Raamattu vuodessa helmikuu 23

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 23
____________________________________

3Ms 14:1-57

14. LUKU

Pitalisten puhdistaminen

1. Herra puhui Moosekselle:
2. ”Tämä olkoon laki pitalitautisen puhdistumispäivästä. Hänet tuotakoon papin eteen,
3. ja pappi menköön leirin ulkopuolelle. Jos pappi tarkastaessaan huomaa, että hän on parantunut pitalitaudista,
4. pappi käskeköön ottamaan puhdistettavaa varten kaksi elävää, puhdasta lintua, setripuuta, helakanpunaista lankaa ja isoppikorren.
5. Pappi käskeköön teurastaa toisen linnun saviastian päällä, jossa on raikasta vettä.
6. Sitten hän ottakoon elävän linnun sekä setripuun, helakanpunaisen langan ja isoppikorren ja kastakoon ne sekä elävän linnun sen linnun vereen, joka teurastettiin raikkaan veden päällä,
7. ja pirskottakoon sitä seitsemän kertaa pitalista puhdistettavaan. Hänet puhdistettuaan päästäköön hän sen elävän linnun lentämään pois.
8. Puhdistettava pesköön vaatteensa, ajakoon kaikki hiuksensa ja peseytyköön vedessä, niin hän on puhdas. Sen jälkeen hän saa mennä leiriin. Hän asukoon kuitenkin telttansa ulkopuolella seitsemän päivää.
9. Seitsemäntenä päivänä hän ajakoon kaikki hiukset päästään, partansa ja kulmakarvansa: Kaikki karvat hän ajakoon. Pesköön hän sitten vaatteensa ja pesköön ruumiinsa vedessä, niin hän on puhdas.
10. Kahdeksantena päivänä hän ottakoon kaksi virheetöntä karitsaa ja virheettömän, vuoden vanhan uuhikaritsan sekä ruokauhriksi eefa-mitan kolme kymmenesosaa lestyjä jauhoja, joihin on sekoitettu öljyä, ja yhden log-mitan öljyä.
11. Puhdistusta toimittava pappi asettakoon puhdistettavan henkilön niiden kanssa Herran eteen liitonmajan ovelle.
12. Sitten pappi ottakoon toisen karitsan ja tuokoon sen vikauhriksi sekä log-mitan öljyä, ja toimittakoon niiden heilutuksen Herran edessä.
13. Hän teurastakoon karitsan paikassa, missä teurastetaan synti- ja polttouhriteuraat, pyhässä paikassa. Vikauhri on, kuten syntiuhrikin, papin oma, se on korkeasti pyhä.
14. Pappi ottakoon vikauhrin verta ja sivelköön sitä puhdistettavan oikeaan korvanlehteen sekä oikean käden peukaloon ja oikean jalan isoonvarpaaseen.
15. Sen jälkeen pappi ottakoon öljyä log-mitasta ja kaatakoon sitä vasempaan käteensä.
16. Pappi kastakoon oikean kätensä etusormen öljyyn, jota on hänen vasemmassa kädessään, ja pirskottakoon öljyä sormellaan seitsemän kertaa Herran edessä.
17. Käteensä jäänyttä öljyä pappi sivelköön puhdistettavan oikeaan korvalehteen sekä oikean käden peukaloon ja oikean jalan isoonvarpaaseen vikauhrin veren päälle.
18. Käteensä vielä jääneen öljyn pappi sivelköön puhdistettavan päähän. Näin pappi toimittakoon hänelle sovituksen Herran edessä.
19. Sitten pappi uhratkoon syntiuhrin ja toimittakoon puhdistettavalle sovituksen hänen saastaisuudestaan, ja sen jälkeen hän teurastakoon polttouhriteuraan.
20. Pappi uhratkoon polttouhrin ja ruokauhrin alttarilla, ja kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen, hän on puhdas.
21. Mutta jos hän on köyhä eikä saa hankituksi niin paljoa, hän ottakoon vain yhden karitsan vikauhriksi, heilutettavaksi, toimittaakseen itselleen sovituksen, sekä ruokauhriksi vain yhden kymmenesosan lestyjä jauhoja, joihin on sekoitettu öljyä, ja log-mitan öljyä,
22. sekä kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysenpoikaa, mikäli hän on saanut ne hankituiksi. Toinen olkoon syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi.
23. Hän vieköön ne 8. päivänä papille puhdistustaan varten liitonmajan ovelle Herran eteen.
24. Pappi ottakoon vikauhrikaritsan ja log-mitan öljyä, ja pappi toimittakoon niiden heilutuksen Herran edessä.
25. Teurastettakoon karitsa vikauhriksi, ja pappi ottakoon sen verta ja sivelköön sitä puhdistettavan oikeaan korvanlehteen sekä oikean käden peukaloon ja oikean jalan isoonvarpaaseen.
26. Sitten pappi kaatakoon öljyä vasempaan käteensä,
27. ja pirskottakoon oikealla etusormellaan öljyä, jota on hänen vasemmassa kädessään, seitsemän kertaa Herran edessä.
28. Käteensä jäänyttä öljyä pappi sivelköön puhdistettavan oikeaan korvanlehteen sekä oikean käden peukaloon ja oikean jalan isoonvarpaaseen, siihen paikkaan, missä on vikauhrin verta.
29. Käteensä vielä jääneen öljyn pappi sivelköön puhdistettavan päähän toimittaakseen hänelle sovituksen Herran edessä.
30. Hän uhratkoon toisen niistä metsäkyyhkysistä tai kyyhkysenpojista, jotka hän on hankkinut,
31. mikäli on saanut ne hankituiksi, toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi ruokauhrin ohella. Näin pappi toimittakoon puhdistettavalle sovituksen Herran edessä.”
32. Tämä on laki pitalitautia sairastavasta, joka ei saa hankituksi puhdistukseensa kaikkea säädettyä.

