Raamattu vuodessa elokuu 12

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

elokuu 12
____________________________________

Neh 3:15 – 5:13

15. Lähdeportin korjasi Sallum, Kolhoosen poika, Mispan piirin päällikkö. Hän rakensi sen, teki siihen katon ja asetti paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat. Sen lisäksi hän korjasi kuninkaan puutarhan luota Vesijohtolammikon muurin niihin portaisiin saakka, jotka laskeutuvat Daavidin kaupungista.
16. Hänen jälkeensä Nehemia, Asbukin poika, Beet-Suurin piirin toisen puolen päällikkö, korjasi muuria Daavidin sukuhaudalle, Tekolammikolle ja Urhojentalolle saakka.
17. Hänen jälkeensä muuria korjasivat leeviläiset: Rehum, Baanin poika. Hänestä eteenpäin sitä korjasi piirinsä puolesta Hasabja, Kegilan piirin toisen puolen päällikkö.
18. Hänen jälkeensä muuria korjasivat heidän veljensä: Bavvai, Heenadadin poika, joka oli Kegilan piirin toisen puolen päällikkö.
19. Hänestä eteenpäin sen toisen osan korjasi Eeser, Jeesuan poika, Mispan päällikkö, tehden sen siltä kohdalta, mistä noustaan Kulmauksessa olevaan asevarastoon.
20. Hänen jälkeensä korjasi toisen osan suurella innolla Baaruk, Sabbain poika, tehden sen Kulmauksesta ylimmäisen papin Eljasibin talon oveen saakka.
21. Hänen jälkeensä muuria korjasi Meremot, Uurian poika, joka oli Koosin poika, tehden sen muurin toisessa osassa Eljasibin talon ovesta hänen talonsa päähän.
22. Hänen jälkeensä muuria korjasivat papit, Lakeuden miehet.
23. Heidän jälkeensä sitä korjasivat Benjamin ja Hassub oman talonsa kohdalta. Heidän jälkeensä Asarja, Maasejan poika, joka oli Ananjan poika, korjasi muuria talonsa viereltä.
24. Hänen jälkeensä Binnui, Heenadadin poika, korjasi muurin toisen osan, Asarjan talosta siihen kulmaan saakka, missä muurin suunta muuttuu.
25. Paalal, Uusain poika, korjasi muurin Kulmauksen ja Ylätornin kohdalta, joka ulkonee kuninkaan linnasta vankilan pihaan päin. Hänen jälkeensä muuria korjasi Pedaja, Paroksen poika.
26. Oofelilla asuvat temppelipalvelijat korjasivat sitä itäisen Vesiportin ja ulkonevan tornin kohdalta.
27. Hänen jälkeensä tekoalaiset korjasivat toisen osan suuren ulkonevan tornin kohdalta Oofelin muuriin saakka.
28. Hevosportin yläpuolella muuria korjasivat papit kukin oman talonsa kohdalta.
29. Heidän jälkeensä sitä korjasi Saadok, Immerin poika, oman talonsa kohdalta. Hänen jälkeensä muuria korjasi Semaja, Sekanjan poika, Itäportin vartija.
30. Hänen jälkeensä toisen osan muuria korjasivat Hananja, Selemjan poika, ja Haanun, Saalafin kuudes poika. Hänen jälkeensä Mesullam, Berekjan poika, korjasi muuria yliskammionsa kohdalta.
31. Hänen jälkeensä Malkia, yksi kultasepistä, korjasi muuria temppelipalvelijain ja kauppiasten taloon, Vartiotornin kohdalle ja Kulmasaliin saakka.
32. Kultasepät ja kauppiaat korjasivat muurin Kulmasalin ja Lammasportin väliltä.

