Raamattu vuodessa helmikuu 26

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 26
____________________________________

3Ms 19:1 – 20:21

19. LUKU

Ihmissuhteista

1. Herra puhui Moosekselle:
2. ”Puhu kaikelle israelilaisten seurakunnalle ja sano heille: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä.
3. Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä, ja pitäkää minun sapattini. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
4. Älkää kääntykö epäjumalien puoleen älkääkä tehkö itsellenne valettuja jumalankuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
5. Kun te uhraatte yhteysuhria Herralle, uhratkaa se niin, että hänen mielisuosionsa tulee teidän osaksenne.
6. Syökää se samana päivänä, jona te uhraatte, tai seuraavana päivänä. Mitä jää tähteeksi kolmanteen päivään, se poltettakoon tulessa.
7. Jos sitä syödään kolmantena päivänä, se on saastaista, ei otollista.
8. Joka sitä syö, joutuu syynalaiseksi, sillä hän on häväissyt Herran pyhän, ja hänet poistettakoon kansastaan.
9. Kun te korjaatte eloa maastanne, älä leikkaa viljaa pelloltasi reunoja myöten äläkä poimi tähkäpäitä leikkuun jälkeen.
10. Älä myöskään korjaa tyhjäksi viinitarhaasi äläkä poimi varisseita marjoja, vaan jätä ne köyhälle ja muukalaiselle. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
11. Älkää varastako, älkää valehdelko älkääkä pettäkö lähimmäistänne.
12. Älkää vannoko väärin minun nimeeni, ettet häpäisisi Jumalan nimeä. Minä olen Herra.
13. Älä tee lähimmäisellesi vääryyttä äläkä ota mitään väkisin. Päivämiehesi palkka älköön olko hallussasi huomiseen asti.
14. Älä kiroa kuuroa äläkä pane kompastusta sokean eteen, vaan pelkää Jumalaasi. Minä olen Herra.
15. Älkää tehkö vääryyttä tuomitessanne. Älä ole puolueellinen köyhän hyväksi äläkä pidä ylhäisen puolta, vaan tuomitse lähimmäisesi oikein.
16. Älä liiku panettelijana kansasi keskuudessa äläkä vaani lähimmäisesi verta. Minä olen Herra.
17. Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettet joutuisi hänen tähtensä syynalaiseksi.
18. Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.
19. Noudattakaa minun käskyjäni. Älä anna karjassasi kahden erilaisen eläimen pariutua, älä kylvä peltoosi kahdenlaista siementä, älköönkä kahdenlaisista langoista kudottua vaatetta tulko yllesi.
20. Jos mies makaa naisen, joka on orjatar ja toisen miehen oma eikä ole lunastettu eikä vapaaksi laskettu, rangaistakoon heitä, ei kuitenkaan kuolemalla, koska nainen ei ollut vapaa.
21. Mies tuokoon hyvityksenään Herralle vikauhripässin liitonmajan ovelle.
22. Kun pappi on toimittanut hänelle vikauhripässillä Herran edessä sovituksen siitä synnistä, jonka hän on tehnyt, hänen tekemänsä synti annetaan hänelle anteeksi.
23. Kun te tulette siihen maahan ja istutatte kaikkinaisia hedelmäpuita, niin jättäkää niiden hedelmä, niiden esinahka, koskemattomaksi. Kolmena vuotena pitäkää ne ympärileikkaamattomina, älkää niitä syökö.
24. Mutta neljäntenä vuotena pyhitettäköön kaikki niiden hedelmät ilojuhlassa Herralle,
25. ja vasta viidentenä vuotena syökää niiden hedelmää. Näin te lisäätte niiden tuottoa. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
26. Älkää syökö mitään verineen. Älkää ennustelko merkeistä älkääkä harjoittako noituutta.
27. Älkää keritkö tukkaanne päälaen ympäriltä, äläkä leikkaamalla turmele partasi reunaa.
28. Älkää viileskelkö ihoanne vainajan tähden älkääkä koristelko itseänne ihopiirroksilla. Minä olen Herra.
29. Älä häpäise tytärtäsi antamalla hänen tulla portoksi, ettei maa harjoittaisi haureutta ja tulisi täyteen iljettävyyttä.
30. Pitäkää minun sapattini ja kunnioittakaa minun pyhäkköäni. Minä olen Herra.
31. Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen. Älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
32. Nouse harmaapään edessä ja kunnioita vanhusta sekä pelkää Jumalaasi. Minä olen Herra.
33. Kun muukalainen asuu luonasi teidän maassanne, älkää sortako häntä.
34. Muukalainen, joka asuu teidän luonanne, olkoon kuin maassa syntynyt teikäläinen. Rakasta häntä niin kuin itseäsi, sillä tekin olitte muukalaisina Egyptin maassa. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
35. Älkää tehkö vääryyttä tuomitessanne älkää myöskään käyttäessänne pituus-, paino- tai astiamittaa.
36. Olkoon teillä oikea vaaka, oikeat punnukset, oikea eefa-mitta ja oikea hiin-mitta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vein teidät pois Egyptin maasta.
37. Noudattakaa kaikkia minun käskyjäni ja kaikkia minun säädöksiäni ja pitäkää ne. Minä olen Herra.”

