Raamattu vuodessa helmikuu 17

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 17
____________________________________

3Ms 4:1 – 5:19

4. LUKU

Syntiuhrit

1. Herra puhui Moosekselle:
2. ”Puhu israelilaisille ja sano: Jos joku erehdyksestä rikkoo jotakin Herran käskyä vastaan ja tekee jotakin, mitä ei saa tehdä,
3. niin, jos voideltu pappi tekee rikkomuksen ja saattaa kansan vikapääksi, tuokoon rikkomuksensa tähden, jonka hän on tehnyt, virheettömän mullikan Herralle syntiuhriksi.
4. Ja vieköön hän mullikan liitonmajan ovelle Herran eteen ja laskekoon kätensä mullikan pään päälle ja teurastakoon mullikan Herran edessä.
5. Ottakoon se voideltu pappi mullikan verta ja vieköön sen liitonmajaan,
6. ja pappi kastakoon sormensa vereen ja pirskottakoon verta seitsemän kertaa Herran edessä, pyhäkön esiripun edessä.
7. Pappi sivelköön sitä verta alttarin sarviin, jolla poltetaan hyvänhajuista suitsutusta Herran edessä ja joka on liitonmajassa; mullikan kaiken muun veren hän vuodattakoon liitonmajan oven edessä olevan polttouhrialttarin juurelle.
8. Kaiken syntiuhrimullikan rasvan hän erottakoon siitä pois, sekä sisälmyksiä peittävän rasvan että kaiken sisälmysten rasvan,
9. ja molemmat munuaiset sekä niiden päällä lantiolihaksissa olevan rasvan ja maksanlisäkkeen, joka on irrotettava munuaisten luota,
10. samalla tavalla kuin se erotetaan pois yhteysuhrihärästä. Pappi polttakoon ne polttouhrialttarilla.
11. Mutta mullikan nahan ja kaiken lihan sekä pään ja jalat, sisälmykset ja ravan,
12. koko mullikan, hän vieköön leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan, johon tuhka heitetään, ja polttakoon sen halkojen päällä tulessa. Siinä paikassa, johon tuhka heitetään, se poltettakoon.
13. Jos koko Israelin seurakunta erehdyksestä tekee rikkomuksen ja seurakunta ei siitä tiedä ja he rikkomalla jotakuta Herran käskyä vastaan ovat tehneet sellaista, mitä ei saa tehdä, ja niin joutuneet vikapäiksi,
14. ja jos sitten rikkomus, jonka he ovat tehneet sitä vastaan, tulee tunnetuksi, niin tuokoon seurakunta mullikan syntiuhriksi ja vieköön sen liitonmajan eteen.
15. Seurakunnan vanhimmat laskekoot kätensä mullikan pään päälle Herran edessä, ja mullikka teurastettakoon Herran edessä.
16. Voideltu pappi vieköön mullikan verta liitonmajaan.
17. Pappi kastakoon sormensa vereen ja pirskottakoon sitä seitsemän kertaa Herran edessä, esiripun edessä.
18. Hän sivelköön sitä verta alttarin sarviin, joka on Herran edessä liitonmajassa. Kaiken muun veren hän vuodattakoon liitonmajan oven edessä olevan polttouhrialttarin juurelle.
19. Hän erottakoon siitä pois kaiken rasvan ja polttakoon sen alttarilla
20. ja tehköön tälle mullikalle, niin kuin hän teki syntiuhrimullikalle. Samalla tavalla hän sille tehköön. Kun pappi näin on toimittanut heille sovituksen, se annetaan heille anteeksi.
21. Mullikan hän vieköön leirin ulkopuolelle ja polttakoon sen, kuten hän poltti edellisen mullikan; se on seurakunnan syntiuhri.
22. Jos päämies tekee rikkomuksen ja erehdyksestä rikkomalla jotakuta Herran, Jumalansa, käskyä vastaan tekee sellaista, mitä ei saa tehdä, ja niin joutuu vikapääksi,
23. ja hän sitten saa tietää rikkomuksensa, jonka hän on tehnyt, niin tuokoon uhrilahjanaan vuohipukin, virheettömän urospuolen,
24. ja laskekoon kätensä vuohipukin pään päälle ja teurastakoon sen siinä paikassa, jossa polttouhriteuraat Herran edessä teurastetaan. Tämä on hänen syntiuhrinsa.
25. Pappi ottakoon syntiuhrin verta sormeensa ja sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin. Muun veren hän vuodattakoon polttouhrialttarin juurelle.
26. Kaiken sen rasvan hän polttakoon alttarilla, niin kuin yhteysuhrin rasvan. Kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen hänen rikkomuksestaan, se annetaan hänelle anteeksi.
27. Jos joku kansasta erehdyksestä rikkoo jotakin Herran käskyä vastaan tekemällä sellaista, mitä ei saa tehdä, ja niin joutuu vikapääksi,
28. ja hän sitten saa tietää rikkomuksensa, jonka hän on tehnyt, niin tuokoon rikkomuksensa tähden, jonka hän on tehnyt, uhrilahjanaan vuohen, virheettömän naaraspuolen,
29. ja laskekoon kätensä tämän syntiuhriteuraan pään päälle ja teurastakoon sen polttouhripaikalla.
30. Pappi ottakoon sen verta sormeensa ja sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin. Kaiken muun veren hän vuodattakoon alttarin juurelle.
31. Hän irrottakoon kaiken sen rasvan, niin kuin rasva irrotetaan yhteysuhrista, ja pappi polttakoon sen alttarilla suloisena tuoksuna Herralle. Kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen, se annetaan hänelle anteeksi.
32. Jos hän tuo uhrilahjanaan karitsan syntiuhriksi, niin tuokoon virheettömän uuhen,
33. laskekoon kätensä tämän syntiuhriteuraan pään päälle ja teurastakoon sen syntiuhriksi siinä paikassa, jossa polttouhrieläin teurastetaan.
34. Pappi ottakoon syntiuhrin verta sormeensa ja sivelköön polttouhrialttarin sarviin. Kaiken muun veren hän vuodattakoon alttarin juurelle.
35. Kaiken sen rasvan hän irrottakoon, kuten yhteysuhrilampaan rasva irrotetaan, ja pappi polttakoon sen alttarilla Herran uhrin päällä. Kun pappi on toimittanut hänelle sovituksen hänen rikkomuksestaan, jonka hän on tehnyt, se annetaan hänelle anteeksi.”

