Raamattu vuodessa helmikuu 15

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 15
____________________________________

2Ms 39:1- 40:38

39. LUKU

Pappispuvut

1. Punasinisistä, purppuranpunaisista ja. helakanpunaisista langoista tehtiin virkapuvut pyhäkköpalvelusta varten. Samoin tehtiin muut pyhät vaatteet Aaronille, kuten Herra oli antanut käskyn Moosekselle.

Kasukka

2. Kasukka tehtiin kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista.
3. Kultalevyt taottiin ohuiksi ja leikattiin säikeiksi, taidokkaasti kudottaviksi punasinisten, purppuranpunaisten ja helakanpunaisten lankojen ja valkoisten pellavalankojen sekaan.
4. Siihen tehtiin yhdistettävät olkakappaleet. Se kiinnitettiin niihin molemmista päistään.
5. Vyö, joka oli oleva kasukassa sen kiinnittämiseksi, oli tehty samasta kappaleesta kuin se, samalla tavalla kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista, kuten Herra oli antanut Moosekselle käskyn.
6. Sitten tehtiin kultapalmikoimilla kehystetyt onyks-kivet, joihin oli kaiverrettu Israelin poikien nimet, niin kuin kaiverretaan sinettisormuksia.
7. Ne pantiin kasukan olkakappaleihin, että ne kivet johtaisivat muistoon israelilaiset, kuten Herra oli antanut Moosekselle käskyn.

Rintakilpi

8. Rintakilpi tehtiin taidokkaasti kutomalla, samalla tavalla kuin kasukkakin oli tehty, kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista.
9. Se oli neliskulmainen ja taskun muotoon tehty. Rintakilpi tehtiin vaaksan pituinen ja vaaksan levyinen, taskun muotoon.
10. Sen pintaan kiinnitettiin kiviä yliyltään, neljään riviin: ensimmäiseen riviin karneoli, topaasi ja smaragdi;
11. toiseen riviin rubiini, safiiri ja jaspis;
12. kolmanteen riviin hyasintti, akaatti ja ametisti;
13. ja neljänteen riviin krysoliitti, onyks ja berylli. Kultapalmikoimilla kehystettyinä ne kiinnitettiin paikoilleen.
14. Kiviä oli Israelin poikien nimien mukaan kaksitoista, yksi kutakin nimeä kohti. Kussakin kivessä oli yksi kahdentoista heimon nimistä, kaiverrettuna samalla tavalla kuin kaiverretaan sinettisormuksia.
15. Rintakilpeen tehtiin puhtaasta kullasta käädyt, punotut, niin kuin punonnaista tehdään.
16. Vielä tehtiin kaksi kultapalmikoimaa ja kaksi kultarengasta, ja molemmat renkaat kiinnitettiin kahteen renkaaseen rintakilven yläkulmiin.
17. Molemmat kultapunonnaiset kiinnitettiin kahteen renkaaseen rintakilven yläkulmiin.
18. Molempien punonnaisten toiset kaksi päätä kiinnitettiin kahteen palmikoimaan, ja nämä kiinnitettiin kasukan olkakappaleihin, sen etupuolelle.
19. Vielä tehtiin kaksi kultarengasta, ja ne pantiin rintakilven molempiin alakulmiin, sen sisäpuoliseen, kasukkaa vasten olevaan reunaan.
20. Vieläkin tehtiin kaksi kultarengasta, ja ne kiinnitettiin kasukan molempiin olkakappaleihin, niiden alareunaan, etupuolelle, sauman kohdalle, kasukan vyön yläpuolelle.
21. Sitten rintakilpi solmittiin renkaistaan punasinisellä nauhalla kasukan renkaisiin, niin että se oli kasukan vyön yläpuolella, eikä siis rintakilpi irtautunut kasukasta – kaikki, kuten Herra oli antanut Moosekselle käskyn.

Kasukka

22. Kasukan viitta tehtiin kokonaan kutomalla punasinisistä langoista.
23. Pääntie viitan keskellä oli kuin haarniskan aukko, ja pääntie ympäröitiin päärmeellä, ettei se repeäisi.
24. Viitan helmaan tehtiin granaattiomenia punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista kerratuista langoista.
25. Sitten tehtiin tiukuja puhtaasta kullasta, ja nämä tiuvut kiinnitettiin granaattiomenien väliin viitan helmaan ympäriinsä, granaattiomenien väliin:
26. vuorotellen tiuku ja granaattiomena viitan helmaan ympäriinsä, käytettäviksi virantoimituksessa, niin kuin Herra oli antanut Moosekselle käskyn.

