Vastaa kysymykseenJooga    / JM

Jooga liittyy intialaiseen, hindupohjaiseen uskonnollisuuteen. Se on tekniikka, jolla pyritään laajentamaan ihmisen tietoisuutta itsestään suhteessa maailmankaikkeuteen. Tavoitteena on, että ihminen ymmärtäisi olevansa osa jumaluutta – olevansa Jumala. Joogan takana olevan maaginen maailmankuva on avoimessa ristiriidassa kristillisen maailmankäsityksen kanssa. Jooga perustuu valheelliseen käsitykseen maailmankaikkeudesta.Jooga on myös ennenkaikkea uskonnollinen järjestelmä – vaikka sitä aluksi markkinoidaankin vain rauhoittavana ja keskittymään auttavana henkis-fysikaalisena menetelmänä. Sen kautta vaikuttavat henkivallat vievät ihmistä kauemmaksi oikeasta Jumalasta. Kristityn on syytä pysyä siitä erossa.

Sana “Yoga” tarkoittaa “yhdistymistä”, “yhteen sitomista” tai “yhteen sulautumista”. Kyse on tekniikasta, jolla pyritään laajentamaan ihmisen tietoisuuden kenttää. Tavoitteena on, että ihminen tiedostaisi olevansa osa kaikkeutta ja jumaluutta. Joogalla pyritään rakentamaan yhteyttä universumin ns. korkeampien aspektien ja ihmisen välille.
 
Ihminen on jooga-filosofian mukaan identtinen kopio universumista pienemmässä mittakaavassa. Kaikki mitä on olemassa universumissa, on myös jossain muodossa tai suhteessa ihmisessä.Tällainen mikrokosmos-makrokosmos -ajattelu on oleellinen osa ns. maagista maailmankuvaa. Ihminen on maailmankaikkeuden – ei Jumalan – kuva. ”Se mikä on tuolla ylhäällä, on myös täällä alhaalla”. Tältä pohjalta ponnistaa myös mm. astrologia. Se opettaa, että tähtien asento syntymähetkellä määrää sen, millainen ihmisestä tulee. Mutta tämän ajatellaan toimivan myös toisinpäin. Maagisen maailmankuvan omaksuneet ihmiset uskovat voivansa mikrokosmokseen vaikuttamalla muuttavansa asioita myös makrokosmoksessa. Jooga on yksi niistä tekniikoista, joilla tätä mikrokosmosta opitaan hallitsemaan ja vaikuttamaan sen kautta ympäristöön, jopa maailmanrauhaan. Esim. paljon Suomessa julkisuutta aikanaan saanut joogalentäjien puolue julistaa voivansa ratkaista niin poliittiset kuin taloudellisetkin ongelmat, mikäli Suomesta löytyisi riittävä määrä joogalentäjiä. Mietiskelyn avulla he sanovat muuttavansa koko poiliittisen ilmapiirin. Takana on aito maagisen maailmankuvan mukainen ajatus. Hallitsemalla mikrokosmosta ajatuksen voimalla voidaan hallita myös laajempia kokonaisuuksia. Mutta se ei toimi todellisuudessa.
 
Vaikka jooga on jakaantunut erilaisiin teorioihin ja ryhmiin, kaikilla joogatekniikoilla pyritään lopultakin yhteen ja samaan päämäärään: auttamaan ihmistä tiedostamaan jumalallinen olemuksensa. Tässä on kuultavissa sitä samaa sihinää, jota ensimmäiset ihmiset kuulivat paratiisissa: ”Te tulette niin kuin Jumala tuntemaan hyvän ja pahan.” Aadamin ja Eevan uskottua tämän valheen mikään ei maapallolla ole enää ollut samanlaista.Tänäänkin saatanan yksi valhe on saada ihmiset uskomaan omaan itseensä ja jumaluuteensa, omiin sisäisiin kykyihinsä. Hän yrittää pitää ihmisen erossa ainoasta oikeasta Jumalasta. Hänelle on myrkkyä, jos ihminen turvautuu Jumalaan ja tunnustaa oman kykenemättömyytensä pelastaa itseään, minkään tekniikan avulla. Kristityn ei tarvitse mietiskellen etsiä rauhaa sisimpäänsä. Hänellä on rauha Kristuksen sovitustyön kautta. Sitä jokainen eniten lopulta kaipaa – tiedostamattakin. Emme tarvitse oikeaa tekniikkaa. Tarvitsemme oikeaa suhdetta Jeesukseen.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top