Vastaa kysymykseenApostolien tekojen 11 luvun keskeinen sanoma? 

Jumala on kutsunut yhteyteensä myös pakanoita – ei ainoastaan juutalaisia. Ensimmäisen lähetysseurakunnan syntyminen Antiokiaan oli ratkaiseva askel evankeliumin tulen leviämisessä kaikkialle maailmaan. Jumala käytti lähetysnäyn sytyttämisessä ihmisiä, jotka tulivat Antiokiaan muualta kuin Jerusalemista tai Juudeasta.

Apostolien tekojen 11. luku on lähetystyön luku.1. Pietari joutui antamaan Jerusalemin uskoville meriselityksen toiminnastaan pakanoiden parissa (Apt 11:1-18). Juutalaisuudesta Jeesukseen uskoviksi kääntyneiden oli vaikea hyväksyä ajatusta pakanoiden pelastumisesta. Pyhän Hengen saaminen osoitti kuitenkin, että pakanatkin voivat saada armon Jumalan edessä Jeesuksen kautta.2. Kuvaus Antiokian seurakunnasta ja sen lähetysnäystä nakutti samaan naulaan (Apt 11:19-30). Sauluksen motorisoima vaino Jerusalemissa pakotti monet uskoontulleet siirtymään muualle. He veivät uskonsa ja todistuksensa mukanaan. Antiokiaan saapuneiden joukossa oli mm. Kyprossa ja Kyrenessä syntyneitä juutalaisia, joilla oli muita avarampi kulttuurinen näkökulma. He olivat alttiimpia kertomaan evankeliumia myös oman kulttuuripiirinsä ulkopuolella oleville. Näin Antiokian seurakunnasta tuli ensimmäinen läheysseurakunta. Se lähetti ensimmäiset pakanalähetystyäntekijät, Paavalin ja Barnabaan. Lähetystyö edellyttää kulttuurirajojen ylittämistä – ennen muuta asenteellisesti. Meidänkin aikamme seurakunnat tarvitsevat niitä ihmisiä, jotka auttavat meitä näkemään evankeliumin tarpeen oman pikku piirimme ulkopuolella. Mekin tarvitsemme Antiokian seurakunnan kaltaista näkyä niistä, jotka elävät ilman evankeliumia ja uskallusta vastata heidän huutoonsa.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top