Raamattu vuodessa helmikuu 12

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 12
____________________________________

2Ms 34:1 – 35:9

34. LUKU

Uudet liitontaulut

1. Herra sanoi Moosekselle: ”Veistä itsellesi kaksi kivitaulua, entisten kaltaista, niin minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, mitkä sinä murskasit.
2. Ole siis huomenaamuksi valmis. Nouse huomenaamuna Siinain vuorelle ja seiso siellä minua vastassa vuoren huipulla.
3. Älköön kukaan nousko sinne sinun kanssasi, älköönkä ketään näkykö koko vuorella. Lampaitakaan ja karjaa älköön käykö laitumella vuoren vaiheilla.”
4. Mooses veisti kaksi kivitaulua, entisten kaltaista. Varhain seuraavana aamuna hän nousi Siinain vuorelle, kuten Herra oli häntä käskenyt, ja otti ne kaksi kivitaulua käteensä.
5. Herra astui alas pilvessä. Mooses asettui siellä hänen läheisyyteensä ja huusi Herran nimeä.
6. Herra kulki hänen ohitseen ja huusi: ”Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa.
7. Hän pysyy armollisena tuhansille, antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei jätä rankaisematta. Hän rankaisee oikeudenmukaisesti* isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen.”
8. Mooses kumartui nopeasti maahan, rukoili ja sanoi:
9. ”Herra, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin käyköön Herra meidän keskellämme. Tämä on tosin niskurikansa, mutta anna anteeksi meidän pahat tekomme ja syntimme ja ota meidät perintöosaksesi.”

Liitto ja sen velvoituksia

10. Herra vastasi: ”Minä teen liiton, minä teen kaiken sinun kansasi nähden ihmeellisiä tekoja, jollaisia ei ole tehty missään maassa, ei minkään kansan keskuudessa. Koko kansa, jonka keskellä sinä olet, on näkevä Herran teot, sillä peljättävää on se, mitä minä sinulle teen.
11. Noudata niitä käskyjä, mitä minä tänä päivänä sinulle annan. Minä karkotan sinun tieltäsi amorilaiset, kanaanilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset.
12. Kavahda, ettet tee liittoa sen maan asukasten kanssa, johon tulet, etteivät he tulisi teidän keskuudessanne ansaksi.
13. Kukistakaa heidän alttarinsa, murskatkaa heidän patsaansa ja hakatkaa maahan heidän asera-karsikkonsa.
14. Älä kumarra muuta jumalaa. Herra on nimeltään Kiivas, hän on kiivas Jumala.
15. Älä siis tee liittoa maan asukasten kanssa. Kun he kulkevat haureudessa jumaliensa jäljessä ja uhraavat jumalilleen ja kutsuvat sinua, ettet söisi heidän uhristaan,
16. ja etteivät heidän tyttärensä, kun otat heitä pojillesi vaimoiksi, ja kun he kulkevat haureudessa jumaliensa jäljessä, viettelisi poikiasikin haureudessa kulkemaan heidän jumaliensa jäljessä.
17. Älä tee itsellesi valettuja jumalankuvia.

Happamattoman leivän juhla

18. Vietä happamattoman leivän juhlaa: Seitsemänä päivänä syö happamatonta leipää, kuten olen sinua käskenyt, määrättynä aikana, aabib-kuussa, sillä aabib-kuussa* sinä lähdit Egyptistä.

Esikoiset

19. Jokainen, joka ensimmäisenä tulee äitinsä kohdusta, on minun, samoin myös jokainen karjaasi syntyvä urospuolinen esikoinen, niin sonnivasikka kuin karitsakin.
20. Aasin ensimmäisen varsan voit lunastaa omaksesi uhraamalla karitsan, mutta jos et sitä lunasta, niin taita siltä niska. Jokainen esikoinen pojistasi lunasta. Tyhjin käsin älköön tultako minun kasvojeni eteen.

