Raamattu vuodessa helmikuu 20

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 20
____________________________________

3Ms 9:7 – 10:20

7. Mooses sanoi Aaronille: ”Astu alttarin ääreen, uhraa syntiuhrisi ja polttouhrisi sekä toimita itsellesi ja kansalle sovitus. Uhraa sitten kansan uhrilahja ja toimita heille sovitus, kuten Herra on käskenyt.”
8. Aaron astui alttarin ääreen ja teurasti oman vasikkansa syntiuhriksi.
9. Aaronin pojat toivat hänelle veren. Hän kastoi sormensa vereen ja siveli sitä alttarin sarviin. Muun veren hän vuodatti alttarin juurelle.
10. Syntiuhriteuraan rasvan, munuaiset ja maksan takalohkon hän poltti alttarilla, kuten Herra oli Moosekselle antanut käskyn.
11. Lihan ja nahan hän poltti tulessa leirin ulkopuolella.
12. Sitten hän teurasti polttouhrin. Aaronin pojat ojensivat hänelle veren, ja hän vihmoi sen alttarille ympäriinsä.
13. He ojensivat hänelle polttouhrin kappaleittain sekä pään, ja hän poltti ne alttarilla.
14. Hän pesi sisälmykset ja jalat ja poltti ne polttouhrin päällä alttarilla.
15. Sitten hän toi kansan uhrilahjan ja otti kansan syntiuhripukin, teurasti sen ja uhrasi sen syntiuhrina samalla tavalla kuin edellisen.
16. Hän toi myös polttouhrin ja uhrasi sen säädetyllä tavalla.
17. Hän toi ruokauhrin, otti siitä kouransa täyden ja poltti sen alttarilla aamu-polttouhrin lisäksi.
18. Sitten hän teurasti härän ja pässin kansan yhteysuhriksi. Aaronin pojat ojensivat hänelle veren, ja hän vihmoi sen alttarin joka puolelle.
19. Härän ja pässin rasvat, rasvahännän, rasvakalvon, munuaiset ja maksan takalohkon
20. rasvat he panivat rintalihojen päälle, ja hän poltti rasvat alttarilla.
21. Rintalihojen ja oikean reiden heilutuksen Aaron toimitti Herran edessä, kuten Mooses oli käskenyt.
22. Aaron kohotti kätensä kansaa kohti ja siunasi heitä. Kun hän oli toimittanut syntiuhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin, hän astui alas.

Siunaus, kirkkaus, tuli taivaasta

23. Mooses ja Aaron menivät liitonmajaan. Kun he tulivat sieltä ulos, he siunasivat kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi koko kansalle.
24. Herran luota lähti tuli, joka kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Kaikki kansa näki sen. He riemuitsivat ja lankesivat kasvoilleen.

10. LUKU

Naadabin ja Abihun kuolema

1. Aaronin pojat Naadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa, virittivät niihin tulen, panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen, vastoin hänen käskyään.
2. Silloin lähti tuli Herran luota ja kulutti heidät, niin että he kuolivat Herran edessä.
3. Mooses sanoi Aaronille: ”Tämä tapahtuu Herran sanan mukaan: Niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni.” Aaron oli ääneti.
4. Mooses kutsui Miisaelin ja Elsafanin, Aaronin sedän Ussielin pojat, ja sanoi heille: ”Astukaa esiin ja kantakaa sukulaisenne pyhäkön läheisyydestä leirin ulkopuolelle.”
5. He tulivat ja kantoivat heidät paitoineen leirin ulkopuolelle, kuten Mooses oli sanonut.

