Raamattu vuodessa helmikuu 19

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 19
____________________________________

3Ms 7:28 – 9:6

Lisää yhteysuhreista

28. Herra sanoi Moosekselle:
29. ”Puhu israelilaisille: Joka tuo Herralle yhteysuhrinsa, tuokoon siitä Herralle uhrilahjan.
30. Omin käsin hän tuokoon Herran uhrit, rasvan ja rintalihan, ja toimitettakoon niiden heilutus Herran edessä.
31. Pappi polttakoon rasvan alttarilla, mutta rintaliha olkoon Aaronin ja hänen poikiensa oma.
32. Oikea reisi antakaa papille anniksi yhteysuhriteuraistanne.
33. Se Aaronin pojista, joka uhraa yhteysuhrin veren ja rasvan, saakoon oikean reiden osakseen.
34. Heilutus-rintalihan ja anniksi annetun reiden olen ottanut israelilaisilta heidän yhteysuhriteuraistaan antaen ne pappi Aaronille ja hänen pojilleen ainaiseksi osuudeksi.”
35. Tämä on Aaronin ja hänen poikiensa osa Herran uhreista, joka heille määrättiin sinä päivänä, jona hän toi heidät pappeina palvelemaan Herraa.
36. Sen osan Herra sääti sinä päivänä, jona hän voiteli heidät: Israelilaisten tulee antaa se heille ainaiseksi osuudeksi sukupolvesta sukupolveen.
37. Tämä on se opetus polttouhrista, ruokauhrista, syntiuhrista, vikauhrista, vihkiäisuhrista ja yhteysuhrista.
38. Tämän lain Herra antoi Moosekselle Siinain vuorella sinä päivänä, jona hän antoi israelilaisille käskyn tuoda hänelle uhrilahjansa Siinain erämaassa.

8. LUKU

Pappien vihkiminen

1. Herra sanoi Moosekselle:
2. ”Ota Aaron ja hänen poikansa, heidän vaatteensa, voiteluöljy, mullikka syntiuhriksi, kaksi pässiä ja korillinen happamattomia leipiä,
3. ja kokoa koko seurakunta liitonmajan oven eteen.”
4. Mooses teki, kuten Herra oli häntä käskenyt, ja seurakunta kokoontui liitonmajan oven eteen.
5. Seurakunnalle hän sanoi: ”Näin on Herra käskenyt tehdä.”
6. Mooses toi Aaronin ja hänen poikansa esille ja pesi heidät vedellä.
7. Sitten hän pani hänen ylleen ihokkaan, vyötti hänet vyöllä, puki hänet viittaan, pani kasukan hänen päälleen, vyötti hänet kasukan vyöllä, sitoi sen hänen ympärilleen,
8. asetti hänen rintaansa rintakilven, pani kilpeen uurimin ja tummimin,
9. asetti käärelakin hänen päähänsä ja pani käärelakkiin, sen etupuolelle, kultaisen otsakoristeen, pyhän otsalehden, niin kuin Herra oli Moosesta käskenyt.
10. Mooses otti voiteluöljyn ja voiteli pyhäkön sekä kaikki, mitä siinä oli, ja pyhitti ne.
11. Hän pirskotti sitä seitsemän kertaa alttarille ja voiteli alttarin kaikkine kaluineen sekä altaan jalustoineen pyhittääkseen ne.
12. Hän vuodatti voiteluöljyä Aaronin päähän ja voiteli hänet, pyhittäen hänet virkaan.
13. Mooses toi esiin Aaronin pojat ja puki heidän ylleen paidat, vyötti heidät vyöllä ja sitoi päähineet heidän päähänsä, kuten Herra oli Moosesta käskenyt.
14. Hän toi esille syntiuhrimullikan, ja Aaron ja hänen poikansa laskivat kätensä sen pään päälle.
15. Sitten Mooses teurasti sen, otti sen verta ja siveli sitä sormellaan alttarin sarviin joka puolelle ja puhdisti alttarin. Muun veren hän vuodatti alttarin juurelle ja pyhitti sen toimittamalla sen sovituksen.
16. Mooses otti kaiken sisälmysten päällä olevan rasvan, maksan takalohkon sekä molemmat munuaiset rasvoineen ja poltti ne alttarilla.
17. Mullikan nahkoineen, lihoineen ja rapoineen hän poltti tulessa leirin ulkopuolella, kuten Herra oli häntä käskenyt.
18. Mooses toi esiin polttouhripässin, ja Aaron ja hänen poikansa laskivat kätensä pässin pään päälle.
19. Mooses teurasti sen, vihmoi verta alttarin joka puolelle
20. ja leikkeli oinaan määräkappaleiksi. Sitten Mooses poltti pään, kappaleet ja rasvan.
21. Sisälmykset ja jalat hän pesi vedessä. Sen jälkeen Mooses poltti koko pässin alttarilla. Se oli polttouhri suloiseksi tuoksuksi, uhri Herralle, kuten Herra oli Moosekselle antanut käskyn.
22. Hän toi esille toisen pässin, vihkiäispässin, ja Aaron ja hänen poikansa laskivat kätensä sen pään päälle.
23. Mooses teurasti sen, otti sen verta ja siveli sitä Aaronin oikean korvan lehteen, oikean käden peukaloon ja oikean jalan isoonvarpaaseen.
24. Mooses toi Aaronin pojat esille ja siveli verta heidän oikean korvansa lehteen, oikean käden peukaloon ja heidän oikean jalkansa isoonvarpaaseen, vihmoen muun veren alttarin joka puolelle.
25. Hän otti rasvan, rasvahännän ja kaiken sisälmysten päällä olevan rasvan, maksan takalohkon, molemmat munuaiset rasvoineen ja oikean reiden.
26. Sitten hän otti Herran edessä olevasta happamattomien leipien korista yhden happamattoman kakun, yhden öljyyn leivotun kakun sekä yhden ohukaisen ja pani ne rasvojen ja oikean reiden päälle.
27. Hän pani kaikki nämä Aaronin ja hänen poikiensa käsiin toimituttaen niiden heilutuksen Herran edessä.
28. Sitten Mooses otti ne heidän käsistään ja poltti ne alttarilla polttouhrin päällä. Tämä oli vihkiäisuhri suloiseksi tuoksuksi, uhri Herralle.
29. Mooses otti rintalihan ja toimitti sen heilutuksen Herran edessä. Vihkiäisoinaasta tämä tuli Mooseksen osaksi, kuten Herra oli Moosekselle antanut käskyn.
30. Mooses otti voiteluöljyä ja verta, jota oli alttarilla, pirskotti sitä Aaronin ja hänen poikiensa sekä heidän vaatteittensa päälle. Niin hän pyhitti Aaronin, hänen poikansa ja heidän vaatteensa.
31. Mooses sanoi Aaronille ja hänen pojilleen: ”Keittäkää liha liitonmajan ovella ja syökää siinä se sekä leipä, joka on vihkiäisuhriin kuuluvassa korissa, kuten olen käskenyt ja sanonut. Aaron poikineen syököön sen.
32. Mitä lihasta ja leivästä jää, polttakaa se tulessa.
33. Seitsemään päivään älkää lähtekö liitonmajan ovelta, älkää lähtekö kunnes teidän vihkimispäivänne ovat kuluneet umpeen. Seitsemän päivää näet kestää teidän vihkimisenne.
34. Kuten on tehty tänään, niin on Herra käskenyt vastakin tehdä toimittaakseen teille sovituksen.
35. Olkaa seitsemän päivää liitonmajan ovella, päivät ja yöt, ja toimittakaa Herran palvelustehtävät, ettette kuolisi. Niin on minulle annettu käsky.”
36. Aaron ja hänen poikansa tekivät kaiken, mitä Herra oli Mooseksen kautta käskenyt.