Sapatti

21. Kuusi päivää tee työtä, mutta lepää seitsemäs päivä. Sinun on levättävä kyntö- ja elonleikkuuaikanakin.

Viikkojuhla (helluntai)

22. Vietä viikkojuhla, kun leikkaat vehnäsi uutisen, ja korjuujuhla vuoden vaihteessa.
23. Kolme kertaa vuodessa kaikki sinun miesväkesi tulkoon Herran, Herrasi, Israelin Jumalan, kasvojen eteen.
24. Minä karkotan kansat sinun tieltäsi ja laajennan sinun alueesi. Kukaan ei ole himoitseva sinun maatasi, kun sinä kolme kertaa vuodessa vaellat tullaksesi Herran, Jumalasi, kasvojen eteen.

Uhrisääntöjä

25. Älä uhraa minun teurasuhrini verta happamen leivän kera. Pääsiäisjuhlan uhrista älköön mitään jääkö yli yön seuraavaan aamuun.
26. Parhaat maasi uutisesta tuo Herran, Jumalasi, huoneeseen. Älä keitä vohlaa emänsä maidossa.”
27. Herra sanoi Moosekselle: ”Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti minä olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa.”
28. Mooses oli siellä Herran luona 40 päivää ja 40 yötä syömättä ja juomatta. Herra kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.

Mooseksen kasvojen säteily

29. Kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessään kaksi liitontaulua, hän ei tiennyt että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa.
30. Kun Aaron ja kaikki israelilaiset näkivät Mooseksen kasvojen säteilevän, he pelkäsivät lähestyä häntä.
31. Silloin Mooses huusi heitä. Niin Aaron ja kaikki kansan päämiehet kääntyivät takaisin hänen luokseen, ja Mooses puhui heille.
32. Sitten kaikki israelilaiset lähestyivät häntä, ja hän käski heidän noudattaa kaikkea, mitä Herra oli puhunut hänelle Siinain vuorella.
33. Kun Mooses oli lakannut puhumasta heidän kanssaan, hän pani peitteen kasvoilleen.
34. Mutta niin usein kuin hän meni Herran eteen puhuttelemaan häntä, hän poisti peitteen, kunnes tuli ulos. Tultuaan ulos hän puhui israelilaisille, mitä hänen oli käsketty puhua.
35. Israelilaiset näkivät joka kerta Mooseksen kasvojen ihon säteilevän. Niin Mooses veti peitteen kasvoilleen, kunnes jälleen meni puhuttelemaan Herraa.

35. LUKU

Ohjeita sapattia varten

1. Mooses kokosi koko Israelin kansan ja sanoi heille: ”Näin on Herra käskenyt teidän tehdä:
2. Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäs päivä olkoon teille pyhä sapatti, levon päivä, Herralle pyhitetty. Kuka ikinä silloin tekee työtä, hänet surmattakoon.
3. Älkää sytyttäkö tulta sapatin päivänä, missä asuttekin.”

Pyhäkön tarvikkeet

4. Mooses sanoi koko Israelin kansalle: ”Näin on Herra käskenyt ja sanonut:
5. Ottakaa siitä, mitä teillä on, anti Herralle. Jokainen, jonka sydän on siihen altis, tuokoon anniksi Herralle kultaa, hopeaa ja vaskea,
6. punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja ja valkoisia pellavalankoja sekä vuohenkarvoja,
7. punaisia pässinnahkoja, sireeninnahkoja, akasiapuuta,
8. öljyä seitsenhaaraista lamppua varten, hajuaineita voiteluöljyjä ja hyvänhajuista suitsutusta varten,
9. onyks-kiviä ja muita jalokiviä kasukkaa ja rintakilpeä varten.