Ohjeita papeille

6. Mooses sanoi Aaronille sekä hänen pojilleen Eleasarille ja Iitamarille: ”Älkää päästäkö tukkaanne hajalle älkääkä repikö vaatteitanne, ettette kuolisi, ja ettei hänen vihansa kohtaisi koko seurakuntaa. Mutta teidän veljenne, koko Israelin heimo, itkekööt tätä paloa, jonka Herra on sytyttänyt.
7. Älkää poistuko liitonmajan ovelta, ettette kuolisi, sillä teissä on Herran voiteluöljy.” He tekivät, kuten Mooses oli sanonut.
8. Herra sanoi Aaronille:
9. ”Mennessänne liitonmajaan älkää juoko viiniä ja väkijuomaa, älä sinä älköötkä sinun poikasi sinun kanssasi, ettette kuolisi. Tämä olkoon teille ainainen säädös sukupolvesta sukupolveen,
10. tehdäksenne erotuksen pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan välillä,
11. ja opettaaksenne israelilaisille kaikki ne käskyt, jotka Herra on puhunut heille Mooseksen kautta.”
12. Mooses puhui Aaronille ja hänen eloon jääneille pojilleen Eleasarille ja Iitamarille: ”Ottakaa se ruokauhri, joka on jäänyt tähteeksi Herran uhreista, ja syökää se happamattomana alttarin ääressä. Se on näet korkeasti pyhä.
13. Syökää se pyhässä paikassa, sillä se on sinun ja poikiesi osuus Herran uhreista. Niin on minulle annettu käsky.
14. Heilutus-rintaliha ja anniksi annettu reisi syökää puhtaassa paikassa, sinä, sinun poikasi ja tyttäresi sinun kanssasi. Ne on annettu sinun osuudeksesi ja sinun poikiesi osuudeksi israelilaisten yhteysuhriteuraista.
15. Anniksi annettu reisi ja heilutus-rintaliha tuotakoon uhrirasvojen kanssa ja toimitettakoon niiden heilutus Herran edessä. Ne olkoot sinun ja sinun poikiesi ainainen osuus, kuten Herra on käskenyt.”
16. Mooses tiedusteli syntiuhripukkia ja kuuli, että se oli poltettu. Hän vihastui Eleasariin ja Iitamariin, Aaronin eloon jääneisiin poikiin, ja sanoi:
17. ”Miksi ette ole syöneet syntiuhria pyhässä paikassa? Sehän on korkeasti pyhä, ja hän on antanut sen teille, että poistaisitte kansan syntivelan ja toimittaisitte heille sovituksen Herran edessä.
18. Sen verta ei ole tuotu pyhäkköön sisälle. Teidän olisi tullut syödä se pyhäkössä, kuten olen käskenyt.”
19. Aaron vastasi Moosekselle: ”He ovat tänään tuoneet syntiuhrinsa ja polttouhrinsa Herran eteen, ja kuitenkin on tämä kohdannut minua. Jos minä tänä päivänä söisin syntiuhria, olisikohan se Herralle otollista?”
20. Kun Mooses sen kuuli, hän tyytyi siihen.

____________________________________

Mk 4:26 – 5:20

Siemen ja sen kasvu

26. Jeesus sanoi: ”Jumalan valtakunta on tällainen: Mies kylvää siemenen maahan.
27. Hän nukkuu ja hän nousee öin ja päivin. Siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten.
28. Itsestään maa tuottaa viljan: ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään.
29. Sadon kypsyttyä hän lähettää kohta sirpin, sillä korjuun aika on tullut.”

Sinapinsiemen

30. Jeesus sanoi vielä: ”Mihin vertaamme Jumalan valtakunnan, millä vertauksella sitä kuvaisimme?
31. Se on kuin sinapinsiemen, joka maahan kylvettäessä on pienin kaikista [viljelyskasvien] siemenistä maan päällä.
32. Kun se on kylvetty, se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista tehden suuria oksia, niin että taivaan linnut voivat oleilla sen varjossa*.”
33. Monilla tämäntapaisilla vertauksilla Jeesus julisti heille sanaa sen mukaan kuin he kykenivät kuulemaan.
34. Ilman vertausta hän ei puhunut heille. Opetuslapsilleen hän selitti kaiken, kun he olivat keskenään.

Jeesus tyynnyttää myrskyn

35. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Lähtekäämme järven toiselle puolelle.”
36. Opetuslapset lähettivät kansan pois ja ottivat Jeesuksen mukaansa veneessä, jossa hän jo istui. Muitakin veneitä
lähti hänen mukaansa.
37. Silloin nousi kova myrskytuuli, ja aallot syöksyivät veneeseen, niin että se oli jo täyttymäisillään*.
38. Jeesus nukkui sen perässä päänaluseen nojaten. He herättivät hänet ja sanoivat: ”Opettaja, etkö välitä siitä, että me olemme hukkumaisillamme?”
39. Herättyään Jeesus nousi, nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: ”Vaikene, ole hiljaa.” Tuuli asettui, ja tuli aivan tyven.
40. Jeesus sanoi heille: ”Miksi noin pelkäätte? Eikö teillä vieläkään ole uskoa?”
41. Suuri pelko valtasi heidät, ja he sanoivat toisilleen: ”Kuka tämä onkaan, kun sekä tuuli että järvi tottelevat häntä?”

