Neitsyeiden öljy    / artsi

Kysymyksiä Raamatusta VANHACategory: PelastuminenNeitsyeiden öljy    / artsi
vastausn asked 3 vuotta ago

Mitä tyhmien/viisaiden öljy käytännässä on ja mitä pitää tehdä että sitä saa. Millainen uskova on viisas neitsyt

2 Answers
vastausn answered 3 vuotta ago

Vertaus kymmenestä neitseestä (Matt 25:1-13) puhuu valvomisen tärkeydestä. Kaikki kymmenen olivat ainakin aluksi Kristuksen seurakuntaan kuuluvia, mutta vain viisi heistä pääsi perille juhlaan. Vertauksen alussa oleva sana ”silloin” viittaa Jeesuksen takaisin tulemisen aikaan.

Vastaaja: Tapani Kaitainen

vastausn answered 3 vuotta ago

Kylväjävertaus kertoo miten eri tavalla ihmiset suhtautuvat Jumalan sanan. Osa ei ota sitä vastaa, eikä heistä ymmärtääkseni tule neitsyeitä, jotka lähtevät Jeesusta vastaan (”Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Matt.25:1”). Kuitenkin osan kylväjävertauksen ihmisistä voisi tulkita olevan sellaisia. Kallioperälle kylvetty sana kuvaa ihmistä, joka kyllä ottaa sanan vastaan mutta luopuu ahdistuksen tai vainon tullessa. Tämä voisi kuvat neitsyttä ilman öljyä. Orjantappuroihin kylvetty sana kuvaa taas ihmistä, jonka hedelmän tukahduttavat maailman huoli ja rikkauden viettelys, mutta on epäselvää olisiko tällainen ihminen lopulta neitsyt ilman öljyä?

Lopulta voi kysyä itseltä: Uskonko tänään Jeesukseen? Turvaanko Häneen Vapahtajana tänä päivänä? Olenko nyt uskossa? Jos vastaus on kyllä, hyvä. Jos vastaus on epäröivä tai ei kannattaa joka tapauksessa tunnustaa oma epäröinti tai epäusko Jeesukselle ja pyytää uskoa vahvistustqa ja tarvittaessa jättää elämänsä kokonaan Herralle. Aina voi pyytää lisää uskoa, pyytää saada tulla lähemmäksi ristiä, pyytää Jeesukselta lisää öljyä. Ei kannata jäädä epätietoisuuden valtaan.

Matt.13:18 Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä: 19 Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. 20 Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan; 21 mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. 22 Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. 23 Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä.”

Oman uskon palavuudesta kannattaa kuitenkin pitää huolta siten, ettei maailma tukahduta sitä. Etsi ensin Jumalan valtakuntaa, niin myös kaikki annetaan sinulle siinä ohessa.

Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Matt.6:33

Vastaaja: Olli-Pekka Jalovaara

Scroll to Top