Muita asusteita

27. Sitten tehtiin Aaronille ja hänen pojilleen paidat, kudotut valkoisista pellavalangoista,
28. käärelakki valkoisista pellavalangoista, koristepäähineet valkoisista pellavalangoista ja pellavahousut kerratuista valkoisista pellavalangoista,
29. ja vihdoin vyö kerratuista valkoisista pellavalangoista ja punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista, kirjaellen kudottu, niin kuin Herra oli antanut Moosekselle käskyn.
30. Vielä tehtiin otsakoriste, pyhä otsalehti, puhtaasta kullasta ja siihen piirrettiin, kuten sinettisormusta kaiverretaan, kirjoitus: ”Herralle pyhitetty”.
31. Siihen kiinnitettiin punasininen nauha sidottavaksi käärelakin yläreunaan, kuten Herra oli antanut Moosekselle käskyn.
32. Niin valmistui koko työ: pyhäkkö, liitonmaja. Israelilaiset tekivät kaiken, niin kuin Herra oli antanut Moosekselle käskyn. Niin he tekivät.

Mooses tarkastaa työn

33. He toivat Mooseksen eteen pyhäkön, majan kaikkine kaluineen, hakasineen, lautoineen, poikkitankoineen, pylväineen ja jalustoineen,
34. punaisista oinaannahoista tehdyn peitteen ja sireeninnahoista tehdyn peitteen ja verhona olevan esiripun,
35. liitonarkin korentoineen, armoistuimen,
36. pöydän kaikkine kaluineen ja näkyleivät,
37. aitokultaisen 7-haaraisen lampun riviin pantavine lamppuineen ja kaikkine kaluineen sekä öljyä 7-haaraista lamppua varten,
38. kultaisen alttarin, voiteluöljyn ja hyvänhajuisen suitsukkeen, majan oven uutimen,
39. vaskialttarin vaskisine ristikkokehyksineen, sen korennot ja kaikki kalut, altaan jalustoineen,
40. esipihan ympärysverhot pylväineen ja jalustoineen, esipihan portin uutimen, sen köydet ja vaarnat sekä kaikki kalut, joita tarvitaan pyhäkön, liitonmajan, tehtävissä,
41. virkapuvut pyhäkköpalvelusta varten ja pappi Aaronin muut pyhät vaatteet sekä hänen poikiensa pappispuvut.
42. Aivan niin kuin Herra oli antanut Moosekselle käskyn, niin israelilaiset olivat tehneet kaiken sen työn.
43. Mooses tarkasteli kaikkea työtä ja totesi heidän tehneen sen kuten Herra oli käskenyt. Niin he olivat tehneet. Silloin Mooses siunasi heitä.

