Raamattu vuodessa helmikuu 13

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 13
____________________________________

2Ms 35:10 – 36:38

10. Kaikki taitavat teidän keskuudessanne tulkoot ja tehkööt kaikki, mitä Herra on käskenyt:
11. Pyhäkön telttoineen ja peitteineen, hakasineen, lautoineen, poikkitankoineen, pylväineen ja jalustoineen,
12. arkin korentoineen, armoistuimen ja sitä verhoavan esiripun,
13. pöydän korentoineen ja kaikkine kaluineen sekä näkyleivät,
14. seitsenhaaraisen lampun kaluineen ja lamppuineen, öljyä seitsenhaaraista lamppua varten,
15. suitsutusalttarin korentoineen, voiteluöljyn ja hyvänhajuisen suitsukkeen, oviuutimen pyhäkön ovelle,
16. polttouhrialttarin vaskiristikkoineen, korentoineen ja kaikkine kaluineen, altaan jalustoineen,
17. esipihan ympärysverhot pylväineen ja jalustoineen sekä esipihan porttiin uutimen,
18. pyhäkön vaarnat ja esipihan vaarnat köysineen,
19. virkapuvut pyhäkköpalvelusta varten ja pappi Aaronin muut pyhät vaatteet sekä hänen poikiensa pappispuvut.”
20. Niin kaikki israelilaisten seurakunta meni pois Mooseksen luota.

Lahjoja pyhäkköä varten

21. Sitten he tulivat takaisin, jokainen, jonka sydän häntä siihen vaati, ja jokainen, jonka henki oli siihen altis. He toivat antinsa Herralle liitonmajan valmistamista varten, kaikkea siinä vietettävää jumalanpalvelusta varten ja pyhiä vaatteita varten.
22. He tulivat, sekä miehet että naiset, jokainen, jonka sydän oli siihen altis, ja toivat solkia, korvarenkaita, sormuksia ja kaulakoristeita, kaikkinaisia kultakaluja – jokainen, joka toi Herralle kultaa heilutusuhriksi.
23. Jokainen, jolla oli punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja, valkoisia pellavalankoja, vuohenkarvoja, punaisia pässinnahkoja tai sireeninnahkoja, toi niitä.
24. Jokainen, joka voi antaa anniksi hopeaa ja vaskea, toi annin Herralle. Jokainen, jolla oli akasiapuuta, toi sitä kaikkinaisten töiden valmistamista varten.
25. Kaikki taitavat naiset kehräsivät omin käsin ja toivat kehräämänsä punasiniset, purppuranpunaiset ja helakanpunaiset langat ja valkoiset pellavalangat.
26. Kaikki naiset, joiden taitava sydän heitä siihen vaati, kehräsivät vuohenkarvoja.
27. Päämiehet taas toivat onyks-kiviä ja muita jalokiviä kasukkaa ja rintakilpeä varten,
28. ja hajuaineita ja öljyä 7-haaraista lamppua varten sekä voiteluöljyksi ja hyvänhajuiseksi suitsutukseksi.
29. Kaikki israelilaiset, miehet ja naiset, joiden sydän oli altis ja vaati heitä tuomaan jotakin niitä töitä varten, joita Herra Mooseksen kautta oli käskenyt tehdä, toivat vapaaehtoisen lahjan Herralle.

Besalel ja Oholiab

30. Mooses sanoi israelilaisille: ”Katsokaa, Herra on nimeltään kutsunut Besalelin, Uurin pojan, Huurin pojanpojan, Juudan sukukunnasta,
31. ja täyttänyt hänet Jumalan Hengellä, taitavuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä
32. sommittelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä kullasta, hopeasta ja vaskesta,
33. hiomaan ja kiinnittämään kiviä ja veistämään puuta, tekemään kaikkinaisia taidokkaita töitä.
34. Hänelle ja Oholiabille, Ahisamakin pojalle, Daanin sukukunnasta, hän on myös antanut kyvyn opettaa muita.
35. Nämä hän on täyttänyt taidolla tekemään kaikkinaisia töitä, jollaisia tekevät seppä, kuvakudosten tekijä, kirjokankaiden kutoja, joka valmistaa punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia kankaita ja valkoisia pellavakankaita, sekä muu kankuri, ne, jotka valmistavat kaikkinaisia töitä ja sommittelevat taidokkaita teoksia.”

