Raamattu vuodessa heinäkuu 12

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 12
____________________________________

1 Aik 12:19 – 14:17

19. Silloin Henki täytti Amasain, niiden 30 päällikön, ja hän sanoi: ”Sinun me olemme, Daavid, ja sinun puolellasi olemme, sinä Iisain poika. Rauha, rauha sinulle, ja rauha sinun auttajillesi, sillä sinun Jumalasi auttoi sinua!” Niin Daavid otti heidät vastaan ja teki heistä partioittensa päällikköjä.
20. Manassesta siirtyi muutamia Daavidin puolelle, kun hän filistealaisten kanssa meni taistelemaan Saulia vastaan. He eivät kuitenkaan joutuneet auttamaan näitä, sillä neuvoteltuaan asiasta filistealaisten ruhtinaat lähettivät hänet pois sanoen: ”Hän voisi meidän päämme menoksi siirtyä herransa Saulin puolelle.”
21. Kun Daavid lähti Siklagiin, Manassesta siirtyivät hänen puolelleen: Adna, Joosabad, Jediael, Miikael, Joosabad, Elihu ja Silletai, tuhannen päämiehet Manassesta.
22. Nämä auttoivat Daavidia rosvojoukkoa vastaan, sillä he olivat kaikki sotureita, ja heistä tuli sotajoukon päälliköitä.
23. Daavidin luo tuli päivittäin väkeä auttamaan häntä, kunnes joukko oli hyvin suuri*.
24. Tämä on sen sotaan varustetun aseväen lukumäärä, joka tuli Daavidin luo Hebroniin siirtääkseen Saulin kuninkuuden hänelle Herran käskyn mukaan:
25. Juudan miehiä, jotka kantoivat kilpeä ja keihästä, 6800, sotaan varustettua.
26. Simeonilaisia sotureita 7100.
27. Leeviläisiä 4600.
28. Lisäksi Joojada, Aaronin suvun päämies, ja hänen mukanaan 3700 miestä.
29. Saadok, nuori soturi, perhekuntineen, 22 päällikköä.
30. Benjaminilaisia, Saulin heimolaisia, 3000. Siihen asti suurin osa heistä oli pysynyt Saulin kannattajina.
31. Efraimilaisia 20.800 soturia, sukujensa nimekkäimpiä miehiä.
32. Toisesta puolesta Manassen heimoa 18.000, jotka olivat nimitettyjä menemään ja tekemään Daavidin kuninkaaksi.
33. Isaskarilaisia, jotka ymmärsivät ajan ja käsittivät, mitä Israelin oli tehtävä, 200 päämiestä, jotka toivat heimoveljensä mukanaan.
34. Sebulonista sotakelpoisia miehiä, kaikkinaisilla sota-aseilla varustettuja, 50.000, yksimielisesti valmiita taisteluun.
35. Naftalista 1000 päällikköä ja heidän kanssaan 37.000 kilvin ja keihäin varustettua miestä.
36. Daanilaisia 28.600 sotaan varustettua miestä.
37. Asserista 40.000 sotakelpoista miestä, taisteluun valmista.
38. Jordanin tuolta puolelta oli ruubenilaisia, gaadilaisia ja manasselaisia, heimon toisesta puolesta, 120.000 miestä, kaikin sota-asein varustettuja.
39. Kaikki nämä sotilaat, sotarintamaan järjestyneinä, tulivat ehyin sydämin Hebroniin tehdäkseen Daavidin koko Israelin kuninkaaksi. Myös koko muu Israel oli yksimielinen tehdäkseen Daavidin kuninkaaksi.
40. He olivat siellä Daavidin luona kolme päivää, söivät ja joivat, sillä heidän heimolaisensa olivat evästäneet heidät.
41. Nekin, jotka asuivat heidän lähellään, Isaskariin, Sebuloniin ja Naftaliin saakka, toivat aasien, kamelien, muulien ja härkien selässä ruokatavaraa: jauhoja, viikunakakkuja ja rusinakakkuja, viiniä ja öljyä, runsaasti nautoja ja pikkukarjaa, sillä Israelissa vallitsi ilo.

