleikkuun aika. Minä huudan Herraa antamaan ukkosenjylinän ja sateen*, että ymmärtäisitte ja näkisitte, kuinka paha Herran silmissä on se, minkä olette tehneet anoessanne itsellenne kuningasta.”
18. Samuel huusi Herraa, ja Herra antoi ukkosenjylinän ja sateen sinä päivänä. Niin koko kansa pelkäsi suuresti Herraa ja Samuelia.
19. Kansa sanoi Samuelille: ”Rukoile palvelijaisi puolesta Herraa, Jumalaasi, ettemme kuolisi. Me olemme tehneet kaikkien muiden syntiemme lisäksi senkin pahan, että olemme anoneet itsellemme kuningasta.”
20. Samuel sanoi kansalle: ”Älkää pelätkö. Te olette tosin tehneet kaiken tämän pahan. Älkää kuitenkaan poiketko pois seuraamasta Herraa, vaan palvelkaa Herraa koko sydämestänne.
21. Älkää poiketko seuraamaan turhia jumalia, joista ei ole hyötyä eikä apua, sillä turhia ne ovat.
22. Suuren nimensä tähden Herra ei hylkää kansaansa, koskapa hän on tahtonut tehdä teidät omaksi kansakseen.
23. Minä en suinkaan tee sitä syntiä Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta teidän puolestanne ja opettamasta teille hyvää ja oikeaa tietä.
24. Peljätkää vain Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti kaikesta sydämestänne. Katsokaa, kuinka suuria hän on teille tehnyt.
25. Mutta jos te teette pahaa, te tuhoudutte, sekä te itse että teidän kuninkaanne.”