4. LUKU

Vastustajien juonia

1. Kun Sanballat kuuli meidän rakentavan muuria, hän vihastui ja närkästyi kovin. Hän pilkkasi juutalaisia,
2. puhui veljilleen ja Samarian sotaväelle, sanoen: ”Mitä nuo viheliäiset juutalaiset tekevät? Jätetäänkö heidät omiin valtoihinsa? Tulevatko he uhraamaan? Saavatko he työnsä kohta valmiiksi? Voivatko he tehdä eläviksi poltetut kivet tuhkaläjissä?”
3. Ammonilainen Tobia seisoi hänen vieressään ja sanoi: ”Rakentakoot vain! Kettukin saa heidän kivimuurinsa hajoamaan, jos hyppää sen päälle.”
4. Kuule, Jumalamme, kuinka halveksittuja me olemme. Käännä heidän häpäisynsä heidän omaan päähänsä. Saata heidät ryöstetyiksi vankeuden maassa.
5. Älä peitä heidän rikkomustaan, älköönkä heidän syntiään pyyhittäkö pois sinun kasvojesi edestä, koska he ovat vihoittaneet sinut kohtelemalla noin rakentajia.
6. Me rakensimme silti muuria, ja koko muuri tuli valmiiksi puoleen korkeuteensa asti. Siitä kansa sai rohkeutta työhön.
7. Kun Sanballat, Tobia, arabialaiset, ammonilaiset ja asdodilaiset kuulivat, että Jerusalemin muurien korjaus edistyi, niin että niiden aukot alkoivat täyttyä, he vihastuivat kovin.
8. He kaikki liittoutuivat käydäkseen taisteluun Jerusalemia vastaan ja tehdäkseen siellä häiriötä.
9. Me rukoilimme Jumalaamme ja asetimme heitä vastaan vartijat suojelemaan itseämme heiltä päivin ja öin.
10. Mutta Juuda sanoi: ”Taakankantajien voima raukeaa, ja soraa on ylen paljon. Me emme jaksa rakentaa muuria.”
11. Meidän vastustajamme sanoivat: ”Ennen kuin he tietävät tai huomaavat, me menemme heidän keskelleen, tapamme heidät ja lopetamme työn.”
12. Heidän läheisyydessään asuvat juutalaiset tulivat ja sanoivat meille joka taholta kymmenenkin kertaa: ”Vetäytykää meidän luoksemme.”
13. Minä asetin sotaväkeä muurin taakse, alempiin ja suojattomiin paikkoihin, sijoittaen heidät sukukunnittain asemiinsa miekkoineen, keihäineen ja jousineen.
14. Katsastettuani kaiken minä nousin ja sanoin ylimyksille, esimiehille ja muulle kansalle: ”Älkää pelätkö heitä. Muistakaa suurta ja peljättävää Herraa*, ja taistelkaa veljienne, poikienne ja tyttärienne, vaimojenne ja kotienne puolesta.”
15. Vihollistemme kuultua, että me olimme saaneet tiedon hankkeesta, ja että Jumala oli tehnyt heidän juonensa tyhjäksi, me kaikki palasimme takaisin muurille kukin työhönsä.
16. Siitä päivästä alkaen toinen puoli minun palvelijoistani teki työtä, ja toinen puoli oli aseistettuna keihäillä, kilvillä, jousilla ja rintahaarniskoilla. Päämiehet seisoivat kaikkien niiden juutalaisten takana,
17. jotka rakensivat muurilla. Nekin, jotka kantoivat taakkoja ja kuljettivat kuormia, tekivät toisella kädellään työtä ja toisessa pitivät keihästä.
18. Rakentajilla oli työtä tehdessään kullakin miekka sidottuna vyölleen, ja pasuunan soittaja seisoi minun vieressäni.
19. Minä sanoin ylimyksille, esimiehille ja muulle kansalle:”Työ on suuri ja laaja, ja me olemme muurilla hajallamme, kaukana toisistamme.
20. Missä kuulette pasuunan soivan, sinne kokoontukaa meidän luoksemme. Meidän Jumalamme sotii puolestamme.”
21. Näin me siis teimme työtä. Toinen puoli väkeä oli aseistettuna keihäillä päivänkoitosta siihen asti, kunnes tähdet tulivat näkyviin.
22. Siihen aikaan minä myös sanoin kansalle: ”Kukin jääköön palvelijoineen yöksi Jerusalemiin, että he olisivat meidän apunamme yöllä vartioimassa ja päivällä työssä.”
23. En minä itse eivätkä veljeni, eivät palvelijani eivät myöskään vartijat, jotka seurasivat minua, riisuneet vaatteitaan. Kullakin oli keihäs ja vettä.

