Raamattu vuodessa helmikuu 21

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 21
____________________________________

3Ms 11:1 – 12:8

11. LUKU

Puhtaat ja saastaiset eläimet

1. Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen heille:
2. ”Puhukaa israelilaisille ja sanokaa: Nämä ovat ne eläimet, joita te saatte syödä kaikista nelijalkaisista eläimistä maan päällä:
3. Kaikkia nelijalkaisia eläimiä, joilla on kokonaan halkinaiset sorkat ja jotka märehtivät, te saatte syödä.
4. Näitä älkää kuitenkaan syökö niistä, jotka märehtivät, ja niistä, joilla on sorkat: Kamelia, joka kyllä märehtii, mutta jolla ei ole sorkkia: Se olkoon teille saastainen.
5. Tamaania, joka kyllä märehtii, mutta jolla ei ole sorkkia: Se olkoon teille saastainen.
6. Jänistä*, joka kyllä märehtii, mutta jolla ei ole sorkkia: Se olkoon teille saastainen.
7. Sikaa, jolla tosin on kokonaan halkinaiset sorkat, mutta joka ei märehdi: Se olkoon teille saastainen.
8. Näiden lihaa älkää syökö ja näiden raatoihin älkää koskeko, ne olkoot teille saastaisia.
9. Te saatte syödä kaikista eläimistä niitä, joilla on evät ja suomukset ja jotka elävät vedessä, niin hyvin merissä ja järvissä kuin joissa.
10. Kaikista niistä, joita vedet vilisevät, kaikista elollisista, jotka elävät vedessä, inhotkaa kaikkia niitä, joilla ei ole eviä eikä suomuksia, elivätpä merissä, järvissä tai joissa.
11. Niitä inhotkaa. Niiden lihaa älkää syökö, ja niiden raadot inhottakoot teitä.
12. Kaikkia niitä vesieläimiä, joilla ei ole eviä eikä suomuksia, inhotkaa.
13. Linnuista taas inhotkaa näitä, älköön niitä syötäkö, vaan olkoot inhottavia: Kotka, partakorppikotka ja harmaa korppikotka,
14. haarahaukka ja suohaukkalajit,
15. kaikki korppilajit,
16. strutsi, pääskynen, kalalokki ja jalohaukkalajit,
17. huuhkaja, kalasääski ja kissapöllö,
18. sarvipöllö, pelikaani ja likakorppikotka,
19. haikara ja sirriäislajit, harjalintu ja yölepakko.
20. Kaikkia siivellisiä pikkueläimiä, jotka liikkuvat neljällä jalalla, inhotkaa.
21. Kuitenkin saatte siivellisistä pikkueläimistä, jotka liikkuvat neljällä jalalla, syödä niitä, joilla jalkojen yläpuolella on kaksi säärtä hypelläkseen niillä maassa.
22. Te saatte syödä seuraavia: heinäsirkkalajeja, solam-sirkkalajeja, hargol-sirkkalajeja ja haagab-sirkkalajeja.
23. Kaikkia muita siivellisiä pikkueläimiä, joilla on neljä jalkaa, inhotkaa.
24. Seuraavista eläimistä te tulette saastaisiksi, ja jokainen niiden raatoihin koskeva olkoon saastainen iltaan asti, ja
25. jokainen, joka kantaa niiden raatoja, pesköön vaatteensa ja olkoon saastainen iltaan asti:
26. Kaikki nelijalkaiset eläimet, joilla on sorkat, mutta ei kokonaan halkinaiset, ja jotka eivät märehdi, olkoot teille saastaiset. Jokainen, joka niihin koskee, olkoon saastainen.
27. Kaikki nelijalkaiset eläimet, jotka käyvät käpälillä, olkoot teille saastaiset. Jokainen, joka niiden raatoihin koskee, olkoon saastainen iltaan asti.
28. Joka kantaa niiden raatoja, pesköön vaatteensa ja olkoon saastainen iltaan asti. Ne olkoot teille saastaiset.
29. Maassa liikkuvista pikkueläimistä olkoot teille saastaisia myyrä, hiiri ja sisiliskolajit,
30. anaka-eläin, kooah-eläin, letaa-eläin, hoomet-eläin ja kameleontti.
31. Nämä olkoot teille saastaisia kaikista pikkueläimistä. Jokainen niiden kuoltua niihin koskeva olkoon saastainen iltaan asti.
32. Minkä päälle tahansa jokin niistä putoaa kuolleena on saastainen, olipa se sitten puuastia, vaatekappale, nahka, säkki tai mikä tahansa kalu, jota käytetään johonkin tarpeeseen. Se pantakoon veteen ja olkoon saastainen iltaan asti. Sitten se on puhdas.
33. Jos jokin niistä putoaa saviastiaan, on kaikki, mitä siinä on, saastaista, ja astia rikottakoon.
34. Kaikki ruoka, jota syödään, on saastaista, jos sen astian vettä tulee siihen. Kaikki sellaisessa astiassa oleva juoma on saastaista.
35. Kaikki, minkä päälle niiden raato putoaa, tulee saastaiseksi. Jos se on leivinuuni tai liesi, se revittäköön maahan. Ne ovat näet saastaisia, ja saastaisia ne olkoot teille.
36. Lähde tai kaivo, paikka, johon vettä on kokoontunut, pysyy kuitenkin puhtaana. Mutta joka niiden raatoon koskee, olkoon saastainen.
37. Jos niiden raato putoaa kylvösiemenen päälle, minkä hyvänsä, joka kylvetään, tämä pysyy puhtaana.
38. Mutta jos siemen on vedellä kasteltu, ja niiden raato putoaa sen päälle, siemen tulee teille saastaiseksi.
39. Jos jokin teille ravinnoksi oleva eläin kuolee, olkoon sen raatoon koskeva saastainen iltaan asti.
40. Sen raatoa syövä pesköön vaatteensa ja olkoon saastainen iltaan asti. Sen raatoa kantava pesköön vaatteensa ja olkoon saastainen iltaan asti.
41. Kaikki maassa liikkuvat pikkueläimet olkoot inhottavia: älköön niitä syötäkö.
42. Kaikista eläimistä, jotka käyvät vatsallaan, ja kaikista pikkueläimistä, jotka liikkuvat maassa, käyden neljällä tai useammalla jalalla, älkää mitään syökö, sillä ne ovat inhottavia.
43. Älkää saattako itseänne inhottaviksi koskemalla matelevaan pikkueläimeen, mihin tahansa, älkääkä saastuttako itseänne niillä tulemalla niistä saastaisiksi.
44. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Älkää saastuttako itseänne koskemalla mihinkään pikkueläimeen, joka liikkuu maassa.
45. Minä olen Herra, joka olen johdattanut teidät Egyptin maasta ja joka olen teidän Jumalanne. Olkaa siis pyhät, sillä minä olen pyhä.
46. Tämä on laki nelijalkaisista eläimistä, linnuista ja kaikista elollisista, joita vilisee vedessä, ja kaikista olennoista, joita liikkuu maassa,
47. että tietäisitte erottaa puhtaat saastaisista ja syötävät eläimet niistä, joita ei saa syödä.”

