Raamattu vuodessa heinäkuu 23

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 23
____________________________________

2 Aik 8:11 – 10:19

11. Salomo toi faraon tyttären Daavidin kaupungista taloon, jonka hän oli tälle rakentanut, sillä hän sanoi: ”Älköön nainen asuko Daavidin, Israelin kuninkaan,. talossa. Se on näet pyhä, koska Herran arkki on tuotu sinne.”
12. Siihen aikaan. Salomo. uhrasi polttouhreja Herralle. sillä Herran alttarilla, jonka hän oli rakentanut eteisen eteen.
13. Hän uhrasi Mooseksen käskyn mukaan kunakin päivänä sen päivän uhrit sapatteina ja uudenkuun päivinä sekä kolmena juhlana vuodessa, happamattoman leivän juhlana, viikkojuhlana ja lehtimajanjuhlana.
14. Hän asetti, kuten hänen isänsä Daavid oli säätänyt, pappien osastot toimittamaan virkaansa ja leeviläiset suorittamaan tehtäviään, veisaamaan ylistysvirsiä ja palvelemaan pappeja kunakin päivänä sen päivän tehtävissä, sekä ovenvartijat osastoittain joka ovelle. Niin oli Jumalan mies Daavid säätänyt.
15. Missään asiassa ei poikettu kuninkaan käskyistä, mitä tuli pappeihin, leeviläisiin ja aarteistoihin.
16. Salomon kaikki työt suoritettiin Herran temppelin perustuksen laskemisesta sen valmistumiseen asti. Niin Herran temppeli oli valmis.
17. Siihen aikaan Salomo meni Esjon-Geberiin ja Elatiin, joka on meren rannalla Edomin maassa.
18. Huuram lähetti palvelijansa tuomaan hänelle laivoja. Palvelijat olivat meritaitoisia ja menivät yhdessä Salomon palvelijain kanssa Oofiriin, noutivat sieltä kultaa 450 talenttia ja toivat sen kuningas Salomolle.

9. LUKU

Saban kuningattaren vierailu

1. Kun Saban kuningatar* kuuli Salomon maineen, hän tuli Jerusalemiin koettelemaan Salomoa arvoituksilla. Hän tuli hyvin suuren seurueen kanssa mukanaan kameleja, jotka kantoivat hajuaineita, kultaa ylen paljon ja kalliita kiviä. Kun hän tuli Salomon luo, hän puhui tälle kaikki, mitä hänellä oli mielessään.
2. Salomo selitti hänelle kaikki hänen kysymyksensä. Salomolle ei jäänyt ongelmaksi mikään, mitä hän ei olisi tälle selittänyt.
3. Kun Saban kuningatar näki Salomon kaiken viisauden, linnan, jonka hän oli rakentanut,
4. ruuat hänen pöydällään, kuinka hänen palvelijansa asuivat ja palvelivat, miten he olivat puetut, näki hänen juomanlaskijansa ja heidän asunsa sekä hänen yläsalinsa, josta hän nousi Herran temppeliin, hän meni miltei hengettömäksi.
5. Sitten hän sanoi kuninkaalle: ”Totta oli se puhe, minkä kuulin kotimaahani sinusta ja sinun viisaudestasi.
6. Minä en uskonut, mitä sanottiin, ennen kuin itse tulin ja sain nähdä omin silmin. Puoltakaan sinun suuresta viisaudestasi ei oltu minulle kerrottu. Sinä olet paljon suurempi kuin olin kuullut huhuttavan.
7. Onnellisia ovat sinun miehesi, onnellisia nämä palvelijasi, jotka aina saavat olla sinun edessäsi ja kuulla sinun viisauttasi.
8. Kiitetty olkoon Herra, sinun Jumalasi, joka on sinuun niin mielistynyt, että on asettanut sinut valtaistuimelleen olemaan kuninkaana Herran, sinun Jumalasi, kunniaksi. Koska sinun Jumalasi rakastaa Israelia ja tahtoo pitää sen pystyssä ainiaan, hän on antanut sinut sille kuninkaaksi, tekemään sitä, mikä on oikeaa ja vanhurskasta.”
9. Hän antoi kuninkaalle 120 talenttia kultaa, suuren määrän hajuaineita ja kalliita kiviä. Milloinkaan ei ole ollut sellaisia hajuaineita kuin ne, jotka Saban kuningatar antoi kuningas Salomolle.
10. Huuramin palvelijat ja Salomon palvelijat, jotka toivat kultaa Oofirista, toivat myös santelipuuta ja kalliita kiviä.
11. Kuningas teetti santelipuusta portaat Herran temppeliin ja kuninkaan palatsiin sekä kitaroita ja harppuja laulajille. Sellaisia ei oltu ennen nähty Juudan maassa.
12. Kuningas Salomo puolestaan antoi Saban kuningattarelle kaikkea, mitä tämä halusi ja pyysi, antoipa enemmänkin, kuin mitä tämä oli tuonut kuninkaalle. Sitten hän lähti paluumatkalle ja meni palvelijoineen omaan maahansa.

