Kastamattomat lapset    / Masa

Kysymyksiä Raamatusta VANHACategory: KasteKastamattomat lapset    / Masa
vastausn asked 4 vuotta ago

Mitä uskot tapahtuvan lapsille, jotka kuolevat ennenkuin heidät on ehditty kastaa?

1 Answers
vastausn answered 4 vuotta ago

Tämä kysymys on jätettävä lopullisesti Jumalan vastattavaksi iankaikkisuudessa. En osaa vastata siihen lainkaan tyhjentävästi. Mutta meillä on lupa kysellä, tehdä johtopäätöksiä Jumalan Sanan äärellä ja sanoa mielipiteemme. Oma kantani muodostuu Raamatun opettaman perisyntikäsityksen pohjalta. Se mitä ajattelemme tästä kysymyksesta, vaikuttaa käsitykseemme perisynnistä ja päin vastoin. Perisyntikäsityksemme taas vaikuttaa olennaisesti käsitykseemme vanhurskautumisesta. Mikäli ihminen on – niin kuin Raamattu ymmärtääkseni opettaa – perisynnin vallassa, hän ei kykene tekemään pelastuksensa asiassa muuta kuin ottamaan sen armosta uskon kautta vastaan. Mikäli emme usko ihmisen perisyntiin, avautuu ovi mitä erilaisimmille Jumalan ja ihmisen yhteistyömahdollisuuksille pelastuksen asiassa.

Koska Raamattu kuitenkin opettaa vanhurskautumista yksin armosta ja uskon kautta, on johdonmukaista pitää kiinni myös ihmisen perisynnillisyydestä. Paavali kirjoittaa: ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan…kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” (Rm 3:10,23). Koska taivaaseen pääsee ainoastaan synnitön ja tahraton ihminen, joutuvat kaikki Jumalan kirkkautta vailla olevat kadotukseen.

Raamatun mukaan perisynti on siis kadottava synti. En tiedä Raamatusta yhtään sellaista kohtaa, joka viittaisi syntymättömän lapsen viattomuuteen suhteessa Jumalaan. Syntiinlangenneen ihmiskunnan jälkeläinen on perisynnin vallassa jo ennen äitinsä kohdusta tulemista. Psalmissa 51:7 kuningas Daavid kirjoittaa: ”Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt.” Daavid uskoi perisyntiin. Mutta hän uskoi myös Jumalan anteeksiantamukseen.

Kristillinen kaste tuo ymmärtääkseni ihmisen pelastuksen osallisuuteen, sen piiriin ja Jumalan armon alle – myös pienen vastasyntyneen lapsen. Mutta kaste edellyttää sitä, että lapsikin tietoiseen ikään tultuaan uskoo tähän Jeesukseen, jolle hänet kasteessa luvattiin. Kuitenkin kasteessa hänelle luvataan ja julistetaan Kristuksen sovitustyö syntien anteeksiantamiseksi. Hänet vertauskuvallisesti pestään puhtaaksi synnin liasta. Jumala pelastaa hänet. Mutta jos hän ei myöhemmin usko Jeesukseen, hän joutuu kadotukseen. Näin kristillinen kaste tuo ihmisen Kristuksen sovitustyön alle ja puhdistaa perisynnistä. Hän tarvitsee kuitenkin koko elämänsä ajan syntien anteeksiantamista päivittäin vääristä sanoista, ajatuksista, teoista ja asenteista.Uskon sen olevan Jumalan tahdon, että kastamme pienen vastasyntyneen lapsen siihen uskoon, jota hänen vanhempansakin tunnustavat. Uskon lapsikasteessa vanhempien uskolla olevan oma ratkaiseva merkitys. Mitä tapahtuu kastamattomalle lapselle – siihen en sano mitään, koska Raamattukaan ei suoraan siihen vastaa. Se jää Jumalan päätettäväksi. Hän on varmasti oikeudenmukainen.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top