20. LUKU

Rangaistusmääräyksiä

1. Herra puhui Moosekselle:
2. ”Sano israelilaisille: Jos joku, kuka tahansa israelilainen tai muukalainen, joka asuu Israelissa, antaa lapsiaan Molokille, hänet on surmattava. Maan kansa kivittäköön hänet.
3. Minä käännän kasvoni sitä miestä vastaan ja poistan hänet kansastaan, koska hän on antanut lapsiaan Molokille saastuttaen minun pyhäkköni ja häväisten minun pyhän nimeni.
4. Jos maan kansa säästää miestä, joka antaa lapsiaan Molokille, niin etteivät he häntä surmaa,
5. minä itse käännän kasvoni sitä miestä vastaan ja hänen sukuaan vastaan. Hänet ja kaikki, jotka häntä seuraten ovat lähteneet haureudessa kulkemaan Molokin jäljessä, minä poistan heidän kansastaan.
6. Jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen, lähtien haureudessa kulkemaan heidän jäljessään, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja poistan hänet kansastaan.
7. Pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne.
8. Noudattakaa minun käskyjäni ja pitäkää ne. Minä olen Herra, joka pyhitän teidät.
9. Kuka ikinä kiroaa isäänsä tai äitiään, hänet rangaistakoon kuolemalla. Isäänsä ja äitiään hän on kironnut, hän on verivelan alainen.
10. Jos joku tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, jos hän tekee aviorikoksen lähimmäisensä vaimon kanssa, niin heidät, sekä avionrikkojamies että -nainen, rangaistakoon kuolemalla.
11. Jos joku makaa äitipuolensa kanssa, hän paljastaa isänsä hävyn. Heidät molemmat rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.
12. Jos joku makaa miniänsä kanssa, rangaistakoon heidät molemmat kuolemalla. He ovat tehneet iljettävyyden, he ovat verivelan alaiset.
13. Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, he molemmat tekevät kauhistuksen. Heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.
14. Jos joku ottaa vaimoksi naisen ja hänen äitinsä, se on iljettävyys. Sekä hänet että ne molemmat poltettakoon tulessa, ettei mitään iljettävyyttä olisi teidän keskuudessanne.
15. Jos joku sekaantuu eläimeen, hänet rangaistakoon kuolemalla, ja se eläin tappakaa.
16. Jos nainen yhtyy eläimeen, mihin tahansa, pariutuakseen sen kanssa, niin surmaa sekä nainen että eläin. Heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.
17. Jos joku ottaa vaimoksi sisarensa, isänsä tyttären tai äitinsä tyttären, ja näkee hänen häpynsä ja tämä näkee hänen häpynsä, niin se on häpeä, ja heidät poistettakoon kansalaistensa silmien edessä. Hän on paljastanut sisarensa hävyn, hän on joutunut syynalaiseksi.
18. Jos joku makaa kuukautistilassa olevan naisen kanssa ja paljastaa hänen häpynsä, avaa hänen lähteensä, ja nainen paljastaa verensä lähteen, niin heidät molemmat poistettakoon kansastaan.
19. Älä paljasta äitisi sisaren tai isäsi sisaren häpyä, sillä joka niin tekee, on paljastanut veriheimolaisensa. He joutuvat syynalaisiksi.
20. Jos joku makaa setänsä vaimon kanssa, hän on paljastanut setänsä hävyn. He joutuvat syynalaisiksi, lapsettomina he kuolkoot.
21. Jos joku ottaa vaimoksi veljensä vaimon, se on saastaisuus. Hän on paljastanut veljensä hävyn, lapsettomiksi he jääkööt.

____________________________________

Mk 8:11-38

Jeesukselta pyydetään merkkiä

11. Fariseuksia tuli väittelemään Jeesuksen kanssa. He pyysivät häneltä merkkiä taivaasta, pannen hänet näin koetukselle.
12. Hän huokasi hengessään ja sanoi: ”Miksi tämä sukupolvi pyytää merkkiä? Totisesti minä sanon teille: tälle sukupolvelle ei anneta merkkiä.”
13. Jeesus jätti heidät, astui veneeseen ja lähti vastarannalle.

