Raamattu vuodessa maaliskuu 1

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 1
____________________________________

3Ms 24:1 – 25:46

24. LUKU

Seitsenhaarainen lamppu

1. Herra sanoi Moosekselle:
2. ”Käske israelilaisia tuomaan sinulle puhdasta, survomalla saatua öljypuun öljyä 7-haaraista lamppua varten, että lamput aina voidaan nostaa paikoilleen.
3. Liitonmajassa liitonarkin edessä esiripun ulkopuolella Aaron hoitakoon sitä niin, että se aina, ehtoosta aamuun asti, palaa Herran edessä. Se olkoon teille ainainen säädös sukupolvesta sukupolveen.
4. Aitokultaisen 7-haaraisen lampun lamppuja hän hoitakoon niin, että ne aina palavat Herran edessä.

Näkyleivät

5. Ota lestyjä jauhoja ja leivo niistä 12 kakkua. Joka kakussa olkoon niitä 2/10 eefaa.
6. Lado ne päälletysten kahteen pinoon, kuusi pinoonsa, aitokultaiselle pöydälle Herran eteen.
7. Pane pinojen päälle puhdasta suitsuketta leipien alttariuhriosana uhriksi Herralle.
8. Sapatti sapatilta hän aina asettakoon ne Herran eteen israelilaisten antina. Se on ainainen liitto*.
9. Ne olkoot Aaronin ja hänen poikiensa omat, ja he syökööt ne pyhässä paikassa, sillä ne ovat korkeasti pyhät. Ne ovat hänen ainainen osuutensa Herran uhreista.”

Jumalattoman pojan rangaistus

10. Erään israelilaisen vaimon poika, jonka isä oli egyptiläinen mies, oli lähtenyt maasta israelilaisten mukana. Tämän israelilaisen vaimon poika ja muuan israelilainen mies riitelivät keskenään leirissä.
11. Israelilaisen vaimon poika pilkkasi Herran nimeä ja herjasi sitä. He toivat hänet Mooseksen eteen. Hänen äitinsä nimi oli Selomit, Dibrin tytär, Daanin sukukunnasta.
12. He panivat hänet vankeuteen, kunnes heille ilmoitettaisiin Herran vastaus.
13. Herra sanoi Moosekselle:
14. ”Vie kirooja leirin ulkopuolelle, ja kaikki, jotka kuulivat sen, laskekoot kätensä hänen päänsä päälle, ja koko kansa kivittäköön hänet.
15. Puhu israelilaisille ja sano: Kuka ikinä Jumalaansa herjaa, joutuu syynalaiseksi.
16. Joka Herran nimeä pilkkaa, rangaistakoon kuolemalla. Koko kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi. Olipa hän muukalainen tai maassa syntynyt, joka pilkkaa Herran nimeä, hänet surmattakoon.
17. Jos joku lyö kuoliaaksi ihmisen, kenen hyvänsä, hänet rangaistakoon kuolemalla.
18. Mutta joka lyö kuoliaaksi kotieläimen, korvatkoon sen: henki hengestä.
19. Lähimmäiselleen vamman tuottaneelle tehtäköön samoin kuin hän on tehnyt:
20. Ruhje ruhjeesta, silmä silmästä, hammas hampaasta. Samanlaisen vamman kuin hän on tuottanut toiselle, saakoon hän itsekin.
21. Joka lyö kuoliaaksi kotieläimen, korvatkoon sen. Mutta joka lyö kuoliaaksi ihmisen, hänet surmattakoon.
22. Sama laki olkoon teillä, niin muukalaisella kuin maassa syntyneelläkin. Minä olen näet Herra, teidän Jumalanne.”
23. Mooses puhui näin israelilaisille. He veivät kiroojan leirin ulkopuolelle ja kivittivät hänet kuoliaaksi. Näin israelilaiset tekivät, kuten Herra oli Moosekselle antanut käskyn.

