Raamattu vuodessa helmikuu 4

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 4
____________________________________

2Ms 19:16 – 21:21

16. Kolmantena päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä. ja salamoida. Paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasuunan ääni, niin että koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta.
17. Mooses vei kansan leiristä Jumalaa vastaan, ja he asettuivat vuoren juurelle.
18. Koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa. Siitä nousi savu kuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti.
19. Pasuunan ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylinällä.
20. Herra astui alas Siinain vuorelle, vuoren huipulle, ja Herra kutsui Mooseksen vuoren huipulle. Mooses nousi sinne ylös.
21. Herra sanoi Moosekselle: ”Astu alas ja varoita kansaa tunkeutumasta lähelle Herraa, häntä nähdäkseen, sillä silloin heistä monia kuolee.
22. Papitkin, jotka saavat lähestyä Herraa, pyhittäkööt itsensä, ettei hän tuhoaisi heitä.”
23. Mooses vastasi Herralle: ”Kansa ei voi nousta Siinain vuorelle, sillä sinä olet varoittanut meitä ja sanonut: ’Merkitse raja vuoren ympäri ja pyhitä se.'”
24. Niin Herra sanoi hänelle: ”Astu alas ja tule taas ylös, sinä ja Aaron sinun kanssasi. Mutta papit ja kansa älkööt tunkeutuko ylös Herraa lähelle, ettei hän tuhoaisi heitä.”
25. Mooses astui alas kansan luo ja sanoi heille tämän.

20. LUKU

Kymmenen käskyä

1. Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:
2. ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
3. Älköön sinulla olko muita jumalia minun ohellani*.
4. Älä tee itsellesi epäjumalan patsasta tai mitään kuvaa, älä niistä, mitkä ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, mitkä ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, mitkä ovat vesissä maan alla.
5. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka rankaisen isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat,
6. mutta osoitan armoni tuhansille, jotka minua rakastavat ja noudattavat käskyjäni.
7. Älä käytä väärin*Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.
8. Muista pyhittää lepopäivä.
9. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi,
10. mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Älä silloin toimita mitään askareita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi, älköönkä muukalaisesi, joka on sinun porteissasi.
11. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan, meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemänneksi päiväksi hän lakkasi työstä. Sen tähden Herra siunasi sapatinpäivän ja pyhitti sen*.
12. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
13. Älä murhaa*.
14. Älä tee huorin*.
15. Älä varasta.
16. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
17. Älä himoitse sitä, mikä kuuluu lähimmäisesi talouteen: Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiaan äläkä mitään, mikä on hänen omaansa.”
18. Kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasuunan äänen ja vuoren suitsuamisen. Kun he sen havaitsivat, he vapisivat ja pysyivät loitolla.
19. He sanoivat Moosekselle: ”Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuuntelemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi.”
20. Mooses vastasi kansalle: ”Älkää pelätkö, sillä Jumala on tullut koettelemaan teitä, että Herran pelko olisi teissä*, ja ettette tekisi syntiä.”
21. Niin kansa pysyi taampana, mutta Mooses lähestyi pimeyttä, jossa Jumala oli.
22. Herra sanoi Moosekselle: ”Sano israelilaisille: Te olette nähneet, että minä olen puhunut teille taivaasta.
23. Älkää tehkö [epä]jumalia minun rinnalleni. Hopeisia tai kultaisia jumalia älkää tehkö itsellenne.

Alttarin rakentaminen

24. Tee minulle maa-alttari ja uhraa sen päällä polttouhrisi ja yhteysuhrisi, lampaasi ja nautasi. Joka paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston, minä tulen luoksesi ja siunaan sinua.
25. Mutta jos sinä teet minulle kivialttarin, älä rakenna sitä hakatuista kivistä. Jos sinä kosket taltallasi kiveen, sinä saastutat sen.
26. Älä nouse portaita myöten minun alttarilleni, ettei häpysi sen päällä paljastuisi.”