13. LUKU

Jumalan arkki Obed-Edomin taloon

1. Neuvoteltuaan tuhannen- ja sadanpäällikköjen sekä kaikkien johtomiesten kanssa
2. Daavid sanoi Israelin koko seurakunnalle: ”Jos se on teistä hyvä, ja jos se tulee Herralta, meidän Jumalaltamme, niin lähettäkäämme joka taholle sana veljillemme, jotka ovat jääneet kaikkialle Israelin maahan, sekä papeille ja leeviläisille, jotka asuvat heidän luonaan kylissään, että he kokoontuisivat meidän luoksemme.
3. Noutakaamme Jumalamme liitonarkki luoksemme, sillä Saulin päivinä olemme lyöneet sen laimin.”
4. Koko seurakunta vastasi, että niin oli tehtävä, sillä se oli oikein koko kansan silmissä.
5. Daavid kutsui koolle koko Israelin Egyptin Siihorista sinne, mistä mennään Hamatiin, tuomaan Jumalan arkkia Kirjat-Jearimista.
6. Daavid ja koko Israel meni Baalatiin, Kirjat-Jearimiin, joka on Juudassa, tuomaan sieltä Jumalan arkkia, jonka Herra oli ottanut nimiinsä, hän, jonka istuinta kerubit kannattavat.
7. He panivat Jumalan arkin uusiin vaunuihin ja veivät sen pois Abinadabin talosta, Ussan ja Ahjon ohjatessa vaunuja.
8. Daavid ja koko Israel karkeloi kaikin voimin Jumalan edessä laulaen sekä soittaen kitaroita, harppuja, vaskirumpuja, kymbaaleja ja torvia.

Ussan kuolema

9. Kun he tulivat Kiidonin puimatantereen luo, Ussa ojensi kätensä tarttuakseen arkkiin, sillä härät kompastuivat.
10. Silloin Herran viha kohtasi Ussaa, ja hän löi tätä sen tähden, että hän oli koskenut kädellään arkkiin, ja niin hän kuoli siihen Jumalan eteen.
11. Daavid pahastui siitä, että Herra näin oli murtanut Ussan. Sen paikan nimenä on tämän johdosta Peres-Ussa vielä tänäkin päivänä.
12. Daavid pelkäsi sinä päivänä Jumalaa, niin että sanoi: ”Kuinka voin minä tuoda Jumalan arkin luokseni?”
13. Siksi hän ei vienyt arkkia luokseen Daavidin kaupunkiin, vaan pani sen syrjään gatilaisen Oobed-Edomin taloon.
14. Jumalan arkki jäi kolmeksi kuukaudeksi Oobed-Edomin perheen huostaan, hänen taloonsa. Herra siunasi Oobed-Edomin perhettä ja kaikkea, mitä hänellä oli.

14. LUKU

Hiiramin ystävyys

1. Hiiram, Tyyron kuningas, lähetti sananviejiä Daavidin luo. Sitten hän toimitti setripuita, puuseppiä ja kivenhakkaajia rakentamaan hänelle linnaa.
2. Daavid ymmärsi, että Herra oli vahvistanut hänen asemansa Israelin kuninkaana, koska hänen kuninkuutensa oli korotettu korkealle Herran kansan Israelin tähden.

Daavidin perhe

3. Jerusalemissa Daavid otti lisää vaimoja, ja Daavidille syntyi vielä poikia ja tyttäriä.
4. Nämä ovat niiden poikien nimet, jotka hänelle syntyivät Jerusalemissa: Sammua, Soobab, Naatan, Salomo,
5. Jibhar, Elisua, Elpelet,
6. Noogah, Nefeg, Jaafia,
7. Elisama, Beeljada ja Elifelet.