Salomon rikkaus ja loisto

13. Salomolle vuosittain tulleen kullan paino oli 666 talenttia kultaa,
14. paitsi mitä kauppamiehet ja kaupustelijat toivat. Sen lisäksi kaikki Arabian kuninkaat ja maan käskynhaltijat toivat Salomolle kultaa ja hopeaa.
15. Kuningas Salomo teetti 200 suurta kilpeä pakotetusta kullasta ja käytti jokaiseen kilpeen 600 sekeliä pakotettua kultaa.
16. Hän teetti myös 300 pienempää kilpeä pakotetusta kullasta, käyttäen jokaiseen kilpeen 300 sekeliä kultaa. Kuningas asetti ne Libanoninmetsä-taloon.
17. Vielä kuningas teetti suuren norsunluisen valtaistuimen ja päällysti sen puhtaalla kullalla.
18. Valtaistuimessa oli 6 porrasta ja astinlauta, kullalla kiinnitettyinä valtaistuimeen. Istuimen kummallakin puolella oli käsinoja, ja 2 leijonaa seisoi käsinojan vieressä.
19. 12 leijonaa seisoi siinä 6 portaalla, kummallakin puolella. Sellaista ei ole tehty missään muussa valtakunnassa.
20. Kaikki kuningas Salomon juoma-astiat olivat kultaa, ja kaikki Libanoninmetsä-talon astiat olivat puhdasta kultaa. Hopeaa ei Salomon päivinä pidetty minkään arvoisena.
21. Kuninkaalla oli laivoja, jotka kulkivat Tarsiiseen Huuramin palvelijain kanssa. Kerran 3 vuodessa Tarsiin-laivat tulivat ja toivat kultaa ja hopeaa, norsunluuta, apinoita ja riikinkukkoja.
22. Kuningas Salomo oli kaikkia maan kuninkaita suurempi rikkaudessa ja viisaudessa.
23. Kaikki maan kuninkaat pyrkivät näkemään Salomoa kuullakseen hänen viisauttaan, jonka Jumala oli antanut hänen sydämeensä.
24. He toivat kukin lahjansa: hopea- ja kultakaluja, vaatteita, aseita, hajuaineita, hevosia ja muuleja, joka vuosi vuoden tarpeen.
25. Salomolla oli 4000 hevosvaljakkoa vaunuineen ja 12.000 ratsumiestä. Hän sijoitti nämä vaunukaupunkeihin ja kuninkaan luo Jerusalemiin.
26. Hän hallitsi kaikkia kuninkaita Eufratvirrasta filistealaisten maahan ja Egyptin rajaan asti.
27. Kuningas toimitti niin, että Jerusalemissa oli hopeaa kuin kiviä, ja setripuuta kuin metsäviikunapuita Sefeelassa.
28. Hevosia Salomolle tuotiin Egyptistä ja kaikista muista maista.
29. Mitä muuta Salomosta on kerrottavaa, sekä hänen aikaisemmista että myöhemmistä vaiheistaan, se on kirjoitettuna profeetta Naatanin historiassa, siilolaisen Ahian profetiassa ja näkijä Jeddon näyssä Jerobeamista, Nebatin pojasta.
30. Salomo hallitsi Jerusalemissa koko Israelia 40 vuotta [971-931 eKr.].