25. LUKU

Sapattivuosi

1. Herra sanoi Moosekselle Siinain vuorella:
2. ”Sano israelilaisille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, maan on saatava sapatinlepo Herran kunniaksi.
3. Kuutena vuotena kylvä peltosi ja kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato,
4. mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla lepovuosi, sapatti Herran kunniaksi. Silloin et saa kylvää peltoasi etkä leikata viinitarhaasi.
5. Leikatun viljasi jälkikasvua älä leikkaa, äläkä poimi viinirypäleitä, jotka ovat kasvaneet leikkaamattomissa viiniköynnöksissäsi. Silloin on maan sapattivuosi.
6. Mitä maa itsestään levätessään kasvaa, olkoon teille ruoaksi, sinulle itsellesi, palvelijoillesi ja palvelijattarillesi, päiväpalkkalaisillesi ja muukalaisille, jotka asuvat luonasi.
7. Myös karjasi ja metsäeläimet maassasi syökööt sitä, mitä maa itsestään tuottaa.

Riemuvuosi

8. Laske 7 vuosiviikkoa: 7 kertaa 7 vuotta, niin että 7 vuosiviikon aika on 49 vuotta.
9. Kun on 7. kuukausi ja sen 10. päivä, anna pasuunan raikuen soida. Sovituspäivänä antakaa pasuunan soida koko maassanne.
10. Pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi. Jokainen teistä saa silloin palata perintömaalleen ja sukunsa luo.
11. Joka 50. vuosi olkoon teillä riemuvuosi. Älkää silloin kylväkö älkääkä leikatko jälkikasvua, älkää myöskään poimiko, mitä leikkaamattomissa viiniköynnöksissä on kasvanut,
12. sillä se on riemuvuosi, se olkoon teille pyhä. Pellolta syökää sen satoa.
13. Riemuvuotena saa jokainen teistä palata perintömaalleen.
14. Jos myyt jotakin lähimmäisellesi tai ostat jotakin lähimmäiseltäsi, niin älkää tehkö vääryyttä toisellenne.
15. Maksa lähimmäisellesi riemuvuoden jälkeisten vuosien luvun mukaan, satovuosien luvun mukaan hän saakoon sinulta maksun.
16. Kuta useampia vuosia on, maksa sitä suurempi hinta, ja kuta vähemmän vuosia on, maksa sitä pienempi hinta. Satomäärän hän myy sinulle.
17. Älköön teistä kukaan tehkö vääryyttä lähimmäiselleen, vaan pelkää Jumalaasi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
18. Sen tähden pitäkää minun käskyni, noudattakaa minun säädöksiäni ja pitäkää ne, niin te saatte turvallisesti asua maassa.
19. Maa on antava hedelmänsä, teillä on kyllin syötävää, ja te saatte asua siinä rauhassa.
20. Jos te sanotte: ’Mitä me syömme 7. vuotena, kun meidän ei ole lupa kylvää eikä korjata satoamme?’
21. Minä käsken siunaukseni 6. vuotena tulemaan teille, niin että se tuottaa teille 3 vuoden sadon.
22. Kun te kylvätte 8. vuotena, teillä on vielä vanhaa satoa syödä. Siihen asti, kunnes 9. vuotena on saatu sen sato, teillä on vanhaa syödä.
23. Älköön maata myytäkö ainaiseksi, sillä maa on minun ja te olette muukalaisia ja vieraita minun luonani.
24. Kaikessa siinä maassa, minkä te saatte perintömaaksenne, antakaa oikeus maan sukulunastamiseen.
25. Jos veljesi köyhtyy ja myy perintömaataan, niin hänen lähin sukulunastajansa tulkoon ja lunastakoon sen, mitä hänen veljensä on myynyt.
26. Mutta jos jollakin ei ole sukulunastajaa, mutta hän itse voi hankkia niin paljon kuin lunastukseen tarvitaan,
27. niin laskekoon, kuinka monta vuotta on kulunut myymisestä, ja maksakoon jäljellä olevasta ajasta miehelle, jolle hän myi, ja palatkoon perintömaalleen.
