Raamattu vuodessa elokuu 11

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

elokuu 11
____________________________________

Neh 1:1 – 3:14

Nehemia

1. LUKU

Sanoma Jerusalemin tilasta

1. Nehemian, Hakaljan pojan, kertomus. Kislev-kuussa, 20. vuotena minun ollessani Suusanin linnassa,
2. tuli Hanani, eräs minun veljistäni, ja muita miehiä Juudasta. Minä kyselin heiltä juutalaisista, siitä pelastuneesta joukosta, joka vankeudesta palanneena oli jäljellä, ja Jerusalemista.
3. He sanoivat minulle: ”Ne, jotka vankeudesta palanneina ovat jäljellä siinä maakunnassa, ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina. Jerusalemin muuri on revitty maahan, ja sen portit ovat tulella poltetut.”
4. Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien. Paastoten taivaan Jumalan edessä minä rukoilin:
5. ”Oi Herra, taivaan Jumala, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi.
6. Tarkatkoot korvasi ja olkoot silmäsi avoimet kuullaksesi palvelijasi rukoukset, joita minä nyt päivät ja yöt rukoilen sinun edessäsi palvelijaisi, israelilaisten, puolesta, tunnustaen israelilaisten synnit, jotka me olemme tehneet sinua vastaan. Minäkin ja minun perhekuntani olemme tehneet syntiä.
8. Muista sana, minkä sinä annoit palvelijallesi Moosekselle, sanoen: ’Jos te tulette uskottomiksi, niin minä hajotan teidät kansojen sekaan.
9. Mutta jos te käännytte minun puoleeni, noudatatte käskyjäni ja seuraatte niitä, niin vaikka teidän karkoitettunne olisivat taivaan ääressä, minä kokoan heidät sieltäkin ja tuon heidät siihen paikkaan, jonka olen valinnut nimeni asuinsijaksi’.
10. Ovathan he sinun palvelijoitasi ja sinun kansaasi, jotka sinä vapahdit suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi.
11. Oi Herra, tarkatkoon sinun korvasi palvelijasi rukousta ja niiden palvelijaisi rukousta, jotka tahtovat peljätä sinun nimeäsi! Anna tänä päivänä palvelijasi hankkeen menestyä ja suo hänen saada armo sen miehen edessä.”
 Minä olin kuninkaan juomanlaskija.

2. LUKU

Valtuutus järjestämään Jerusalemin oloja

1. Niisan-kuussa, Artahsastan hallituksen 20. vuotena*, kun viini oli hänen edessään, minä otin viinin ja annoin sen kuninkaalle. Kun en ollut aiemmin ollut hänen edessään murheellisena,
2. kuningas kysyi minulta: ”Minkä tähden olet niin murheellisen näköinen? Et kai ole sairas? Sinulla on varmaan jokin sydämen suru.” Minä pelästyin kovin
3. ja sanoin kuninkaalle: ”Eläköön kuningas ainiaan. Kuinka en olisi murheellisen näköinen, kun se kaupunki, jossa ovat isieni haudat, on autio ja sen portit tulella poltetut?”
4. Kuningas kysyi minulta: ”Mitä siis pyydät?” Minä rukoilin taivaan Jumalaa
5. ja sanoin kuninkaalle: ”Jos kuningas näkee hyväksi ja jos olet mielistynyt palvelijaasi, lähetä minut Juudaan, siihen kaupunkiin, jossa ovat isieni haudat, rakentamaan sitä.”
6. Kuningattaren istuessa hänen vieressään kuningas kysyi minulta: ”Kuinka kauan matkasi kestäisi, ja milloin voisit palata?” Kun kuningas näki hyväksi lähettää minut, minä ilmoitin hänelle määrätyn ajan.
7. Minä sanoin kuninkaalle: ”Jos kuningas näkee hyväksi, annettakoon mukaani kirjeet Eufratvirran tuonpuoleisen maan käskynhaltijoille, että he sallivat minun kulkea sen kautta perille Juudaan asti,
8. samoin kirje Aasafille, kuninkaan puiston vartijalle, että hän antaa minulle hirsiä temppelirakennuksen portteja sekä kaupungin muureja varten ja sitä taloa varten, johon menen asumaan.” Kuningas myönsi minulle sen, koska Jumalani hyvä käsi oli päälläni.
9. Saavuttuani Eufratvirran tämänpuoleisen maan käskynhaltijain luo minä annoin heille kuninkaan kirjeet. Kuningas oli lähettänyt minun kanssani sotapäälliköitä ja ratsumiehiä.
10. Mutta kun hooronilainen Sanballat ja ammonilainen virkamies Tobia kuulivat tästä, he pahastuivat kovin siitä, että oli tullut joku, joka harrasti israelilaisten parasta.
11. Tultuani Jerusalemiin ja oltuani siellä kolme päivää
12. minä nousin yöllä, ja kanssani oli muutamia miehiä. En ilmoittanut kenellekään, mitä Jumalani oli pannut sydämelleni ja määrännyt tehtäväksi Jerusalemille. Minulla ei ollut mukanani muuta juhtaakaan kuin se, jolla ratsastin.
13. Lähtien yöllä Laaksoportista kohti Lohikäärmelähdettä ja Lantaporttia minä tarkastelin Jerusalemin maahanrevittyjä muureja ja poltettuja portteja.
14. Minä kuljin eteenpäin Lähdeportille ja Kuninkaanlammikolle. Siellä juhdalla, jonka selässä istuin, ei ollut tilaa päästä eteenpäin.
15. Mennen yöllä laaksoa pitkin ylöspäin minä tarkastelin muuria. Sitten minä palasin Laaksoportin kautta kaupunkiin.
16. Johtomiehet eivät tienneet, mihin olin mennyt ja mitä tehnyt. En näet ollut vielä ilmoittanut aikeistani kenellekään, en juutalaisille, en papeille, ylimyksille, johtomiehille enkä muille, joiden oli oltava mukana siinä työssä.
17. Nyt minä sanoin heille: ”Te näette, missä kurjuudessa me olemme, kun Jerusalem on autio ja sen portit tulella poltetut. Tulkaa, rakentakaamme uudestaan Jerusalemin muuri, ettemme enää olisi häväistyksen alaisia.”
18. Minä kerroin heille, kuinka Jumalani hyvä käsi oli ollut päälläni, ja myös mitä kuningas oli minulle sanonut. Niin he sanoivat: ”Nouskaamme ja rakentakaamme.” He saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön.
19. Kun hooronilainen Sanballat, ammonilainen virkamies Tobia ja arabialainen Gesem sen kuulivat, he pilkkasivat meitä, osoittivat meille halveksumistaan ja sanoivat: ”Mitä te oikein olette tekemässä? Kapinoitteko te kuningasta vastaan?”
20. Minä vastasin heille: ”Taivaan Jumala on antava meille menestystä, ja me, hänen palvelijansa, nousemme ja rakennamme. Mutta teillä ei ole mitään osuutta eikä oikeutta Jerusalemiin, eikä teistä jää tänne muistoa.”