36. LUKU

Liitonmajan osat valmistetaan

1. ”Besalel ja Oholiab sekä kaikki taidolliset, joille Herra on antanut taidon ja ymmärryksen tietää, miten mikin pyhäkössä tehtävä työ on suoritettava, tehkööt kaikissa kohdin, niin kuin Herra on käskenyt.”
2. Niin Mooses kutsui luokseen Besalelin ja Oholiabin ja kaikki taitavat, joiden mieleen Herra oli antanut taitavuuden, joiden sydän vaati heitä ryhtymään työhön suorittaakseen sen.
3. He ottivat Moosekselta kaikki lahjat, mitkä israelilaiset olivat tuoneet pyhäkön töitä varten. Lisäksi he toivat hänelle joka aamu vapaaehtoisia lahjoja.
4. Kaikki taitavat, jotka tekivät kaikkinaista työtä pyhäkössä, mies toisensa jälkeen, tulivat siitä työstä, mitä kukin oli tekemässä,
5. ja sanoivat Moosekselle: ”Kansa tuo enemmän kuin mitä tarvitaan sen työn valmistamiseksi, jonka Herra on käskenyt tehdä.”
6. Niin Mooses käski kuuluttaa leirissä ja sanoa: ”Älköön kukaan, mies tai nainen, enää valmistako mitään anniksi pyhäkköä varten.” Silloin kansa lakkasi tuomasta lahjoja.
7. Kaikkea työtä varten, mitä oli tehtävä, oli näet jo koottu riittävästi, jopa      liiaksikin.
8. Kaikki taitavat, jotka olivat siinä työssä, tekivät pyhäkön 10 telttakankaan kaistasta, jotka oli valmistettu kerratuista valkoisista pellavalangoista ja punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista. Niihin tehtiin taidokkaasti kudottuja kerubeja.
9. Kunkin kaistan pituus oli 28 kyynärää ja leveys 4 kyynärää. Kaikilla kaistoilla oli sama mitta.
10. 5 kaistaa yhdistettiin toisiinsa, ja samoin toiset 5 kaistaa yhdistettiin toisiinsa.
11. Sitten tehtiin silmukat punasinisestä langasta ensimmäisen kaistan reunaan, yhdistetyn kappaleen laitaan, ja samoin toisen yhdistetyn kappaleen viimeisen kaistan reunaan.
12. 50 silmukkaa tehtiin ensimmäiseen kaistaan ja 50 silmukkaa vastaavan kaistan laitaan, toiseen yhdistettyyn kappaleeseen, niin että silmukat olivat kohdakkain.
13. Sitten tehtiin 50 kultahakasta, ja kaistat yhdistettiin toisiinsa näillä hakasilla, niin että siitä tuli yhtenäinen pyhäkkö.
14. Vielä tehtiin vuohen karvoista telttakankaan kaistoja pyhäkköä suojaavaksi teltaksi. Niitä kaistoja tehtiin yksitoista.
15. Kunkin kaistan pituus oli 30 kyynärää ja leveys 4 kyynärää. Niillä 11 kaistalla oli sama mitta.
16. Kaistat liitettiin yhteen, 5 kaistaa erikseen ja 6 kaistaa erikseen.
17. 50 silmukkaa tehtiin toisen yhdistetyn kappaleen viimeisen kaistan reunaan ja 50 silmukkaa toisen yhdistetyn kappaleen vastaavan kaistan reunaan.
18. Sitten tehtiin 50 vaskihakasta, joilla teltta liitettiin yhteen, niin että siitä tuli yhtenäinen.
19. Vielä tehtiin teltalle peite punaisista pässinnahoista ja sen päälle vielä toinen peite sireeninnahoista.
20. Pyhäkön laudat tehtiin akasiapuusta, pystyyn asetettaviksi.
21. Jokainen lauta oli kymmentä kyynärää pitkä ja puoltatoista kyynärää leveä.
22. Jokaisessa laudassa oli kaksi tappia, jotka oli poikkilistalla yhdistetty toisiinsa. Näin tehtiin kaikki pyhäkön laudat.
23. Pyhäkön lautoja tehtiin 20 lautaa eteläpuolta varten.
24. Myös tehtiin 40 hopeajalustaa 20 laudan alle, aina 2 jalustaa kunkin laudan alle, sen 2 tappia varten.
25. Samoin pyhäkön toista sivua, pohjoispuolta, varten tehtiin 20 lautaa,
26. ja 40 hopeajalustaa, aina 2 jalustaa kunkin laudan alle.
27. Mutta pyhäkön takasivua, länsipuolta, varten tehtiin 6 lautaa.
28. Kaksi lautaa tehtiin pyhäkön peränurkkia varten.
29. Ne olivat yhteenliitettyjä kaksoislautoja ja alhaalta alkaen kiinni toisissaan ylös saakka, ensimmäiseen renkaaseen asti. Ne molemmat tehtiin kumpaakin nurkkaa varten.
30. Näin tuli olemaan yhteensä 8 lautaa ja niihin 16 hopeajalustaa, aina 2 jalustaa kunkin laudan alla.
31. Sitten tehtiin myös 5 poikkitankoa akasiapuusta pyhäkön toisen sivun lautoja varten,
32. 5 poikkitankoa pyhäkön toisen sivun lautoja varten ja 5 poikkitankoa pyhäkön takasivun, länsipuolen, lautoja varten.
33. Keskimmäinen poikkitanko tehtiin kulkemaan lautojen keskikohdalta, reunasta reunaan.
34. Laudat päällystettiin kullalla, niiden renkaat tehtiin kullasta poikkitankojen pitimiksi, ja poikkitangotkin päällystettiin kullalla.
35. Vielä tehtiin esirippu punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista. Siihen tehtiin taidokkaasti kudottuja kerubeja.
36. Siihen tehtiin 4 pylvästä akasiapuusta, ne päällystettiin kullalla, ja niiden koukut olivat kultaa. Niitä varten valettiin 4 hopeajalustaa.
37. Sitten tehtiin myös teltan oveen uudin, kirjaellen kudottu punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista,
38. ja siihen 5 pylvästä koukkuineen. Niiden päät ja niiden koristepienat päällystettiin kullalla, ja niiden 5 jalustaa tehtiin vaskesta.

