Raamattu vuodessa helmikuu 25

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 25
____________________________________

3Ms 16:29 – 18:30

29. Tämä olkoon teille ainainen säädös: 7. kuussa*, kuukauden 10. päivänä* kurittakaa itseänne paastolla älkääkä toimittako mitään askaretta, älköön maassa syntynyt älköönkä muukalainen, joka asuu teidän keskellänne.
30. Sillä sinä päivänä teille toimitetaan sovitus teidän puhdistamiseksenne. Herran edessä te tulette puhtaiksi kaikista synneistänne.
31. Se olkoon teille levon päivä, ja kurittakaa silloin itseänne paastolla. Tämä olkoon ainainen säädös.
32. Sovituksen toimittakoon pappi, joka on voideltu ja vihitty papinvirkaan isänsä sijaan. Hän pukekoon ylleen pellavavaatteet, pyhät vaatteet,
33. ja toimittakoon sovituksen kaikkeinpyhimmälle, sovituksen liitonmajalle ja alttarille sekä sovituksen myös papeille ja kaikelle seurakunnan kansalle.
34. Tämä olkoon teille ainainen säädös*, että toimitatte israelilaisille sovituksen kaikista heidän synneistään kerran vuodessa.”
 Aaron teki, niin kuin Herra oli antanut Moosekselle käskyn.

17. LUKU

Teurasuhrit pyhäkössä

1. Herra puhui Moosekselle:
2. ”Puhu Aaronille ja hänen pojilleen ja kaikille israelilaisille ja sano heille: Näin on Herra käskenyt sanoen:
3. Kuka ikinä Israelin heimosta teurastaa härän, karitsan tai vuohen leirissä tai leirin ulkopuolella
4. eikä tuo sitä liitonmajan ovelle antaaksensa sen uhrilahjana Herralle hänen pyhäkkönsä edessä, häntä pidettäköön vereen vikapäänä. Hän on vuodattanut verta, ja se mies poistettakoon kansastaan.
5. Sen tähden israelilaiset tuokoot ulkosalla teurastamansa uhriteuraat Herran eteen liitonmajan ovelle, papille, ja siellä he uhratkoot ne yhteysuhriksi Herralle.
6. Pappi vihmokoon veren Herran alttarille liitonmajan oven edessä ja polttakoon rasvan suloiseksi tuoksuksi Herralle.
7. Älkööt he enää uhratko uhrejaan metsänpeikoille, joiden jäljessä he haureudessa kulkevat. Tämä olkoon heille ainainen säädös sukupolvesta sukupolveen.
8. Sano heille: Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, uhraa polttouhrin tai teurasuhrin
9. eikä tuo sitä liitonmajan ovelle, Herralle uhrattavaksi, se mies poistettakoon kansastaan.

Veren syömisen kielto

10. Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, syö mitä tahansa verta, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja poistan hänet kansastaan.
11. Elävän olennon elämä* on näet veri, ja minä olen antanut sen teille alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen. Veri tuottaa sovituksen, koska elämä on siinä.
12. Siksi minä olen sanonut israelilaisille: Älköön kukaan teistä syökö verta. Älköön myöskään muukalainen, joka asuu teidän keskuudessanne, syökö verta.
13. Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskuudessanne, saa pyydystetyksi syötävän metsäeläimen tai linnun, hän vuodattakoon sen veren maahan ja peittäköön multaan.
14. Jokaisen elävän olennon elämä on sen veri*. Siksi minä sanon israelilaisille: Älkää syökö minkään elävän olennon verta, sillä sen elämä on veri. Jokainen, joka sitä syö, poistettakoon kansastaan.
15. Jokainen, olipa hän maassa syntynyt tai muukalainen, joka syö itsestään kuollutta tai kuoliaaksi raadeltua eläintä, pesköön vaatteensa, peseytyköön vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. Niin hän tulee puhtaaksi.
16. Jos hän ei pese vaatteitaan ja ruumistaan, hän joutuu syynalaiseksi.”