9. LUKU

Pappispalvelu alkaa

1. Kahdeksantena päivänä Mooses kutsui Aaronin, hänen poikansa sekä Israelin vanhimmat
2. ja sanoi Aaronille: ”Ota itsellesi härkävasikka syntiuhriksi ja pässi polttouhriksi, molemmat virheettömiä, ja tuo ne Herran eteen.
3. Puhu israelilaisille: ’Ottakaa vuohipukki syntiuhriksi sekä vasikka ja karitsa polttouhreiksi, molemmat vuoden vanhoja ja virheettömiä.
4. Ottakaa myös härkä ja pässi yhteysuhreiksi, uhrattaviksi Herran edessä, sekä ruokauhri, johon on sekoitettu öljyä. Tänään Herra näet ilmestyy teille’.”
5. He toivat liitonmajan edustalle, mitä Mooses oli käskenyt. Koko seurakunta astui esiin ja asettui Herran eteen.
6. Mooses sanoi: ”Näin Herra on käskenyt teidän tehdä, että Herran kirkkaus ilmestyisi teille.”

____________________________________

Mk 3:31 – 4:25

Jeesuksen omaiset

31. Jeesuksen äiti ja veljet tulivat, seisahtuivat ulkopuolelle ja lähettivät kutsumaan häntä.
32. Hänen ympärillään istuvista jotkut sanoivat hänelle: ”Sinun äitisi ja veljesi tuolla ulkona kysyvät sinua.”
33. Hän vastasi heille: ”Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?”
34. Ympärillään istuvia katsellen Jeesus sanoi: ”Tässä ovat minun äitini ja veljeni!
35. Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni, sisareni ja äitini.”