12. LUKU

Lapsensynnyttäjän puhdistaminen

1. Herra puhui Moosekselle:
2. ”Puhu israelilaisille ja sano: Kun vaimo tulee hedelmälliseksi ja synnyttää poikalapsen, hän olkoon saastainen seitsemän päivää. Yhtä monta päivää kuin hänen kuukautisensa kestävät, hän olkoon saastainen.
3. Kahdeksantena päivänä ympärileikattakoon pojan esinahan liha.
4. Mutta vaimo pysyköön kotona 33 päivää puhdistavan verenvuotonsa aikana. Älköön hän koskeko mihinkään, mikä on pyhää, älköönkä tulko pyhäkköön, kunnes hänen puhdistuspäivänsä ovat kuluneet umpeen.
5. Jos hän synnyttää tyttölapsen, hän olkoon saastainen kaksi viikkoa, samoin kuin kuukautisissaan, ja pysyköön kotona 66 päivää puhdistavan verenvuotonsa aikana.
6. Kun hänen puhdistuspäivänsä pojan tai tyttären jälkeen ovat kuluneet umpeen, vieköön hän vuoden vanhan karitsan polttouhriksi ja kyyhkysenpojan tai metsäkyyhkysen syntiuhriksi liitonmajan oven eteen papille.
7. Tämä tuokoon ne Herran eteen ja toimittakoon hänelle sovituksen, niin hän on puhdas verenvuodostaan. Tämä on laki lapsensynnyttäjästä, olipa hän synnyttänyt poika- tai tyttölapsen.
8. Mutta jos hän ei saa hankituksi lammasta, ottakoon kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysenpoikaa, toisen polttouhriksi ja toisen syntiuhriksi. Pappi toimittakoon hänelle sovituksen, niin hän on puhdas.”

