Vastaa kysymykseenkummastuttaa Jeesuksen    / Jenna

Tämä niin sanottu Messias salaisuus -teema tulee esiin kaikissa evankeliumeissa, mutta evankelista Markus käyttää sitä muita enemmän ja hvyin tarkoituksenmukaisesti. Syitä siihen, miksi Jeesus kehotti opetuslapsiaan ja parantamiaan ihmisiäkin vaikenemaan Hänestä ja Hänen todellisesta olemuksestaan on varmasti monia. Käytännön kannalta oli vaara, että Hänestä tehtäisiin väkisin maallinen kuningas, vapauttaja ja leivän antaja. Liikkuminen kävi hankalaksi ja asiat ajautuivat helposti ihmisten innostuessa liian nopeasti.
 
Jeesus korosti aina aikojen olevan Isän kädessä. Hän ei tehnyt mitään ilman Isän kehotusta. Puhuessaan ”minun ajastani” hän tarkoitti aina oman tehtävänsä ratkaisevinta hetkeä Golgatan ristillä (Vrt. Jh 2:3; 7:6). Se oli Hänen aikansa, jota varten Hän oli tullut ihmiseksi. Tiettyjen asioiden täytyi edetä ja kypsyä, ennenkuin aika oli sovelias ristin tapahtumille. Myös apostoli Paavali korostaa Jumalan suunnitelmaa ja oikeaa aikaa niin Kristuksen ihmiseksi syntymisessä kuin kärsimisessäkin. Gl 4:4 ”Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen.” Rm 5:6 ”Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. ”Opetuslastenkin oli aika vaieta ja oppia Kristuksesta. Tuli aika, jolloin Jeesus ei enää kehottanut vaikenemaan, vaan julistamaan evankeliumia kaikessa maailmassa.

Messias salaisuuden kohdalla korostuu varsinkin Markuksen evankeliumissa se, että ennen kärsimysviikkoa Jeesus kehotti pitämään Hänestä pientä ääntä. Mutta lähestyessään Jerusalemia kuollakseen siellä ristillä – luvusta yksitoista lähtien – Hän kehotti optuslapsiaan kertomaan Hänestä. Suuren neuvoston edessä Hän sitten vastasi yksiselitteisesti ylipapin esittämään suoraan kysymykseen ja myönsi olevansa Jumalan Poika ja Kristus. Ristin juurella roomalainen sotilaskin tunnusti Hänen todellisen merkityksensä. Vihdoin, ylösnousemuksensa jälkeen, Jeesus kehotti opetuslapsiaam: Mk 16:15 ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.”
 
Messias-salaisuudella Markus tahtoi todennäkäisesti korostaa, että Jeesus on tunnistettavissa oikeaksi Kristukseksi vain nöyryytettynä ja meidän edestämme ristille lyötynä. Samantyyppiseen ristinteologiseen näkökulmaan viittaa myös esimerkiksi Mt 12:14-21: ”Niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa häntä vastaan, surmataksensa hänet. Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois. Ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki, ja hän varoitti vakavasti heitä saattamasta häntä julki; että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: ”Katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt; minä panen Henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon. Ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa.””

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top