Raamattu vuodessa elokuu 6

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

elokuu 6
____________________________________

Esra 3:1 – 4:24

3. LUKU

Polttouhrialttari ja lehtimajanjuhla

1. Kun tuli 7. kuukausi, ja israelilaiset jo olivat kaupungeissa, kansa kokoontui yhtenä miehenä Jerusalemiin.
2. Joosua, Joosadakin poika, ja hänen veljensä, papit, ja Serubbaabel, Sealtielin poika, ja hänen veljensä nousivat rakentamaan Israelin Jumalan alttaria uhratakseen sen päällä polttouhreja, niin kuin on kirjoitettuna Jumalan miehen Mooseksen laissa.
3. He pystyttivät paikalleen alttarin, sillä he olivat peloissaan maan kansojen tähden. He uhrasivat alttarilla Herralle polttouhreja aamuin ja illoin.
4. He viettivät myös lehtimajanjuhlaa, kuten oli säädetty, ja uhrasivat polttouhreja joka päivä niin paljon kuin oli säädetty, kunakin päivänä sen päivän uhrit.

Jatkuva uhripalvelu

5. Sen jälkeen he uhrasivat jokapäiväisen polttouhrin sekä uudenkuun päivien ja kaikkien muiden Herran pyhien juhlien uhrit ja kaikkien niiden uhrit, jotka toivat vapaaehtoisia lahjoja Herralle.

Temppelin rakennustyöt aloitetaan

6. Seitsemännen kuun 1. päivästä alkaen he uhrasivat polttouhreja Herralle, vaikka temppelin perustusta ei oltu vielä laskettu.
7. He antoivat rahaa kivenhakkaajille ja puusepille sekä ruoka- ja juomatavaroita ja öljyä siidonilaisille ja tyyrolaisille, että nämä kuljettaisivat setripuita Libanonilta meritse Jaafoon. Tähän Koores, Persian kuningas, oli antanut heille luvan.
8. Toisena vuotena siitä, kun he olivat tulleet Jumalan temppelin paikalle Jerusalemiin, sen toisessa kuussa, Serubbaabel, Sealtielin poika, ja Joosua, Joosadakin poika, heidän muut veljensä, papit ja leeviläiset, sekä kaikki, jotka vankeudesta olivat tulleet Jerusalemiin, ryhtyivät työhön. He panivat 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat leeviläiset johtamaan Herran temppelin rakennustyötä.
9. Joosua poikineen ja veljineen sekä Kadmiel poikineen, Juudan jälkeläiset, kävivät yhdessä johtamaan niitä, jotka tekivät Herran temppelin rakennustyötä, samoin myös Heenadadin pojat poikineen ja veljineen, leeviläiset.
10. Kun rakentajat laskivat Herran temppelin perustusta, papit asetettiin virkapuvuissaan torvilla ja leeviläiset, Aasafin jälkeläiset, kymbaaleilla ylistämään Herraa Israelin kuninkaan Daavidin järjestelyn mukaan.
11. He virittivät Herralle ylistys- ja kiitosvirren: ”Hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy ainiaan Israelia kohtaan.” Koko kansa nosti suuren riemuhuudon ja ylisti Herraa siitä, että Herran temppelin perustus oli laskettu.
12. Monet papit, leeviläiset ja perhekuntien päämiehet, vanhukset, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät suurella äänellä, kun tämän temppelin perustus laskettiin heidän nähtensä. Monet taas korottivat äänensä riemuiten ja iloiten.
13. Raikuvaa riemuhuutoa ei voitu erottaa kansan äänekkäästä itkusta. Kansa nosti suuren huudon, niin että se kuului kauas.

4. LUKU

Temppelin rakentaminen estetään

1. Kun Juudan ja Benjaminin vastustajat kuulivat, että pakkosiirtolaisuudesta palanneet rakensivat temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle,
2. he tulivat Serubbaabelin ja perhekunta-päämiesten luo ja sanoivat heille: ”Me tahdomme rakentaa yhdessä teidän kanssanne, sillä me etsimme teidän Jumalaanne kuten tekin, ja hänelle me olemme uhranneet Eesarhaddonin, Assurin kuninkaan, päivistä asti, hänen, joka toi meidät tänne.”
3. Serubbaabel, Joosua ja muut Israelin perhekuntien päämiehet sanoivat heille: ”Ei sovi teidän ja meidän yhdessä rakentaa temppeliä meidän Jumalallemme, vaan me yksin rakennamme Herralle, Israelin Jumalalle, niin kuin kuningas Koores, Persian kuningas, on meitä käskenyt.”