13. LUKU

Sota filistealaisia vastaan

1. Saul oli ollut [30-]vuotias tullessaan kuninkaaksi*. Hallittuaan Israelia [22] vuotta*
2. Saul valitsi itselleen 3000 miestä Israelista. Näistä oli 2000 Saulin kanssa Mikmaassa ja Beetelin vuoristossa, ja 1000 oli Joonatanin kanssa Benjaminin Gebassa. Muun väen hän oli päästänyt menemään kunkin kotiinsa.
3. Silloin Joonatan, Saulin poika, löi kuoliaaksi filistealaisten vartioston, joka oli Gebassa, ja filistealaiset saivat siitä tiedon. Saul puhallutti pasuunaan kaikkialla maassa ja käski sanoa: ”Hebrealaiset kuulkoot tämän.”
4. Koko Israel kuuli viestin, että Saul oli surmannut filistealaisten vartioston miehet, ja että Israel oli joutunut filistealaisten vihoihin. Niin kansa kutsuttiin koolle Gilgaliin, seuraamaan Saulia.
5. Filistealaiset olivat koonneet joukkonsa sotimaan Israelia vastaan: 3000 sotavaunut*, 6000 ratsumiestä ja muuta väkeä kuin hiekkaa meren rannalla. He tulivat ja leiriytyivät Mikmaaseen, vastapäätä Beet-Aavenia.
6. Kun Israelin miehet näkivät joutuneensa hätään ja kansaa ahdistettavan, he piiloutuivat luoliin, onkaloihin, kallionrotkoihin, hautoihin ja kaivoihin.
7. Hebrealaisia meni myös Jordanin yli Gaadiin ja Gileadin maahan. Saul oli kuitenkin vielä Gilgalissa, ja koko armeija seurasi häntä peloissaan.
8. Kun hän oli odottanut 7 päivää, sen ajan, minkä Samuel oli määrännyt, eikä Samuel ollut saapunut Gilgaliin, kansa alkoi hajaantua pois hänen luotaan.
9. Silloin Saul sanoi: ”Tuokaa minulle poltto- ja yhteysuhri.” Niin hän uhrasi polttouhrin.
10. Mutta juuri kun hän oli saanut sen uhratuksi, Samuel tuli. Saul meni häntä vastaan tervehtimään häntä.
11. Samuel sanoi: ”Mitä sinä olet tehnyt?” Saul vastasi: ”Kun minä näin, että kansa hajaantui luotani, etkä sinä tullut määräaikana, vaikka filistealaiset olivat kokoontuneet Mikmaaseen,
12. minä ajattelin: nyt filistealaiset hyökkäävät minua vastaan Gilgaliin, enkä ole etsinyt Herran mielisuosiota. Minä rohkaisin itseni ja uhrasin polttouhrin.”
13. Samuel sanoi Saulille: ”Olet tehnyt tyhmästi. Et ole noudattanut Herran, Jumalasi, käskyä, jonka hän antoi sinulle. Muutoin Herra olisi vahvistanut sinun kuninkuutesi Israelissa ainiaaksi.
14. Mutta nyt sinun kuninkuutesi ei ole pysyvä. Herra on etsinyt itselleen mielensä mukaisen miehen ja määrännyt hänet kansansa hallitsijaksi, koska et noudattanut Herran sinulle antamaa käskyä.”
15. Samuel nousi ja meni Gilgalista Benjaminin Gebaan*. Saul piti mukanaan olevan väen katselmuksen: noin 600 miestä.
16. Saul, hänen poikansa Joonatan ja väki, joka oli heidän kanssaan, jäivät Benjaminin Gebaan, filistealaiset taas olivat leiriytyneet Mikmaaseen.
17. Filistealaisten leiristä lähti ryöstöosasto kolmena joukkona: yksi joukko kääntyi Ofran tielle Suualin maahan päin,
18. toinen joukko kääntyi Beet-Hooronin tielle, ja kolmas joukko kääntyi sille tielle, joka vie Seboimin laakson yli kohoavalle alueelle, erämaahan päin.
19. Koko Israelin maasta ei ollut löydettävissä yhtään seppää, sillä filistealaiset pelkäsivät hebrealaisten teettävän miekkoja tai keihäitä.
20. Koko Israelin, joka miehen, oli mentävä filistealaisten luo taottamaan auranveistään, kuokkaansa, kirvestään tai muuta teräkaluaan.
21. Maksu auranveitsestä ja kuokasta oli PIM* sekä kirveestä ja tutkaimesta* kolmasosa sekeliä.
22. Taistelupäivänä ei siksi ollut yhtään miekkaa eikä keihästä kenelläkään siitä väestä, joka oli Saulin ja Joonatanin kanssa. Ainoastaan Saulilla ja hänen pojallaan Joonatanilla oli.

