Raamattu vuodessa helmikuu 24

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 24
____________________________________

3Ms 15:1 – 16:28

15. LUKU

Sukupuoliset epäpuhtaudet

1. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:
2. ”Puhukaa israelilaisille ja sanokaa heille: Jos jollakin, kenellä tahansa, on elimestään liman vuoto, hänen vuotonsa on saastainen.
3. Hänen vuotonsa saastaisuus on sellainen, että hän, niin hyvin silloin, kun hänen elimestään vuotaa, kuin silloin, kun hänen elimensä pidättää vuodon, on saastainen.
4. Jokainen vuode, jossa vuotoa sairastava lepää, tulee saastaiseksi, ja jokainen istuin, jolla hän istuu, tulee saastaiseksi.
5. Joka koskee hänen vuoteeseensa, pesköön vaatteensa, peseytyköön vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti.
6. Joka istuu istuimelle, millä vuotoa sairastava on istunut, pesköön vaatteensa, peseytyköön vedessä ja olkoon epäpuhdas iltaan asti.
7. Joka koskee vuotoa sairastavan ruumiiseen, pesköön vaatteensa, peseytyköön vedessä ja olkoon epäpuhdas iltaan asti.
8. Jos vuotoa sairastava sylkee puhtaan ihmisen päälle, tämä pesköön vaatteensa, peseytyköön vedessä ja olkoon epäpuhdas iltaan asti.
9. Jokainen satula, jossa vuotoa sairastava ratsastaa, tulee epäpuhtaaksi.
10. Jokainen, joka koskee mihin hyvänsä, mikä on ollut hänen allaan, olkoon epäpuhdas iltaan asti. Joka sellaista kantaa, pesköön vaatteensa, peseytyköön vedessä ja olkoon epäpuhdas iltaan asti.
11. Jokainen, johon vuotoa sairastava koskee ennen kuin on huuhtonut kätensä vedessä, pesköön vaatteensa, peseytyköön vedessä ja olkoon epäpuhdas iltaan asti.
12. Saviastia, johon vuotoa sairastava koskee, rikottakoon. Jokainen puuastia huuhdottakoon vedessä.
13. Kun vuotoa sairastava tulee puhtaaksi vuodostaan, hän laskekoon puhtaaksi-tulemisestaan seitsemän päivää ja sitten pesköön vaatteensa ja ruumiinsa raikkaassa vedessä, niin hän on puhdas.
14. Kahdeksantena päivänä hän ottakoon kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysenpoikaa, tulkoon Herran eteen liitonmajan ovelle ja antakoon ne papille.
15. Pappi uhratkoon ne, toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. Näin pappi toimittakoon Herran edessä hänelle sovituksen hänen vuodostaan.
16. Kun miehellä on ollut siemenvuoto, hän pesköön koko ruumiinsa vedessä ja olkoon epäpuhdas iltaan asti.
17. Jokainen vaatekappale ja jokainen nahka, johon siemenvuotoa on tullut, pestäköön vedessä ja olkoon epäpuhdas iltaan asti.