Rakennustyö keskeytetään

4. Maan kansa sai kuitenkin Juudan kansan kädet herpoamaan ja pelotti heidät rakentamasta.
5. Tämä kansa palkkasi heitä vastaan neuvonantajia, jotka tekivät heidän hankkeensa tyhjäksi niin kauan kuin Koores, Persian kuningas, eli, Daarejaveksen*, Persian kuninkaan, hallitusaikaan asti.
6. Ahasveroksen* hallituksen aikana, hänen hallituksensa alussa, he kirjoittivat syytekirjeen Juudan ja Jerusalemin asukkaita vastaan.
7. Artahsastan* aikana kirjoittivat Bislam, Mitredat, Taabeel ja näiden virkatoverit Artahsastalle, Persian kuninkaalle. Kirje oli laadittu aramean kirjoituksella ja käännetty arameaksi.
8. Käskynhaltija Rehum ja kirjuri Simsai kirjoittivat kuningas Artahsastalle Jerusalemia vastaan kirjeen, joka kuului näin:
9. Silloin ja silloin. ”Käskynhaltija Rehum, kirjuri Simsai ja heidän virkatoverinsa, tuomarit, järjestysmiehet, tarpelilaiset, afarsilaiset, erekiläiset, babylonialaiset, suusanilaiset, dehavilaiset, eelamilaiset
10. ja muut kansat, jotka suuri ja mainehikas Aasenappar* vei pakkosiirtolaisuuteen ja sijoitti Samarian kaupunkiin ja muualle Eufrat-virran tälle puolelle,” ja niin edespäin.
11. Tämä on jäljennös kirjeestä, jonka he lähettivät hänelle: ”Kuningas Artahsastalle sinun palvelijasi, miehet tältä puolelta Eufrat-virran,” ja niin edespäin.
12. ”Tietäköön kuningas, että ne juutalaiset, jotka lähtivät sinun luotasi meidän luoksemme, ovat tulleet Jerusalemiin. He ovat nyt rakentamassa tuota kapinallista ja pahaa kaupunkia, panemassa kuntoon muureja ja korjaamassa perustuksia.
13. Niin tietäköön kuningas, että jos se kaupunki rakennetaan ja muurit pannaan kuntoon, he eivät suorita rahaveroa, eivät luonnontuotteita eivätkä tierahaa, ja kuningasten tulot kärsivät siitä.
14. Koskapa me syömme palatsin suolaa, meidän ei sovi nähdä kuninkaan häpäisemistä. Siksi me lähetämme ja ilmoitamme tämän kuninkaalle,
15. että hän tutkituttaisi isiesi aikakirjaa. Siitä aikakirjasta sinä huomaat ja saat tietää, että se kaupunki on ollut kapinallinen kaupunki, joka on tuottanut kuninkaille ja maakunnille vahinkoa, ja jossa ammoisista ajoista on pantu toimeen levottomuuksia. Sen johdosta se on hävitetty.
16. Me ilmoitamme siis kuninkaalle, että jos se kaupunki rakennetaan ja muurit pannaan kuntoon, sinulla ei ole oleva mitään osaa Eufratvirran tällä puolella olevaan maahan.”
17. Kuningas lähetti vastauksen käskynhaltija Rehumille ja kirjuri Simsaille ja muille heidän virkatovereilleen, jotka asuivat Samariassa ja muualla Eufratvirran tällä puolella: ”Rauhaa”, ja niin edespäin.
18. ”Kirjelmä, jonka meille lähetitte, on minulle tarkkaan luettu.
19. Minä annoin käskyn tutkia asiaa, ja huomattiin, että se kaupunki ammoisista ajoista asti on noussut kuninkaita vastaan, ja että siellä on pantu toimeen kapinoita ja levottomuuksia.
20. Jerusalemissa on ollut mahtavia kuninkaita, jotka ovat hallinneet kaikkea Eufratvirran senpuoleista maata, ja joille on suoritettu rahaveroa, luonnontuotteita ja tierahaa.
21. Antakaa siis käsky, että ne miehet on estettävä työstään, ja että se kaupunki on jätettävä rakentamatta, kunnes minulta tulee käsky.
22. Varokaa, ettette lyö laimin mitään tässä asiassa, etteivät kuninkaat kärsisi siitä suurta vahinkoa.”
23. Niin pian kuin kuningas Artahsastan kirjelmän jäljennös oli luettu Rehumille, kirjuri Simsaille ja heidän virkatovereilleen, he menivät kiiruusti Jerusalemiin juutalaisten luo ja estivät väkivoimalla heidät tekemästä työtä.
24. Silloin Jumalan temppelin rakennustyö Jerusalemissa pysähtyi ja oli pysähdyksissä Daarejaveksen, Persian kuninkaan, toiseen hallitusvuoteen asti*.

