Raamattu vuodessa helmikuu 16

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 16
____________________________________

3Ms 1:1 – 3:17

Kolmas Mooseksen kirja

1. LUKU

Polttouhrit

1. Herra kutsui Mooseksen ja. puhui hänelle liitonmajasta sanoen:
2. ”Puhu israelilaisille ja sano heille: Jos joku teistä tahtoo tuoda uhrilahjan Herralle, niin tuokaa uhrilahjanne karjasta, joko naudoista tai lampaista.
3. Jos hänen uhrilahjansa on nauta polttouhriksi, tuokoon virheettömän urospuolen. Liitonmajan ovelle hän tuokoon sen, että Herran mielisuosio tulisi hänen osakseen.
4. Laskekoon hän kätensä polttouhriteuraan pään päälle. Niin se on oleva otollinen ja tuottava hänelle sovituksen.
5. Hän teurastakoon mullikan Herran kasvojen edessä. Papit, Aaronin pojat, tuokoot veren ja vihmokoot veren ympäriinsä alttarille, joka on liitonmajan ovella.
6. Hän nylkeköön polttouhriteuraan ja leikelköön sen määräkappaleiksi.
7. Papit, Aaronin pojat, tehkööt tulen alttarille ja pankoot halkoja tuleen.
8. Papit, Aaronin pojat, asettakoot kappaleet sekä pään ja rasvan halkojen päälle, jotka ovat tulessa alttarilla.
9. Mutta sisälmykset ja jalat hän pesköön vedessä, ja pappi polttakoon kaiken alttarilla. Se on polttouhri, suloisesti tuoksuva uhri Herralle.
10. Jos hänen uhrilahjansa, joka on tarkoitettu polttouhriksi, on otettu pikkukarjasta, lampaista tai vuohista, hän tuokoon virheettömän urospuolen.
11. Hän teurastakoon sen alttarin pohjoissivulla, Herran edessä, ja papit, Aaronin pojat, vihmokoot sen veren alttarille ympäriinsä.
12. Hän leikelköön sen määräkappaleiksi, ja pappi asettakoon ne sekä pään ja rasvan halkojen päälle, jotka ovat tulessa alttarilla.
13. Sisälmykset ja jalat hän pesköön vedessä, ja pappi tuokoon sen kaiken ja polttakoon alttarilla. Tämä on polttouhri, suloisesti tuoksuva uhri Herralle.
14. Jos hänen uhrilahjansa Herralle on lintupolttouhri, tuokoon hän uhrilahjanaan metsäkyyhkysiä tai kyyhkysenpoikia.
15. Pappi tuokoon sen alttarille, vääntäköön siltä niskat poikki ja polttakoon sen alttarilla, ja puserrettakoon sen veri alttarin seinään.
16. Hän ottakoon sen kuvun rapoineen pois ja heittäköön sen alttarin viereen itäpuolelle, tuhkaläjään.
17. Sitten hän reväisköön sen auki siipien kohdalta, niitä kuitenkaan irrottamatta, ja pappi polttakoon sen alttarilla halkojen päällä, jotka ovat tulessa. Tämä on polttouhri, suloisesti tuoksuva uhri Herralle.”

2. LUKU

Ruokauhrit

1. ”Jos joku tahtoo tuoda Herralle lahjaksi ruokauhrin, olkoon hänen uhrilahjanaan lestyjä jauhoja. Hän vuodattakoon siihen öljyä, pankoon sen päälle suitsuketta
2. ja vieköön sen papeille, Aaronin pojille. Pappi ottakoon kourallisen niitä jauhoja ja sitä öljyä sekä kaiken suitsukkeen ja polttakoon tämän alttariuhriosan alttarilla suloisesti tuoksuvana uhrina Herralle.
3. Se, mikä jää tähteeksi ruokauhrista, olkoon Aaronin ja hänen poikiensa oma. Se on korkeasti-pyhää, Herran uhria.
4. Mutta jos tahdot tuoda ruokauhrilahjan uunissa paistetusta, olkoon uhrinasi lestyistä jauhoista valmistetut, öljyyn leivotut happamattomat kakut tai öljyllä voidellut happamattomat ohukaiset.
5. Jos taas uhrilahjasi on ruokauhri, joka leivinlevyllä paistetaan, olkoon se valmistettu lestyistä jauhoista, öljyyn leivottu ja happamaton.
6. Paloittele se palasiksi ja vuodata öljyä sen päälle. Se on ruokauhri.
7. Jos uhrilahjasi on ruokauhri, joka paistetaan pannussa, valmistettakoon se lestyistä jauhoista sekä öljystä.
8. Vie ruokauhri, joka näin on valmistettu, Herralle. Se vietäköön papille, ja hän tuokoon sen alttarin ääreen.
9. Pappi erottakoon ruokauhrista alttariuhriosan ja polttakoon sen alttarilla suloisesti tuoksuvana uhrina Herralle.
10. Mitä jää tähteeksi ruokauhrista, olkoon Aaronin ja hänen poikiensa oma. Se on korkeasti-pyhää, Herran uhria.
11. Mitään ruokauhria, jonka te tuotte Herralle, älköön valmistettako happamesta. Älkää polttako uhria Herralle mistään happamesta taikinasta tai hunajasta.
12. Uutisuhrilahjana saatte tuoda niitä Herralle, mutta älkööt ne tulko alttarille suloiseksi tuoksuksi.
13. Jokainen ruokauhrilahjasi suolaa suolalla, äläkä anna Jumalasi liitonsuolan puuttua ruokauhristasi. Jokaiseen uhrilahjaan sinun on tuotava suolaa.
14. Mutta jos tahdot tuoda uutisesta ruokauhrin Herralle, niin tuo uutisruokauhrinasi tulessa paahdettuja tähkäpäitä tai survottuja jyviä tuleentumattomasta viljasta.
15. Vuodata siihen öljyä ja pane siihen suitsuketta. Se on ruokauhri.
16. Pappi polttakoon alttariuhriosan survotuista jyvistä ja öljystä sekä kaiken suitsukkeen uhrina Herralle.”