28. Mutta jos hän ei voi hankkia niin paljoa kuin maksamiseen tarvitaan, niin jääköön se, mitä hän on myynyt, ostajan haltuun riemuvuoteen asti. Riemuvuotena se on vapaa, ja hän palatkoon perintömaalleen.
29. Jos joku myy asuinrakennuksen muureilla varustetussa kaupungissa, olkoon hänellä oikeus lunastaa se vuoden kuluessa siitä, kun hän sen möi. Hänen sukulunastusoikeutensa kestää sen ajan.
30. Jollei sitä lunasteta ennen vuoden umpeen kulumista, niin jääköön talo muureilla varustetussa kaupungissa ainaiseksi ostajalle ja hänen suvulleen, tulematta riemuvuotena vapaaksi.
31. Mutta talot kylissä, joiden ympärillä ei ole muuria, luettakoon peltomaahan. Ne olkoot lunastettavissa, ja riemuvuotena ne tulevat vapaiksi.
32. Olkoon kuitenkin leeviläisillä niissä kaupungeissa, jotka ovat heidän perintöomaisuuttaan, ainainen oikeus talojen lunastamiseen.
33. Jos joku leeviläinen käyttää lunastusoikeutta, niin myyty talo kaupungissa, joka on leeviläistä perintöomaisuutta, palautuu riemuvuotena vapaaksi. Talot leeviläiskaupungeissa ovat heidän perintöomaisuuttaan israelilaisten keskuudessa.
34. Heidän kaupunkeihinsa kuuluvaa laidunmaata älköön myytäkö, sillä se on heidän ainaista perintöomaisuuttaan.
35. Jos veljesi sinun luonasi köyhtyy eikä jaksa pysyä pystyssä, tue häntä samoin kuin siirtolaista tai muukalaista, joka asuu luonasi. Hän asukoon luonasi.
36. Älä ota häneltä korkoa tai voittoa, vaan pelkää Jumalaasi ja anna veljesi elää luonasi.
37. Älä anna hänelle rahaasi korolle äläkä ota elintarpeista voittoa.
38. Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vein teidät pois Egyptin maasta antaakseni teille Kanaanin maan ja ollakseni teidän Jumalanne.
39. Jos veljesi luonasi köyhtyy ja myy itsensä sinulle, älä pane häntä orjan työhön,
40. vaan hän olkoon päiväpalkkalaisena tai muukalaisen asemassa sinun luonasi. Riemuvuoteen asti hän palvelkoon sinua.
41. Silloin hän saa lähteä luotasi vapaana, hän ja hänen lapsensa hänen kanssaan. Hän palatkoon sukunsa luo ja isiensä perintömaalle.
42. He ovat näet minun palvelijoitani, jotka minä vein pois Egyptin maasta. Sen tähden heitä älköön myytäkö orjan tavalla.
43. Älä hallitse heitä kovuudella, vaan pelkää Jumalaasi.
44. Orjasi ja orjattaresi, jotka hankit itsellesi, ostakaa kansoista, jotka asuvat ympärillänne.
45. Tai ostakaa heidät luonanne asuvien muukalaisten lapsista ja heidän sukulaisistaan, jotka ovat teidän luonanne ja ovat heille syntyneet teidän maassanne. He olkoot teidän perintöomaisuuttanne.
46. Jättäkää heidät jälkeenne perinnöksi lapsillenne, pysyväksi perintöomaisuudeksi. Heitä saatte pitää ainaisesti orjinanne. Mutta veljistänne, israelilaisista, älä ketään hallitse kovuudella.

____________________________________

Mk 10:13-31

Jeesus siunaa lapsia

13. He toivat Jeesuksen luo lapsia, että hän koskisi heihin. Mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.
14. Kun Jeesus sen näki, hän närkästyi ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä, sillä heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.
15. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, hän ei pääse sinne sisälle.”
16. Hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Voiko rikas pelastua?