4. LUKU

Vertaus kylväjästä

1. Jeesus rupesi taas opettamaan järven rannalla. Kun hänen luokseen kokoontui paljon kansaa, hän meni veneeseen. Hän istui järvellä veneessä, ja väkijoukko oli maalla järven rannalla.
2. Hän opetti heille vertauksilla monia asioita ja sanoi heille opetuksessaan:
3. ”Kuulkaa! Muuan mies lähti kylvämään.
4. Hänen kylväessään osa jyvistä putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne.
5. Osa putosi kallioperälle, jossa jyvillä ei ollut paljoa maata. Siemen nousi kohta oraalle, kun sillä ei ollut syvää maata,
6. mutta auringon noustua oraat poudittuivat ja kuivettuivat helteessä, koska niillä ei ollut juurta.
7. Osa putosi ohdakkeiden sekaan. Nämä nousivat ja tukahuttivat oraan, eikä siitä saatu satoa.
8. Osa putosi hyvään maahan. Se nousi oraalle, kasvoi ja antoi sadon, mikä 30, mikä 60, mikä 100 jyvää.”
9. Jeesus sanoi heille: ”Jolla on korvat kuulla, hän kuulkoon.”
10. Kun hän sitten oli jäänyt yksin, hänen ympärillään olevat kyselivät niiden kahdentoista kanssa, mitä nämä vertaukset tarkoittivat.
11. Hän sanoi heille: ”Teille on uskottu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksina,
12. että he näkisivät, mutta eivät huomaisi, ja kuulisivat, mutta eivät ymmärtäisi, eivät kääntyisi ja saisi anteeksi.”
13. Jeesus sanoi heille: ”Jos te ette käsitä tätä vertausta, kuinka te voitte ymmärtää muitakaan vertauksia?

Kylväjävertauksen selitys

14. Kylväjä kylvää sanan.
15. Tien oheen pudonneet ovat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, Saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan.
16. Kallioperälle kylvetyt kuvaavat niitä, jotka sanan kuultuaan heti ottavat sen ilolla vastaan.
17. Heillä ei kuitenkaan ole juurta, ja siksi he kestävät vain jonkin aikaa. Kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, he kohta luopuvat pois.
18. Ohdakkeiden joukkoon kylvetyt tarkoittavat niitä, jotka kuulevat sanaa,
19. mutta maailman huolet, rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät heissä valtaan ja tukahuttavat sanan, eikä se tuota satoa.
20. Hyvään maahan kylvetyt kuvaavat ihmisiä, jotka kuulevat sanaa, ottavat sen vastaan ja tuottavat satoa, kuka 30, kuka 60, kuka 100 jyvää.”

Sanan oikea kuuleminen

21. Jeesus sanoi heille: ”Eihän lamppua oteta esiin vakan tai vuoteen alle pantavaksi? Eiköhän pantavaksi lampunjalkaan?
22. Mikään ei ole salattuna muuta varten kuin tullakseen ilmi, eikä kätkettynä muuta varten kuin tullakseen julki.
23. Jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon.”
24. Jeesus lisäsi: ”Huomatkaa, mitä kuulette. Millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin.
25. Jolla näet on, sille annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mitä hänellä on*.

____________________________________

Ps 37:12-29

12. Jumalaton miettii vanhurskaalle pahaa ja kiristelee hampaitaan,
13. mutta Herra nauraa hänelle, koska näkee hänen päivänsä joutuvan.
14. Jumalattomat paljastavat miekkansa ja jännittävät jousensa kaataakseen kurjan ja köyhän, murhatakseen oikealla tiellä kulkevat.
15. Mutta heidän miekkansa käy heidän omaan sydämeensä, ja heidän jousensa särkyvät.
16. Vanhurskaan vähä vara on parempi kuin monen jumalattoman tavarain paljous.
17. Jumalattomien käsivarret murretaan, mutta Herra tukee vanhurskaita.
18. Herra tuntee nuhteettomien päivät, ja heidän perintöosansa pysyy ainiaan.
19. Pahana aikana he eivät joudu häpeään, ja nälän päivinä heillä on kyllin syötävää.
20. Jumalattomat tuhoutuvat, ja Herran viholliset ovat kuin niittyjen koreus: he katoavat, häviävät kuin savu.
21. Jumalaton ottaa lainan eikä maksa, mutta vanhurskas on armahtava ja antelias.
22. Hänen siunaamansa perivät maan, mutta hänen kiroamansa hävitetään.
23. Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa.
24. Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättään.
25. Olen ollut nuori ja tullut vanhaksi, mutta en ole nähnyt vanhurskasta hylättynä enkä hänen lastensa kerjäävän leipää.
26. Hän on aina armahtava ja antaa lainaksi, ja hänen lapsensa ovat siunaukseksi.
27. Karta pahaa ja tee hyvää, niin sinä pysyt ainiaan.
28. Herra rakastaa oikeutta eikä hylkää hurskaitaan. Heitä varjellaan ainiaan, mutta jumalattomien suku hävitetään.
29. Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä elinaikansa.

____________________________________

Snl 10:5

5. Taitava poika kokoaa kesällä, kunnoton poika nukkuu elonaikana.

Scroll to Top