Salomo kuolee

31. Sitten Salomo meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin isänsä Daavidin kaupunkiin. Hänen poikansa Rehabeam tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

10. LUKU

Rehabeam Juudan kuninkaana (931-913 eKr.)

1. Rehabeam meni Sikemiin, sillä koko Israel oli tullut sinne julistamaan hänet kuninkaaksi.
2. Kun Jerobeam, Nebatin poika, sai kuulla tästä Egyptissä, jonne hän oli paennut kuningas Salomoa, hän palasi Israeliin.
3. He lähettivät kutsumaan hänet, ja niin Jerobeam ja koko Israel tuli saapuville. He puhuivat Rehabeamille:
4. ”Sinun isäsi teki meidän ikeemme raskaaksi, mutta kevennä sinä nyt se kova työ, mitä isäsi teetti, ja se raskas ies, minkä hän pani kannettavaksemme, niin me palvelemme sinua.”
5. Hän vastasi heille: ”Odottakaa kolme päivää ja tulkaa sitten takaisin minun luokseni.” Kansa teki niin.
6. Kuningas Rehabeam neuvotteli vanhojen kanssa, jotka olivat palvelleet hänen isäänsä Salomoa, kun tämä vielä eli, ja kysyi: ”Kuinka te neuvotte vastaamaan tälle kansalle?”
7. He vastasivat: ”Jos sinä olet ystävällinen tälle kansalle, olet heille armollinen ja puhut heille heidän mielensä mukaisia sanoja, niin he ovat sinun palvelijoitasi koko elinaikasi.”
8. Rehabeam hylkäsi tämän neuvon, jonka vanhat hänelle antoivat, ja neuvotteli niiden nuorten miesten kanssa, jotka olivat kasvaneet hänen kanssaan ja jotka palvelivat häntä.
9. Hän kysyi heiltä: ”Kuinka te neuvotte meitä vastaamaan tälle kansalle, joka on puhunut minulle sanoen: ’Kevennä se ies, jonka sinun isäsi on pannut meidän kannettavaksemme’?”
10. Nuoret miehet, jotka olivat kasvaneet hänen kanssaan, vastasivat hänelle: ”Sano näin tälle kansalle, joka on puhunut sinulle: ’Sinun isäsi teki meidän ikeemme raskaaksi, mutta kevennä sinä se meiltä’, sano heille: ’Minun pikkusormeni on paksumpi kuin isäni lantio.
11. Jos isäni on sälyttänyt teidän selkäänne raskaan ikeen, minä teen teidän ikeenne vielä raskaammaksi. Jos isäni on kurittanut teitä raipoilla, minä kuritan teitä piikkiruoskilla.'”
12. Jerobeam ja koko kansa tuli Rehabeamin luo 3. päivänä, kuten kuningas oli käskenyt: ”Tulkaa takaisin luokseni 3. päivänä.”
13. Kuningas antoi heille kovan vastauksen. Kuningas Rehabeam hylkäsi vanhojen neuvon
14. ja puhui heille nuorten miesten neuvon mukaan: ”Jos isäni on tehnyt teidän ikeenne raskaaksi, minä teen sen vielä raskaammaksi. Jos isäni on kurittanut teitä raipoilla, minä kuritan teitä piikkiruoskilla.”

Valtakunta jakaantuu (931 eKr.)

15. Kuningas ei siis kuunnellut kansan ääntä. Jumala saattoi asian menemään niin täyttääkseen sanansa, minkä oli  siilolaisen Ahian kautta puhunut Jerobeamille, Nebatin pojalle.
16. Kun koko Israel huomasi, ettei kuningas kuunnellut heitä, kansa vastasi hänelle: ”Mitä osaa meillä on Daavidiin? Ei meillä ole perintöosaa Iisain poikaan. Majoillesi, Israel, joka mies! Hoida nyt itse huonettasi, Daavid!” Niin israelilaiset palasivat koteihinsa.
17. Rehabeam tuli vain niiden israelilaisten kuninkaaksi, jotka asuivat Juudan kaupungeissa.
18. Kun kuningas Rehabeam lähetti matkaan Hadoramin, verotöiden valvojan, israelilaiset kivittivät hänet kuoliaaksi. Silloin kuningas Rehabeam nousi kiireesti vaunuihinsa ja pakeni Jerusalemiin.
19. Näin Israel luopui Daavidin kuningassuvusta, ja se on ollut siitä erossa tähän päivään asti.