5. LUKU

Rikkaat ja köyhät

1. Köyhä kansa* ja heidän vaimonsa nostivat suuren huudon juutalaisia veljiään vastaan.
2. Muutamat sanoivat: ”Meitä, meidän poikiamme ja tyttäriämme on paljon. Meidän täytyy saada viljaa, että meillä olisi syötävää pysyäksemme hengissä.”
3. Jotkut sanoivat: ”Meidän on pantattava peltomme, viinitarhamme ja talomme saadaksemme viljaa nälkäämme.”
4. Toiset sanoivat: ”Meidän on täytynyt lainata rahaa peltojamme ja viinitarhojamme vastaan voidaksemme maksaa kuninkaan verot.
5. Ovathan meidän ruumiimme veljiemme ruumiitten veroiset ja lapsemme heidän lastensa veroiset. Meidän täytyy kuitenkin antaa poikamme ja tyttäremme orjiksi, ja tyttäriämme on jo annettukin orjuuteen. Emme voi tälle mitään, koska peltomme ja viinitarhamme ovat muiden käsissä.”
6. Kuullessani heidän valituksensa ja nämä puheet minä vihastuin kovin.
7. Harkittuani tätä asiaa minä nuhtelin ylimyksiä ja esimiehiä ja sanoin heille: ”Tehän kiskotte korkoa, kukin veljiltänne.” Sitten minä panin toimeen suuren kokouksen heitä vastaan.
8. Sanoin heille: ”Me olemme mahdollisuuksiemme mukaan ostaneet vapaiksi muille kansoille myytyjä juutalaisia veljiämme. Tekö nyt myytte veljiänne, ja täytyykö heidän myydä itsensä meille?” He olivat vaiti eivätkä voineet vastata mitään.
9. Minä sanoin: ”Te ette siinä tee hyvin. Teidänhän tulisi vaeltaa Jumalamme pelossa jo muihin kansoihin kuuluvien*, vihollistemme, häväistyksen tähden.
10. Myös minä, minun veljeni ja palvelijani olemme lainanneet heille rahaa ja viljaa. Luopukaamme tästä saatavasta.
11. Antakaa heille takaisin jo tänä päivänä heidän peltonsa, viinitarhansa, öljypuunsa ja talonsa. Älkää vaatiko heiltä korkoa viljasta, viinistä ja öljystä, jotka olette heille lainanneet.”
12. He vastasivat: ”Me annamme ne takaisin emmekä vaadi heiltä mitään. Me teemme kuten olet sanonut.” Minä kutsuin papit ja vannotin heitä tekemään näin.
13. Minä myös pudistin helmukseni ja sanoin: ”Jokaisen, joka ei tätä sanaa täytä, pudistakoon Jumala näin pois talostaan ja vaivannäkönsä hedelmistä. Näin hän tulkoon pudistetuksi ja  tyhjennetyksi.” Koko seurakunta sanoi: ”Aamen”, ja ylisti Herraa. Kansa teki, niin kuin oli sanottu.

