Raamattu vuodessa maaliskuu 2

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 2
____________________________________

3Ms 25:47 – 27:13

47. Jos luonasi asuva siirtolainen tai muukalainen tulee varoihin veljesi köyhtyessä hänen luonaan, niin että hän myy itsensä luonasi asuvalle siirtolaiselle tai muukalaiselle tai jollekin muukalaisen suvun jäsenelle,
48. niin olkoon hän lunastettavissa sen jälkeen kun hän myi itsensä. Joku hänen veljistään lunastakoon hänet.
49. Tai lunastakoon hänet hänen setänsä tai setänsä poika tai joku veriheimolainen hänen suvustaan. Tai jos hän tulee varoihin, lunastakoon hän itse itsensä.
50. Hänen on laskettava yhdessä ostajansa kanssa, kuinka pitkä aika on riemuvuoteen siitä vuodesta, jolloin hän myi itsensä hänelle. Hänen myyntihintansa jaettakoon vuosien luvulla. Hänen palvelusaikansa laskettakoon saman arvoiseksi kuin päiväpalkkalaisen.
51. Jos vielä on monta vuotta jäljellä, maksakoon hän takaisin lunastushintanaan niitä vastaavan osan siitä summasta, jolla hänet ostettiin.
52. Mutta jos vain vähän vuosia on jäljellä riemuvuoteen, laskekoon ostaja nekin hänelle, ja hän maksakoon lunastushintansa sen mukaan, kuin hänellä on vuosia jäljellä.
53. Vuosikaupalla otetun päiväpalkkalaisen tavalla hän palvelkoon häntä, mutta älköön tämä kovuudella hallitko häntä sinun silmiesi edessä.
54. Mutta jos häntä ei näin lunasteta, tulkoon hän riemuvuotena vapaaksi, hän itse ja hänen lapsensa hänen kanssaan.
55. Israelilaiset ovat näet minun palvelijoitani. He ovat minun palvelijani, jotka vein pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.”

26. LUKU

Käskyjä ja lupauksia

1. ”Älkää tehkö itsellenne epäjumalia älkääkä pystyttäkö itsellenne jumalankuvia tai patsaita, älkää myöskään asettako maahanne kiviä, joissa on kuvia, kumartaaksenne niitä, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne.
2. Pitäkää minun sapattini ja kunnioittakaa minun pyhäkköäni. Minä olen Herra.
3. Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni ja pidätte ne,
4. minä annan teille sateen ajallaan, niin että maa antaa satonsa ja kedon puut kantavat hedelmänsä.
5. Puiminen kestää teillä viinirypäleiden korjuuseen asti, ja viinirypäleiden korjuu kestää kylvöön asti. Teillä on kyllin leipää syödäksenne, ja te saatte turvallisesti asua maassanne.
6. Minä annan rauhan teidän maallenne, ja te saatte levätä, kenenkään peljättämättä. Minä hävitän pahat pedot teidän maastanne, eikä miekka satu teidän maahanne.
7. Te ajatte pakoon vihollisenne, ja he kaatuvat miekkaan teidän edessänne.
8. Viisi teistä ajaa pakoon sata, ja sata teistä ajaa pakoon kymmenentuhatta, ja teidän vihollisenne kaatuvat miekkaan teidän edessänne.
9. Minä käännyn teidän puoleenne ja teen teidät hedelmällisiksi ja annan teidän lisääntyä ja pidän liittoni teidän kanssanne.
10. Te saatte syödä vanhaa, viime vuoden satoa, ja te joudutte viemään vanhan pois uuden tieltä.
11. Minä panen pyhäkköni teidän keskellenne enkä viero teitä.
12. Minä vaellan teidän keskellänne ja olen teidän Jumalanne, ja te olette minun kansani.
13. Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vein teidät pois Egyptin maasta, olemasta heidän orjinaan. Minä mursin rikki teidän ikeenne puut ja annoin teidän kulkea pää pystyssä.