40. LUKU

Liitonmaja pystytetään

1. Herra puhui Moosekselle sanoen:
2. ”1. kuukauden 1. päivänä* pystytä pyhäkkö, liitonmaja.
3. Aseta sinne liitonarkki ja ripusta esirippu arkin eteen.
4. Tuo sinne pöytä ja lado sille näkyleivät päälletysten. Tuo sinne 7-haarainen lamppu ja nosta sen lamput paikoilleen.
5. Sijoita kultainen suitsutusalttari liitonarkin eteen ja ripusta uudin majan oveen.
6. Polttouhrialttari sijoita pyhäkön, liitonmajan, oven eteen.
7. Allas sijoita liitonmajan ja alttarin välille ja kaada siihen vettä.
8. Tee esipiha yltympäri ja pane uudin esipihan porttiin.
9. Ota sitten voiteluöljyä ja voitele pyhäkkö ja kaikki, mitä siinä on, ja pyhitä se kalustoineen, että se tulisi pyhäksi.
10. Voitele polttouhrialttari kaikkine kaluineen ja pyhitä alttari, että alttari tulisi korkeasti-pyhäksi.
11. Voitele myös allas jalustoineen ja pyhitä se.
12. Tuo sitten Aaron poikineen liitonmajan ovelle ja pese heidät vedellä.
13. Pue Aaron pyhiin vaatteisiin ja voitele hänet ja pyhitä hänet, että hän pappina palvelisi minua.
14. Tuo myös hänen poikansa ja pue heidän ylleen paidat.
15. Voitele heidät, kuten sinä voitelit heidän isänsäkin, että he pappeina palvelisivat minua. Tämä on oleva heille voitelu ainaiseen pappeuteen, sukupolvesta sukupolveen.”
16. Mooses teki kaiken, kuten Herra oli käskenyt; niin hän teki.
17. Pyhäkkö pystytettiin 2. vuoden 1. kuussa, kuun 1. päivänä.
18. Silloin Mooses pystytti pyhäkön. Hän asetti paikoilleen sen jalustat, kiinnitti sen laudat, sovitti paikoilleen sen poikkitangot ja pystytti sen pylväät.
19. Hän levitti pyhäkön ylle teltan ja asetti ylimmäksi sen päälle telttapeitteen, kuten Herra oli Moosesta käskenyt.
20. Sitten hän otti liitontaulut, pani ne arkkiin, kiinnitti arkkiin korennot ja asetti armoistuimen arkin päälle.
21. Hän toi arkin pyhäkköön ja sijoitti paikoilleen sitä verhoavan esiripun, ripustaen sen liitonarkin eteen, kuten Herra oli Moosesta käskenyt.
22. Hän asetti pöydän pyhäkön* pohjoissivulle, esiripun ulkopuolelle,
23. ja latoi sille näkyleivät päälletysten Herran eteen, kuten Herra oli Moosesta käskenyt.
24. Hän asetti 7-haaraisen lampun pyhäkköön, vastapäätä pöytää, pyhäkön eteläsivulle,
25. nostaen lamput paikoilleen Herran eteen, niin kuin Herra oli Moosesta käskenyt.
26. Hän asetti kultaisen alttarin pyhäkköön esiripun eteen
27. ja poltti siinä hyvänhajuista suitsuketta, kuten Herra oli Moosesta käskenyt.
28. Hän ripusti uutimen pyhäkön oveen.
29. Polttouhrialttarin hän asetti liitonmajaan [esipihalle], pyhäkön oven eteen, ja uhrasi sen päällä polttouhrin ja ruokauhrin, kuten Herra oli Moosesta käskenyt.
30. Altaan hän asetti [esipihalle] pyhäkön ja alttarin välille ja kaatoi siihen vettä peseytymistä varten.
31. Mooses ja Aaron ja hänen poikansa pesivät siinä kätensä ja jalkansa.
32. Kun he menivät liitonmajaan tahi lähestyivät alttaria, he aina peseytyivät, kuten Herra oli Moosesta käskenyt.
33. Pyhäkön ja alttarin ympärille hän laittoi esipihan ja ripusti uutimen esipihan porttiin. Niin Mooses päätti sen työn.
34. Sitten pilvi peitti liitonmajan, ja Herran kirkkaus täytti pyhäkön,
35. eikä Mooses voinut mennä liitonmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle, ja Herran kirkkaus täytti pyhäkön.
36. Joka kerta, kun pilvi kohosi pyhäkön päältä, israelilaiset lähtivät liikkeelle. Näin oli koko heidän vaelluksensa ajan.
37. Mutta milloin pilvi ei kohonnut, he eivät lähteneet liikkeelle, ennen kuin sinä päivänä, jona se taas kohosi.
38. Herran pilvi oli päivällä pyhäkön päällä, ja yöllä oli pilvessä tulen hohde kaikkien israelilaisten silmien edessä. Näin oli koko heidän vaelluksensa ajan.

____________________________________

Mk 1:1-28

Evankeliumi Markuksen mukaan

1. LUKU

1. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku.

Johannes Kastajan toiminta

2. Profeetta Jesajan kirjassa sanotaan: ”Minä lähetän sinun edelläsi sanansaattajani, joka on valmistava sinun tiesi.”
3. ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa Herran tie, tehkää hänen polkunsa tasaisiksi’.”
4. Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksiantamukseksi.
5. Hänen luokseen tuli kaikkinaista kansaa Juudean maan eri puolilta ja Jerusalemista. Hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.
6. Johanneksen puku oli kamelinkarvoista, ja hänen vyötäisillään oli nahkavyö. Hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja.
7. Hän saarnasi sanoen: ”Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengänpaulaa en kelpaa maahan kumartuneena päästämään.
8. Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä.”