3. LUKU

Jerusalemin muurin rakentajat

1. Ylimmäinen pappi Eljasib ja hänen veljensä, papit, nousivat ja rakensivat Lammasportin. He pyhittivät sen ja asettivat ovet paikoilleen, jatkaen siitä edelleen Hammea-torniin, jonka he pyhittivät, ja sitten Hananelin-torniin asti.
2. Heistä eteenpäin rakensivat Jerikon miehet. Näistä eteenpäin rakensi Sakkur, Imrin poika.
3. Kalaportin rakensivat senaalaiset. He kattoivat sen ja asettivat paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat.
4. Heistä eteenpäin muurin korjasi Meremot, Uurian poika, joka oli Koosin poika. Hänestä eteenpäin sen korjasi Mesullam, Berekjan poika, joka oli Mesesabelin poika. Hänestä eteenpäin muurin korjasi Saadok, Baanan poika.
5. Hänestä eteenpäin muuria korjasivat tekoalaiset. Heidän ylhäisensä eivät kuitenkaan taivuttaneet niskaansa Herransa palvelukseen.
6. Vanhan portin korjasivat Joojada, Paaseahin poika, ja Mesullam, Besodjan poika. He kattoivat sen ja asettivat paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat.
7. Heistä eteenpäin muuria korjasivat gibeonilainen Melatja ja meeronotilainen Jaadon sekä Gibeonin ja Mispan miehet, jotka olivat Eufratvirran tämänpuoleisen käskynhaltijan vallan alaisia.
8. Heistä eteenpäin muuria korjasi Ussiel, Harhajan poika, yksi kultasepistä, ja hänestä eteenpäin sitä korjasi Hananja, yksi voiteensekoittajista. He rakensivat muuria Jerusalemin Leveään muuriin saakka.
9. Heistä eteenpäin muuria korjasi Refaja, Huurin poika, Jerusalemin piirin toisen puolen päällikkö.
10. Hänestä eteenpäin sitä korjasi oman talonsa kohdalla Jedaja, Harumafin poika. Hänestä eteenpäin muuria korjasi Hattus, Hasabnejan poika.
11. Toisen osan korjasivat Malkia, Haarimin poika, ja Hassub, Pahat-Mooabin poika. Sen lisäksi he korjasivat Uunitornin.
12. Heistä eteenpäin muurin korjasi Sallum, Looheksen poika, Jerusalemin piirin toisen puolen päällikkö, hän ja hänen tyttärensä.
13. Laaksoportin korjasivat Haanun ja Saanoahin asukkaat. He rakensivat sen ja asettivat paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat. Sen lisäksi he korjasivat tuhat kyynärää muuria, Lantaporttiin saakka.
14. Lantaportin korjasi Malkia, Reekabin poika, Beet-Keremin piirin päällikkö. Hän rakensi sen ja asetti paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat.

