Raamattu vuodessa elokuu 7

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

elokuu 7
____________________________________

Esra 5:1 – 6:22

5. LUKU

Temppelin rakentaminen jatkuu

1. Profeetta Haggai ja Sakarja, Iddon poika, profeetat, profetoivat Juudassa ja Jerusalemissa oleville juutalaisille Israelin Jumalan nimeen, hänen, jonka nimiin heidät oli otettu.
2. Niin Serubbaabel, Sealtielin poika, ja Joosua, Joosadakin poika, nousivat ja ryhtyivät jälleen rakentamaan Jumalan temppeliä Jerusalemissa. Heidän kanssaan olivat Jumalan profeetat, jotka tukivat heitä.
3. Siihen aikaan tulivat heidän luokseen Tattenai, Eufratvirran tämänpuoleisen maan käskynhaltija, Setar-Boosenai sekä heidän virkatoverinsa ja sanoivat heille näin: ”Kuka on käskenyt teitä rakentamaan tätä temppeliä ja panemaan kuntoon tätä muuria?”
4. Me ilmoitimme heille niiden miesten nimet, jotka olivat tässä rakennustyössä.
5. Juutalaisten vanhinten yllä oli heidän Jumalansa silmä, niin ettei heitä estetty työstä, vaan Daarejavekselle meni kertomus asiasta, ja sitä koskevan vastauksen tuloa odotettiin sieltä.
6. Jäljennös kirjeestä, jonka Tattenai, Eufratvirran tämänpuoleisen maan käskynhaltija, ja Setar-Boosenai sekä tämän virkatoverit, ne afarsakilaiset, jotka olivat Eufratvirran tällä puolella, lähettivät kuningas Daarejavekselle.
7. He lähettivät tälle tiedotuksen, ja siihen oli kirjoitettu: ”Kuningas Daarejavekselle kaikkea rauhaa!
8. Tietäköön kuningas, että me menimme Juudan maakuntaan, suuren Jumalan temppelille. Sitä rakennetaan suurista kivistä, ja hirsiä pannaan seiniin. Työ tehdään tarkasti ja sujuu heidän käsissään.
9. Me kysyimme vanhimmilta ja sanoimme heille: ’Kuka on käskenyt teitä rakentamaan tätä temppeliä ja panemaan kuntoon tätä muuria?’
10. Me kysyimme heiltä myös heidän nimiään ilmoittaaksemme ne sinulle ja kirjoitimme muistiin niiden miesten nimet, jotka ovat heitä johtamassa.
11. He antoivat meille tämän vastauksen: ’Me olemme taivaan ja maan Jumalan palvelijoita, ja me rakennamme uudestaan temppeliä, joka oli rakennettu monta vuotta sitten. Suuri Israelin kuningas sen rakensi ja sai sen valmiiksi.
12. Mutta koska meidän isämme vihoittivat taivaan Jumalan, hän antoi heidät kaldealaisen Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan, käsiin. Hän hävitti tämän temppelin ja vei kansaa Baabeliin pakkosiirtolaisuuteen.
13. Mutta kun Koores tuli Baabelin kuninkaaksi, hän antoi 1. hallitusvuotenaan käskyn rakentaa uudestaan tämän Jumalan temppelin.
14. Kuningas Koores antoi myös tuoda Baabelin temppelistä esiin Jumalan temppelin kulta- ja hopeakalut, jotka Nebukadnessar oli vienyt pois Jerusalemin temppelistä ja tuonut Baabelin temppeliin. Ne annettiin Sesbassar-nimiselle miehelle, jonka hän oli asettanut käskynhaltijaksi.
15. Hän sanoi tälle: ’Ota nämä kalut ja vie ne Jerusalemin temppeliin. Jumalan temppeli rakennettakoon entiselle paikalleen.’
16. Tämä Sesbassar tuli ja laski Jumalan temppelin perustuksen Jerusalemissa. Siitä ajasta alkaen tähän saakka sitä on rakennettu, eikä se vieläkään ole valmis.’
17. Jos kuningas siis näkee hyväksi, niin tutkittakoon kuninkaan arkistossa siellä Baabelissa, onko niin, että kuningas Koores on antanut käskyn rakentaa tämän Jumalan temppelin Jerusalemissa. Kuningas lähettänee meille tiedon tahdostaan tässä asiassa.”