Luopumuksen ja syntien seuraukset

14. Mutta jos te ette kuule minua ettekä pidä kaikkia näitä käskyjä,
15. vaan hylkäätte halpana minun ohjeeni ja teidän sielunne vieroo minun säädöksiäni, niin ettette pidä kaikkia minun käskyjäni, vaan rikotte minun liittoni,
16. niin minäkin teen teille samoin ja rankaisen teitä hirmuisilla onnettomuuksilla, hivutustaudilla ja kuumeella, jotka sammuttavat teidän silmänne ja näännyttävät sielunne. Te kylvätte siemenenne turhaan, sillä teidän vihollisenne syövät satonne.
17. Minä käännän kasvoni teitä vastaan, ja teidän vihollisenne voittavat teidät. Teidän vihamiehenne hallitsevat teitä, ja te pakenette, vaikka ei kukaan aja teitä takaa.
18. Jos ette sittenkään kuule minua, niin minä vielä kuritan teitä seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden,
19. ja minä murran teidän ylpeän uhmanne. Minä teen teidän taivaanne raudankovaksi ja maanne vasken kaltaiseksi.
20. Teidän voimanne kuluu hukkaan, sillä teidän maanne ei anna satoaan eivätkä maan puut anna hedelmäänsä.
21. Jos te sittenkin vastustatte minua ettekä tahdo kuulla minua, niin minä lyön teitä vielä seitsenkertaisesti, teidän syntienne mukaan.
22. Minä lähetän teidän sekaanne metsän petoja riistämään teiltä lapsianne, raatelemaan karjaanne ja vähentämään teidän lukuanne, niin että teidän tienne tulevat autioiksi.
23. Jos te ette vielä tästäkään minun kurituksestani ota ojentuaksenne, vaan yhä vastustatte minua,
24. niin minäkin olen teitä vastaan ja lyön teitä seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden.
25. Minä saatan teidän kimppuunne miekan, joka rankaisee liitonrikkomisen. Kun te kokoonnutte kaupunkeihinne, minä lähetän teidän sekaanne ruttotaudin, ja teidän on antauduttava vihollisen valtaan.
26. Kun minä murran teiltä leivän tuen, niin kymmenen vaimoa paistaa teidän leipänne yhdessä uunissa, ja he tuovat kotiin teidän leipänne vaa’alla punnittuna. Syödessänne te ette tule ravituiksi.
27. Jos te ette vielä sittenkään kuule minua, vaan jatkatte vastustamistanne,
28. niin minäkin kiivastuksessani olen teitä vastaan ja kuritan teitä seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden.
29. Te syötte poikienne lihaa, ja tyttärienne lihaa te syötte.
30. Minä kukistan teidän uhrikukkulanne ja hävitän teidän auringonpatsaanne ja panen teidän ruumiinne teidän kivijumalienne ruumiiden päälle, ja minun sieluni inhoaa teitä.
31. Minä muutan teidän kaupunkinne raunioiksi ja hävitän teidän pyhäkkönne enkä mielisty teidän uhrienne tuoksuun.
32. Minä hävitän maan, niin että teidän vihollisenne, jotka siinä asuvat, siitä tyrmistyvät.
33. Minä hajotan teidät kansojen keskuuteen ja ajan teitä takaa paljastetulla miekalla, ja teidän maanne tulee autioksi ja kaupunkinne raunioiksi.
34. Silloin maa saa hyvityksen sapateistaan, niin kauan kuin se on autiona ja te olette vihollistenne maassa. Silloin maa lepää ja saa hyvityksen sapateistaan.
35. Autiona ollessaan se saa levätä nauttien sitä lepoa, jota se ei saanut teidän sapatteinanne, asuessanne siinä.
36. Niille teistä, jotka jäävät jäljelle, minä annan pelokkaan sydämen heidän vihollistensa maassa, niin että lentävän lehden kahina ajaa heidät pakoon, ja he pakenevat kuin pakenisivat miekkaa, ja kaatuvat, vaikka ei kukaan heitä aja takaa.
37. He kompastuvat toinen toiseensa kuin miekkaa paeten, vaikka ei kukaan aja heitä takaa, ettekä te voi pitää puolianne vihollisianne vastaan.
38. Te häviätte kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät.
39. Ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat vihollistenne maassa syntivelkansa tähden. Myös isiensä syntivelan tähden he riutuvat niin kuin hekin.
40. Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelan, sen että ovat olleet minulle uskottomat ja vastustaneet minua.
41. Sen tähden minäkin käännyin heitä vastaan ja vein heidät heidän vihollistensa maahan. Silloin heidän ympärileikkaamaton sydämensä nöyrtyy katumaan syntejään,
42. ja minä muistan liittoni Jaakobin kanssa, liittoni Iisakin kanssa ja liittoni Aabrahamin kanssa, ja minä muistan myös maan.
43. Mutta ensin tulkoon maa tyhjäksi heistä ja saakoon hyvityksen sapateistaan olemalla autiona, niin kauan kuin he ovat poissa.

