Raamattu vuodessa heinäkuu 2

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 2
____________________________________

2 Kun 20:1 – 22:2

20. LUKU

Hiskian sairaus ja rukous

1. Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillaan. Profeetta Jesaja, Aamoksen poika, tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: ”Näin sanoo Herra: ’Toimita talosi. Sinä kuolet etkä enää parane’.”
2. Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa:
3. ”Oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi!” Hiskia itki katkerasti.

Herran lupaus Hiskialle

4. Jesaja ei ollut vielä lähtenyt keskimmäiseltä esipihalta, kun hänelle tuli tämä Herran sana:
5. ”Palaa takaisin ja sano Hiskialle, kansani ruhtinaalle: ’Näin sanoo Herra, isäsi Daavidin Jumala: Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt kyyneleesi. Minä parannan sinut. Jo kolmantena päivänä sinä menet Herran temppeliin.
6. Minä lisään sinulle ikää 15 vuotta ja pelastan sinut ja tämän kaupungin Assurin kuninkaan käsistä. Minä varjelen tätä kaupunkia itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden’.”
7. Jesaja sanoi: ”Toimittakaa tänne viikunakakkua.” He toivat sitä ja panivat paiseen päälle. Niin hän parani.
8. Hiskia sanoi Jesajalle: ”Mikä on merkkinä siitä, että Herra on parantava minut, niin että kolmantena päivänä voin mennä Herran temppeliin?”

Varjon siirtyminen aurinkokellossa

9. Jesaja sanoi: ”Tämä on oleva sinulle merkkinä Herralta siitä, että hän tekee, mitä on sanonut: Joko varjo kulkee kymmenen astetta eteenpäin tai siirtyy kymmenen astetta takaisin?”
10. Hiskia sanoi: ”Varjon on helppo pidetä kymmenen astetta. Siirtyköön varjo takaisin kymmenen astetta.”
11. Profeetta Jesaja rukoili Herraa, ja Hän pani varjon Aahaan aurinkokellossa siirtymään takaisin 10 astetta, jotka se oli jo laskeutunut*.

Baabelin kuninkaan lähettiläät

12. Siihen aikaan Merodak-Baladan, Baladanin poika, Baabelin kuningas, lähetti kirjeen ja lahjoja Hiskialle. Hän oli näet kuullut, että Hiskia oli ollut sairaana.
13. Kuultuaan heitä Hiskia näytti heille koko varastohuoneensa, hopean ja kullan, hajuaineet ja kalliin öljyn, koko asehuoneensa ja kaikki, mitä hänen aarteistoissaan oli. Hiskian talossa ja koko hänen valtakunnassaan ei ollut mitään, mitä hän ei olisi heille näyttänyt.
14. Profeetta Jesaja tuli kuningas Hiskian luo ja kysyi häneltä: ”Mitä ovat nämä miehet sanoneet, ja mistä he ovat tulleet luoksesi?” Hiskia vastasi: ”He ovat tulleet kaukaisesta maasta, Baabelista.”
15. Hän sanoi: ”Mitä ovat he nähneet sinun talossasi?” Hiskia vastasi: ”He ovat nähneet kaiken, mitä talossani on. Minun aarteistoissani ei ole mitään, mitä en olisi heille näyttänyt.”

Baabelin pakkosiirtolaisuus

16. Jesaja sanoi Hiskialle: ”Kuule Herran sana:
17. Päivät tulevat, jolloin Baabeliin viedään pois kaikki, mitä talossasi on, ja mitä isäsi ovat koonneet tähän päivään asti. Mitään ei jää jäljelle, sanoo Herra.
18. Sinun omia poikiasi, jotka polveutuvat sinusta, jotka sinulle syntyvät, viedään hovipalvelijoiksi Baabelin kuninkaan palatsiin.”
19. Hiskia sanoi Jesajalle: ”Herran sana, jonka olet puhunut, on hyvä.” Hän näet ajatteli: ”Onpahan rauha ja turvallisuus minun päivinäni.”

Lammikko ja vesijohto

20. Mitä muuta on kerrottavaa Hiskiasta ja kaikista hänen urotöistään, ja kuinka hän rakensi lammikon ja vesijohdon ja johti veden kaupunkiin, se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa.

Hiskia kuolee

21. Hiskia meni lepoon isiensä luo. Hänen poikansa Manasse tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

21. LUKU

Manasse Juudan kuninkaana (687-642 eKr.)