____________________________________

Mk 5:21-43

Jairuksen tytär ja sairas nainen

21. Kun Jeesus oli veneellä palannut järven toiselle puolelle, hänen luokseen kokoontui paljon kansaa, ja hän oli järven rannalla.
22. Muuan synagogan esimies, nimeltä Jairus, tuli sinne. Jeesuksen nähdessään mies heittäytyi hänen jalkojensa juureen
23. ja pyysi hartaasti: ”Pieni tyttäreni on kuolemaisillaan. Tule ja pane kätesi hänen päälleen, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon.”
24. Jeesus lähti hänen mukaansa. Suuri väkijoukko seurasi häntä ja tungeksi hänen ympärillään.
25. Siellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua kaksitoista vuotta.
26. Hän oli kärsinyt paljon monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua. Pikemminkin hänen tilansa oli huonontunut.
27. Kuultuaan Jeesuksesta nainen tuli kansanjoukossa takaapäin ja koski hänen viittaansa.
28. Hän ajatteli: ”Kunhan saan edes koskettaa hänen viittaansa, niin tulen terveeksi.”
29. Siinä samassa hänen verensä lähde kuivui, ja hän tunsi ruumiissaan, että vaiva oli poissa.
30. Jeesus tunsi heti, että hänestä oli lähtenyt voimaa. Hän kääntyi väkijoukossa ja kysyi: ”Kuka koski vaatteisiini?”
31. Hänen opetuslapsensa sanoivat: ”Sinä näet tungoksen ympärilläsi ja sanot: ’Kuka minuun koski?'”
32. Jeesus katseli ympärilleen nähdäkseen, kuka sen oli tehnyt.
33. Nainen vapisi pelosta tietäessään, mitä hänelle oli tapahtunut. Hän tuli Jeesuksen eteen, heittäytyi maahan ja kertoi hänelle totuuden kaikesta.
34. Jeesus sanoi hänelle: ”Tyttäreni, uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhaan ja ole vapaa vaivastasi.”
35. Hänen vielä puhuessaan synagogan esimiehen kotoa tultiin sanomaan: ”Tyttäresi kuoli. Miksi enää vaivaat opettajaa?”
36. Tästä välittämättä Jeesus sanoi synagogan esimiehelle: ”Älä pelkää, usko vain.”
37. Hän ei sallinut kenenkään muun seurata mukanaan kuin Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, Jaakobin veljen.
38. He tulivat synagogan esimiehen talolle. Jeesus näki hälisevän joukon sekä monia itkeviä ja vaikeroivia.
39. Käydessään sisään hän sanoi heille: ”Mitä te hälisette ja itkette? Lapsi ei ole kuollut, vaan nukkuu.”
40. He nauroivat hänelle. Hän ajoi heidät kaikki ulos. Ottaen mukaansa lapsen isän ja äidin sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan, Jeesus meni huoneeseen, missä lapsi makasi.
41. Hän otti lasta kädestä ja sanoi hänelle: ”Talita kuum!” – käännettynä: ”Tyttö, minä sanon sinulle, nouse.”
42. Tyttö nousi heti ja käveli. Hän oli 12-vuotias. Kaikki joutuivat hämmästyksen valtaan.
43. Jeesus kielsi heitä ankarasti kertomasta tästä kenellekään. Tytölle hän käski antaa syötävää.

____________________________________

Ps 38:1-23

38. PSALMI

Kärsivän rukous

1. Daavidin psalmi. Muistutukseksi.
2. Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi kurita minua.
3. Sinun nuolesi ovat uponneet minuun, kätesi painaa minua.
4. Ruumiissani ei ole tervettä paikkaa sinun vihastuksesi tähden eikä luissani rauhaa syntieni tähden.
5. Pahat tekoni käyvät pääni yli. Kuin raskas kuorma ne ovat minulle liian raskaat.
6. Haavani haisevat ja märkivät tyhmyyteni tähden.
7. Käyn kumarassa, aivan kyyryssä, murheellisena kaiken päivää.
8. Lanteeni ovat polttoa täynnä, eikä ruumiissani ole tervettä paikkaa.
9. Olen voimaton, peräti runneltu, ja parun sydämeni tuskassa.
10. Herra, sinä tiedät, mitä sieluni kaipaa, eikä huokaukseni ole sinulta salassa.
11. Sydämeni vapisee, voimani on minusta luopunut, silmieni valokin on mennyt.
12. Ystäväni ja läheiseni pysyvät syrjässä vitsauksestani, ja omaiseni seisovat kaukana.
13. Ne, jotka etsivät henkeäni, virittävät minulle pauloja, ja ne, jotka suovat minulle pahaa, puhuvat turmiollisia ja miettivät petosta kaiket päivät.
14. Mutta minä olen kuin kuuro, en mitään kuule, kuin mykkä, joka ei suutaan avaa.
15. Olen kuin mies, joka ei mitään kuule, ja jonka suussa ei ole vastausta.
16. Sinua, Herra, minä odotan. Sinä vastaat, Herra, minun Jumalani.
17. Minä sanon: älkööt he iloitko minusta, älkööt ylvästelkö minua vastaan, kun jalkani horjuu.
18. Olen kaatumaisillani, ja tuskani on aina edessäni.
19. Minä tunnustan pahat tekoni, murehdin syntieni tähden.
20. Mutta vihamieheni ovat voimissaan, ja paljon on niitä, jotka syyttä vihaavat minua.
21. He palkitsevat hyvän pahalla ja vihaavat minua, vaikka olen pyrkinyt hyvään.
22. Älä hylkää minua, Herra! Jumalani, älä ole kaukana minusta.
23. Riennä avukseni, Herra, minun pelastajani!

____________________________________

Snl 10:8-9

8. Viisassydäminen noudattaa käskyjä, mutta tyhmähuulinen kukistuu.
9. Nuhteettomasti vaeltava kulkee turvassa, mutta jonka tiet ovat väärät, joutuu ilmi.

Scroll to Top