Katumus ja armahdus

Katukoot he syntejään, sitä, että hylkäsivät minun säädökseni, ja että heidän sielunsa vieroi minun käskyjäni.
44. Sittenkään, vaikka he ovat vihollistensa maassa, minä en heitä hylkää enkä viero heitä niin, että lopettaisin heidät ja rikkoisin liittoni heidän kanssaan. Minä olen Herra, heidän Jumalansa.
45. Minä muistan heidän hyväkseen liiton heidän isiensä kanssa, jotka minä vein pois Egyptin maasta kansojen silmien edessä, ollakseni heidän Jumalansa. Minä olen Herra.”
46. Nämä ovat ne käskyt, säädökset ja opetukset, jotka Herra asetti itsensä ja israelilaisten välille Siinain vuorella, Mooseksen kautta.

27. LUKU

Lupaukset, lahjat ja kymmenykset

1. Herra sanoi Moosekselle:
2. ”Sano israelilaisille: Jos jollakin on täytettävänä lupaus Herralle, ja sinun on arvioitava luvatun ihmisen arvo,
3. niin arvioi 20 ja 60 ikävuoden välillä oleva mies 50 hopeasekeliin pyhäkkösekelin painon mukaan.
4. Mutta jos se on nainen, arvioi hänet 30 sekeliin.
5. 5-vuotisesta 20-vuotiseen asti arvioi miehenpuoli 20 sekeliin ja vaimonpuoli 10 sekeliin.
6. Kuukauden vanhasta 5-vuotiseen asti arvioi miehenpuoli viiteen hopeasekeliin ja vaimonpuoli kolmeen hopeasekeliin.
7. 60-vuotinen ja sitä vanhempi miehenpuoli arvioi 15 sekeliin ja vaimonpuoli 10 sekeliin.
8. Jos joku on liian köyhä maksamaan arviohintaa, vietäköön hänet papin eteen, ja pappi arvioikoon hänet. Lupauksen tekijän varojen mukaan arvioikoon pappi hänet.
9. Jos lupaus koskee karjaa, josta voidaan tuoda uhrilahja Herralle, olkoon pyhää kaikki, mikä siitä annetaan Herralle.
10. Sitä älköön vaihdettako älköönkä muutettako: ei hyvää huonoon eikä huonoa hyvään. Jos joku kuitenkin vaihtaa eläimen toiseen, olkoon sekä se että siihen vaihdettu pyhä.
11. Jos se on saastainen eläin, mikä tahansa, joita ei saa tuoda uhrilahjaksi Herralle, niin vietäköön eläin papin eteen.
12. Pappi arvioikoon sen tarkastaen, onko se hyvä vai huono. Olkoon sillä se arviohinta, jonka pappi määrää.
13. Jos omistaja tahtoo sen lunastaa, antakoon arviohinnan lisäksi viidennen osan siitä.

____________________________________

Mk 10:32-52

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus

32. Heidän noustessaan Jerusalemiin vievää tietä Jeesus kulki heidän edellään. He eivät tienneet, mitä ajatella, ja ne jotka seurasivat, olivat peloissaan. Silloin Jeesus taas otti luokseen ne kaksitoista ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva:
33. ”Me menemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineitten käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille.
34. He pilkkaavat, sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.”

Jeesus ja Sebedeuksen pojat

35. Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, menivät Jeesuksen luo ja sanoivat hänelle: ”Opettaja, me tahtoisimme, että tekisit meille, mitä sinulta anomme.”
36. Hän kysyi: ”Mitä te haluatte minun tekevän teille?”
37. He vastasivat: ”Anna meidän istua kirkkaudessasi toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolellasi.”
38. Jeesus sanoi heille: ”Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, minkä minä juon, tai tulla kastetuiksi sillä kasteella, millä minut kastetaan?”
39. He sanoivat hänelle: ”Voimme”. Jeesus sanoi heille: ”Sen maljan, minkä minä juon, te tosin juotte, ja sillä kasteella, millä minut kastetaan, kastetaan teidätkin.
40. Mutta minun oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan ne annetaan niille, joille ne on valmistettu.”
41. Kun ne kymmenen kuulivat tämän, he alkoivat närkästyä Jaakobiin ja Johannekseen.
42. Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi heille: ”Te tiedätte, että hallitsijan asemassa olevat ovat kansojen herroina, ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan.
43. Näin ei kuitenkaan saa olla teidän keskenne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo tulla suureksi, olkoon teidän palvelijanne.
44. Joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, olkoon kaikkien palvelija.
45. Ihmisen Poikakaan ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen* puolesta.”

