Raamattu vuodessa heinäkuu 10

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 10
____________________________________

1 Aik 9:1 – 10:14

9. LUKU

1. Koko Israel merkittiin sukuluetteloon. Heidät on kirjoitettu Israelin kuningasten kirjaan. Juuda vietiin Baabeliin pakkosiirtolaisuuteen uskottomuutensa tähden.
2. Entiset asukkaat, jotka elivät perintömaillaan, kaupungeissaan, olivat israelilaisia, pappeja, leeviläisiä ja temppelipalvelijoita.
3. Jerusalemissa asui Juudan jälkeläisiä, benjaminilaisia, efraimilaisia ja manasselaisia, nimittäin:
4. Uutai, Ammihudin poika, joka oli Omrin poika, joka Imrin poika, joka Baanin poika, Pereksen, Juudan pojan, jälkeläisiä.
5. Seelalaisia: Asaja, esikoinen, ja hänen poikansa.
6. Serahilaisia: Jeguel ja hänen veljensä, 690.
7. Benjaminilaisia: Sallu, Mesullamin poika, joka oli Hoodavjan poika, joka oli Senuan poika,
8. Jibneja, Jerohamin poika, Eela, Ussin poika, joka oli Mikrin poika, ja Mesullam, Sefatjan poika, joka oli Reguelin poika, joka Jibnean poika,
9. sekä heidän veljensä, heidän polveutumisensa mukaan, 956. Kaikki nämä olivat perhekuntien päämiehiä.

Jerusalemin pappeja

10. Pappeja: Jedaja, Joojarib, Jaakin,
11. Asarja, Hilkian poika, joka oli Mesullamin poika, joka Saadokin poika, joka Merajotin poika, joka Ahitubin poika, Jumalan temppelin esimies.
12. Adaja, Jehohamin poika, joka oli Pashurin poika, joka Malkian poika, ja Maesai, Adielin poika, joka oli Jahseran poika, joka Mesullamin poika, joka Mesillemitin poika, joka Immerin poika,
13. sekä heidän veljensä, heidän perhekuntiensa päämiehet, 1760 miestä, kelvollisia toimittamaan palvelusta Jumalan temppelissä.
14. Leeviläisiä: Semaja, Hassubin poika, joka oli Asrikamin poika, joka Hasabjan poika, merarilaisia.
15. Bakbakkar, Heres, Gaalal, Mattanja, Miikan poika, joka oli Sikrin poika, joka Aasafin poika.
16. Obadja, Semajan poika, joka oli Gaalalin poika, joka Jedutunin poika. Berekja, Aasan poika, joka oli Elkanan poika, hänen, joka asui netofalaisten kylissä.
17. Ovenvartijat: Sallum, Akkub, Talmon ja Ahiman veljineen. Sallum oli päämies.
18. Tähän saakka hän on ollut vartijana Kuninkaanportilla, idänpuolella. Nämä olivat ovenvartijoina leeviläisten leirissä.
19. Sallumilla, Kooren pojalla, joka oli Ebjasafin poika, joka Koorahin poika, ja hänen veljillään, jotka olivat hänen perhekuntaansa, koorahilaisilla, oli palvelustehtävänä majan kynnyksien vartioiminen. Heidän isänsä olivat näet vartioineet sisäänkäytävää Herran leirissä.
20. Piinehas, Eleasarin poika, oli muinoin heidän esimiehenään; Herra olkoon hänen kanssaan!
21. Sakarja, Meselemjan poika, oli ovenvartijana liitonmajan ovella.
22. Kaikkiaan oli kynnyksien ovenvartijoiksi valittuja 212. He olivat kylissään merkityt sukuluetteloon. Daavid ja Samuel, näkijä, olivat asettaneet heidät heidän luottamustoimiinsa.
23. He olivat poikineen vartijoina Herran telttapyhäkön ovilla.
24. Ovenvartijat oli asetettu neljälle ilmansuunnalle: idän, lännen, pohjoisen ja etelän puolelle.
25. Heidän kylissään asuvien veljiensä oli määräaikoina tultava seitsemäksi päiväksi toimittamaan palvelusta yhdessä heidän kanssaan.
26. Nämä neljä ylintä ovenvartijaa olivat näet pysyvästi luottamustoimessaan. He olivat leeviläisiä. Heidän oli myös valvottava kammioita ja Jumalan temppelin aarteita.
27. He viettivät yönsä Jumalan temppelin piirissä, sillä heidän tehtävänään oli vartioiminen, ja heidän oli pidettävä huoli ovien avaamisesta joka aamu.
28. Muutamien heistä oli pidettävä huoli jumalanpalveluksessa tarvittavasta kalustosta, sillä heidän oli tuotava se sisään täysilukuisena ja vietävä se ulos täysilukuisena.
29. Muutamat heistä oli määrätty pitämään huolta kaluista, kaikista pyhistä kaluista, sekä lestyistä jauhoista, viinistä, öljystä, suitsukkeista ja hajuaineista.
30. Muutamat pappien pojista valmistivat voiteita hajuaineista.
31. Mattitjalla, joka oli leeviläisiä, ollen koorahilaisen Sallumin esikoinen, oli luottamustoimena leivosten valmistaminen.
32. Muutamien kehatilaisista, heidän veljistään, oli pidettävä huoli näkyleivistä, valmistettava ne joka sapatiksi.
33. Veisaajat, leeviläisten perhekuntien päämiehet, oleskelivat kammioissa, muusta palveluksesta vapaina, sillä he olivat toimessa sekä päivällä että yöllä.
34. He olivat leeviläisten perhekuntain päämiehiä polveutumisensa mukaan, ja he asuivat Jerusalemissa.
35. Gibeonissa asuivat Gibeonin isä, jonka vaimon nimi oli Maaka.
36. Hänen esikoispoikansa oli Abdon, sitten Suur, Kiis, Baal, Neer, Naadab,
37. Gedor, Ahjo, Sakarja ja Mikleot.
38. Mikleotille syntyi Simeam. Hekin asuivat veljineen Jerusalemissa, rajakkain veljiensä kanssa.