18. Kun mies on maannut naisen kanssa ja vuodattanut siemenensä, he peseytykööt vedessä ja olkoot epäpuhtaat iltaan asti.
19. Kun naisella on vuoto, niin että verta vuotaa hänen ruumiistaan, hän olkoon kuukautistilassaan seitsemän päivää, ja jokainen, joka häneen koskee, olkoon epäpuhdas iltaan asti.
20. Kaikki, minkä päällä hän lepää kuukautistilansa aikana, tulee epäpuhtaaksi, ja kaikki, minkä päällä hän istuu, tulee epäpuhtaaksi.
21. Jokainen, joka koskee hänen vuoteeseensa, pesköön vaatteensa, peseytyköön vedessä ja olkoon epäpuhdas iltaan asti.
22. Jokainen, joka koskee istuimeen, mihin hyvänsä, jolla hän on istunut, pesköön vaatteensa, peseytyköön vedessä ja olkoon epäpuhdas iltaan asti.
23. Jos joku koskee esineeseen, joka on hänen vuoteellaan tai istuimella, jolla hän on istunut, olkoon hän epäpuhdas iltaan asti.
24. Jos mies makaa hänen kanssaan, ja hänen kuukautisiaan tulee häneen, hän olkoon epäpuhdas seitsemän päivää, ja jokainen vuode, jossa hän lepää, tulee epäpuhtaaksi.
25. Jos naisen verenvuoto kestää kauan aikaa, vaikka ei ole hänen kuukautisaikansa, tai jos se jatkuu hänen kuukautisaikansa ohi, häntä pidettäköön koko vuotonsa ajan epäpuhtaana, niin kuin hänen kuukautisaikanaankin. Hän on epäpuhdas.
26. Jokaisesta vuoteesta, jossa hän lepää vuotonsa aikana, olkoon voimassa, mitä on säädetty hänen kuukautisaikana käyttämästään vuoteesta. Jokainen istuin, jolla hän istuu, tulee epäpuhtaaksi niin kuin hänen kuukautisaikanaankin.
27. Jokainen, joka niihin koskee, tulee epäpuhtaaksi. Hän pesköön vaatteensa, peseytyköön vedessä ja olkoon epäpuhdas iltaan asti.
28. Kun hän tulee puhtaaksi vuodostaan, hän laskekoon 7 päivää, ja sitten hän on puhdas.
29. 8. päivänä hän ottakoon kaksi metsäkyyhkystä ja kaksi kyyhkysenpoikaa ja tuokoon ne papille, liitonmajan ovelle.
30. Pappi uhratkoon niistä toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. Näin pappi toimittakoon Herran edessä hänelle sovituksen hänen epäpuhtaasta vuodostaan.
31. Näin teidän on varoitettava israelilaisia epäpuhtaudesta, etteivät he epäpuhtaudessaan kuolisi, jos saastuttavat minun pyhäkköni, joka on heidän keskellään.”
32. Tämä on laki miehestä, joka sairastaa vuotoa, ja miehestä, jolla on siemenvuoto ja tulee siitä epäpuhtaaksi,
33. ja naisesta, jolla on kuukautisensa, ja miehestä ja naisesta, jotka sairastavat jotakin vuotoa, sekä miehestä, joka makaa epäpuhtaassa tilassa olevan naisen kanssa.

