Apostolien tekojen 11 luvun keskeinen sanoma? 

Kysymyksiä Raamatusta VANHACategory: LähetystyöApostolien tekojen 11 luvun keskeinen sanoma? 
vastausn asked 4 vuotta ago

Apostolientekojen 11 luvun keskeinen sanoma?

3 Answers
vastausn answered 4 vuotta ago

Jumala on kutsunut yhteyteensä myös pakanoita – ei ainoastaan juutalaisia. Ensimmäisen lähetysseurakunnan syntyminen Antiokiaan oli ratkaiseva askel evankeliumin tulen leviämisessä kaikkialle maailmaan. Jumala käytti lähetysnäyn sytyttämisessä ihmisiä, jotka tulivat Antiokiaan muualta kuin Jerusalemista tai Juudeasta.

Apostolien tekojen 11. luku on lähetystyön luku.1. Pietari joutui antamaan Jerusalemin uskoville meriselityksen toiminnastaan pakanoiden parissa (Apt 11:1-18). Juutalaisuudesta Jeesukseen uskoviksi kääntyneiden oli vaikea hyväksyä ajatusta pakanoiden pelastumisesta. Pyhän Hengen saaminen osoitti kuitenkin, että pakanatkin voivat saada armon Jumalan edessä Jeesuksen kautta.2. Kuvaus Antiokian seurakunnasta ja sen lähetysnäystä nakutti samaan naulaan (Apt 11:19-30). Sauluksen motorisoima vaino Jerusalemissa pakotti monet uskoontulleet siirtymään muualle. He veivät uskonsa ja todistuksensa mukanaan. Antiokiaan saapuneiden joukossa oli mm. Kyprossa ja Kyrenessä syntyneitä juutalaisia, joilla oli muita avarampi kulttuurinen näkökulma. He olivat alttiimpia kertomaan evankeliumia myös oman kulttuuripiirinsä ulkopuolella oleville. Näin Antiokian seurakunnasta tuli ensimmäinen läheysseurakunta. Se lähetti ensimmäiset pakanalähetystyäntekijät, Paavalin ja Barnabaan. Lähetystyö edellyttää kulttuurirajojen ylittämistä – ennen muuta asenteellisesti. Meidänkin aikamme seurakunnat tarvitsevat niitä ihmisiä, jotka auttavat meitä näkemään evankeliumin tarpeen oman pikku piirimme ulkopuolella. Mekin tarvitsemme Antiokian seurakunnan kaltaista näkyä niistä, jotka elävät ilman evankeliumia ja uskallusta vastata heidän huutoonsa.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

vastausn answered 4 vuotta ago

Apt. 11
1 Ja apostolit ja veljet ympäri Juudeaa kuulivat, että pakanatkin olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan.
2 Ja kun Pietari tuli Jerusalemiin, ahdistelivat ympärileikatut häntä
3 sanoen: ”Sinä olet käynyt ympärileikkaamattomien miesten luona ja syönyt heidän kanssansa”.
4 Niin Pietari selitti heille alusta alkaen asiat järjestänsä ja sanoi:
5 ”Minä olin Joppen kaupungissa ja rukoilin; silloin minä näin hurmoksissa näyn: tuli alas astia, ikäänkuin suuri liinavaate, joka neljästä kulmastaan laskettiin taivaasta, ja se tuli aivan minun eteeni.
6 Ja kun minä katsoin sitä tarkasti, näin minä siinä maan nelijalkaisia ja petoja ja matelijoita ja taivaan lintuja.
7 Ja minä kuulin myös äänen, joka sanoi minulle: ’Nouse, Pietari, teurasta ja syö’.
8 Mutta minä sanoin: ’En suinkaan, Herra; sillä ei mitään epäpyhää eikä saastaista ole koskaan minun suuhuni tullut’.
9 Niin vastasi ääni taivaasta toistamiseen ja sanoi: ’Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi’.
10 Ja tämä tapahtui kolme kertaa; sitten vedettiin kaikki taas ylös taivaaseen.
11 Ja katso, samassa seisoi sen talon edessä, jossa me olimme, kolme miestä, jotka Kesareasta oli lähetetty minun luokseni.
12 Ja Henki käski minun mennä arvelematta heidän kanssansa; ja myös nämä kuusi veljeä lähtivät minun kanssani. Me menimme sen miehen taloon,
13 ja hän kertoi meille, kuinka hän oli nähnyt enkelin seisovan hänen huoneessaan ja sanovan: ’Lähetä Joppeen noutamaan Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan;
14 hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, ja koko sinun perhekuntasi’.
15 Ja kun minä rupesin puhumaan, tuli Pyhä Henki heidän päällensä, niinkuin alussa meidänkin päällemme.
16 Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: ’Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä’.
17 Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa?”
18 Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: ”Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi”.
19 Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri hamaan Foinikiaan ja Kyproon ja Antiokiaan saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille.
20 Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka, tultuaan Antiokiaan, puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.
21 Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen.
22 Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan.
23 Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa.
24 Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ja Herralle lisääntyi paljon kansaa.
25 Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hän hänet Antiokiaan.
26 Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta; ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi.
27 Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan.
28 Ja eräs heistä, nimeltä Agabus, nousi ja antoi Hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan; ja se tulikin Klaudiuksen aikana.
29 Niin opetuslapset päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Juudeassa asuville veljille.
30 Ja niin he tekivätkin ja lähettivät sen vanhimmille Barnabaan ja Sauluksen kätten kautta.

vastausn answered 4 vuotta ago

Apt.11:14 hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, ja koko sinun perhekuntasi’.

Scroll to Top