1. Manasse oli 12 vuoden ikäinen tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa 55 vuotta*. Hänen äitinsä oli nimeltään Hefsibah.
2. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, niiden kansojen kauhistavien tekojen mukaan, jotka Herra oli karkottanut israelilaisten tieltä.
3. Hän rakensi jälleen uhrikukkulat, jotka hänen isänsä Hiskia oli hävittänyt, pystytti alttareja Baalille, teki aseran, kuten Israelin kuningas Ahab oli tehnyt, kumarsi ja palveli kaikkea taivaan joukkoa*.
4. Hän rakensi [vieraiden jumalien] alttareja myös Herran temppeliin, josta paikasta Herra oli sanonut: ”Jerusalemiin minä asetan nimeni.”
5. Hän rakensi alttareja kaikelle taivaan joukolle Herran temppelin molempiin esipihoihin.
6. Hän myös pani poikansa kulkemaan tulen läpi, ennusteli merkeistä, harjoitti noituutta ja hankki itselleen vainaja- ja tietäjähenkien manaajia. Hän teki paljon sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja vihoitti hänet.
7. Teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojalleen Salomolle: ”Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ainiaaksi.
8. Minä en enää salli Israelin jalkojen harhailla pois siitä maasta, minkä olen antanut heidän isilleen, jos he vain kaikessa noudattavat sitä, mitä minä olen käskenyt heidän noudattaa, koko sitä lakia, minkä palvelijani Mooses on heille antanut.”
9. Mutta he eivät totelleet, ja Manasse eksytti heidät tekemään pahaa enemmän kuin ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä.

Tuleva rangaistus

10. Herra puhui palvelijoittensa, profeettojen, kautta ja sanoi:
11. ”Koska Manasse, Juudan kuningas, on tehnyt nämä kauhistavat teot ja siten tehnyt pahaa enemmän kuin amorilaiset, jotka olivat ennen häntä, ja on saattanut kivijumalillaan myös Juudan tekemään syntiä,
12. sen tähden Herra, Israelin Jumala, sanoo: ’Minä saatan sellaisen onnettomuuden kohtaamaan Jerusalemia ja Juudaa, että joka sen kuulee, sen molemmat korvat soivat.
13. Minä mittaan Jerusalemin samalla mittanuoralla kuin Samarian ja punnitsen sen samalla vaa’alla kuin Ahabin suvun. Minä huuhdon Jerusalemin, niin kuin vati huuhdotaan: se huuhdotaan ja käännetään kumoon.
14. Minä hylkään perintöosani jäännöksen ja annan heidät vihollistensa käsiin. He joutuvat kaikkien vihollistensa saaliiksi ja ryöstettäviksi,
15. koska ovat tehneet sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja vihoittaneet minua siitä päivästä asti, jona heidän isänsä lähtivät Egyptin maasta, tähän päivään saakka’.”

Manassen julmuus

16. Lisäksi Manasse vuodatti hyvin paljon viatonta verta. Hän täytti sillä Jerusalemin ääriään myöten sen syntinsä lisäksi, jolla hän saattoi Juudan tekemään syntiä, sitä, mikä on pahaa Herran silmissä.
17. Mitä muuta on kerrottavaa Manassesta ja kaikesta, mitä hän teki, ja synnistä, minkä hän teki, se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa*.
18. Manasse meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin linnansa puutarhaan, Ussan puutarhaan. Hänen poikansa Aamon tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

Aamon Juudan kuninkaana (642-640 eKr.)

19. Aamon oli 22-vuotias tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa kaksi vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Mesullemet, Haaruksen tytär, Jotbasta.
20. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, kuten hänen isänsä Manasse oli tehnyt.
21. Hän vaelsi kaikessa samaa tietä, mitä hänen isänsä oli vaeltanut, ja palveli niitä kivijumalia, joita hänen isänsä oli palvellut, ja kumarsi niitä.
22. Hän hylkäsi Herran, isiensä Jumalan, eikä vaeltanut Herran tietä.

Aamon murhataan

23. Aamonin palvelijat tekivät salaliiton häntä vastaan ja tappoivat kuninkaan hänen linnassaan.
24. Maan kansa surmasi kaikki, jotka olivat tehneet salaliiton kuningas Aamonia vastaan, ja teki hänen poikansa Joosian kuninkaaksi hänen sijaansa.
25. Mitä muuta on kerrottavaa Aamonista, siitä, mitä hän teki, se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa.
26. Hänet haudattiin omaan hautaansa Ussan puutarhaan. Hänen poikansa Joosia tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

22. LUKU

Joosia Juudan kuninkaana (640-608 eKr.)