3. LUKU

Yhteysuhrit

1. ”Jos hänen uhrilahjansa on yhteysuhri, tuokoon hän, jos hän tuo nautakarjasta härän tai lehmän, virheettömän eläimen Herran eteen.
2. Hän laskekoon kätensä uhriteuraansa pään päälle ja teurastakoon sen liitonmajan ovella. Papit, Aaronin pojat, vihmokoot veren alttarille ympäriinsä.
3. Hän tuokoon yhteysuhrista uhrina Herralle sisälmyksiä peittävän rasvan ja kaiken sisälmysten rasvan
4. ja molemmat munuaiset sekä niiden päällä lantiolihaksissa olevan rasvan ja maksan takalohkon, joka on irrotettava munuaisten luota.
5. Aaronin pojat polttakoot sen alttarilla polttouhrin päällä, joka on halkojen päällä tulessa, suloisesti tuoksuvana uhrina Herralle.
6. Jos hän tuo uhrilahjanaan Herralle yhteysuhriksi pikkukarjasta urospuolen tai naaraspuolen, niin tuokoon virheettömän eläimen.
7. Jos hän tuo uhrilahjanaan lampaan, niin tuokoon sen Herran eteen,
8. laskekoon kätensä uhriteuraansa pään päälle ja teurastakoon sen liitonmajan ovella. Aaronin pojat vihmokoot sen veren alttarille ympäriinsä.
9. Hän tuokoon yhteysuhrista uhrina Herralle sen rasvan, koko rasvahännän, joka on irrotettava häntänikamista, sisälmyksiä peittävän rasvan, kaiken sisälmysten rasvan
10. ja molemmat munuaiset sekä niiden päällä lantiolihaksissa olevan rasvan ja maksan takalohkon, joka on irrotettava munuaisten luota.
11. Pappi polttakoon sen alttarilla uhriruokana Herralle.
12. Jos hänen uhrilahjansa on vuohi, tuokoon hän sen Herran eteen
13. ja laskekoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen liitonmajan ovella. Aaronin pojat vihmokoot sen veren alttarille ympäriinsä.
14. Hän tuokoon siitä uhrilahjanaan Herralle uhriksi sisälmyksiä peittävän rasvan ja kaiken sisälmysten rasvan,
15. molemmat munuaiset, niiden päällä lantiolihaksissa olevan rasvan ja maksan takalohkon, joka on irrotettava munuaisten luota.
16. Pappi polttakoon ne alttarilla uhriruokana, suloisesti tuoksuvana uhrina. Kaikki rasva olkoon Herran oma.
17. Tämä olkoon teille ainainen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin: Mitään rasvaa tai verta älkää syökö.”

____________________________________

Mk 1:29 – 2:12

Jeesus parantaa sairaita

29. Lähdettyään synagogasta he menivät Jaakobin ja Johanneksen kanssa suoraan Simonin ja Andreaan taloon.
30. Simonin anoppi makasi sairaana kuumeessa. He puhuivat hänestä heti Jeesukselle.
31. Hän meni sairaan luo, tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös. Kuume lähti hänestä, ja hän palveli heitä.
32. Illan tultua, kun aurinko oli laskenut, Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja riivatut,
33. ja koko kaupungin väki oli koolla oven edessä.
34. Hän paransi moninaisia tauteja sairastavia ja ajoi ulos riivaajia. Hän ei sallinut niiden puhua, koska ne tunsivat hänet.

Toimintaa Galileassa

35. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan. Siellä hän rukoili.
36. Simon ja hänen kanssaan olevat riensivät hänen jälkeensä.
37. Löydettyään hänet he sanoivat hänelle: ”Kaikki etsivät sinua.”
38. Jeesus sanoi heille: ”Menkäämme muualle, läheisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin. Sitä vartenhan minä olen tullut.”
39. Hän meni ja saarnasi heidän synagogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos riivaajat.

