Raamattu vuodessa helmikuu 28

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 28
____________________________________

3Ms 22:17 – 23:44

17. Herra puhui Moosekselle sanoen:
18. ”Puhu Aaronille, hänen pojilleen ja kaikille israelilaisille ja sano heille: Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista Israelissa tuo polttouhriksi uhrilahjansa, olipa se mikä hyvänsä lupausuhri tai vapaaehtoinen uhri, jonka he tuovat Herralle,
19. niin tuokaa sellainen uhri, että hänen mielisuosionsa tulee teidän osaksenne: Virheetön urospuoli naudoista, lampaista tai vuohista.
20. Mitään eläintä, jossa on vamma, älkää tuoko, sillä siitä hänen mielisuosionsa ei tule teidän osaksenne.
21. Jos joku tuo Herralle yhteysuhrin naudoista tai lampaista, joko lupausta täyttääkseen tai vapaaehtoisena uhrina, olkoon eläin virheetön ollakseen otollinen. Älköön siinä olko mitään vammaa.
22. Sokeaa, raajarikkoa, silvottua, paiseista, ihotautista tai rupista älkää Herralle tuoko, älkääkä sellaisia asettako alttarille, uhriksi Herralle.
23. Härän tai lampaan, joka on jäseniltään muodoton tai vaivainen, sinä saat uhrata vapaaehtoisena uhrina, mutta lupausuhriksi se ei ole otollinen.
24. Älkää uhratko Herralle eläintä, joka on kuohittu puristamalla, musertamalla, repimällä tai leikkaamalla. Älkää tehkö maassanne sellaista.
25. Älkää myöskään muukalaiselta ostako mitään sellaisia eläimiä tuodaksenne niitä Jumalanne ruuaksi, sillä ne ovat turmeltuja, niissä on vamma. Niistä ei tule teidän osaksenne mielisuosio.”
26. Herra puhui Moosekselle sanoen:
27. ”Kun vasikka, karitsa tai vohla on syntynyt, olkoon se emänsä luona seitsemän päivää. Kahdeksannesta päivästä alkaen se on otollinen uhrilahjaksi Herralle.
28. Älkää teurastako nautaeläintä tai lammasta ja sen sikiötä samana päivänä.
29. Kun te uhraatte Herralle kiitosuhrin, uhratkaa se niin, että hänen mielisuosionsa tulee teidän osaksenne.
30. Se syötäköön samana päivänä. Älkää jättäkö siitä mitään seuraavaan aamuun. Minä olen Herra.
31. Noudattakaa siis minun käskyjäni ja pitäkää ne. Minä olen Herra.
32. Älkää häväiskö minun pyhää nimeäni: Minä tahdon olla pyhä israelilaisten keskellä. Minä olen Herra, joka pyhitän teidät
33. ja joka vein teidät pois Egyptin maasta, ollakseni teidän Jumalanne. Minä olen Herra.”

23. LUKU

Sapatti ja vuotuiset juhlat

1. Herra puhui Moosekselle sanoen:
2. ”Puhu israelilaisille ja sano heille: Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, minun juhla-aikani, ovat nämä.
3. Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, pyhä kokous. Älkää silloin toimittako mitään askaretta, se on Herran sapatti, missä asuttekin.
4. Nämä ovat Herran juhla-ajat, pyhät kokoukset, jotka teidän on kuulutettava määräaikoina:

Pääsiäinen

5. Ensimmäisessä kuussa, kuukauden 14. päivänä, iltahämärässä, on pääsiäinen Herran kunniaksi.
6. Saman kuukauden 15. päivänä on happamattoman leivän juhla Herran kunniaksi. Syökää happamatonta leipää seitsemän päivää.
7. Ensimmäisenä päivänä olkoon teillä pyhä kokous, silloin älkää toimittako mitään arkiaskaretta.
8. Tuokaa Herralle uhri seitsemänä päivänä. Seitsemäntenä päivänä on pyhä kokous. Silloin älkää toimittako mitään arkiaskaretta.”

Uutislyhde

9. Herra sanoi Moosekselle:
10. ”Sano israelilaisille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastanne uutislyhde.
11. Hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne. Sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen.
12. Sinä päivänä, jona teidän lyhteenne heilutus toimitetaan, uhratkaa virheetön, vuoden vanha karitsa polttouhriksi Herralle
13. ja siihen kuuluvaksi ruokauhriksi  2/10 eefaa lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, uhriksi, suloiseksi tuoksuksi Herralle, sekä siihen kuuluvaksi juomauhriksi 1/4 hiin-mittaa viiniä.
14. Älkääkä syökö uutisleipää, paahdettuja jyviä tai tuleentumatonta viljaa ennen sitä päivää, jona tuotte Jumalallenne uhrilahjan. Se olkoon teille ainainen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin.

