Jumalan tahdon tekeminen / kyselijä

Kysymyksiä Raamatusta VANHACategory: Eläminen uskossaJumalan tahdon tekeminen / kyselijä
vastausn asked 3 vuotta ago

Mitä tarkoittaa kun Raamatussa puhutaan Jumalan tahdon tekemisestä? Pelastummeko kuitenkin armosta? Miten voin tehdä Jumalan tahdon?

1 Answers
vastausn answered 3 vuotta ago

Ihminen luotiin elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Jumalan tahto meitä kohtaan on pelkästään hyvä ja synti on sitä, että eksymme Hänen tahtonsa ulkopuolelle. Jumala tahtoo, että jokainen ihminen pelastuisi, mutta se on mahdollista ainoastaan armosta. Armosta pelastuminen on kääntymistä ja turvaamista uskossa Jeesukseen. ”Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.” Joh.6:40.
 
Pelastumme armosta (”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja” Ef.2:8), mutta Jumala haluaa, että eläisimme kaikessa täällä ajassa Hänen hyvän tahtonsa mukaisesti välttyäksemme synnin seurauksilta. Kukaan ei tässä ole täydellinen, mutta Jumalan tahdon mukainen elämä on parasta mitä on tarjolla. Jeesus tuli tekemään Jumalan tahdon ja se oli hyvä meidän suhteen kun Hän tuli sovittamaan syntimme ja avaamaan ovet yhteyteen Taivaan Isän kanssa. Jeesus: ”Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.” Joh. 6:38.
 
Jumalan tahdon oppiminen ja ymmärtäminen on tärkeää myös rukouselämän osalta. Kun tiedämme mitä Jumalan tahto on, pystymme rukoilemaan sen toteutumisen puolesta. ”Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.” 1. Joh.5:14
 
Jumalan tahdon tekemisessä on myös kyse armosta: ”sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.” Fil.2:3. Emme siis saa tehtyä Jumalan tahtoa omalla voimallamme, vaan tarvitsemme siihenkin Jumalan antamaa voimaa ja armoa. Siksi voi löytää tässäkin levon Kristuksessa.
 
Jos huomaa tekevänsä syntiä, Jumalan tahto on tunnustaa, tehdä parannus ja saada anteeksi. ”Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1. Joh.1:9. Kun uskomme, kun tunnustamme syntimme, kun teemme parannusta, kun rakastamme lähimmäistä, kaikki tämä Jumalan tahdon mukaista ja myöskin armosta saatua. Jumalan tahto on siis, että me kaikki pelastuisimme armosta ja saisimme elää armon varassa Hänen tahtonsa mukaisesti tässä ajassa kunnes Jeesus hakee luoksensa Taivaaseen.
 
”hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.” Hebr.13:21
 
Vastaaja: Olli-Pekka Jalovaara

Scroll to Top