Tarttumat taloissa

33. Herra puhui Moosekselle ja Aaronille:
34. ”Kun te tulette Kanaanin maahan, jonka minä annan teille perintömaaksi, ja minä sallin pitalin tarttua johonkin taloon siinä maassa, jonka te saatte perintömaaksenne,
35. niin talon omistaja menköön ja ilmoittakoon sen papille sanoen: ’Minun talooni näyttää ilmestyneen jotakin pitalitarttuman tapaista.’
36. Pappi käskeköön tyhjentää talon ennen kuin menee tarkastamaan tarttumaa, ettei kaikki talossa oleva tulisi saastaiseksi. Sitten pappi menköön tarkastamaan taloa.
37. Jos hän tarkastaessaan tarttumaa näkee tartunnan paikassa talon seinissä vihertäviä tai punertavia syvennyksiä, jotka näyttävät muuta seinää matalammilta,
38. hän menköön talosta ulos talon ovelle ja sulkekoon sen seitsemäksi päiväksi.
39. Jos pappi palattuaan seitsemäntenä päivänä tarkastaessaan huomaa tarttuman levinneen talon seinissä,
40. hän käskeköön murtaa pois ne kivet, joissa on tarttuma, ja heittää ne kaupungin ulkopuolelle saastaiseen paikkaan.
41. Talo kaavittakoon sisältä ympäriinsä puhtaaksi, ja kaavittu savi heitettäköön kaupungin ulkopuolelle saastaiseen paikkaan.
42. Otettakoon toisia kiviä ja pantakoon entisten kivien sijaan, ja otettakoon toista savea ja savettakoon talo sillä.
43. Jos tarttuma taas ilmestyy taloon, sen jälkeen kun kivet on murrettu pois, talo on puhtaaksi kaavittu ja uudestaan savettu,
44. pappi menköön sisälle, ja jos hän tarkastaessaan huomaa tarttuman levinneen talossa, siinä on pahanlaatuinen pitali. Se on saastainen.
45. Sen johdosta se talo revittäköön, sekä sen kivet että puuaineet ja kaikki sen savi, ja vietäköön kaupungin ulkopuolelle saastaiseen paikkaan.
46. Joka on käynyt talossa sinä aikana, jona sen oli oltava suljettuna, olkoon saastainen iltaan asti.
47. Siinä talossa maannut pesköön vaatteensa, ja siinä talossa syönyt pesköön vaatteensa.
48. Mutta jos pappi menee sisälle ja tarkastaessaan huomaa, ettei tarttuma ole levinnyt talossa sen jälkeen kun talo on savettu, hän julistakoon talon puhtaaksi, sillä tarttuma on hävinnyt.
49. Hän ottakoon talon puhdistamiseksi kaksi lintua, setripuuta, helakanpunaista lankaa ja isoppikorren.
50. Hän teurastakoon toisen linnun saviastian päällä, jossa on raikasta vettä.
51. Ottakoon hän setripuuta, isoppikorren, helakanpunaista lankaa ja elävän linnun, kastakoon ne teurastetun linnun vereen ja raikkaaseen veteen ja pirskottakoon sitä taloon seitsemän kertaa.
52. Näin hän puhdistakoon talon linnun verellä ja raikkaalla vedellä, elävällä linnulla, setripuulla, isoppikorrella ja helakanpunaisella langalla.
53. Sitten hän päästäköön elävän linnun lentämään kaupungin ulkopuolelle. Kun hän näin on toimittanut talolle sovituksen, on se puhdas.”
54. Tämä on laki kaikkinaisesta pitalitaudista ja syyhelmästä,
55. pitalista vaatteissa ja taloissa,
56. nystyröistä, ihottumista ja vaaleista pilkuista. Tämän lain
57. avulla tiedetään, milloin mikin on saastainen, milloin puhdas. Tämä on laki pitalista.