Kavahdettavat hapatteet

14. Opetuslapset olivat unohtaneet ottaa mukaansa leipää. Heillä oli veneessä vain yksi leipä.
15. Jeesus sanoi heille vakavasti: ”Varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatetta ja Herodeksen hapatetta.”
16. Niin he puhuivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää.
17. Huomatessaan sen Jeesus sanoi heille: ”Miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vielä käsitä ja ymmärrä? Onko teidän sydämenne turtunut?
18. Teillä on silmät, ettekö te näe? Teillä on korvat, ettekö kuule? Ja ettekö muista:
19. Kun minä mursin ne viisi leipää 5000:lle, kuinka monta korillista palasia te keräsitte?” He vastasivat: ”Kaksitoista.”
20. ”Kun minä mursin ne seitsemän leipää 4000:lle, kuinka monta korillista palasia te keräsitte?” He sanoivat: ”Seitsemän.”
21. Jeesus sanoi heille: ”Ettekö vieläkään käsitä?”

Jeesus parantaa sokean

22. He tulivat Beetsaidaan. Jeesuksen luo tuotiin sokea, ja he pyysivät häntä koskettamaan tätä.
23. Hän tarttui sokean käteen, talutti hänet kylän ulkopuolelle, sylkäisi hänen silmiinsä, pani kätensä hänen päälleen ja kysyi häneltä: ”Näetkö mitään?”
24. Mies katsahti ylös ja sanoi: ”Näen ihmisiä, sillä minä näen kuin käveleviä puita.”
25. Jeesus pani jälleen kätensä hänen silmilleen. Nyt mies näki tarkkaan. Hän oli parantunut ja näki kaiken aivan selvästi.
26. Jeesus lähetti hänet kotiinsa sanoen: ”Älä edes poikkea kylään.”

Pietarin tunnustus

27. Jeesus lähti opetuslapsineen Filippuksen Kesarean kyliin. Matkalla hän kysyi opetuslapsiltaan: ”Kenen ihmiset sanovat minun olevan?”
28. He vastasivat: ”Toisten mielestä Johannes Kastaja, toisten Elija, toisten taas joku profeetoista.”
29. Niin hän kysyi heiltä: ”Kenen te sanotte minun olevan?” Pietari vastasi: ”Sinä olet Kristus.”
30. Jeesus varoitti heitä vakavasti kertomasta hänestä kenellekään.

Jeesus puhuu kuolemastaan

31. Jeesus alkoi selittää opetuslapsilleen, että Ihmisen Pojan oli kärsittävä paljon, jouduttava vanhinten, ylipappien ja kirjanoppineiden hylkäämäksi, tultava tapetuksi ja kolmen päivän perästä noustava ylös.
32. Tämän hän puhui peittelemättä. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä.
33. Niin Jeesus kääntyi, ja katsoen opetuslapsiinsa nuhteli Pietaria: ”Väisty taakseni, Saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten.”

Jeesuksen seuraaminen

34. Jeesus kutsui luokseen väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille: ”Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.
35. Joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, pelastaa sen.
36. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi vahingon sielulleen?
37. Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?
38. Joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, häntä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.”

____________________________________

Ps 42:1-12

TOINEN KIRJA 42-72

42. PSALMI

Sieluni janoaa Jumalaa

1. Veisuunjohtajalle. Koorahilaisten psalmi.
2. Niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala.
3. Sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla Jumalan kasvojen eteen?
4. Kyyneleeni ovat ruokani päivin ja öin, kun minulle joka päivä sanotaan: ”Missä on Jumalasi?”
5. Näitä minä muistelen ja vuodatan sydämeni: minä kuljin väentungoksessa, menin sen kanssa Jumalan huoneeseen riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivasta joukosta.
6. Miksi murehdit, sieluni, ja olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta.
7. Jumalani, sieluni on murheellinen minussa. Sen tähden minä muistan sinua Jordanin maalla, Hermonin kukkuloilla ja Misarin vuorella.
8. Sinun koskiesi pauhussa syvyys huutaa syvyydelle. Kaikki sinun kuohusi ja aaltosi käyvät päälleni.
9. Päivällä Herra säätää armonsa, ja yöllä minä hänelle veisaan ja rukoilen elämäni Jumalaa.
10. Minä sanon Jumalalle, kalliolleni: ”Miksi olet minut unohtanut? Miksi minun täytyy kulkea murhepuvussa, vihollisen ahdistamana?”
11. Vaiva jäytää luitani, kun viholliseni häpäisevät minua, sanovat minulle kaiken päivää: ”Missä on Jumalasi?”
12. Miksi murehdit, sieluni, ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Vielä minä saan kiittää häntä, kasvojeni apua, Jumalaani.

____________________________________

Snl 10:17

10:17 Varoitusta noudattava on elämän tiellä, mutta nuhteen hylkäävä eksyy.

Scroll to Top