1. Joosia oli 8-vuotias tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa 31 vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Jedida, Adajan tytär, Boskatista.
2. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Hän vaelsi kaikessa isänsä Daavidin tietä, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle.

____________________________________

Apt 21:17-36

Paavali vanhinten luona

17. Saavuttuamme Jerusalemiin veljet ottivat meidät iloiten vastaan.
18. Seuraavana päivänä Paavali meni meidän kanssamme Jaakobin luo. Kaikki vanhimmat kokoontuivat sinne.
19. Tervehdittyään heitä Paavali kertoi kohta kohdalta kaiken, mitä Jumala hänen palveluksensa kautta oli tehnyt eri kansojen keskuudessa.
20. Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: ”Sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he kaikki kiivaasti vaativat [Mooseksen] lain noudattamista.
21. Heille on kerrottu, että sinä opetat kaikkia muiden kansojen keskuudessa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta, kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja vaeltamasta tapojemme mukaan.
22. Mitä siis on tehtävä? Suuri joukko on varmaankin kokoontuva, sillä he saavat kuulla sinun tulleen.
23. Tee siis tämä, minkä nyt sinulle sanomme. Meillä on täällä neljä miestä, joilla on lupaus täytettävänä.
24. Ota heidät mukaasi, puhdistaudu heidän kanssaan ja maksa kulut heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki tulevat tietämään, ettei ole mitään perää siinä, mitä heille on kerrottu sinusta, vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä.
25. Mutta uskoon tulleista muihin kansoihin kuuluvista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet, että heidän on vältettävä epäjumalille uhrattua, verta ja lihaa, josta veri ei ole laskettu, ja haureutta.”
26. Paavali otti miehet mukaansa. Kun hän seuraavana päivänä oli heidän kanssaan puhdistautunut, hän meni temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumispäivänsä päättyisivät, johon mennessä kunkin puolesta suoritettaisiin uhri.

Mellakka Paavalia vastaan

27. Niiden seitsemän päivän ollessa päättymässä Aasiasta tulleet juutalaiset näkivät Paavalin temppelissä. Yllyttäen väkijoukkoa mukaansa he kävivät häneen käsiksi
28. ja huusivat: ”Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa kaikkia ihmisiä meidän kansaamme, lakiamme ja tätä paikkaa vastaan. Onpa hän tuonut kreikkalaisia temppeliin ja saastuttanut tämän pyhän paikan.”
29. He olivat näet aiemmin nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla Paavalin seurassa ja luulivat hänen tuoneen tämän temppeliin.
30. Koko kaupunki joutui kuohuksiin, ja ihmisiä juoksi kokoon. He ottivat Paavalin kiinni, raahasivat hänet pois temppelistä, ja sen portit suljettiin heti.
31. Kun he yrittivät tappaa hänet, sotaväenosaston komentaja sai tiedon, että koko Jerusalem kuohui.
32. Hän otti heti mukaansa sotilaita ja sadanpäällikköjä ja riensi paikalle. Nähdessään komentajan ja sotilaat juutalaiset lakkasivat lyömästä Paavalia.

Paavali vangitaan

33. Komentaja astui esiin, otatti Paavalin kiinni ja käski sitoa hänet kaksilla kahleilla. Hän kyseli, kuka tämä oli, ja mitä hän oli tehnyt.
34. Kansanjoukosta toiset huusivat sitä, toiset tätä. Kun komentaja metelin vuoksi ei saanut varmaa selvää asiasta, hän käski viedä Paavalin kasarmiin.
35. Hänen tullessaan portaille sotilaiden täytyi kantaa häntä kansan raivokkuuden vuoksi.
36. Kansanjoukko näet tuli perässä huutaen: ”Vie pois hänet!”

____________________________________

Ps 150:1-6

150. PSALMI

Ylistäkää Jumalaa kaikilla soittimilla

1. Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää hänen valtaansa avaruuksissa.
2. Ylistäkää häntä hänen väkevistä teoistaan, ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri.
3. Ylistäkää häntä pasuunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kitaroilla.
4. Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla.
5. Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla.
6. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Halleluja!

____________________________________

Snl 18:9-10

9. Toimessaan veltto on tuhontekijän veli.
10. Herran nimi on vahva linna. Vanhurskas juoksee sinne ja saa turvan.

Scroll to Top