16. LUKU

Suuri sovituspäivä

1. Herra puhui Moosekselle sen jälkeen kun kaksi Aaronin poikaa oli kuollut, joita kuolema oli kohdannut heidän astuessaan Herran eteen.
2. Herra sanoi Moosekselle: ”Sano veljellesi Aaronille: Älköön hän joka aika menkö pyhimpään esiripun sisäpuolelle arkin päällä olevan armoistuimen eteen, ettei kuolisi. Minä ilmestyn näet pilvessä armoistuimen kohdalla.
3. Näin Aaron menköön pyhimpään: Hänellä olkoon mukanaan mullikka syntiuhriksi ja pässi polttouhriksi.
4. Hän pukekoon pyhän pellavapaidan ylleen, peittäköön häpynsä pellavahousuilla, vyöttäköön itsensä pellavavyöllä ja pankoon pellavaisen käärelakin päähänsä. Nämä ovat pyhät vaatteet. Ruumiinsa vedessä pestyään hän pukekoon ne ylleen.
5. Hän ottakoon israelilaisten seurakunnalta kaksi pukkia syntiuhriksi ja yhden pässin polttouhriksi.
6. Aaron tuokoon oman mullikkansa syntiuhriksi ja toimittakoon sovituksen itselleen ja perheelleen.
7. Sitten hän ottakoon ne kaksi pukkia ja asettakoon ne Herran eteen liitonmajan ovelle.
8. Aaron heittäköön arpaa niistä kahdesta pukista: toisen arvan Herralle ja toisen Asaselille*.
9. Aaron tuokoon sen pukin, jonka arpa määräsi Herralle, ja uhratkoon sen syntiuhriksi.
10. Mutta se pukki, jonka arpa määräsi Asaselille, asetettakoon elävänä Herran eteen, että sille toimitettaisiin sovitus ja se sitten päästettäisiin erämaahan Asaselille.
11. Sen jälkeen Aaron tuokoon oman mullikkansa syntiuhriksi ja toimittakoon sovituksen itselleen ja perheelleen, teurastaen oman mullikkansa syntiuhriksi.
12. Hän ottakoon hiilipannun täyteen tulisia hiiliä alttarilta, joka on Herran edessä, sekä kahmalonsa täyteen survottua hyvänhajuista suitsuketta ja vieköön ne esiripun sisäpuolelle.
13. Pankoon hän suitsukkeen tulen päälle Herran eteen, niin että suitsutus pilvenä peittää liitonarkin päällä olevan armoistuimen, ettei hän kuolisi.
14. Hän ottakoon mullikan verta ja pirskottakoon sitä sormellaan armoistuimen etupuolelle. Armoistuimen eteen hän pirskottakoon sormellaan verta seitsemän kertaa.
15. Sitten hän teurastakoon kansan syntiuhripukin, vieköön sen verta esiripun sisäpuolelle ja tehköön sen verellä, niin kuin hän teki mullikan verellä: Pirskottakoon sitä armoistuimelle ja armoistuimen eteen.
16. Näin hän toimittakoon pyhäkölle sovituksen israelilaisten epäpuhtaudesta ja heidän rikoksistaan, olivatpa heidän syntinsä millaisia tahansa. Näin hän tehköön myös liitonmajalle, joka on heidän luonaan, heidän epäpuhtautensa keskellä.
17. Älköön yhtään ihmistä olko liitonmajassa, kun hän tulee toimittamaan sovitusta pyhimmässä, siihen saakka kunnes hän lähtee sieltä toimitettuaan sovituksen itselleen, perheelleen ja koko Israelin seurakunnalle.
18. Menköön hän sitten sieltä alttarin ääreen, joka on Herran edessä, ja toimittakoon sille sovituksen. Hän ottakoon mullikan verta ja pukin verta ja sivelköön sitä alttarin sarviin joka puolelle.
19. Pirskottakoon hän sormellaan sen päälle verta seitsemän kertaa ja puhdistakoon ja pyhittäköön sen israelilaisten epäpuhtaudesta.
20. Kun hän on toimittanut loppuun pyhäkön, liitonmajan ja alttarin sovittamisen, hän tuokoon elävän pukin.
21. Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän pukin pään päälle ja tunnustakoon siinä kaikki israelilaisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntejä tahansa. Hän pankoon ne pukin pään päälle ja lähettäköön sen sitä varten varatun miehen viemänä erämaahan.
22. Näin pukki kantakoon kaikki heidän pahat tekonsa autioon seutuun. Tämä pukki päästettäköön erämaahan.
23. Aaron menköön liitonmajaan ja riisukoon yltään pellavavaatteet, jotka hän oli pukenut päälleen mennessään pyhäkköön, ja jättäköön ne sinne.
24. Hän pesköön pyhässä paikassa ruumiinsa vedessä ja pukekoon ylleen omat vaatteensa. Sitten hän lähteköön sieltä ja uhratkoon sekä oman polttouhrinsa että kansan polttouhrin ja toimittakoon sovituksen sekä itselleen että kansalle.
25. Syntiuhrin rasvan hän polttakoon alttarilla.
26. Pukin Asaselille päästänyt mies pesköön vaatteensa ja pesköön ruumiinsa vedessä, ja sitten hän tulkoon leiriin.
27. Syntiuhrimullikka ja syntiuhripukki, joiden veri tuotiin sovitukseksi pyhäkköön, vietäköön leirin ulkopuolelle, ja niiden nahka, liha ja rapa poltettakoon tulessa.
28. Joka ne polttaa, pesköön vaatteensa ja pesköön ruumiinsa vedessä, ja sitten hän tulkoon leiriin.