18. LUKU

Kielletyt sukupuolisuhteet

1. Herra sanoi Moosekselle:
2. ”Puhu israelilaisille: Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
3. Älkää tehkö, niin kuin tehdään Egyptin maassa, jossa te asuitte, älkääkä tehkö, kuten tehdään Kanaanin maassa, johon minä teidät vien. Älkää vaeltako heidän tapojensa mukaan.
4. Seuratkaa minun säädöksiäni ja noudattakaa minun käskyjäni vaeltaaksenne niiden mukaan. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
5. Noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni, sillä ihminen, joka ne pitää, on niistä elävä. Minä olen Herra.
6. Älköön kukaan teistä maatko veriheimolaisensa kanssa paljastaakseen hänen häpynsä. Minä olen Herra.
7. Isäsi häpyä ja äitisi häpyä älä paljasta. Hän on sinun äitisi, älä paljasta hänen häpyään.
8. Älä paljasta äitipuolesi häpyä, se on sinun isäsi häpy.
9. Älä paljasta sisaresi häpyä, olipa hän isäsi tytär tai äitisi tytär, kotona tai ulkona syntynyt. Älä paljasta heidän häpyään.
10. Älä paljasta poikasi tyttären tai tyttäresi tyttären häpyä, sillä se on sinun oma häpysi.
11. Älä paljasta äitipuolesi tyttären häpyä, tyttären, joka on syntynyt sinun isällesi. Hän on sinun sisaresi.
12. Älä paljasta isäsi sisaren häpyä. Hän on sinun isäsi veriheimolainen.
13. Älä paljasta äitisi sisaren häpyä, sillä hän on sinun äitisi veriheimolainen.
14. Älä paljasta setäsi häpyä, älä yhdy hänen vaimoonsa. Hän on sinun tätisi.
15. Älä paljasta miniäsi häpyä. Hän on sinun poikasi vaimo, älä paljasta hänen häpyään.
16. Älä paljasta veljesi vaimon häpyä, se on sinun veljesi häpy.
17. Älä paljasta vaimon ja hänen tyttärensä häpyä, äläkä ota vaimoksi hänen poikansa tytärtä tai tyttärensä tytärtä paljastaaksesi hänen häpyään, sillä he ovat veriheimolaisia; se on sukurutsausta.
18. Älä ota vaimosi eläessä hänen sisartaan vaimoksesi ja paljasta hänen häpyään, sillä se tuo riidan.
19. Älä ryhdy vaimoon paljastaaksesi hänen häpyään, kun hän on saastainen kuukautisaikanaan.
20. Älä makaa lähimmäisesi vaimon kanssa, ettet siten itseäsi saastuttaisi.
21. Älä anna lapsiasi poltettavaksi uhrina Molokille, ettet häpäisisi Jumalan nimeä. Minä olen Herra.
22. Älä makaa miehenpuolen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan. Se on kauhistus.
23. Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuakseen sen kanssa. Se on iljettävyys.
24. Älkää saastuttako itseänne millään näistä, sillä näillä kaikilla ovat itsensä saastuttaneet ne kansat, jotka minä karkotan teidän tieltänne.
25. Niin maa tuli saastaiseksi, ja minä rankaisin sille sen pahat teot, niin että maa oksensi ulos asukkaansa.
26. Sen tähden noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni älkääkä tehkö mitään näistä kauhistuksista, älköön maassa syntynyt älköönkä muukalainen, joka asuu teidän keskellänne.
27. Kaikkia näitä kauhistuksia ovat tehneet tämän maan asukkaat, jotka olivat ennen teitä, niin että maa tuli saastaiseksi.
28. Maa oksentaa teidätkin, jos te sen saastutatte, niin kuin se on oksentanut ulos sen kansan, joka oli ennen teitä.
29. Jokainen, joka tekee minkä tahansa näistä kauhistuksista, poistettakoon kansastaan, kaikki, jotka semmoista tekevät.
30. Noudattakaa minun määräyksiäni, ettette seuraisi niitä kauhistavia tapoja, joita on seurattu ennen teitä, ettekä saastuttaisi itseänne niillä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.”

____________________________________

Mk 7:24 – 8:10

Foinikialaisnaisen usko

24. Jeesus lähti sieltä Tyyron ja Siidonin alueelle. Hän meni erääseen taloon eikä tahtonut kenenkään tietävän siitä. Tämä ei kuitenkaan pysynyt salassa.
25. Eräs vaimo, jonka pienessä tyttäressä oli saastainen henki, kuuli hänestä, tuli ja lankesi hänen jalkojensa juureen.
26. Vaimo oli kreikkaa puhuva syyrialais-foinikialainen. Hän pyysi Jeesusta ajamaan riivaajan ulos hänen tyttärestään.
27. Jeesus sanoi hänelle: ”Anna ensin lasten tulla ravituiksi. Eihän ole sopivaa ottaa lasten leipää ja heittää penikoille.”
28. Nainen vastasi: ”Niin, Herra. Mutta saavathan penikat pöydän alla syödä lasten muruja.”
29. Jeesus sanoi vaimolle: ”Tämän sanan johdosta mene. Riivaaja on lähtenyt tyttärestäsi.”
30. Vaimo meni kotiinsa ja havaitsi lapsen makaavan vuoteella. Riivaajahenki oli lähtenyt hänestä.