6. LUKU

Daarejaves vahvistaa Kooreksen käskyn

1. Kuningas Daarejaves antoi käskyn, että asiaa tutkittaisiin Baabelin arkistossa, jonne myös aarteet koottiin.
2. Ahmetan* linnasta, Meedian maakunnasta, löydettiin kirjakäärö, jossa oli seuraava kirjoitus: ”Muistettava tapahtuma:
3. Kuningas Koores antoi ensimmäisenä hallitusvuotenaan seuraavan käskyn: ’Jumalan temppeli Jerusalemissa rakennettakoon paikaksi, jossa toimitetaan uhreja. Sen perustukset laskettakoon lujiksi, sen korkeus olkoon 60 kyynärää ja leveys 60 kyynärää.
4. Siinä olkoon aina rinnakkain kolme kivikertaa suuria kiviä ja yksi hirsikerta uusia hirsiä. Kustannukset suoritettakoon kuninkaan hovista.
5. Myös Jumalan temppelin kulta- ja hopeakalut, jotka Nebukadnessar vei pois Jerusalemin temppelistä ja toi Baabeliin, annettakoon takaisin. Ne palautettakoon paikoilleen Jerusalemissa olevaan Jumalan temppeliin.’
6. Näin ollen on sinun, Tattenai, joka olet Eufratvirran tuonpuoleisen maan käskynhaltija, sinun, Setar-Boosenai, ja teidän virkatoverienne, niiden afarsakilaisten, jotka ovat tuolla puolella Eufratvirran, pysyttävä siitä erossa.
7. Antakaa Jumalan temppelin rakennustyön olla rauhassa. Juutalaisten käskynhaltija ja juutalaisten vanhimmat rakentakoot Jumalan temppelin paikalleen.
8. Minä annan käskyn, mitä teidän on tehtävä juutalaisten vanhimmille heidän rakentaessaan Jumalan temppeliä: Tuolta puolelta Eufratvirran tulevista kuninkaan verotuloista suoritettakoon niille miehille tarkasti ja viivyttelemättä kustannukset.
9. Jerusalemin pappien esityksen mukaan annettakoon joka päivä, laiminlyömättä, mitä tarvitaan: mullikoita, pässejä ja karitsoja polttouhreiksi taivaan Jumalalle, vehnää, suolaa, viiniä ja öljyä.
10. [Näin tehtäköön,] että he uhraisivat suloisesti tuoksuvia uhreja taivaan Jumalalle ja rukoilisivat kuninkaan ja hänen poikiensa hengen puolesta.
11. Minä annan käskyn, että kuka ikinä rikkoo tämän määräyksen, hänen talostaan revittäköön hirsi, ja hänet ripustettakoon ja naulittakoon siihen, ja hänen talostaan tehtäköön siitä syystä soraläjä.
12. Jumala, joka on asettanut nimensä siihen temppeliin, kukistakoon jokaisen kuninkaan ja kansan, joka ojentaa kätensä rikkomaan tätä määräystä hävittämällä Jumalan temppelin Jerusalemissa. Minä Daarejaves olen antanut tämän käskyn. Se täytettäköön tarkoin.”

Temppeli valmistuu ja vihitään

13. Tattenai, Eufratvirran tämänpuoleisen maan käskynhaltija, Setar-Boosenai ja heidän virkatoverinsa täyttivät tarkoin käskyn, jonka kuningas Daarejaves oli heille lähettänyt.
14. Niin juutalaisten vanhimmat rakensivat, ja työ onnistui heille profeetta Haggain ja Sakarjan, Iddon pojan, profetoinnin tukemana. He saivat sen valmiiksi Israelin Jumalan käskyn sekä Kooreksen, Daarejaveksen ja Artahsastan, Persian kuninkaiden, määräysten mukaan.
15. Tämä temppeli valmistui adarkuun 3. päiväksi kuningas Daarejaveksen 6. hallitusvuotena*.
16. Silloin israelilaiset, papit, leeviläiset ja muut pakkosiirtolaisuudesta palanneet, viettivät iloiten Jumalan temppelin vihkiäisiä.
17. He uhrasivat näissä vihkiäisissä 100 härkää, 200 pässiä, 400 karitsaa ja 12 pukkia syntiuhriksi koko Israelin puolesta sen heimojen luvun mukaan.
18. He asettivat papit ryhmittäin ja leeviläiset osastoittain suorittamaan Jumalan palvelusta Jerusalemissa, niin kuin Mooseksen kirjassa on säädetty.
19. Sitten pakkosiirtolaisuudesta palanneet viettivät pääsiäistä ensimmäisen kuun 14. päivänä.
20. Papit ja leeviläiset olivat yksimielisesti puhdistautuneet, niin että he kaikki olivat puhtaita. He teurastivat pääsiäislampaan kaikille pakkosiirtolaisuudesta palanneille, veljilleen papeille ja itselleen.
21. Sitä söivät kaikki pakkosiirtolaisuudesta palanneet israelilaiset sekä kaikki, jotka olivat eristäytyneet maassa asuvien pakanoiden saastaisuudesta ja liittyneet heihin etsiäkseen Herraa, Israelin Jumalaa.
22. He viettivät iloiten happamattoman leivän juhlaa seitsemän päivää, sillä Herra oli ilahuttanut heitä kääntämällä Assurin kuninkaan* sydämen heidän puolelleen, niin että hän avusti heitä Jumalan, Israelin Jumalan, temppelin rakentamisessa.