____________________________________

Mk 7:1-23

7. LUKU

Jumalan käskyt ja ihmissäädökset

1. Fariseuksia ja muutamia kirjanoppineita tuli Jerusalemista Jeesuksen luo.
2. He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa söivät leipää epäpuhtain, pesemättömin, käsin.
3. Fariseukset ja muut juutalaiset eivät näet syö ennen kuin ovat säädetyllä tavalla pesseet kätensä, noudattaen vanhinten ohjetta*.
4. Torilta tultuaan he eivät syö ennen kuin ovat pirskottaneet itseään vedellä. Monia muitakin tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten maljojen sekä kivi- ja vaskiastiain pesemisiä.
5. Fariseukset ja kirjanoppineet kysyivät Jeesukselta: ”Miksi sinun opetuslapsesi eivät vaella vanhinten säädöksen mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtain käsin?”
6. Jeesus vastasi heille: ”Jesaja on oikein profetoinut teistä, tekopyhistä, kuten on kirjoitettu: ’Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana.
7. Turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä’.
8. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten säädöstä.”
9. Jeesus jatkoi: ”Onpa teillä taito kumota Jumalan käsky noudattaaksenne omaa säädöstänne.
10. Mooseshan on sanonut: ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’, ja: ’Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla.’
11. Te taas selitätte, että jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: ’Se, mitä sinun piti saada minulta, on korban’, se on, uhrilahjaksi luvattu.
12. Hän ei saa tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi.
13. Näin te teette Jumalan sanan tyhjäksi opettamalla omaa säädöstänne. Paljon muuta samantapaista te teette.”

Sisäinen ja ulkonainen saastutus

14. Jeesus kutsui jälleen ihmisiä luokseen ja sanoi heille: ”Kuulkaa minua, te kaikki, ja ymmärtäkää:
15. Mikään ulkopuolelta ihmiseen menevä ei voi häntä saastuttaa, vaan ihmisestä ulos tuleva saastuttaa hänet.
16. Jolla on korvat kuulla, hän kuulkoon.”
17. Kun Jeesus kansasta erottuaan oli mennyt erääseen taloon, hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sitä vertausta.
18. Hän sanoi heille: ”Niinkö ymmärtämättömiä tekin olette? Ettekö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmiseen menevä voi häntä saastuttaa.
19. Se ei näet mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan, ja ulostuu.” Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta*.
20. Jeesus jatkoi: ”Se, mikä tulee ihmisestä ulos, saastuttaa hänet.
21. Sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureus, varkaudet, murhat,
22. aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.
23. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisästä ja saastuttaa hänet.”

____________________________________

Ps 40:11-18

11. Sinun vanhurskauttasi en pidä omana tietonani, vaan puhun uskollisuudestasi ja avustasi. Minä en salaa sinun armoasi ja totuuttasi suurelta seurakunnalta.
12. Herra, älä sulje minulta laupeuttasi. Sinun armosi ja totuutesi varjelkoon minua aina.
13. Lukemattomat vaivat saartavat minua. Rikkomukseni ovat ottaneet minut kiinni, niin etten voi nähdä. Ne ovat useammat kuin pääni hiukset, ja rohkeus on mennyt minulta.
14. Armossasi pelasta minut, Herra, riennä avukseni.
15. Hävetkööt ja punastukoot kaikki, jotka etsivät henkeäni tuhotakseen sen. Peräytykööt ja joutukoot häpeään ne, jotka tahtovat minulle pahaa.
16. Kauhistukoot häpeästään ne, jotka sanovat minulle: ”Kas niin, kas niin!”
17. Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka sinua etsivät. Sinun pelastustasi rakastavat sanokoot aina: ”Ylistetty olkoon Herra!”
18. Minä olen kurja ja köyhä, mutta Herra pitää minusta huolen. Sinä olet minun apuni ja pelastajani. Jumalani, älä viivy!

____________________________________

Snl 10:13-14

13. Ymmärtävän huulilta löytyy viisaus, mutta älyä vailla olevalle vitsa selkään!
14. Viisaat kätkevät tietämänsä, mutta vahinko on lähellä, kun tyhmä puhuu.

Scroll to Top