17. Jeesuksen mennessä sieltä tielle eräs mies juoksi hänen luokseen, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä: ”Hyvä opettaja, mitä minun on tehtävä, että perisin iäisen elämän?”
18. Jeesus sanoi hänelle: ”Miksi sanot minua hyväksi? Vain Jumala on hyvä, ei kukaan muu.
19. Käskyt sinä tiedät: älä murhaa*, älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta, älä anasta toiselta, kunnioita isääsi ja äitiäsi.”
20. Mies sanoi: ”Niitä kaikkia olen noudattanut nuoruudestani asti.”
21. Jeesus katsoi häneen ja häntä rakastaen sanoi hänelle: ”Yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua.”
22. Mies synkistyi näistä sanoista ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.
23. Katsoen ympärilleen Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Kuinka vaikeaa onkaan niiden, joilla on omaisuutta, päästä Jumalan valtakuntaan!”
24. Opetuslapset hämmästyivät hänen sanoistaan. Jeesus jatkoi ja sanoi heille: ”Lapset, kuinka vaikeaa onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa, päästä Jumalan valtakuntaan.
25. Helpompi on kamelin mennä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.”
26. He hämmästyivät yhä enemmän ja sanoivat toisilleen: ”Kuka sitten voi pelastua?”
27. Jeesus katsoi heihin ja sanoi: ”Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on näet kaikki mahdollista.”

Opetuslasten palkka

28. Pietari puuttui silloin puheeseen ja kysyi: ”Entä me? Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua.”
29. Jeesus vastasi: ”Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista,
30. eikä saisi satakertaisesti: nyt tässä ajassa taloja, veljiä, sisaria, äitejä, lapsia ja peltoja – vainojen kera – ja tulevassa maailmassa iäisen elämän.
31. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.”

____________________________________

Ps 44:10-27

10. Kuitenkin sinä hylkäsit meidät ja saatoit meidät häpeään, et lähtenyt sotaan joukkojemme kanssa.
11. Sinä käänsit meidät pakoon vihollisen edessä, ja meidän vihamiehemme ryöstivät saalista.
12. Sinä annoit meidät syötäviksi kuin lampaat, hajotit meidät muiden kansojen keskuuteen.
13. Sinä myit kansasi halvasta etkä heistä paljoakaan hintaa saanut.
14. Sinä jätit meidät naapuriemme häväistäviksi, ympärillämme asuvien pilkaksi ja ivaksi.
15. Sinä saatoit meidät sananparreksi muille kansoille, pään pudistukseksi kansakunnille.
16. Häväistykseni on joka päivä edessäni, ja kasvojeni häpeä peittää minut
17. herjaajan ja pilkkaajan puheen tähden, vihollisen ja kostonhimoisen katseitten tähden.
18. Tämä kaikki on meitä kohdannut, vaikka emme ole sinua unohtaneet emmekä rikkoneet liittoasi.
19. Sydämemme ei ole sinusta luopunut eivätkä askeleemme poikenneet polultasi.
20. Kuitenkin sinä runtelit meitä sakaalien asuinsijoilla ja peitit meidät synkeydellä.
21. Jos me olisimme unohtaneet Jumalamme nimen ja ojentaneet kätemme vieraan jumalan puoleen,
22. eikö Jumala olisi saanut sitä tutkituksi? Hänhän tuntee sydämen salaisuudet?
23. Ei, vaan sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina.
24. Herää, Herra, miksi nukut? Nouse, älä hylkää ainiaaksi.
25. Miksi peität kasvosi, unohdat meidän kurjuutemme ja ahdistuksemme?
26. Elämämme on vaipunut tomuun, ruumiimme painunut maahan.
27. Nouse, auta meitä ja pelasta meidät armosi tähden.

____________________________________

Snl 10:20-21

20. Vanhurskaan kieli on valituinta hopeaa, jumalattomien äly on tyhjän arvoinen.
21. Vanhurskaan huulet kaitsevat monia, mutta typerät kuolevat mielettömyyteensä.

Scroll to Top