21. LUKU

Hebrealaiset orjat

1. ”Nämä ovat ne oikeudet, jotka sinun tulee asettaa heidän eteensä:
2. Jos ostat hebrealaisen orjan, hän palvelkoon sinua kuusi vuotta, mutta seitsemäntenä hän pääsköön vapaaksi maksutta.
3. Jos hän on tullut yksinäisenä, niin yksinäisenä hän lähteköönkin. Mutta jos hän oli nainut, lähteköön vaimo hänen kanssaan.
4. Jos hänen isäntänsä on antanut hänelle vaimon, ja tämä on synnyttänyt hänelle poikia tai tyttäriä, niin vaimo lapsineen jääköön isännän omaksi, ja hän lähteköön yksinään.
5. Mutta jos orja vakuuttaa: ’Minä rakastan isäntääni, vaimoani ja lapsiani enkä tahdo päästä vapaaksi’,
6. niin hänen isäntänsä vieköön hänet Jumalan eteen ja asettakoon hänet ovea tai pihtipieltä vasten, ja hänen isäntänsä lävistäköön hänen korvansa naskalilla, ja tämä olkoon hänen orjansa ainiaan.
7. Jos joku myy tyttärensä orjaksi, älköön tämä pääskö vapaaksi, kuten miesorjat pääsevät.
8. Jos hän ei miellytä isäntäänsä tämän jo määrättyä hänet itselleen, tämä sallikoon lunastaa hänet pois. Vieraaseen kansaan älköön hänellä olko valtaa häntä myydä hänet hylätessään.
9. Mutta jos hän määrää tämän pojalleen, niin antakoon hänen nauttia tyttärien oikeutta.
10. Jos hän ottaa itselleen toisen vaimon, älköön hän vähentäkö ensimmäiseltä tämän ravintoa, vaatetusta ja aviollista oikeutta.
11. Jos hän ei tee hänelle näitä kolmea, vaimo lähteköön pois ilman korvausta.

Väkivaltarikokset

12. Jos joku lyö ihmistä, niin että tämä kuolee, häntä rangaistakoon kuolemalla.
13. Mutta jos hän ei ole tehnyt sitä murha-aikeessa, vaan Jumala on sallinut sen vahingon tapahtua hänen kätensä kautta, niin minä määrään sinulle paikan, johon hän voi paeta.
14. Jos taas joku menettelee niin rikollisesti lähimmäistään kohtaan, että salakavalasti tappaa hänet, sinun on otettava hänet minun alttarinikin luota surmattavaksi.
15. Joka lyö isäänsä tai äitiään, rangaistakoon kuolemalla.
16. Joka varastaa ihmisen ja joko myy hänet tahi pitää häntä hallussaan, rangaistakoon kuolemalla.
17. Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, rangaistakoon kuolemalla.
18. Jos miehet riitelevät keskenään, ja toinen lyö toista kivellä tai nyrkillä, mutta tämä ei kuole, vaan joutuu vuoteen omaksi
19. ja tointuu niin, että voi mennä ulos sauvaansa nojaten, lyöjä olkoon vapaa rangaistuksesta. Hän korvatkoon ainoastaan hänen sairastamisaikansa ja pitäköön huolta hänen paranemisestaan.
20. Jos joku lyö orjaansa tai orjatartaan sauvalla, niin että tämä kuolee hänen käsiinsä, niin häntä rangaistakoon.
21. Mutta jos tämä elää päivän tai kaksi, niin älköön lyöjää rangaistako, sillä lyöty on hänen omaisuuttaan.

____________________________________

Mt 23:13-39

Voi teitä!