Saulin suku

39. Neerille syntyi Kiis, Kiisille syntyi Saul, ja Saulille syntyivät Joonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal.
40. Joonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalle syntyi Miika.
41. Miikan pojat olivat Piiton, Melek ja Tahrea.
42. Aahaalle syntyi Jaera, Jaeralle syntyi Aalemet, Asmavet ja Simri. Simrille syntyi Moosa,
43. ja Moosalle syntyi Binea. Hänen poikansa oli Refaja, tämän poika Elasa ja tämän poika Aasel.
44. Aaselilla oli kuusi poikaa, ja nämä ovat heidän nimensä: Asrikam, Bookeru, Jismael, Searja, Obadja ja Haanan. Nämä olivat Aaselin pojat.

10. LUKU

Saulin kuolema

1. Filistealaiset taistelivat Israelia vastaan. Israelin miehet pakenivat filistealaisia, ja heitä kaatui surmattuina Gilboan vuorella.
2. Filistealaiset pääsivät Saulin ja hänen poikiensa kintereille ja surmasivat Joonatanin, Abinadabin ja Malkisuan, Saulin pojat.
3. Kun taistelu kiihtyi ankaraksi Saulia vastaan, ja jousimiehet huomasivat hänet, hän joutui hätään jousimiesten ahdistaessa.
4. Silloin Saul sanoi aseenkantajalleen: ”Paljasta miekkasi ja lävistä sillä minut, etteivät nuo ympärileikkaamattomat tulisi pitämään minua pilkkanaan.” Hänen aseenkantajansa ei tahtonut tehdä sitä, sillä hän pelkäsi kovin. Niin Saul itse otti miekan ja heittäytyi siihen.
5. Kun hänen aseenkantajansa näki, että Saul oli kuollut, hänkin heittäytyi miekkaansa ja kuoli.
6. Näin he kaikki kuolivat, Saul ja hänen kolme poikaansa. Hänen koko perheensä kuoli yhdessä.
7. Kun kaikki [Jisreelin] tasangolla asuvat israelilaiset saivat tietää Israelin joukkojen paenneen ja Saulin poikineen kuolleen, he jättivät kaupunkinsa ja lähtivät pakoon. Heidän tilalleen kaupunkeihin asettui filistealaisia.
8. Seuraavana päivänä filistealaiset tulivat ryöstämään surmattuja. He löysivät Saulin ja hänen poikansa kaatuneina Gilboan vuorelta.
9. He ryöstivät hänet, ottivat hänen päänsä ja varusteensa ja kuljettivat niitä ympäri filistealaisten maata julistaakseen voitonsanomaa epäjumalilleen ja kansalleen.
10. He asettivat hänen varusteensa erään jumalansa pyhäkköön, ja hänen päänsä he kiinnittivät Daagon-jumalansa temppeliin.
11. Kun Gileadin Jaabesin väki kuuli, mitä filistealaiset olivat tehneet Saulille,
12. he nousivat, kaikki asekuntoiset miehet, ottivat Saulin ja hänen poikiensa ruumiit ja toivat ne Jaabesiin. He hautasivat heidän luunsa siellä tammen alle ja paastosivat 7 päivää.
13. Niin Saul kuoli, koska oli luopunut Herrasta eikä ollut totellut hänen sanaansa, ja myös siksi, että oli kysynyt neuvoa vainajahengeltä
14. eikä Herralta. Sen tähden Herra surmasi hänet ja siirsi kuninkuuden Daavidille, Iisain pojalle.