Jeesuksen kaste ja kiusaus

9. Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa.
10. Heti vedestä noustessaan hän näki taivasten aukeavan ja Hengen kuin kyyhkysen laskeutuvan Jeesukseen.
11. Taivaista kuului ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.”
12. Pian sen jälkeen Henki johti Jeesuksen erämaahan.
13. Hän oli siellä 40 päivää, ja Saatana kiusasi häntä. Hän oli petojen parissa, ja enkelit palvelivat häntä.

Jeesus Galileassa

14. Johanneksen jouduttua vankeuteen Jeesus meni Galileaan ja saarnasi evankeliumia.
15. Hän sanoi: ”Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle*. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.”

Ensimmäiset opetuslapset

16. Kulkiessaan Galilean järven rantaa Jeesus näki Simonin ja Andreaan, Simonin veljen, heittämässä verkkoa järveen. He olivat näet kalastajia.
17. Jeesus sanoi heille: ”Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia.”
18. He jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä.
19. Mentyään siitä vähän eteenpäin Jeesus näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, heidätkin veneessä, kunnostamassa verkkojaan.
20. Hän kutsui heidät heti. He jättivät isänsä Sebedeuksen palkkalaisineen veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Jeesus Kapernaumin synagogassa

21. Kun he tulivat Kapernaumiin, Jeesus meni kohta sapattina synagogaan ja opetti.
22. Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä kuten kirjanoppineet.
23. Heidän synagogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki. Hän alkoi huutaa:
24. ”Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä.”
25. Jeesus nuhteli riivaajahenkeä sanoen: ”Vaikene ja lähde hänestä.”
26. Saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä.
27. Kaikki hämmästyivät ja kyselivät toisiltaan: ”Mitä tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä.”
28. Hänen maineensa levisi nopeasti koko ympäristöön, kaikkialle Galileaan.

____________________________________

Ps 35:1-16

35. PSALMI

Rukous vihollisten uhatessa

1. Daavidin psalmi.
Herra, tuomitse ne, jotka kanssani riitelevät. Sodi niitä vastaan, jotka minua vastaan sotivat.
2. Ota pieni ja suuri kilpi, nouse avukseni.
3. Tempaa keihäs ja salpaa tie vainoojiani vastaan. Sano sielulleni: ”Minä olen sinun pelastajasi.”
4. Joutukoot häpeään ja pilkkaan ne, jotka väijyvät henkeäni. Peräytykööt, punastukoot ne, jotka aikovat minulle pahaa.
5. Olkoot he kuin akanat tuulessa, ja Herran enkeli syösköön heidät maahan.
6. Heidän tiensä olkoon pimeä ja liukas, ja Herran enkeli ajakoon heitä takaa.
7. Syyttä he ovat virittäneet verkkonsa eteeni, syyttä he ovat kaivaneet elämälleni [pyydyskuopan].
8. Tulkoon hänelle turmio aavistamatta, tarttukoon hän virittämäänsä verkkoon, suistukoon siihen surmakseen.
9. Mutta minun sieluni iloitkoon Herrassa, riemuitkoon hänen avustaan.
10. Koko olemukseni* sanoo: ”Herra, kuka on sinun vertaisesi, sinun, joka vapahdat kurjan häntä väkevämmästä, kurjan ja heikon häntä raatelevasta?”
11. Väärät todistajat astuvat esiin ja tutkivat minulta, mitä en tiedä.
12. He palkitsevat minulle hyvän pahalla ja saattavat sieluni yksinäiseksi ja hylätyksi.
13. Mutta kun joku heistä sairasti, minä pukeuduin surupukuun, vaivasin itseäni paastolla ja rukoilin pää painuksissa.
14. Kuin he olisivat olleet ystäviäni, omia veljiäni, niin minä kuljin. Kuin äitiään sureva, niin minä kävin surupuvussa, kumarruksissa.
15. He taas iloitsevat minun kompastuksestani, kokoontuvat ja yhtyvät minua vastaan, nuo lyöjät, joita en tunne. He herjaavat herkeämättä,
16. nuo konnat, jotka pilkkaavat minua ja kiristelevät minulle hampaitaan.

____________________________________

Snl 9:11-12

11. ”Minun avullani päiväsi enenevät ja elämäsi vuodet jatkuvat.
12. Jos olet viisas, omaksi hyväksesi olet viisas. Jos olet pilkkaaja, saat sen yksin kestää.”

Scroll to Top