Jeesus parantaa pitalisen

40. Hänen luokseen tuli pitalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle: ”Jos tahdot, sinä voit minut puhdistaa.”
41. Jeesus sääli häntä, ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: ”Minä tahdon, puhdistu.”
42. Pitali lähti kohta hänestä, ja hän puhdistui.
43. Jeesus lähetti miehen pois ja varoitti häntä ankarasti:
44. ”Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään. Mene ja näytä itsesi papille sekä uhraa puhdistumisesi johdosta Mooseksen säätämä uhri, todistukseksi heille.”
45. Mentyään pois mies rupesi kuitenkin laajalti julistamaan ja levittämään tietoa asiasta. Jeesus ei siksi enää saattanut mennä julkisesti kaupunkeihin, vaan oleskeli niiden ulkopuolella autioissa paikoissa. Ihmisiä tuli kaikkialta hänen luokseen.

2. LUKU

Jeesus parantaa halvatun

1. Muutamien päivien perästä Jeesus meni jälleen Kapernaumiin. Kun hänen kuultiin olevan kotona,
2. kokoontui paljon väkeä, niin että he eivät enää mahtuneet oven edustallekaan. Jeesus julisti heille sanaa.
3. Hänen luokseen tuotiin silloin halvattua, jota kantamassa oli neljä miestä.
4. Kun he tungokselta eivät päässeet tuomaan häntä Jeesuksen luo, he purkivat katon siltä kohdalta, missä hän oli. Tehtyään siihen aukon, he laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi.
5. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvatulle: ”Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.”
6. Siellä istui muutamia kirjanoppineita, jotka ajattelivat mielessään:
7. ”Kuinka tämä näin puhuu? Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?”
8. Jeesus tunsi kohta hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: ”Miksi te ajattelette sellaista mielessänne?
9. Kumpi on helpompaa, sanoako halvatulle: ’Sinun syntisi annetaan anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse, ota vuoteesi ja kävele’?
10. Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on maan päällä valta antaa syntejä anteeksi, niin” – hän sanoi halvatulle –
11. ”minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.”
12. Mies nousi heti, otti vuoteensa ja meni pois kaikkien nähden. Kaikki hämmästyivät tästä, ylistivät Jumalaa ja sanoivat: ”Tällaista emme ole ikinä nähneet.”

____________________________________

Ps 35:17-28

17. Herra, kuinka kauan sinä tätä katselet? Päästä henkeni heidän hankkimastaan turmiosta, elämäni* nuorilta leijonilta.
18. Niin minä kiitän sinua suuressa seurakunnassa, ylistän sinua juhlakansan keskellä.
19. Älkööt minusta iloitko ne, jotka syyttä ovat vihamiehiäni. Älkööt silmää iskekö ne, jotka aiheetta vihaavat minua.
20. Heidän puheensa eivät rakenna rauhaa, vaan he miettivät petoksen sanoja maan hiljaisia vastaan.
21. He avaavat suunsa ammolleen minua vastaan ja sanovat: ”Kas niin, kas niin! Saimmepa nähdä sen omin silmin!”
22. Sinä, Herra, näet sen, älä ole vaiti! Herra, älä ole minusta kaukana!
23. Jumalani ja Herrani, herää ja nouse hankkimaan minulle oikeutta ja ajamaan asiaani.
24. Saata minut oikeuteeni vanhurskautesi mukaan, Herra, minun Jumalani. Älä salli heidän iloita minusta.
25. Älä salli heidän sanoa sydämessään: ”Kas niin! Sitä me halusimmekin.” Älä anna heidän sanoa: ”Me olemme nielleet hänet.”
26. Hävetkööt ja punastukoot kaikki, jotka iloitsevat minun onnettomuudestani, saakoot puvukseen häpeän ja pilkan ne, jotka pöyhkeilevät minua vastaan.
27. Iloitkoot ja riemuitkoot ne, jotka suovat minulle oikeuteni, ja sanokoot he aina: ”Ylistetty olkoon Herra, joka tahtoo palvelijansa parasta.”
28. Niin minun kieleni on julistava sinun vanhurskauttasi, sinun kiitostasi kaiken päivää.

____________________________________

Snl 9:13-18

Tyhmyyden petos ja turmio

13. Tyhmyys on [kuin] irstas nainen, levoton ja kevytmielinen, eikä hän mistään mitään tiedä.
14. Hän istuu talonsa ovella, istuimella kaupungin kummuilla
15. kutsumassa ohikulkijoita, jotka käyvät polkujaan suoraan eteenpäin:
16. ”Ymmärrystä vailla oleva poiketkoon tänne.” Älyä vailla olevalle hän sanoo:
17. ”Varastettu vesi on makeaa, ja salattu leipä maistuu hyvältä.”
18. Eikä toinen tiedä, että siellä on haamuja, ja että hänen kutsuttunsa ovat tuonelan* syvyydessä.

Scroll to Top