____________________________________

Room 8:9-21

9 Mutta te ette ole turmeltuneen luontonne hallitsemia, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa.
10. Jos Kristus on teissä, niin langennut luonto* tosin on kuollut synnin tähden, mutta Henki on elämä vanhurskauden tähden*.
11. Jos siis Jumalan Henki asuu teissä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne* teissä asuvan Henkensä kautta.

Turmeluksen tukahuttaminen

12. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme turmeltuneelle luonnollemme, elääksemme sen mukaan.
13. Jos te elätte turmeltuneen luontonne mukaan, teidän on kuoltava. Mutta jos te Hengellä kuoletatte turmeltuneen luontonne teot, te saatte elää.
14. Kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat näet Jumalan lapsia.
15. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden Hengen, jossa huudamme: ”Abba! Isä!”
16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.

Autuaallinen toivo

17. Jos siis olemme Jumalan lapsia, me olemme myös hänen perillisiään Kristuksen kanssa; jos me kerran kärsimme yhdessä hänen kanssaan, me myös kirkastumme hänen kanssaan.
18. Minä päättelen, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavissa siihen kirkkauteen, mikä on ilmestyvä meihin.
19. Luomakuntakin odottaa hartaasti ikävöiden Jumalan lasten ilmestymistä.
20. Luomakunta on näet alistettu turhuuden* alaiseksi, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan.
21. Myös luomakunta on tuleva vapautetuksi katoavaisuuden* orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.

____________________________________

Ps 18:16-36

16. Silloin vesien syvyydet tulivat näkyviin. Maanpiirin perustukset paljastuivat sinun nuhtelustasi, Herra, vihasi hengen puhalluksesta.
17. Hän ojensi kätensä korkeudesta ja tarttui minuun, veti minut ylös suurista vesistä.
18. Hän pelasti minut voimakkaasta vihollisestani, vihamiehistäni, sillä he olivat minua väkevämpiä.
19. He hyökkäsivät minun kimppuuni hätäni päivänä, mutta Herra tuli minun tuekseni.
20. Hän saattoi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun.
21. Herra tekee minulle vanhurskauteni mukaan, kätteni puhtauden mukaan hän minulle maksaa.
22. Minä olen noudattanut Herran teitä enkä ole luopunut Jumalastani.
23. Kaikki hänen oikeutensa ovat silmieni edessä, enkä minä sysää syrjään hänen käskyjään.
24. Minä olen vilpitön häntä kohtaan ja varon itseni pahoista teoista.
25. Sen tähden Herra palkitsee minulle vanhurskauteni mukaan, sen mukaan kuin käteni ovat puhtaat hänen silmiensä edessä.
26. Hurskasta kohtaan sinä olet hurskas, nuhteetonta kohtaan nuhteeton.
27. Puhtaalle sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan ankara.
28. Sinä pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät sinä painat alas.
29. Sinä annat lamppuni loistaa. Herra, minun Jumalani, valaisee pimeyteni.
30. Sinun avullasi minä hyökkään rosvojoukkoa vastaan. Jumalani avulla minä ryntään yli muurin.
31. Jumalan tie on moitteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
32. Kuka muu on Jumala kuin Herra, ja kuka muu pelastuksen kallio kuin meidän Jumalamme.
33. Hän vyöttää minut voimalla ja osoittaa minulle oikean tien,
34. tekee jalkani nopeiksi kuin peurojen ja asettaa minut kukkuloilleni.
35. Hän opettaa käteni sotimaan ja käsivarteni jännittämään vaskijousta.
36. Sinä annat minulle pelastuksen kilven, ja oikea kätesi tukee minua. Sinun laupeutesi tekee minut suureksi.

____________________________________

Snl 19:26

26. Joka isäänsä pahoin pitelee ja ajaa pois äitinsä, on kunnoton ja häpeämätön poika.

Scroll to Top