____________________________________

1Kr 3:5-23

Istuttaminen, kasteleminen ja kasvu

5. Kuka Apollos sitten on? Ja kuka on Paavali? Palvelijoita, joiden kautta olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on kullekin antanut.
6. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun.
7. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka antaa kasvun.
8. Istuttaja ja kastelija ovat yhteistyössä*. Kumpikin saa kuitenkin palkan oman työnsä mukaan.

Seurakuntatemppelin rakentaminen

9. Me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa, Jumalan rakennus.
10. Jumalalta saamani armon mukaan minä olen viisaana päärakentajana* laskenut perustuksen, ja toinen rakentaa sille. Mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa!
11. Muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä on pantu, ja se on Jeesus Kristus.
12. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
13. kunkin työ on tuleva ilmi. [Tuomio]päivä, joka ilmestyy tulessa, koettelee, millainen kunkin aikaansaannos on.
14. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän saa palkan.
15. Se taas, jonka tekemä rakennus palaa, kärsii vahingon. Hän itse kuitenkin pelastuu, mutta kuin tulen läpi.
16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, ja että Jumalan Henki asuu teissä?
17. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala turmelee hänet. Jumalan temppeli on näet pyhä, ja sellaisia te olette.

Luuloviisaus ja hulluus

18. Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä luulee olevansa viisas tässä maailmassa, hän tulkoon tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas.
19. Tämän maailman viisaus on näet hulluutta Jumalan edessä. Onhan kirjoitettu: ”Hän vangitsee viisaat heidän kavaluuteensa.”
20. Ja vielä: ”Herra tuntee viisaiden ajatukset, hän tietää ne turhanpäiväisiksi.”
21. Älköön siis kukaan ylpeilkö ihmisistä. Kaikkihan on teidän:
22. Paavali, Apollos ja Keefas. Teidän ovat maailma*, elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevat, kaikki on teidän.
23. Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan.

____________________________________

Ps 29:1-11

29. PSALMI

Herra ilmoittaa voimansa ja hallitsee

1. Daavidin psalmi.
Te mahtimiesten* pojat, antakaa Herralle kunnia, tunnustakaa Herran kunnia ja voima.
2. Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa.
3. Herran ääni käy vetten päällä. Kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä.
4. Herran ääni on voimallinen, Herran ääni on mahtava.
5. Herran ääni särkee setrit, Herra murskaa Libanonin setrit.
6. Hän hypittää niitä kuin vasikkaa, Libanonia ja Hermonia kuin oryx-antiloopin vasikkaa*.
7. Herran ääni halkoo tulen liekit.
8. Herran ääni vapisuttaa erämaata, Herra järkyttää Kaadeksen erämaata.
9. Herran ääni saattaa peurat poikimaan, se raastaa paljaiksi metsät. Kaikki hänen pyhäkössään julistaa: ”Kunnia!”
10. Herra istui valtaistuimellaan, ja vedenpaisumus tuli. Herra istuu Kuninkaana iäti.
11. Herra antaa kansalleen voiman, Herra siunaa kansaansa rauhalla.

____________________________________

Snl 20:26-27

26. Viisas kuningas perkaa viskimellään jumalattomat pois ja antaa puimajyrän mennä heidän ylitseen.
27. Ihmisen henki on Herran lamppu: se tutkii kaiken, mitä hänellä on sydämessään.

Scroll to Top