____________________________________

1Kr 2:6 – 3:4

Ihmisen ja Jumalan viisaus

6. Me puhumme kuitenkin viisautta siihen kypsyneiden* seurassa, mutta emme tämän maailmanajan* kukistuvien valtiasten viisautta.
7. Me julistamme Jumalan salattua, kätkettyä viisautta, jonka Jumala ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme.
8. Kukaan tämän maailmanajan valtiaista ei ole sitä tuntenut. Jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa.
9. Onhan kirjoitettu: Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, sen Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.
10. Meille Jumala on ilmoittanut sen Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaiken, Jumalan syvyydetkin.
11. Kuka muu kuin ihmisen henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on.
12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut.
13. Siitä me myös puhumme, emme ihmisviisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.

Luonnollinen ja hengellinen ihminen

14. Luonnollinen* ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan Hengen, sillä se on hänelle hulluutta. Hän ei kykene tajuamaan sitä, koska se on tutkittava hengellisesti.
15. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkii kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia.
16. Kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voi neuvoa häntä? Meillä taas on Kristuksen mieli.

3. LUKU

Seurakunnan riitaisuus

1. Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin puhutaan hengellisille, vaan kuten puhutaan turmeltuneen luontonsa hallitsemille*, kuten pienille lapsille Kristuksessa.
2. Juotin teille maitoa, en vahvaa ruokaa, sillä te ette sitä vielä kestäneet, ettekä vieläkään kestä.
3. Olettehan vielä synnin turmeleman luontonne hallinnassa. Kun teillä on kateutta ja riitaa, silloinhan vanha luontonne vallitsee teitä, ja te elätte kuin maailman ihmiset ainakin.
4. Kun joku sanoo: ”Minä olen Paavalin puolta”, toinen taas: ”Minä Apolloksen”, ettekö käyttäydy [maailman] ihmisten tavoin?

____________________________________

Ps 28:1-9

28. PSALMI

Kuule, Herra, rukousteni ääni

1. Daavidin psalmi.
Sinua, Herra, minä huudan avuksi. Minun kallioni, älä ole minulle äänetön, etten sinun ollessasi vaiti joutuisi hautaan vajonneiden kaltaiseksi.
2. Kuule minun rukousteni ääni, kun huudan sinua avuksi, kun nostan käteni sinun pyhäkkösi pyhintä kohti.
3. Älä tempaa minua pois jumalattomien kanssa, väärintekijäin, jotka puhuvat lähimmäisilleen rauhasta, vaikka heidän sydämessään on pahuus.
4. Anna heille heidän töittensä ja tekojensa pahuuden mukaan. Tee heille heidän kättensä tekojen mukaan, rankaise heitä ansion mukaan siitä, mitä he ovat tehneet.
5. He eivät välitä Herran töistä eivätkä hänen kättensä teoista. Hän on kukistava heidät, eikä ole rakentava heitä.
6. Kiitetty olkoon Herra! Hän on kuullut rukousteni äänen.
7. Herra on minun voimani ja kilpeni. Häneen sydämeni turvasi, ja minä sain avun. Siitä sydämeni riemuitsee, ja veisuullani minä häntä ylistän.
8. Herra on kansansa voima, hän on voideltunsa pelastus ja turva.
9. Pelasta kansasi ja siunaa perikuntaasi. Kaitse heitä ja kanna heitä nyt ja aina.

____________________________________

Snl 20:24-25

24. Miehen askeleet tulevat Herralta. Mitäpä ihminen itse ymmärtäisi tiestään?
25. Ihmiselle on ansaksi hätiköiden luvata pyhä lahja ja vasta jälkeenpäin harkita lupauksiaan.

Scroll to Top