____________________________________

1Kr 7:25-40

Naimattomat ja lesket

25. Naimattomista naisista minulla ei ole Herran käskyä, vaan esitän ajatukseni Herralta laupeuden saaneena, niin että olen luotettava.
26. Olen siis sitä mieltä, että lähestyvän ahdingon tähden jokaisen on hyvä olla entisellään.
27. Jos olet sidottu vaimoon, älä pyydä eroa. Jos et ole sidottu vaimoon, älä pyydä itsellesi vaimoa.
28. Mutta jos menetkin naimisiin, et tee syntiä. Jos naimaton nainen menee naimisiin, hänkään ei tee syntiä. Mutta jotka niin tekevät, joutuvat kärsimään ruumiillista vaivaa, mistä haluaisin säästää teitä.
29. Sanon teille, veljet: aika on lyhyt. Olkoot tästedes nekin, joilla kullakin on vaimo, kuin heillä ei olisikaan,
30. jotka itkevät, kuin eivät itkisi, jotka iloitsevat, kuin eivät iloitsisi, jotka ostavat, kuin eivät saisi pitää ostamaansa.
31. Tätä maailmaa hyväkseen käyttävät olkoot, kuin eivät sitä käyttäisi. Nykyinen maailma on näet katoamassa.
32. Toivoisin, ettei teillä olisi huolia. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran, kuinka olisi Herralle mieliksi.
33. Naimisissa oleva taas huolehtii maailmallisista, kuinka olisi vaimolleen mieliksi.
34. Niin hänen harrastuksensa käy kahtaanne. Samoin vaimo, jolla ei enää ole miestä, ja neitsyt, huolehtivat siitä, mikä on Herran, että olisivat pyhät sekä ruumiin että hengen puolesta. Mutta naimisissa oleva huolehtii maailmallisista, kuinka olisi miehelleen mieliksi.
35. Tämän sanon teidän omaksi hyödyksenne, en pannakseni kahletta kaulaanne, vaan että eläisitte kunniallisesti ja häiriytymättä pysyisitte Herrassa.
36. Jos joku ajattelee tekevänsä väärin täydessä naimaiässä olevaa tytärtään kohtaan, ja jos sen kerran on tapahduttava, niin tehköön, kuten tahtoo. Ei hän tee syntiä. Menkööt naimisiin.
37. Joka taas pysyy mielessään lujana olematta minkään pakon alainen, vaan voi noudattaa omaa tahtoaan ja on sydämessään päättänyt pitää tyttärensä naimattomana, hän tekee hyvin.
38. Joka siis antaa neitsyt-tyttärensä mennä naimisiin, tekee hyvin, ja joka ei anna hänen mennä naimisiin, tekee paremmin.
39. Vaimo on sidottu mieheensä tämän eläessä, mutta jos mies kuolee, hän on vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se tapahtuu Herrassa*.
40. Hän on kuitenkin onnellisempi, jos pysyy entisellään. Tämä on käsitykseni, ja luulen, että minullakin on Jumalan Henki.

____________________________________

Ps 32:1-11

32. PSALMI

Synnintunnustus ja anteeksianto

1. Daavidin psalmi.
Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty!
2. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojaan, ja jonka hengessä ei ole vilppiä!
3. Kun minä vaikenin synnistäni, riutuivat luuni jokapäiväisestä valituksestani.
4. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana päälläni. Minun elinnesteeni kuivui kuin kesän helteessä. Sela.
5. Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin: ”Minä tunnustan Herralle rikokseni,” ja sinä annoit anteeksi syntini, johon olin syyllinen.
6. Sen tähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut voidaan löytää. Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne eivät heihin ulotu.
7. Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minua hädästä ja ympäröit minut pelastuksen riemulla. Sela.
8. ”Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, silmäni opastavat sinua.”
9. Älkää olko kuin järjettömät hevoset ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla, niiden valjailla, johdetaan. Muutoin ne eivät sinua lähesty.
10. Jumalattomalla on monta vaivaa, mutta Herran armo ympäröi sitä, joka häneen turvaa.
11. Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja kohottakaa ilohuuto, kaikki te oikeamieliset.

____________________________________

Snl 21:5-7

5. Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta kaikki touhuilijat saavat vain vahinkoa.
6. Petollisin kielin aarteita hankkiva on haihtuva tuulahdus, kuolemaa hakeva.
7. Jumalattomat tempaa pois heidän väkivaltansa, sillä he eivät halua tehdä sitä, mikä on oikeaa.

Scroll to Top