Sokea Bartimeus

46. He tulivat Jerikoon. Jeesuksen lähtiessä Jerikosta opetuslastensa ja suuren väkijoukon seuraamana tien vieressä istui sokea kerjäläinen, Bartimeus, Timeuksen poika.
47. Kuullessaan, että ohikulkija oli Jeesus Nasaretilainen, hän rupesi huutamaan: ”Jeesus, Daavidin poika, armahda minua.”
48. Monet koettivat nuhtelemalla saada hänet vaikenemaan, mutta hän huusi sitä kovemmin: ”Daavidin poika*, armahda minua.”
49. Jeesus pysähtyi ja sanoi: ”Kutsukaa hänet tänne.” He kutsuivat sokean ja sanoivat hänelle: ”Ole turvallisella mielellä. Hän kutsuu sinua.”
50. Sokea heitti viittansa yltään, kavahti seisomaan ja tuli Jeesuksen luo.
51. Jeesus kysyi häneltä: ”Mitä tahdot minun tekevän sinulle?” Sokea vastasi: ”Rabbuuni*, että saisin näköni takaisin.”
52. Jeesus sanoi hänelle: ”Mene, uskosi on parantanut sinut.” Hän sai kohta näkönsä ja seurasi Jeesusta tiellä.

____________________________________

Ps 45:1-18

45. PSALMI

Häälaulu kuninkaalle

1. Veisuunjohtajalle. Veisataan kuin ”Liljat”. Koorahilaisten psalmi. Laulu rakkaudesta.
2. Sydämeni tulvii hyvää sanaa. Minä puhun kuninkaasta, lauluni on hänestä. Kieleni on [kuin] taitavan kirjurin kynä.
3. Sinä olet ihmislapsista ihanin, suloisuus on vuodatettu huulillesi. Sen tähden Jumala siunaa sinua ainiaan.
4. Vyötä miekka vyöllesi, sinä sankari, vyöttäydy kunniaasi ja loistoosi.
5. Ole onnekas loistossasi. Nouse sotavaunuihisi totuuden, nöyryyden ja vanhurskauden puolesta, ja oikea kätesi opettakoon sinulle pelottavia tekoja.
6. Nuolesi ovat terävät, kansat kaatuvat valtaasi. Kuninkaan vihollisten sydämet lävistetään.
7. Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iäti. Sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.
8. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä. Siksi on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin osaveljiäsi.
9. Mirhaa, aloeta ja kassiaa tuoksuvat kaikki sinun vaatteesi, soittimet helisevät sinun iloksesi norsunluisista palatseista.
10. Kuninkaiden tyttäriä on sinun kalleuksinasi, kuningatar seisoo sinun oikealla puolellasi Oofirin kullassa.
11. Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi, unohda kansasi ja isäsi huone.
12. Kuningas saakoon halun sinun kauneuteesi, sillä hän on sinun herrasi. Kumarra häntä.
13. Tytär Tyyro ja kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan sinun suosiotasi.
14. Ylen ihana on kuninkaan tytär sisäkammiossa, kultakudosta on hänen pukunsa.
15. Kirjailluissa vaatteissa hänet saatetaan kuninkaan luo. Neitsyet seuraavat häntä, hänen ystävättärensä tuodaan sinun luoksesi.
16. Ilolla ja riemulla heitä saatetaan, he astuvat kuninkaan palatsiin.
17. Poikasi tulkoot isiesi sijaan. Sinä asetat heidät ruhtinaiksi kaikkeen maahan.
18. Minä teen sinun nimesi kuuluisaksi suvusta sukuun. Siksi kansat ylistävät sinua alati ainiaan.

____________________________________

Snl 10:22

22. Herran siunaus rikastuttaa, eikä hän lisää siihen vaivaa.*

Scroll to Top