____________________________________

Apt 27:21-44

Paavali rohkaisee

21.Kun oli oltu kauan syömättä, Paavali nousi heidän keskellään ja sanoi: ”Miehet, teidän olisi pitänyt noudattaa minun neuvoani ja olla lähtemättä Kreetasta. Siten olisitte säästyneet tästä vaivasta ja vahingosta.
22. Nyt minä kuitenkin kehotan teitä olemaan turvallisella mielellä, sillä kukaan teistä ei menetä henkeään, ainoastaan laiva menetetään.
23. Viime yönä luonani seisoi sen Jumalan enkeli, jonka oma olen ja jota myös palvelen.
24. Hän sanoi: ’Älä pelkää, Paavali. Sinun on mentävä keisarin eteen. Jumala myös lahjoittaa sinulle kaikki kanssasi purjehtivat.’
25. Olkaa siksi turvallisella mielellä. Minulla on se usko Jumalaan, että niin käy kuin minulle on puhuttu.
26. Meidän on ajauduttava jollekin saarelle.”

Haaksirikko ja pelastuminen

27. Tuli 14 yö meidän ajelehtiessamme Adrianmerellä. Merimiehistä tuntui keskiyön aikaan, että oltiin lähestymässä jotakin maata.
28. Luodattuaan he totesivat syvyydeksi 20 syltä. Vähän matkaa kuljettuaan he luotasivat uudelleen, ja syvyyttä todettiin olevan 15 syltä.
29. Peläten meidän ajautuvan karille he laskivat laivan perästä neljä ankkuria ja odottivat päivän tuloa.
30. Merimiehet yrittivät paeta laivasta ja laskivat veneen mereen sillä tekosyyllä, että veisivät keulapuolesta ankkureita.
31. Paavali sanoi sadanpäällikölle ja sotilaille: ”Jos nuo eivät pysy laivassa, te ette voi pelastua.”
32. Silloin sotilaat hakkasivat poikki veneen köydet ja antoivat sen pudota pois.
33. Vähää ennen päivän koittoa Paavali kehotti kaikkia nauttimaan ruokaa. Hän sanoi: ”Te olette tänään jo neljättätoista päivää odottaneet ja olleet syömättä, ettekä ole ottaneet mitään ravintoa.
34. Siksi minä kehotan teitä nauttimaan ruokaa. Se on tarpeen, jos meidän on mieli pelastua. Yhdeltäkään teistä ei ole hiuskarvaakaan päästä katoava.”
35. Tämän sanottuaan hän otti leivän, kiitti Jumalaa kaikkien nähden, mursi ja rupesi syömään.
36. He kaikki rohkaistuivat ja ottivat ruokaa.
37. Meitä oli laivassa kaikkiaan 276 henkeä.
38. Syötyään kylliksi he kevensivät laivaa heittämällä viljan mereen.

Laiva ajautuu rantaan

39. Päivän tultua he eivät tunteneet maata. He huomasivat lahden, jossa oli sopiva ranta. He päättivät laskea laivan siihen, jos mahdollista.
40. Hakaten ankkuriköydet poikki he jättivät ankkurit mereen. Samalla he päästivät peräsinten köydet, nostivat keulapurjeen tuuleen ja ohjasivat rantaa kohti.
41. He joutuivat kuitenkin riutalle ja antoivat laivan törmätä siihen. Sen keulapuoli tarttui kiinni ja jäi liikkumattomaksi, kun taas peräpuoli hajosi aaltojen voimasta.
42. Sotilaat aikoivat tappaa vangit, ettei kukaan pääsisi uimalla pakoon.
43. Sadanpäällikkö, joka tahtoi pelastaa Paavalin, esti heidät siitä aikeesta. Hän käski uimataitoisten hypätä ensimmäisinä veteen ja mennä maihin.
44. Heidän perässään menivät muut, ketkä laudoilla, ketkä laivankappaleilla. Näin kaikki pelastuivat maalle.

____________________________________

Ps 8:1-10

8. PSALMI

Luojan suuret työt

1. Veisuunjohtajalle. Kuin viininkorjuulaulu. Daavidin psalmi.
2. Herra, meidän Herramme, kuinka ihmeteltävä onkaan sinun nimesi kaikkialla maailmassa, sinun, joka olet asettanut kunniasi taivaaseen!
3. Lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut ylistyksen* vastustajiesi tähden, saadaksesi vihollisen ja kostonhimoisen lakkaamaan.

Ihmisen Pojan alennus ja valta

4. Kun minä katselen taivastasi, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen,
5. niin mikä on ihminen, että häntä muistat, tai Ihmisen Poika*, että pidät hänestä huolen?
6. Sinä asetit hänet vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi*, sinä seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella.
7. Sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaiken hänen jalkojensa alle:
8. lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet,
9. taivaan linnut ja meren kalat, kaikki vesissä liikkuvat.
10. Herra, meidän Herramme, kuinka ihmeteltävä onkaan sinun nimesi kaikkialla maailmassa!

____________________________________

Snl 18:23-24

23. Köyhä puhuu pyydellen, mutta rikas vastaa tylysti.
24. Häviökseen on mies monien ystävä, mutta on myös ystävä, joka rakastaa läheisemmin kuin veli.

Scroll to Top