Helluntai/leikkuujuhla/viikkojuhla

15. Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa
16. eli 50 päivää* seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään asti. Sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri.
17. Sieltä, missä asutte, tuokaa heilutusleiväksi kaksi kakkua, jotka on leivottava happamena 2/10 eefamitasta lestyjä jauhoja, Herralle uutislahjaksi.
18. Tuokaa leipänne ohella seitsemän virheetöntä, vuoden vanhaa karitsaa ja mullikka sekä kaksi pässiä. Ruoka- ja juomauhreineen ne olkoot polttouhri Herralle, suloisesti tuoksuva uhri Herralle.
19. Uhratkaa pukki syntiuhriksi sekä kaksi vuoden vanhaa karitsaa yhteysuhriksi.
20. Pappi toimittakoon niiden ja uutisleivän sekä kahden karitsan heilutuksen Herran edessä. Ne olkoot Herralle pyhät ja papin omat.
21. Kuuluttakaa pyhä kokous juuri siksi päiväksi. Älkää silloin toimittako mitään arkiaskaretta. Se olkoon teille ainainen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin.
22. Korjatessasi eloa maastasi älä leikkaa pelloltasi viljaa reunoja myöten äläkä poimi tähkiä leikkuun jälkeen, vaan jätä ne köyhälle ja muukalaiselle. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.”

Sovituspäivä

23. Herra sanoi Moosekselle:
24. ”Puhu israelilaisille ja sano: 7. kuussa, kuukauden 1. päivänä*, pitäkää sapatinlepo, muistojuhla pasuunaa soittaen, pyhä kokous.
25. Älkää silloin toimittako mitään arkiaskaretta, vaan tuokaa uhri Herralle.”
26. Herra sanoi Moosekselle:
27. ”Tämän 7. kuun 10. päivänä on sovituspäivä. Pitäkää silloin pyhä kokous, kurittakaa itseänne paastolla ja tuokaa Herralle uhri.
28. Älkää toimittako mitään askaretta sinä päivänä, sillä se on sovituspäivä, jolloin teille toimitetaan sovitus Herran, teidän Jumalanne, edessä.
29. Jokainen, joka ei sinä päivänä kurita itseään paastolla, poistettakoon kansastaan.
30. Jokaisen, joka sinä päivänä toimittaa jotakin askaretta, minä poistan hänen kansastaan.
31. Älkää silloin toimittako mitään askaretta. Se olkoon teille ainainen säädös* sukupolvesta toiseen, missä asuttekin.
32. Se on oleva teille levon päivä, kurittakaa itseänne paastolla. Kuukauden 9. päivänä illalla, illasta iltaan, pitäkää tämä sapatti.”

Lehtimajanjuhla

33. Herra sanoi Moosekselle:
34. ”Puhu israelilaisille ja sano: Tämän 7. kuun 15. päivänä on lehtimajanjuhla Herran kunniaksi. Se kestää 7 päivää.
35. Ensimmäisenä päivänä pidettäköön pyhä kokous. Älkää silloin toimittako mitään arkiaskaretta.
36. Kun tulee 7. päivä, tuokaa uhri Herralle. 8. päivänä olkoon teillä pyhä kokous, ja tuokaa uhri Herralle. Se on juhlakokous, älkää silloin toimittako mitään arkiaskaretta.
37. Nämä ovat Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, tuodaksenne Herralle uhreja: Polttouhreja ja ruokauhreja, teurasuhreja ja juomauhreja, kunakin päivänä sen päivän uhrit.
38. Näiden lisäksi ovat Herran sapatit ja teidän muut lahjanne, kaikki lupausuhrinne ja kaikki vapaaehtoiset uhrinne, joita te annatte Herralle.
39. 7. kuukauden 15. päivänä, kun olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa seitsemän päivää. Ensimmäinen päivä on levon päivä, ja kahdeksas päivä on myös levon päivä.
40. Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta, ja pitäkää iloa seitsemän päivää Herran, Jumalanne edessä.
41. Viettäkää sitä juhlana Herran kunniaksi 7 päivää vuodessa. Se olkoon teille ainainen säädös sukupolvesta sukupolveen. Viettäkää se 7. kuussa.
42. Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa. Kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa,
43. että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.”
44. Näin Mooses puhui Herran juhla-ajoista israelilaisille.

____________________________________

Mk 9:30 – 10:12

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus

30. He lähtivät sieltä ja kulkivat Galilean läpi. Jeesus ei tahtonut, että kukaan saisi tietää siitä,
31. sillä hän opetti opetuslapsiaan. Hän sanoi heille: ”Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet. Kun hänet on tapettu, hän nousee ylös kolmen päivän perästä.”
32. He eivät ymmärtäneet sitä puhetta, mutta pelkäsivät kysyä häneltä.