5. LUKU

Lisää syntiuhreista

1. ”Jos joku rikkoo siten, että hän, vaikka kuulee vannotuksen ja voisi olla todistajana, joko hän on ollut silminnäkijänä tai muuten saanut asiasta tietää, ei kuitenkaan ilmoita sitä ja niin joutuu syylliseksi;
2. tai jos joku tietämättään koskee johonkin saastaiseen, mihin tahansa, joko saastaisen metsäeläimen raatoon tai saastaiseen kotieläimen raatoon tai saastaiseen matelijan raatoon, ja on siten tullut saastaiseksi ja vikapääksi;
3. tai jos hän tietämättään koskee ihmisen saastaan, olipa se mitä saastaa tahansa, josta tulee saastaiseksi, mutta sitten huomaa sen ja joutuu vikapääksi;
4. tai jos joku, ajattelemattomasti puhuen huulillaan, tietämättään vannoo tekevänsä jotakin, pahaa tai hyvää (vannoipa mitä hyvänsä, mitä ihminen saattaa ajattelemattomasti vannoa), mutta sitten huomaa sen ja joutuu vikapääksi,
5. niin, jos hän on vikapää johonkin sellaiseen, tunnustakoon sen, mitä on rikkonut,
6. ja tuokoon hyvityksensä Herralle rikkomuksesta, jonka hän on tehnyt, naaraspuolen pikkukarjasta, uuhen tai vuohen, syntiuhriksi. Pappi toimittakoon hänelle sovituksen hänen rikkomuksestaan.
7. Jos hän ei saa hankituksi sellaista eläintä, niin tuokoon Herralle hyvitykseksi rikkomuksestaan kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysenpoikaa, toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi,
8. ja vieköön ne papille. Tämä uhratkoon ensiksi sen, joka on määrätty syntiuhriksi, vääntäköön siltä niskat poikki, päätä kuitenkaan irrottamatta,
9. ja pirskottakoon syntiuhrin verta alttarin seinään, ja puserrettakoon veri, mikä jää jäljelle, alttarin juurelle: Se on syntiuhri.
10. Toisen hän säädetyllä tavalla valmistakoon polttouhriksi. Kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen hänen tekemästään rikkomuksesta, se annetaan hänelle anteeksi.
11. Jollei hän saa hankituksi kahta metsäkyyhkystä tai kahta kyyhkysenpoikaa, niin tuokoon uhrilahjanaan rikkomuksensa sovitukseksi kymmenennen osan eefa-mittaa lestyjä jauhoja syntiuhriksi, mutta älköön vuodattako siihen öljyä älköönkä panko sen päälle suitsuketta, sillä se on syntiuhri.
12. Hän vieköön sen papille, ja pappi ottakoon siitä kourallisen, alttariuhriosan, ja polttakoon sen alttarilla Herran uhrin päällä. Se on syntiuhri.
13. Kun pappi näin on toimittanut sovituksen hänen tekemästään rikkomuksesta, se annetaan hänelle anteeksi. Papille tulkoon se, mikä ruokauhristakin.”