____________________________________

Joh 7:1-29

7. LUKU

Jeesus lehtimajanjuhlassa

1. Jeesus vaelsi Galilean eri puolilla. Hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset etsivät tilaisuutta tappaakseen hänet.
2. Juutalaisten lehtimajanjuhla oli lähellä.
3. Hänen veljensä sanoivat hänelle: ”Lähde täältä ja mene Juudeaan, että opetuslapsesikin näkisivät, millaisia tekoja sinä teet.
4. Eihän kukaan julkisuutta haluava tee mitään salassa. Kun kerran teet näitä tekoja, ilmoita itsesi maailmalle.”
5. Hänen veljensäkään eivät näet uskoneet häneen.
6. Jeesus sanoi heille: ”Minun aikani ei ole vielä tullut, mutta teille aika on aina sopiva.
7. Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahoja.
8. Menkää te ylös juhlille. Minä en vielä* mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt.
9. Hän sanoi tämän heille ja jäi Galileaan.
10. Mutta kun hänen veljensä olivat menneet juhlille, hänkin lähti sinne, ei kuitenkaan julkisesti, vaan kuin salaa.
11. Juutalaiset etsivät häntä juhlan aikana ja sanoivat: ”Missä hän on?”
12. Kansan keskuudessa oli hänestä paljon kiistelyä. Jotkut sanoivat: ”Hän on hyvä”, toiset väittivät: ”Ei ole, vaan hän villitsee kansaa.”
13. Kukaan ei kuitenkaan puhunut hänestä julkisesti, koska he pelkäsivät juutalaisia.
14. Kun jo puoli juhlaa oli kulunut, Jeesus meni ylös temppeliin ja opetti.
15. Juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: ”Kuinka tämä tuntee kirjoituksia, vaikka ei ole saanut koulutusta*?”
16. Jeesus vastasi heille: ”Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.
17. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, hän tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.
18. Omiaan puhuva etsii kunniaa itselleen, mutta joka etsii kunniaa Lähettäjälleen, on luotettava, eikä hänessä ole vääryyttä.
19. Mooseshan antoi teille lain, eikö niin? Kukaan teistä ei sitä kuitenkaan täytä. Miksi te pyritte tappamaan minut?”
20. Kansa vastasi: ”Sinussa on riivaaja. Kuka sinut yrittäisi tappaa?”
21. Jeesus vastasi: ”Yhden teon minä tein, ja sitä te kaikki ihmettelette.
22. Mooses antoi teille ympärileikkauksen. Se ei kuitenkaan ole Moosekselta, vaan isiltä. Te ympärileikkaatte ihmisen sapattinakin.
23. Jos siis ihminen saa ympärileikkauksen sapattina, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, miksi te olette minulle vihaisia siitä, että tein koko ihmisen terveeksi sapattina?
24. Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikein.”

Jeesuksesta väitellään

25. Jotkut Jerusalemin asukkaat sanoivat: ”Eikö tämä ole se, jonka he haluaisivat tappaa?
26. Hän puhuu kuitenkin vapaasti, eivätkä he sano hänelle mitään. Ovatkohan hallitusmiehet tosiaan saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus?
27. Me kuitenkin tiedämme, mistä tämä on kotoisin. Kun Kristus tulee, kukaan ei tiedä, mistä hän on.”
28. Jeesus puhui pyhäkössä kovalla äänellä, opetti ja sanoi:
”Te tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen. Minä en ole tullut omasta tahdostani, vaan hän, joka on minut lähettänyt, on oikea lähettäjä, ja häntä te ette tunne.
29. Minä tunnen hänet, sillä minä olen hänestä, ja hän on minut lähettänyt.”

____________________________________

Ps 108:1-14

108. PSALMI

Kiitos ja rukous

1. Daavidin psalmi.
2. Jumala, sydämeni on valmis, minä tahdon veisata ja soittaa. Sieluni on siihen valmis.
3. Herää, harppu ja kitara. Minä tahdon herättää aamuruskon.
4. Herra, minä ylistän sinua kansojen keskuudessa ja veisaan kiitostasi kansakuntien parissa.
5. Sinun armosi on suuri. Se ulottuu taivasten yli ja sinun totuutesi pilviin asti.
6. Korota itsesi yli taivasten, Jumala, ja levitköön sinun kunniasi yli kaiken maan.
7. Auta oikealla kädelläsi ja vastaa minulle, että sinun rakkaasi tulisivat pelastetuiksi.
8. Jumala on puhunut pyhäkössään. Iloiten minä annan teille Sikemin ja mittaan Sukkotin laakson.
9. Minun on Gilead, ja minun on Manasse. Efraim on pääni suojus, Juuda valtikkani.
10. Mooab on pesuastiani, Edomiin minä viskaan kenkäni ja nostan voittohuudon Filisteasta*.
11. Kuka vie minut varustettuun kaupunkiin? Kuka saattaa minut Edomiin?
12. Jumala, sinähän hylkäsit meidät! Et lähtenyt, Jumala, meidän sotajoukkojemme kanssa!
13. Anna meille apu ahdistajaa vastaan! Turha on näet ihmisten apu.
14. Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja. Hän tallaa maahan vihollisemme.

____________________________________

Snl 15:4

4. Sävyisä kieli on elämän puu, mutta vilpillinen kieli haavoittaa mielen.

Scroll to Top