Raamattu vuodessa helmikuu 18

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 18
____________________________________

3Ms 6:1 – 7:27

6. LUKU

Lisää vikauhreista

1. Herra puhui Moosekselle:
2. ”Jos joku tekee rikkomuksen ja on uskoton Herraa kohtaan kieltämällä saaneensa lähimmäiseltään, mitä tämä on antanut hänen haltuunsa tai uskonut hänen hoitoonsa, tai mitä hän itse on väkisin ottanut tai vääryydellä anastanut lähimmäiseltään,
3. tai jos hän on löytänyt kadotetun esineen ja kieltää sen, tai vannoo väärin missä asiassa tahansa, jossa ihminen helposti rikkoo,
4. jos hän näin on rikkonut ja tullut vikapääksi, antakoon takaisin, mitä hän on ottanut väkisin tai vääryydellä anastanut, tai mitä hänen haltuunsa on uskottu, tai kadotetun esineen, jonka hän oli löytänyt,
5. kaiken, minkä tähden hän oli vannonut väärin. Hän korvatkoon sen täyteen määräänsä ja pankoon siihen vielä lisäksi viidennen osan sen arvosta. Sille, jonka oma se on, hän antakoon sen sinä päivänä, jona hän toimittaa vikauhrinsa.
6. Hyvityksenä Herralle hän tuokoon papille vikauhriksi arviosi mukaisen, virheettömän pässin pikkukarjasta.
7. Kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen Herran edessä, annetaan hänelle anteeksi kaikki, mitä hän on tehnyt sellaista, mistä on tullut vikapääksi.”

Lisää polttouhreista

8. Herra puhui Moosekselle:
9. ”Käske Aaronia ja hänen poikiaan ja sano: Tämä on opetus polttouhrista. Polttouhri olkoon alttarin liedellä koko yön aamuun asti, ja tulta pidettäköön vireillä alttarilla.
10. Pappi pukeutukoon pellavapukuunsa ja pellavahousuihin peittääkseen häpynsä, korjatkoon pois tuhan, joksi tuli on kuluttanut polttouhrin alttarilla, ja pankoon sen alttarin viereen.
11. Sitten hän riisukoon vaatteensa, pukeutukoon toisiin vaatteisiin ja vieköön tuhan leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan.
12. Tulta pidettäköön vireillä alttarilla älköönkä se koskaan sammuko. Pappi sytyttäköön alttarilla halot joka aamu, asettakoon sen päälle polttouhrin ja polttakoon sen päällä yhteysuhrin rasvat.
13. Tuli palakoon aina alttarilla älköönkä koskaan sammuko.

Lisää ruokauhreista

14. Tämä on opetus ruokauhrista: Aaronin pojat tuokoot sen Herran eteen, alttarin luo.
15. Pappi erottakoon ruokauhrista kourallisen lestyjä jauhoja, öljyä ja kaiken suitsukkeen, joka on ruokauhrin päällä, ja polttakoon alttarilla sen uhriosan suloiseksi tuoksuksi Herralle.
16. Mitä siitä jää tähteeksi, sen syököön Aaron poikineen. Happamattomana se syötäköön pyhässä paikassa, liitonmajan esipihalla he sen syökööt.
17. Älköön sitä leivottako hapatettuna. Heidän osakseen minä olen antanut sen uhreista. Se on korkeasti-pyhää kuten syntiuhri ja vikauhrikin.
18. Jokainen miehenpuoli Aaronin jälkeläisistä syököön siitä. Tämä olkoon heidän ainainen osuutensa Herran uhreista sukupolvesta sukupolveen. Jokainen, joka niihin koskee, on pyhäkölle pyhitetty.”
19. Herra puhui Moosekselle:
20. Tämä olkoon Aaronin ja hänen poikiensa uhrilahja, joka heidän on voitelupäivänään tuotava Herralle: Kymmenes osa eefa-mittaa lestyjä jauhoja päivittäiseksi ruokauhriksi, puolet aamulla ja puolet illalla.
21. Leivinlevyllä se valmistettakoon öljyyn leivottuna. Tuo se hyvin sotkettuna ja uhraa se kappaleiksi paloiteltuna ruokauhrina suloiseksi tuoksuksi Herralle.
22. Pappi, joka hänen pojistaan on voideltu hänen sijaansa, toimittakoon sen. Se on Herran ainainen osuus. Se poltettakoon kokonaisuhrina.
23. Jokainen papin ruokauhri on kokonaisuhri. Älköön sitä syötäkö.”