Kuka on suurin?

33. He saapuivat Kapernaumiin. Kotiin tultuaan Jeesus kysyi opetuslapsiltaan: ”Mistä te keskustelitte tiellä?”
34. He olivat vaiti. He olivat väitelleet keskenään siitä, kuka heistä oli suurin.
35. Jeesus istuutui, kutsui ne kaksitoista ja sanoi heille: ”Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava aivan viimeinen ja kaikkien palvelija.”
36. Jeesus otti lapsen ja asetti tämän heidän keskelleen. Otettuaan lapsen syliinsä hän sanoi heille:
37. ”Joka ottaa luokseen tällaisen lapsen minun nimeeni, hän ottaa luokseen minut. Joka ottaa minut luokseen, hän ei ota luokseen minua, vaan Hänet, joka on minut lähettänyt.”

Vieras riivaajien karkottaja

38. Johannes sanoi hänelle: ”Opettaja, me näimme erään, joka ei seuraa meitä, ajavan ulos riivaajia sinun nimessäsi. Me kielsimme häntä, koska hän ei seuraa meitä.”
39. Jeesus sanoi: ”Älkää häntä kieltäkö. Eihän kukaan, joka tekee voimateon minun nimessäni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa.
40. Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme.
41. Joka antaa teille juodaksenne maljallisen vettä siinä nimessä, että te olette Kristuksen omia, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.

Viettelykset

42. Joka viettelee lankeemukseen yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänet myllynkivi kaulassa heitettäisiin mereen.
43. Jos kätesi viettelee sinua, hakkaa se pois. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että molemmat kädet tallella joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen *.
45. Jos jalkasi viettelee sinua, hakkaa se pois. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut molemmat jalat tallella heitetään helvettiin.
47. Jos silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin,
48. jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu.
49. Jokainen ihminen tullaan näet suolaamaan tulella.
50. Suola on hyvä. Mutta jos se menettää suolaisuutensa, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suolaa itsessänne, ja eläkää sovussa keskenänne.”

10. LUKU

Avioliitto ja avioero

1. Jeesus nousi sieltä ja Jordanin toista puolta kulkien* tuli Juudean alueelle. Hänen luokseen kokoontui taaskin paljon kansaa, ja tapansa mukaan hän opetti heitä.
2. Hänen luokseen tuli fariseuksia, jotka kiusaten kysyivät häneltä, saako mies hylätä vaimonsa.
3. Hän vastasi: ”Mitä Mooses on teille säätänyt?”
4. He sanoivat: ”Mooses salli kirjoittaa erokirjan ja erottaa vaimon.”
5. Jeesus sanoi heille: ”Teidän sydämenne kovuuden tähden hän kirjoitti teille tämän säädöksen.
6. Mutta luomakunnan alusta Jumala ’loi heidät mieheksi ja naiseksi.
7. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa.
8. Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’. Niin he eivät enää ole kaksi, vaan yksi liha.
9. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”
10. Heidän mentyään taloon sisälle opetuslapset kysyivät Jeesukselta uudelleen tätä asiaa.
11. Hän sanoi heille: ”Joka erottaa vaimonsa ja nai toisen, tekee aviorikoksen tätä vastaan.
12. Jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hän tekee aviorikoksen.”

____________________________________

Ps 44:1-9

44. PSALMI

Miksi sallit onnettomuuden?

1. Veisuunjohtajalle. Koorahilaisten psalmi.
2. Jumala, me olemme omin korvin kuulleet, isämme ovat meille kertoneet, minkä teon sinä teit heidän päivinään, muinaisina aikoina.
3. Sinä karkotit kädelläsi vieraat kansat, mutta heidät sinä istutit, sinä hävitit kansakunnat, mutta heidän [asuinalueensa] sinä laajensit.
4. Eivät he miekallaan valloittaneet maata, eikä heidän oma käsivartensa heitä auttanut, vaan sinun oikea kätesi, sinun käsivartesi ja kasvojesi valo, koska sinä rakastit heitä.
5. Jumala, sinä olet Kuninkaani! Toimita Jaakobille pelastus.
6. Sinun avullasi me syöksemme ahdistajamme maahan, sinun nimessäsi tallaamme vastustajamme.
7. En minä jouseeni luota, eikä miekkani minua auta,
8. vaan sinä pelastat meidät vihollisistamme ja saatat vihamiehemme häpeään.
9. Jumala on meidän kerskauksemme kaikkina päivinä, ja sinun nimeäsi me ylistämme ainiaan. Sela.

____________________________________

Snl 10:19

19. Missä on paljon sanoja, siinä ei puutu syntiä, mutta huulensa hillitsevä on viisas.

Scroll to Top