____________________________________

Mt 27:32-66

Jeesus ristiinnaulitaan

32. Matkalla he tapasivat kyreneläisen miehen, jonka nimi oli Simon, ja pakottivat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä.
33. Tultuaan paikkaan, jota kutsutaan Golgataksi, pääkallonpaikaksi,
34. he tarjosivat hänelle juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu sappea. Sitä maistettuaan hän ei halunnut juoda sitä.
35. Kun he olivat ristiinnaulinneet hänet, he jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa.
36. Sitten he istuivat ja jäivät vartioimaan häntä.
37. He olivat panneet hänen päänsä yläpuolelle kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy: ”Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas.”
38. Hänen kanssaan ristiinnaulittiin kaksi ryöväriä, toinen oikealle, toinen vasemmalle puolelle.
39. Ohikulkijat herjasivat häntä, nyökyttivät päätään
40. ja sanoivat: ”Sinä, joka hajotat maahan temppelin ja rakennat sen kolmessa päivässä, auta itseäsi, jos olet Jumalan Poika, ja astu alas ristiltä.”
41. Ylipapit, kirjanoppineet ja vanhimmat samoin pilkkasivat häntä ja sanoivat:
42. ”Muita hän on auttanut, mutta itseään hän ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas. Astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen.
43. Hän on luottanut Jumalaan. Vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mieltynyt. Onhan hän sanonut: ’Minä olen Jumalan Poika’.”
44. Samaan tapaan häntä herjasivat ryöväritkin, jotka oli ristiinnaulittu hänen kanssaan.
45. Kuudennesta tunnista* alkaen tuli pimeys yli koko maan, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin asti.