Lisää syntiuhreista

24. Herra sanoi Moosekselle:
25. ”Puhu Aaronille ja hänen pojilleen: Tämä on opetus syntiuhrista. Siinä paikassa, missä polttouhri teurastetaan, teurastettakoon myös syntiuhri Herran edessä. Se on korkeasti pyhä.
26. Pappi, joka uhraa syntiuhrin, syököön sen. Pyhässä paikassa se syötäköön, liitonmajan esipihalla.
27. Jokainen, joka koskee lihaan, on pyhäkölle pyhitetty. Jos sen verta on pirskunut vaatteille, pese pyhässä paikassa se, mihin sitä on pirskunut.
28. Saviastia, jossa se keitetään, rikottakoon. Jos se on keitetty vaskiastiassa, hangattakoon astia puhtaaksi ja huuhdottakoon vedellä.
29. Jokainen miehenpuoli papeista saakoon syödä sitä. Se on korkeasti pyhää.
30. Mutta mitään syntiuhria, jonka verta viedään liitonmajaan sovituksen toimittamista varten pyhäkössä, älköön syötäkö, vaan se poltettakoon tulessa.”

7. LUKU

Lisää vikauhreista

1. ”Tämä on opetus vikauhrista. Se on korkeasti pyhää.
2. Siinä paikassa, missä polttouhri teurastetaan, teurastettakoon myös vikauhri, ja sen veri vihmottakoon alttarille ympäriinsä.
3. Kaikki sen rasva uhrattakoon, sekä rasvahäntä että sisälmyksiä peittävä rasva,
4. molemmat munuaiset, niiden päällä lantiolihaksissa oleva rasva ja maksan takalohko, joka on irroitettava munuaisten luota.
5. Pappi polttakoon ne alttarilla uhrina Herralle. Se on vikauhri.
6. Jokainen miehenpuoli papeista saakoon syödä sitä. Syötäköön se pyhässä paikassa. Se on korkeasti pyhää.
7. Mitä on säädetty syntiuhrista, koskee vikauhriakin. Opetus on sama molemmista. Se olkoon sen papin oma, joka toimittaa sillä sovituksen.
8. Pappi, joka toimittaa jonkun puolesta polttohrin, saakoon uhraamansa polttouhriteuraan nahan.
9. Jokainen ruokauhri, joka paistetaan uunissa, ja jokainen pannussa tai leivinlevyllä valmistettu, olkoon sen papin oma, joka toimittaa uhrin.
10. Jokainen muu ruokauhri, olipa siihen sekoitettu öljyä tai olipa se kuiva, olkoon kaikkien Aaronin poikien oma, yhden niin kuin toisenkin.

Lisää yhteysuhreista

11. Tämä on opetus yhteysuhrista, joka tuodaan Herralle:
12. Jos joku tuo sen kiitokseksi, niin tuokoon kiitosuhriteuraan lisäksi öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja, öljyllä voideltuja happamattomia ohukaisia ja sekoitettuja lestyjä jauhoja öljyyn leivottuina kakkuina.
13. Hapatetusta taikinasta leivottujen kakkujen kera hän tuokoon tämän uhrilahjansa kiitosuhrina uhratun yhteysuhriteuraan lisäksi.
14. Hän tuokoon siitä yhden kutakin uhrilahjalajia anniksi Herralle. Se olkoon sen papin oma, joka vihmoo yhteysuhrin veren.
15. Kiitosuhrina uhratun yhteysuhriteuraan liha syötäköön sinä päivänä, jona se on uhrattu. Älköön mitään siitä jätettäkö seuraavaan aamuun.
16. Jos uhrilahjana tuotu teuras on lupaus- tai vapaaehtoinen uhri, syötäköön se sinä päivänä, jona se on tuotu. Jos kuitenkin jotakin siitä jää tähteeksi, se voidaan syödä seuraavana päivänä.
17. Mitä uhrilihasta on tähteenä kolmantena päivänä, se poltettakoon tulessa.
18. Jos yhteysuhriteuraan lihaa syödään kolmantena päivänä, se ei ole otollinen eikä sitä lueta tuojan hyväksi, vaan se on saastaista. Jokainen, joka sitä syö, joutuu syynalaiseksi.
19. Saastaiseen koskenutta lihaa, mitä tahansa, älköön syötäkö, vaan se poltettakoon tulessa. Muuten saakoon jokainen, joka on puhdas, syödä yhteysuhriteuraan lihaa.
20. Mutta jokainen, joka saastaisena ollessaan syö yhteysuhriteuraan lihaa, joka on Herran oma, poistettakoon kansastaan.
21. Jos joku koskee johonkin saastaiseen, mihin tahansa, joko ihmisen saastaan tai saastaiseen karjaeläimeen tai mihin inhottavaan saastaan tahansa, ja syö yhteysuhriteuraan lihaa, joka on Herran oma, hänet poistettakoon kansastaan.”
22. Herra sanoi Moosekselle:
23. ”Puhu israelilaisille: Älkää syökö mitään härän, lampaan tai vuohen rasvaa.
24. Itsestään kuolleen tai kuoliaaksi raadellun eläimen rasva käytettäköön mihin tahansa tarpeisiin, mutta älkää sitä syökö.
25. Jokainen, joka syö sen eläimen rasvaa, josta tuodaan Herralle uhri, poistettakoon kansastaan.
26. Älkää myöskään, missä asuttekin, syökö mitään verta, ei lintujen eikä karjaeläinten.
27. Jokainen, joka syö verta, millaista hyvänsä, poistettakoon kansastaan.”