5. LUKU

Riivaajat sikalaumaan

1. Jeesus meni opetuslapsineen järven toiselle puolelle gerasalaisten alueelle.
2. Hänen lähtiessään veneestä häntä vastaan tuli hautaluolista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa.
3. Hän asusti hautaluolissa, eikä kukaan voinut häntä enää kahleillakaan sitoa.
4. Hänen kätensä ja jalkansa oli monta kertaa sidottu kahleilla ja köysillä, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä.
5. Hän oleskeli jatkuvasti yötä ja päivää hautaluolissa ja vuorilla, huutaen ja runnellen itseään kivillä.
6. Nähdessään kaukaa Jeesuksen hän juoksi ja heittäytyi maahan hänen eteensä.
7. Hän huusi kovalla äänellä: ”Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua.”
8. Jeesus oli näet sanomaisillaan sille: ”Lähde ulos miehestä, sinä saastainen henki.”
9. Jeesus kysyi siltä: ”Mikä on nimesi?” Hän sai vastauksen: ”Legioona on nimeni, sillä meitä on monta.”
10. Riivaajahenget pyysivät ja anoivat, että Jeesus ei lähettäisi niitä pois siltä seudulta.
11. Siellä oli vuoren lähellä suuri sikalauma laitumella.
12. Pahat henget pyysivät Jeesukselta: ”Lähetä meidät sikoihin, anna meidän mennä niihin.”
13. Hän antoi niille luvan. Niin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma, noin 2000 sikaa, syöksyi jyrkännettä alas järveen, johon ne hukkuivat.
14. Niiden paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa. Kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut.
15. Tultuaan Jeesuksen luo he näkivät riivatun, jossa legio oli ollut,  istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessään. He pelästyivät.
16. Silminnäkijät kertoivat heille, mitä riivatulle oli tapahtunut, ja kuinka sikojen oli käynyt.
17. He alkoivat pyytää Jeesusta poistumaan heidän alueeltaan.
18. Hänen astuessaan veneeseen riivattuna ollut pyysi saada olla hänen kanssaan.
19. Jeesus ei kuitenkaan sitä sallinut, vaan sanoi hänelle: ”Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro heille, kuinka suuria Herra on sinulle tehnyt, ja kuinka hän on sinua armahtanut.”
20. Mies lähti ja alkoi Dekapolin* alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki ihmettelivät sitä.

____________________________________

Ps 37:30-40

30. Vanhurskaan suu lausuu viisautta, ja hänen kielensä puhuu oikeuden sanoja.
31. Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessään, hänen askeleensa eivät horju.
32. Jumalaton väijyy vanhurskasta murhatakseen hänet,
33. mutta Herra ei jätä tätä hänen käsiinsä eikä tuomitse häntä syylliseksi, kun hänen asiansa on oikeudessa.
34. Odota Herraa ja vaella hänen tietään, niin hän korottaa sinut. Sinä perit maan ja näet, kuinka jumalattomat hävitetään.
35. Minä näin väkivaltaisen jumalattoman rehevänä kuin viheriöivä puu, paikoilleen juurtunut.
36. Kun siitä sitten kuljettiin ohi, häntä ei enää ollut. Minä etsin häntä, mutta häntä ei löytynyt.
37. Tarkkaa nuhteetonta, katso rehellistä: rauhan miehellä on tulevaisuus.
38. Mutta kaikki luopuneet tuhoutuvat, ja jumalattomien tulevaisuus leikataan pois.
39. Vanhurskaat saavat avun Herralta, hän on heidän turvansa ahdingon aikana.
40. Herra auttaa heitä ja vapahtaa heidät, vapahtaa jumalattomista ja pelastaa heidät, koska he turvaavat häneen.

____________________________________

Snl 10:6-7

6. Vanhurskaan pään päällä on siunaus, mutta jumalattomien suu kätkee väkivaltaa.
7. Vanhurskaan muistoa siunataan, mutta jumalattomien nimi lahoaa.

Scroll to Top