____________________________________

Mk 6:30-56

Jeesus ruokkii 5000 miestä

30. Apostolit kokoontuivat Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle, mitä kaikkea he olivat tehneet ja opettaneet.
31. Hän sanoi heille: ”Tulkaa yksinäisyyteen, autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän.” Tulijoita ja menijöitä oli näet paljon, eikä heillä ollut aikaa syödäkään.
32. He lähtivät veneellä autioon paikkaan, yksinäisyyteen.
33. Jotkut kuitenkin näkivät heidän lähtevän, ja niin monet saivat siitä tiedon. He riensivät sinne jalkaisin kaikista kaupungeista ja saapuivat sinne ennen heitä.
34. Astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa. Hänen tuli heitä sääli, sillä he olivat kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Hän rupesi opettamaan heille monia asioita.
35. Päivän ollessa jo iltapuolessa hänen opetuslapsensa menivät hänen luokseen ja sanoivat: ”Tämä paikka on autio, ja aika on jo myöhäinen.
36. Laske heidät luotasi, että he menisivät lähiseudun maataloihin ja kyliin ostamaan itselleen syötävää.”
37. Jeesus sanoi heille: ”Antakaa te heille syödä.” He vastasivat: ”Pitäisikö meidän mennä ostamaan leipiä 200 denarilla antaaksemme heille syödä?”
38. Jeesus kysyi: ”Montako leipää teillä on? Menkää katsomaan.” Otettuaan asiasta selvän he sanoivat: ”Viisi, ja kaksi kalaa.”
39. Jeesus käski heitä järjestämään kansan ruokakunnittain vihantaan ruohikkoon.
40. Ihmiset asettuivat ryhmiin, toisiin 100, toisiin 50.
41. Jeesus otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen, siunasi ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen kansan eteen pantaviksi. Samoin hän jakoi ne kaksi kalaa kaikkien kesken.
42. Kaikki söivät ja tulivat ravituiksi.
43. Sitten he keräsivät palaset, 12 täyttä korillista, ja tähteet kaloista.
44. Leipiä syömässä oli ollut 5000 miestä.

Jeesus kävelee veden päällä

45. Kohta sen jälkeen Jeesus käski opetuslapsiaan nousemaan veneeseen ja menemään edellä vastarannalle Beetsaidaan sillä aikaa kun hän lähettäisi kansan pois.
46. Sanottuaan väelle hyvästit Jeesus meni vuorelle rukoilemaan.
47. Illan tultua vene oli keskellä järveä, ja Jeesus oli yksin maissa.
48. Nähdessään, miten hänen opetuslapsillaan oli raskasta soutaa vastatuuleen, Jeesus lähestyi heitä neljännen yövartion vaiheilla kävellen järven päällä. Hän aikoi kulkea heidän ohitseen.
49. Nähdessään hänen kävelevän järven päällä opetuslapset luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan.
50. He kaikki näkivät hänet ja säikähtivät. Samassa Jeesus puhui heille: ”Olkaa turvallisella mielellä, minä olen*. Älkää pelätkö .”
51. Hän astui veneeseen heidän luokseen, ja tuuli asettui. He olivat hämmästyksestä suunniltaan.
52. Noista leivistäkään he eivät olleet päässeet ymmärrykseen, vaan heidän sydämensä oli turtunut.
53. Järven yli toiselle rannalle päästyään he tulivat Gennesaretiin ja laskivat maihin.

Sairaat parantuvat

54. Heidän noustuaan veneestä ne, jotka tunsivat hänet,
55. riensivät viemään sanaa koko sille seudulle. Sairaita ruvettiin kantamaan vuoteilla sinne, missä Jeesuksen kuultiin olevan.
56. Minne hän vain meni kyliin, kaupunkeihin tai maataloihin, sairaita asetettiin aukioille, ja häneltä pyydettiin lupaa edes koskettaa hänen viittansa tupsua. Kaikki, jotka koskettivat häntä, tulivat terveiksi.

____________________________________

Ps 40:1-10

40. PSALMI

Pelastetun kiitos ja anomus

1. Veisuunjohtajalle. Daavidin psalmi.
2. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui puoleeni ja kuuli huutoni.
3. Hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, asetti jalkani kalliolle ja vahvisti askeleeni.
4. Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pyhässä pelossa turvaavat Herraan.
5. Autuas on mies, joka panee turvansa Herraan eikä käänny ylpeiden puoleen, niiden, jotka eksyvät valheeseen!
6. Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmetekosi ja aikeesi meitä kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua. Ne ovat lukuisampia kuin voin luetella.
7. Teurasuhriin ja ruokauhriin et sinä mielisty. Korvani sinä avasit kuulemaan. Polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi.
8. Silloin minä sanoin: ”Nyt minä tulen. Kirjakääröön on kirjoitettu minusta.”
9. Sinun tahtosi, Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi* on sydämessäni.
10. Minä julistan vanhurskautta suuressa seurakunnassa enkä sulje huuliani. Sinä, Herra, sen tiedät.

____________________________________

Snl 10:11-12

11. Vanhurskaan suu on elämän lähde, mutta jumalattomien suu kätkee väkivaltaa.
12. Viha virittää riitoja, mutta rakkaus peittää kaikki rikkomukset.

Scroll to Top