Voitto filistealaisista

8. Kun filistealaiset saivat tietää, että Daavid oli voideltu koko Israelin kuninkaaksi, he kaikki lähtivät liikkeelle käydäkseen Daavidin kimppuun. Kun Daavid sai siitä tiedon, hän lähti heitä vastaan.
9. Kun filistealaiset olivat tulleet ja tehneet ryöstöretken Refaimin laaksoon,
10. Daavid kysyi Jumalalta: ”Menenkö minä filistealaisia vastaan, ja annatko sinä heidät minun käsiini?” Herra vastasi hänelle: ”Mene! Minä annan heidät sinun käsiisi.”
11. Niin he menivät Baal-Perasimiin, ja siellä Daavid voitti heidät. Daavid sanoi: ”Jumala on murtanut viholliseni minun kädelläni, kuten vedet murtavat [padon].” Siitä sen paikan nimeksi tuli Baal-Perasim*.
12. He jättivät siihen jumalansa, ja Daavid käski polttaa ne tulessa.
13. Filistealaiset tekivät toisenkin ryöstöretken [Refaimin] laaksoon.
14. Daavid kysyi taas Jumalalta, ja Jumala vastasi hänelle: ”Älä mene heidän jälkeensä, vaan kierrä heidät ja hyökkää heidän kimppuunsa balsamipuiden* puolelta.
15. Kun kuulet astunnan kahinan balsamipuiden latvoista, niin käy taisteluun, sillä Jumala on käynyt edelläsi tuhotakseen filistealaisten leirin.”
16. Daavid teki, kuten Jumala oli häntä käskenyt. Israelilaiset voittivat filistealaisten sotajoukon ja ajoivat heitä takaa Gibeonista Geseriin saakka.
17. Daavidin maine levisi kaikkiin maihin, ja Herra saattoi kaikki vieraat kansat pelkäämään häntä.

____________________________________

Room 1:1-17

Paavalin kirje roomalaisille

1. LUKU

Johdanto ja tervehdys

1. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia hänen Pojastaan,
2. jonka Jumala oli ennalta luvannut profeettojensa kautta pyhissä kirjoituksissa.
3. Ihmisyyden* puolesta hän syntyi Daavidin jälkeläisestä.
4. Pyhyyden Hengen kannalta hän on kuolleista nousemisen kautta osoitettu Jumalan Pojaksi voimassa*. Hänen, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme,
5. kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että hänen nimeään kohtaan syntyisi uskon kuuliaisuutta kaikissa kansoissa*.
6. Näihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte.
7. Teille kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille* armo ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
8. Ensiksi kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teistä kaikista, koska uskostanne kerrotaan kaikkialla maailmassa.

Toivo päästä käymään Roomassa

9. Jumala, jota hengessäni palvelen julistamalla hänen Poikansa evankeliumia, on todistajani, kuinka minä lakkaamatta muistan teitä.
10. Jatkuva rukoukseni on, että vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän luoksenne.
11. Minä kaipaan päästä tapaamaan teitä voidakseni antaa teille jonkin hengellisen lahjan teidän vahvistumiseksenne,
12. se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun.
13. En tahdo salata teiltä veljet, että jo monta kertaa olen suunnitellut matkaa luoksenne saadakseni hedelmää myös teidän keskuudestanne, kuten muidenkin kansojen, mutta tähän asti on aina tullut jokin este.
14. Kreikkalaisille ja barbaareille*, viisaille ja tyhmille olen velassa,
15. ja siksi omasta puolestani olen halukas julistamaan evankeliumia myös teille Roomassa asuville.

Evankeliumin voima

16. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima jokaiselle uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
17. Siinä näet Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, kuten on kirjoitettu: ”Vanhurskas on elävä uskosta*.”

____________________________________

Ps 9:14-21

14. Armahda minua, Herra, katso, kuinka vihamieheni sortavat minua. Sinä nostat minut kuoleman porteista,
15. että minä julistaisin kaikkia sinun ylistettäviä tekojasi tytär Siionin porteissa, riemuitsisin avustasi.
16. Kansat ovat vajonneet kaivamaansa kuoppaan. Heidän jalkansa ovat takertuneet virittämäänsä verkkoon.
17. Herra on tehnyt itsensä tunnetuksi, on toteuttanut tuomionsa, kietonut jumalattoman omien kättensä tekoihin.
 Välisoitto. Sela.
18. Jumalattomat joutuvat tuonelaan*, kaikki kansat, jotka unohtavat Jumalan.
19. Köyhää ei unohdeta iäksi, eikä kurjien toivo huku ainiaaksi.
20. Nouse, Herra, älä salli ihmisten uhitella. Tuomittakoon kansat kasvojesi edessä.
21. Saata, Herra, heidät pelon valtaan. Tietäkööt kansat* olevansa vain ihmisiä. Sela.

____________________________________

Snl 19:4-5

4. Tavara tuo paljon ystäviä, mutta köyhä joutuu ystävistään eroon.
5. Väärä todistaja ei jää rankaisematta, ja valheita puhuva ei pelastu.

Scroll to Top