Jeesuksen kuolema

46. Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Eeli, Eeli, lama sabaktani?” Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit*?
47. Sen kuullessaan jotkut siinä seisovista sanoivat: ”Hän huutaa Elijaa.”
48. Muuan heistä juoksi heti ja otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda.
49. Muut sanoivat: ”Katsotaanpa, tuleeko Elija häntä pelastamaan.”
50. Jeesus huusi jälleen kovalla äänellä ja antoi henkensä.
51. Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia ylhäältä alas asti, maa järisi, kalliot halkeilivat,
52. hautoja aukeni, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös.
53. He lähtivät haudoistaan, tulivat hänen ylösnousemuksensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät monille.
54. Kun sadanpäällikkö ja hänen kanssaan Jeesusta vartioivat miehet näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, he pelästyivät suuresti ja sanoivat: ”Totisesti tämä oli Jumalan Poika.”
55. Siellä oli useita naisia, jotka olivat Galileasta seuranneet Jeesusta ja palvelleet häntä. He seisoivat taampana katselemassa.
56. Heidän joukossaan oli Magdalan Maria, Maria Jaakobin ja Joosefin äiti sekä Sebedeuksen poikien äiti.

Jeesuksen hautaaminen

57. Illan tultua saapui Arimatiasta kotoisin oleva rikas mies, nimeltä Joosef, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi.
58. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus käski antaa sen hänelle.
59. Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen
60. ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka hän oli hakkauttanut kallioon. Vieritettyään suuren kiven hautakammion ovelle hän lähti pois.
61. Magdalan Maria ja toinen Maria istuivat siellä vastapäätä hautaa.
62. Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo
63. ja sanoivat: ”Herra, me muistamme sen villitsijän vielä eläessään sanoneen: ’Kolmen päivän kuluttua minä nousen kuolleista’.
64. Käske siis vartioida hautaa tarkoin kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle: ’Hän nousi kuolleista’. Viimeinen villitys olisi silloin pahempi kuin ensimmäinen.”
65. Pilatus sanoi heille: ”Tuossa on vartijaväkeä. Menkää ja vartioikaa niin hyvin kuin voitte.”
66. He menivät ja varmistivat haudan lukitsemalla kiven sinetillä ja asettamalla vartijat.

____________________________________

Ps 34:1-10

34. PSALMI

Pelastetun kiitos

1. Daavidin psalmi, kun hän tekeytyi mielipuoleksi Abimelekin [Aakiin] edessä. Tämä karkotti hänet luotaan, ja hän meni pois.
2. Minä kiitän Herraa joka aika, hänen ylistyksensä on alati suussani.
3. Herra on sieluni kerskaus. Nöyrät kuulevat sen ja iloitsevat.
4. Ylistäkää kanssani Herraa, kiittäkäämme yhdessä hänen nimeään.
5. Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle. Hän vapahti minut kaikesta hädästä.
6. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu.
7. Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistaan.
8. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka Häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät.
9. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se, joka häneen turvaa!
10. Peljätkää Herraa*, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääviltä ei mitään puutu.

____________________________________

Snl 9:7-8

7. Pilkkaavaa ojentava saa itselleen häpeän ja jumalatonta nuhteleva häpeätahran.
8. Älä varoita pilkkaajaa, ettei hän vihaisi sinua. Varoita viisasta, niin hän rakastaa sinua.

Scroll to Top