Vikauhrit

14. Herra puhui Moosekselle:
15. ”Jos joku lankeaa uskottomuuteen ja erehdyksestä rikkoo anastamalla sitä, mikä on Herralle pyhitetty, tuokoon hyvityksenä Herralle vikauhriksi virheettömän pässin pikkukarjasta, niin monen hopeasekelin arvoisen, pyhäkkösekelin painon mukaan, kuin sinä arvioit.
16. Mitä hän on pyhitetystä anastanut itselleen, sen hän korvatkoon ja pankoon siihen lisäksi viidennen osan sen arvosta ja antakoon sen papille. Kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen uhraamalla vikauhripässi, se annetaan hänelle anteeksi.
17. Jos joku rikkoo jotakuta Herran käskyä vastaan ja tekee tietämättään sellaista, mitä ei saa tehdä, ja tulee vikapääksi ja joutuu syynalaiseksi,
18. niin tuokoon papille vikauhriksi pikkukarjasta sinun arviosi mukaisen virheettömän pässin. Kun pappi on toimittanut hänelle sovituksen hänen tietämättään tekemästä erehdyksestä, se annetaan hänelle anteeksi.
19. Se on vikauhri. Hän on näet tullut vikapääksi Herran edessä.”

____________________________________

Mk 2:13 – 3:6

Leevi/Matteus Jeesuksen seuraajaksi

13. Jeesus lähti sitten taas järven rantaan. Joukko ihmisiä tuli hänen perässään, ja hän opetti heitä.
14. Kulkiessaan tulliaseman ohi hän näki Leevin*, Alfeuksen pojan, istumassa siellä, ja hän sanoi tälle: ”Seuraa minua.” Hän nousi ja seurasi Jeesusta.
15. Kun Jeesus oli aterialla Leevin kodissa, myös monia publikaaneja ja [muita] syntisiä aterioi hänen ja hänen opetuslastensa kanssa. Heitä oli näet paljon hänen seuraajiensa joukossa.
16. Kun fariseusten kirjanoppineet näkivät hänen syövän syntisten ja publikaanien seurassa, he sanoivat hänen opetuslapsilleen: ”Kuinka hän syö publikaanien ja [muiden] syntisten kanssa?”
17. Sen kuullessaan Jeesus sanoi heille: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.”

Häävieraat, paasto, leili ym.

18. Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään: ”Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat. Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa?”
19. Jeesus vastasi: ”Eiväthän häävieraat voi paastota sulhasen ollessa heidän kanssaan? Niin kauan kuin sulhanen on heidän seurassaan, he eivät voi paastota.
20. Päivät tulevat, jolloin sulhanen otetaan heiltä pois. Silloin, sinä päivänä, he paastoavat.
21. Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Muutoin uusi täytetilkku repii palasen vanhasta viitasta, ja reikä tulee pahemmaksi.
22. Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin. Muutoin viini rikkoo ne, ja niin sekä viini että leilit menevät hukkaan. Nuori viini on laskettava uusiin leileihin.”

Sapatin Herra

23. Jeesus kulki kerran sapattina viljavainioiden halki. Hänen opetuslapsensa rupesivat kulkiessaan katkomaan tähkäpäitä [ja syömään jyviä].
24. Fariseukset sanoivat hänelle: ”Miksi he tekevät sapattina sellaista, mikä ei ole luvallista?”
25. Jeesus vastasi heille: ”Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen seuralaisensa olivat puutteessa ja heidän oli nälkä?
26. Abjatarin* ollessa ylimmäisenä pappina hän meni Jumalan huoneeseen ja otti näkyleivät, joita vain pappien oli lupa syödä. Hän söi niitä itse ja antoi myös niille, jotka olivat hänen kanssaan?”
27. Jeesus sanoi heille: ”Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten.
28. Ihmisen Poika on sapatinkin Herra.”

3. LUKU

Parantaminen sapattina

1. Jeesus meni taas synagogaan, ja siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut.
2. Voidakseen nostaa syytteen Jeesusta vastaan fariseukset pitivät häntä silmällä, parantaisiko hän miehen sapattina.
3. Jeesus sanoi miehelle, jonka käsi oli kuivettunut: ”Nouse ja astu esille.”
4. Sitten hän kysyi fariseuksilta: ”Kumpi on luvallista sapattina, tehdä hyvää vai pahaa, pelastaa ihmishenki vai tappaa ihminen?” He olivat vaiti.
5. Katsahtaen ympärilleen Jeesus loi närkästyneen katseen heihin, murheellisena heidän sydämensä paatumuksesta, ja sanoi miehelle: ”Ojenna kätesi.” Tämä ojensi, ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi.
6. Fariseukset lähtivät kohta ulos ja neuvottelivat herodilaisten kanssa, miten saisivat Jeesuksen surmatuksi.

____________________________________

Ps 36:1-13

36. PSALMI

Pahuuden ansat ja Jumalan armo

1. Veisuunjohtajalle. Herran palvelijan Daavidin psalmi.
2. Synti sanoo jumalattomalle: Jumalan pelkoa ei ole hänen silmiensä edessä.
3. Se tekee kaiken sileäksi hänen silmissään, että hänen pahuutensa havaittaisiin ja häntä vihattaisiin.
4. Hänen suunsa sanat ovat vääryyttä ja petosta. Hän on lakannut tekemästä sitä, mikä on oikeaa ja hyvää.
5. Hän miettii turmiota vuoteessaan, hän pysyy tiellä, mikä ei ole hyvä, hän ei karta pahaa.
6. Herra, sinun armosi ulottuu taivaisiin ja totuutesi pilviin.
7. Sinun vanhurskautesi on kuin Jumalan vuoret, sinun tuomiosi kuin suuri syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra.
8. Kuinka kallis onkaan sinun armosi, Jumala! Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa.
9. Heidät ravitaan sinun huoneesi runsaudella, sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta.
10. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valossasi me näemme valon.
11. Säilytä armosi niille, jotka sinut tuntevat, ja vanhurskautesi oikeamielisille.
12. Älä anna ylpeän tallata minua, älköönkä jumalattomien käsi minua karkottako.
13. Pahantekijät kaatuvat, he suistuvat maahan eivätkä voi nousta.

____________________________________

Snl 10:1-2

10. LUKU

Vanhurskaus ja jumalattomuus

1. Salomon sananlaskuja.
Viisas poika on isälleen iloksi, mutta tyhmä poika on äidilleen murheeksi.
2. Vääryyden aarteet eivät hyödytä, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta.

Scroll to Top