13. Voi teitä, te ulkokullatut kirjanoppineet ja fariseukset! Te suljette taivasten valtakunnan* ihmisiltä. Te ette itse mene sisälle, ettekä salli menevien mennä.
14. [Voi teitä, te ulkokullatut kirjanoppineet ja fariseukset! Te syötte leskien talot ja näön vuoksi pidätte pitkiä rukouksia! Te saatte sen vuoksi sitä kovemman tuomion.]*
15. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset! Te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen! Kun joku on siksi tullut, te teette hänestä helvetin lapsen*, kahta vertaa pahemman kuin itse olette!
16. Voi teitä, te sokeat taluttajat, jotka sanotte: ’Jos joku vannoo temppelin kautta, se ei merkitse mitään. Mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, hän on valaansa sidottu’.
17. Te tyhmät ja sokeat! Kumpi on suurempi, kultako vai temppeli, joka pyhittää kullan?
18. Ja: ’Jos joku vannoo alttarin kautta, se ei ole mitään. Mutta jos joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, hän on valaansa sidottu’.
19. Te sokeat! Kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, joka pyhittää uhrilahjan?
20. Sen tähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen ja kaiken sen päällä olevan kautta.
21. Joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla Hänen kauttaan, jonka läsnäolon* paikka se on.
22. Joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen ja sillä istuvan kautta.
23. Voi teitä, te ulkokullatut kirjanoppineet ja fariseukset! Te annatte kymmenykset mintuista, tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä [Jumalan] laissa on tärkeintä: oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää.
24. Te sokeat oppaat siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin!
25. Voi teitä, te ulkokullatut kirjanoppineet ja fariseukset! Te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä!
26. Sinä sokea fariseus: puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!
27. Voi teitä te teeskentelevät kirjanoppineet ja fariseukset! Te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkopuolelta ne näyttävät kyllä kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa.
28. Samoin tekin kyllä näytätte hurskailta ulkopuolelta, ihmisten silmissä, mutta sisältä te olette täynnä teeskentelyä ja vääryyttä.
29. Voi teitä, te ulkokullatut kirjanoppineet ja fariseukset! Te rakennatte profeettojen hautoja ja kaunistatte vanhurskaiden hautakammioita
30. ja sanotte: ’Jos me olisimme eläneet isiemme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettojen vereen’.
31. Niin te itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeettoja.
32. Täyttäkää siis isienne mitta.
33. Te käärmeet, te kyykäärmeiden sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?
34. Kuulkaa siis! Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita ja kirjanoppineita. Joitakin heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia heistä te ruoskitte synagogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin,
35. että te tulisitte syyllisiksi kaikkeen viattomaan vereen, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakarjan, Barakjan pojan*, vereen asti, hänen, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä.
36. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi on joutuva vastaamaan tästä kaikesta.

Kuin kanaemo ja sen poikaset

37. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka murhaat profeettoja ja kivität niitä, jotka on lähetetty sinun luoksesi, kuinka usein olenkaan tahtonut koota lapsiasi, niin kuin kana kokoaa poikasensa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.
38. Kuulkaa siis! Teidän talonne* on jäävä hylätyksi.
39. Minä sanon teille, että te ette tästedes näe minua ennen kuin sanotte: ’Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimessä’.”

____________________________________

Ps 28:1-9

28. PSALMI

Kuule, Herra, rukousteni ääni

1. Daavidin psalmi.
Sinua, Herra, minä huudan avuksi. Minun kallioni, älä ole minulle äänetön, etten sinun ollessasi vaiti joutuisi hautaan vajonneiden kaltaiseksi.
2. Kuule minun rukousteni ääni, kun huudan sinua avuksi, kun nostan käteni sinun pyhäkkösi pyhintä kohti.
3. Älä tempaa minua pois jumalattomien kanssa, väärintekijäin, jotka puhuvat lähimmäisilleen rauhasta, vaikka heidän sydämessään on pahuus.
4. Anna heille heidän töittensä ja tekojensa pahuuden mukaan. Tee heille heidän kättensä tekojen mukaan, rankaise heitä ansion mukaan siitä, mitä he ovat tehneet.
5. He eivät välitä Herran töistä eivätkä hänen kättensä teoista. Hän on kukistava heidät, eikä ole rakentava heitä.
6. Kiitetty olkoon Herra! Hän on kuullut rukousteni äänen.
7. Herra on minun voimani ja kilpeni. Häneen sydämeni turvasi, ja minä sain avun. Siitä sydämeni riemuitsee, ja veisuullani minä häntä ylistän.
8. Herra on kansansa voima, hän on voideltunsa pelastus ja turva.
9. Pelasta kansasi ja siunaa perikuntaasi. Kaitse heitä ja kanna heitä nyt ja aina.

____________________________________

Snl 7:1-5

7. LUKU

Kavahda viettelevää naista

1. Poikani, noudata minun sanojani ja kätke käskyni mieleesi.
2. Noudata käskyjäni, niin saat elää, säilytä opetukseni kuin silmäteräsi.
3. Sido ne kiinni sormiisi, kirjoita ne sydämesi tauluun.
4. Sano viisaudelle: ”Sinä olet sisareni,” kutsu ymmärrystä sukulaiseksi,
5. että varjeltuisit irstaalta naiselta, vieraalta vaimolta, joka liehakoi sanoillaan.

Scroll to Top