Vantaan Laurin kysymys rukousliinasta    / Opissa aukko

Kysymyksiä Raamatusta VANHACategory: ParantaminenVantaan Laurin kysymys rukousliinasta    / Opissa aukko
vastausn asked 2 vuotta ago

Hei,
Meille Vantaan seurakuntien. lehteen tuli seuraavanlainen kysymys rukousliinoista. Voisimmeko saada teiltä vastauksen tähän kysymykseen.

Mikä kumman rukousliina?
Tony Halme on tullut uskoon, kertovat lehdet. Niiden mukaan Halme on jo sairaalassa ollessaan saanut ihmisiltä rukousliinoja. Olen tavallinen luterilainen ja ihan ymmälläni, kun en ole ikinä mistään rukousliinoista kuullutkaan. Olisi kiinnostava tietää mitä nämä liinat ovat, mikä on niiden tarkoitus ja miten niiden ajatellaan vaikuttavan. Ovatko ne joku helluntailaisten juttu?
Opissa aukko

1 Answers
vastausn answered 2 vuotta ago

Jumala pystyy puuttumaan luomansa ihmisen elämään ilman välineitäkin. Kuitenkin Hän usein käyttää, esimerkiksi parantaessaan ihmisen, jotakin välittävää elementtiä. Jeesus käytti esimerkiksi kosketusta tai jopa sylkeä tällaisena välineenä. Syynä voi olla esimerkiksi se, että ymmärrämme paremmin Jumalan toimivan, jos näemme jotakin konkreettista. Rukousliinaa pidetään yhtenä tällaisena välineenä, jonka kautta Jumalan ajatellaan toimivan. Minkään välineen käyttäminen rukouksen yhteydessä ei kuitenkaan ole automaattista eikä välttämätöntä, jotta ihminen tulisi osalliseksi Jumalan parantavasta työstä. Missään välineessä, ei edes rukouksen yhteydessä käytetyssä öljyssä, ole itsessään mitään parantavaa energiaa tai voimaa, joka olisi jotenkin tarttunut rukouksistamme ja toimisi ilman Jumalan aktiivista vaikutusta. Jumala parantaa, eikä väline. On mielestäni samalla huomattava, että Raamattu ei missään kohtaa kehota rukousliinojen käyttämiseen, niin kuin esimerkiksi öljyllä voitelemiseen (Jk 5:14-15).

Meillä Suomessa rukousliinaa on käytetty lähinnä karismaattisissa yhteisöissä. Esimerkiksi helluntailiikkeessä käytäntöä on noudatettu kymmeniä vuosia. Rukouksella siunattuja liinoja on viety kokousten jälkeen sairasten päälle ja rukoiltu heidän puolestaan. Monia ihmisiä on näissä tilanteissa parantunut Jumalan yliluonnollisen toiminnan kautta. Käytännäön raamatullisia perusteita rukousliinojen käyttään pitänee etsiä lähinnä Apostolien tekojen kuvauksesta Paavalin toiminnasta Efesossa. Apt 19:11-12 ”Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta, niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.” Vaikka tämä kohta ei puhu mitään rukoilemisesta, pitänee olettaa rukouksen liittyneen vaatteiden käyttämiseen sairaiden parantamisessa. Mutta on huomioitava, ettei tässä kohdassa, niin kuin ei muuallakaan Uudessa testamentissa kehoteta tietoisesti toimimaan näin. Missään ei käsketä siunaamaan vaatteita ja viemään niitä sairasten päälle.
 
Sen sijaan esimerkiksi öljy mainitaan jumalallisen parantamisen välineenä esirukouksen yhteydessä. öljyllä voitelemiseen kehotetaan. Jk 5:14-15 ”Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykänsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.”Niinpä jotkut asettavat liinan käyttään kysymysmerkkejä. Miksi ei käytettäisi öljyä rukousliinojen sijasta, he mielestäni melko aiheellisesti kysyvät.
 
Vaikka Jumala vaikutti voimallisesti sekä Paavalin että Vanhassa testamentissa esimerkiksi Eliaan ja Elisan kautta niin, että heidän koskemiinsa esineisiin liittyi jumalallista voimaa, on varottava tekemästä näiden esimerkkien pohjalta oppia tai menetelmää sairaiden parantamisesta. Syytä varovaisuuteen on nähdäkseni lähinnä siksi, että luonnollisen uskonnollisuuden mukainen maaginen ajattelu saattaa sekoittua rukousliinojen käyttään. Magia liittyy vanhaan uskonnolliseen järjestelmään, jossa pyritään vaikuttamaan henkiin ja henkivaltoihin. Esimerkiksi ajatusten tai esineisiin liitettyjen kirousten ja siunausten avulla yritetään saada henget toimimaan jonkun ihmisen hyväksi tai tätä vastaan. Mitä enemmän okkultismi ja magia valtaa meidänkin aikanamme alaa, sitä enemmän myös ajatus esineisiin tarttuneesta mystisestä energiasta tulee ihmisille tutuksi. Siksi on syytä rukousliinojen ja myös öljyn käytässä korostaa, että kyse ei ole maagisen maailmankuvan mukaisesta energian välittämisestä vaan Jumalan yliluonnollisesta toiminnasta, jossa Hän vaikuttaa itse niin kuin hyväksi näkee. Jumala parantaa rukoustemme kautta, ei liina tai öljy.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top