____________________________________

Mt 27:15-31

15. Oli tapana, että maaherra juhlan aikana päästi kansalle yhden vangin vapaaksi, kenen he tahtoivat.
16. Heillä oli silloin kuuluisa vanki, jota sanottiin Barabbaaksi.
17. Kun väkijoukko oli koolla, Pilatus kysyi: ”Kummanko tahdotte, että päästän teille, Barabbaan vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?”
18. Hän tiesi, että he olivat kateudesta antaneet Jeesuksen hänen käsiinsä.
19. Pilatuksen istuessa tuomarinistuimella lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan: ”Älä tee mitään sille vanhurskaalle miehelle, sillä minä olen tänä yönä unessa kärsinyt paljon hänen tähtensä.”
20. Ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta ja surmauttamaan Jeesuksen.
21. Maaherra kysyi heiltä: ”Kummanko näistä kahdesta te tahdotte minun päästävän teille?” He vastasivat: ”Barabbaan.”
22. Pilatus kysyi heiltä: ”Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?” Kaikki vastasivat: ”Ristiinnaulittakoon!”
23. Maaherra kysyi: ”Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?” He huusivat vielä kovemmin: ”Ristiinnaulittakoon!”
24. Nähdessään, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, Pilatus otti vettä, pesi kätensä kansan nähden ja sanoi: ”Minä olen viaton tämän miehen vereen. Katsokaa itse eteenne.”
25. Kaikki huusivat yhteen ääneen: ”Tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle.”
26. Silloin Pilatus päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Jeesus sotilaiden pilkattavana

27. Maaherran sotilaat veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin* ja keräsivät hänen ympärilleen sotilasjoukon.
28. He riisuivat hänet ja panivat hänen ylleen punaisen viitan, väänsivät orjantappuroista kruunun hänen päähänsä ja panivat ruokokepin hänen oikeaan käteensä. Polvistuen hänen eteensä he pilkkasivat häntä sanoen: ”Terve, juutalaisten kuningas!”
30. He sylkivät hänen päälleen, ottivat häneltä kepin ja löivät sillä häntä päähän.
31. Pilkattuaan häntä he riisuivat häneltä viitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät viemään häntä ristiinnaulittavaksi.

____________________________________

Ps 33:12-22

12. Autuas se kansa, jonka Jumala on Herra, kansa, jonka hän on valinnut perinnökseen!
13. Herra katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmiset.
14. Asumuksestaan, valtaistuimeltaan hän valvoo kaikkia maan asukkaita.
15. Hän on luonut kaikkien heidän sydämensä ja tarkkaa kaikkia heidän tekojaan.
16. Kuningas ei voita paljolla väellään, eikä sankari pelastu suurella voimallaan.
17. Turha on sotaratsu auttajaksi, ei pelasta sen suuri väkevyys.
18. Herran silmä valvoo niitä, jotka pelkäävät häntä ja panevat toivonsa hänen armoonsa,
19. pelastaakseen heidät kuolemasta ja elättääkseen heitä nälän aikana.
20. Meidän sielumme odottaa Herraa, hän on meidän apumme ja kilpemme.
21. Hänessä iloitsee sydämemme, me turvaamme hänen pyhään nimeensä.
22. Sinun armosi, Herra, olkoon yllämme, niin kuin me panemme toivomme sinuun.

____________________________________

Snl 9:1-6

9. LUKU

Kutsu viisauteen

1. Viisaus on rakentanut talonsa, veistänyt seitsemän pylvästään.
2. Hän on teurastanut teuraansa, sekoittanut viininsä ja kattanut pöytänsä.
3. Hän on myös lähettänyt palvelijattarensa kuuluttamaan kutsua kaupungin kukkuloiden huipuilta:
4. ”Jolta puuttuu viisautta, poiketkoon tänne.” Ymmärryksen puutteessa olevalle hän sanoo:
5. ”Tulkaa, syökää leipääni ja juokaa sekoittamaani viiniä.
6. Hylätkää ymmärryksen puute, niin te saatte elää, ja astukaa viisauden tielle.”

Scroll to Top