____________________________________

1Kr 7:1-24

7. LUKU

Avioliitto ja naimattomuus

1. Siirryn nyt asiaan, mistä kirjoititte: Miehen on kyllä hyvä olla yhtymättä naiseen.
2. Haureuden syntien välttämiseksi olkoon kuitenkin kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.
3. Mies täyttäköön velvollisuutensa vaimoaan kohtaan, ja samoin vaimo miestään kohtaan.
4. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan vaan miehen, eikä miehen ruumis ole hänen omassa vallassaan vaan vaimon.
5. Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, että olisitte vapaat rukoukseen. Olkaa sitten taas yhdessä, ettei Saatana kiusaisi teitä hillittömyytenne tähden.
6. Sanon tämän kuitenkin myönnytyksenä, en käskynä.
7. Soisin kaikkien ihmisten olevan niin kuin minäkin. Mutta kullakin on oma lahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen.
8. Naimattomille ja leskille minä sanon: heille on hyvä, jos pysyvät sellaisina kuin minäkin.
9. Mutta jos he eivät voi hillitä itseään, menkööt naimisiin. Onhan parempi mennä naimisiin kuin palaa [himon tulessa].
10. Mutta naimisissa oleville minä säädän, en kuitenkaan minä, vaan Herra, että vaimo ei saa erota miehestään.
11. Jos hän kuitenkin eroaa, niin pysyköön naimattomana tai sopikoon miehensä kanssa. Eikä mies saa hylätä vaimoaan.
12. Mutta muille sanon minä, eikä Herra: jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei ole uskossa, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies hylätkö häntä.
13. Samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei ole uskossa,ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hylätkö miestään.
14. Epäuskoinen mies on näet pyhitetty vaimonsa kautta, ja epäuskoinen vaimo on pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta. Muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä*.
15. Mutta jos epäuskoinen eroaa, niin erotkoon. Veli ja sisar eivät sellaisissa tapauksissa ole sidottuja, sillä Jumala on kutsunut teidät elämään rauhassa.
16. Mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mies, mistä tiedät, voitko pelastaa vaimosi?

Kristityn ulkonainen asema

17. Eläköön kukin Herran hänelle antamassa osassa ja siinä asemassa, missä Jumala on hänet kutsunut. Näin minä säädän kaikissa seurakunnissa.
18. Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö eroon ympärileikkauksestaan. Jos joku on kutsuttu sitä vailla olevana, älköön hän ympärileikkauttako itseään.
19. Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä sen puuttuminen ole mitään, vaan Jumalan käskyjen noudattaminen.
20. Pysyköön kukin siinä asemassa, missä hän on saanut kutsun [Kristuksen seuraajaksi].
21. Jos olet kutsuttu orjana, älä sitä murehdi. Mutta jos sinulla on mahdollisuus päästä vapaaksi, mieluummin käytä sitä hyväksesi*.
22. Jonka Herra on kutsunut orjana, on Herran vapauttama. Samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen palvelija.
23. Te olette kalliisti ostetut. Älkää olko ihmisten orjia.
24. Veljet, pysyköön kukin Jumalan edessä siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu.

____________________________________

Ps 31:19-25

19. Mykistykööt valheen huulet, jotka röyhkeästi, ylpeästi ja halveksien puhuvat vanhurskasta vastaan.
20. Kuinka suuri onkaan sinun hyvyytesi, jonka talletat pelkäävillesi, ja mitä ihmisten edessä osoitat sinuun turvaaville!
21. Sinä peität heidät kasvojesi suojaan ihmisten juonilta, kätket heidät turvaan kielten riidalta.
22. Kiitetty olkoon Herra! Hän osoitti minulle ihmeellisen armonsa piiritetyssä kaupungissa.
23. Hädässäni minä sanoin: ”Minut on sysätty pois sinun silmiesi edestä.” Kuitenkin sinä kuulit rukousteni äänen, kun huusin sinua avuksi.
24. Rakastakaa Herraa, kaikki hänen hurskaansa. Herra varjelee uskolliset, mutta uhmaten vastustavia hän rankaisee ansion mukaan.
25. Olkaa lujat, ja olkoon teidän sydämenne rohkea, te kaikki, jotka odotatte Herraa.

____________________________________

Snl 21:4

4. Ylpeät silmät ja pöyhkeä sydän, jotka ovat jumalattomien lamppuna, ovat syntiä.

Scroll to Top