____________________________________

Mk 3:7-30

Jeesuksen maine leviää

7. Jeesus vetäytyi opetuslapsineen järven rannalle. Häntä seurasi suuri joukko kansaa Galileasta. Myös Juudeasta,
8. Jerusalemista, Idumeasta, Jordanin tuolta puolen sekä Tyyron ja Siidonin ympäristöstä tuli paljon kansaa hänen luokseen, kun he kuulivat, kuinka suuria tekoja hän teki.
9. Hän käski opetuslapsiaan pitämään hänelle veneen varalla väentungoksen tähden, ettei hän jäisi ihmisten jalkoihin.
10. Hän paransi monia, ja siksi kaikki, joilla oli vaivoja, tunkeutuivat hänen luokseen yrittäen koskettaa häntä.
11. Hänet nähdessään saastaiset henget* heittäytyivät hänen eteensä ja huusivat: ”Sinä olet Jumalan Poika.”
12. Hän varoitti niitä ankarasti saattamasta häntä ilmi.

Kaksitoista apostolia

13. Jeesus nousi vuorelle, kutsui mukaansa kenet tahtoi, ja he menivät hänen luokseen.
14. Hän asetti kaksitoista olemaan kanssaan ja nimitti heidät apostoleikseen* lähettääkseen heidät saarnaamaan.
15. Heillä oli oleva valta ajaa ulos riivaajahenkiä.
16. Hän asetti nämä kaksitoista: Pietari, jonka nimen hän antoi Simonille,
17. Jaakob, Sebedeuksen poika, Johannes, Jaakobin veli, joille hän antoi nimen Boanerges, se on: ukkosenjylinän pojat,
18. Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tuomas, Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon Kiivailija* ja
19. Juudas Iskariot, joka kavalsi hänet.
20. Jeesuksen tultua kotiin kansaa kokoontui taas niin paljon, etteivät he päässeet syömäänkään.
21. Kun hänen omaisensa kuulivat siitä, he menivät ottamaan häntä huostaansa. He luulivat, että hän oli poissa tolaltaan.

Jeesus ja Beelsebul

22. Jerusalemista tulleet kirjanoppineet sanoivat: ”Hänessä on Beelsebul,” ja: ”Riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia.”
23. Jeesus kutsui heidät luokseen ja puhui heille vertauksin: ”Kuinka voi Saatana ajaa ulos Saatanan?
24. Jos jokin valtakunta riitautuu itsensä kanssa, se valtakunta ei voi kestää.
25. Perhekuntakaan ei kestä, jos sitä repivät keskinäiset riidat.
26. Jos Saatana nousee itseään vastaan ja riitautuu itsensä kanssa, hän ei voi kestää, vaan hänen loppunsa on tullut.
27. Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä. Vasta sitten hän voi ryöstää hänen talonsa tyhjäksi.
28. Totisesti minä sanon teille: Kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon he sitä tehnevätkin.
29. Mutta jos joku pilkkaa Pyhää Henkeä, hän ei saa sitä ikinä anteeksi, vaan hän on vikapää ikuiseen syntiin.”
30. He olivat näet sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki.

____________________________________

Ps 37:1-11

37. PSALMI

Väärintekijät ja vanhurskaat

1. Daavidin psalmi*.
Älä vihastu pahojen tähden, älä kadehdi väärintekijöitä.
2. Sillä heinän tavoin heidät pian heitetään pois, ja he lakastuvat kuin vihanta ruoho.
3. Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä on hyvää, asu maassa ja noudata totuutta.
4. Silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sydämesi kaipaa.
5. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee.
6. Hän antaa vanhurskautesi nousta kuin valon ja oikeutesi kuin keskipäivän.
7. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu ihmiseen, jonka tie menestyy, mieheen, joka punoo juonia.
8. Herkeä vihasta ja heitä kiukku, älä kiivastu, se on vain pahaksi.
9. Pahat joutuvat tuhoon, mutta Herraa odottavat perivät maan.
10. Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole. Kun hänen asuinpaikkaansa katsot, hän on jo poissa.
11. Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta.

____________________________________

Snl 10:3-4

3. Herra ei salli vanhurskaan nähdä nälkää, mutta jumalattomien himon hän torjuu luotaan.
4. Kättä laiskasti käyttävä köyhtyy, mutta ahkerain käsi rikastuttaa.

Scroll to Top