Jeesus parantaa kuuron miehen

31. Jeesus lähti taas Tyyron alueelta ja tuli Siidonin ja Dekapolin kautta Galilean järvelle.
32. Hänen luokseen tuotiin kuuro, joka oli melkein mykkä, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle.
33. Jeesus otti hänet väkijoukosta erilleen, pisti sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja koski hänen kieleensä.
34. Katsahtaen taivaalle hän huokasi ja sanoi kuurolle: ”Effata”, se on: aukene.
35. Kuuron korvat aukenivat, hänen kielensä side irtautui, ja hän puhui selvästi.
36. Jeesus kielsi heitä kertomasta tästä kenellekään. Mutta mitä enemmän hän kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa.
37. Ylen määrin hämmästyneinä ihmiset sanoivat: ”Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saattaa kuulemaan ja mykät puhumaan.”

8. LUKU

Jeesus ruokkii 4000 miestä

1. Niihin aikoihin kansaa oli jälleen paljon koolla. Kun heillä ei ollut mitään syötävää, Jeesus kutsui opetuslapsensa luokseen ja sanoi heille:
2. ”Minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat jo kolme päivää olleet luonani, eikä heillä ole mitään syötävää.
3. Jos minä lähetän heidät syömättä kotiinsa, he uupuvat matkalla. Ovathan jotkut heistä tulleet kaukaa.”
4. Hänen opetuslapsensa sanoivat: ”Mistä täällä erämaassa kukaan voi saada leipää näiden ruokkimiseksi?”
5. Hän kysyi heiltä: ”Montako leipää teillä on?” He sanoivat: ”Seitsemän.”
6. Jeesus käski väen asettua istumaan maahan. Hän otti ne seitsemän leipää, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsilleen palaset, että he jakaisivat ne kansalle. He tekivät niin.
7. Heillä oli myös muutama pieni kala. Siunattuaan ne hän käski jakaa nekin kansalle.
8. Ihmiset söivät ja tulivat ravituiksi. Jäljelle jääneitä palasia kerättiin seitsemän korillista.
9. Väkeä oli noin 4000. Jeesus lähetti heidät luotaan.
10. Hän itse astui kohta opetuslapsineen veneeseen ja meni Dalmanutan seuduille.

____________________________________

Ps 41:1-14

41. PSALMI

Rukous sairaana ollessa

1. Veisuunjohtajalle. Daavidin psalmi.
2. Autuas se, joka holhoaa köyhiä ja kärsiviä. Hänet Herra pelastaa pahana päivänä.
3. Herra varjelee häntä ja pitää hänet hengissä. Maassa ylistetään hänen onneaan, etkä sinä anna häntä alttiiksi hänen vihollistensa raivolle.
4. Herra tukee häntä sairaana ollessa. Hänen tautivuoteensa sinä kokonaan muutat.
5. Minä sanoin: ”Herra, ole minulle armollinen, tee minut terveeksi, sillä minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan”.

Vihamiesten juonet

6. Vihamieheni puhuvat minusta pahaa: ”Milloinkahan hän kuolee ja hänen nimensä katoaa?”
7. Jos joku tulee minua katsomaan, hän pettää puheillaan. Hänen sydämensä kerää itseensä häijyyttä, ja hän menee ulos kadulle purkamaan sitä.
8. Kaikki vihamieheni kuiskuttelevat minusta keskenään ja punovat juonia tehdäkseen minulle pahaa:
9. ”Jokin parantumaton paha on häneen tarttunut, ja siitä, missä hän makaa, hän ei enää nouse”.
10. Ystävänikin, johon luotin, joka söi leipääni, nostaa kantapäänsä minua vastaan.
11. Mutta sinä, Herra, armahda minua ja auta minut jalkeille, niin minä annan heille, mitä he ovat ansainneet.
12. Siitä minä tiedän sinun mielistyneen minuun, ettei viholliseni saa iloaan minusta.
13. Nuhteettomuuteni tähden sinä tuet minua ja annat minun seisoa ainiaan kasvojesi edessä.
14. Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, aina ja iäti! Aamen. Aamen.

____________________________________

Snl 10:15-16

15. Rikkaan omaisuus on hänen vahva kaupunkinsa, mutta puutetta kärsivien köyhyys on heidän kurjuutensa.
16. Vanhurskaan hankkima on elämäksi, jumalattoman saalis koituu synniksi.

Scroll to Top