Raamattu vuodessa helmikuu 5

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 5
____________________________________

2Ms 21:22 – 23:13

22. Jos miehet tappelevat keskenään ja loukkaavat raskasta vaimoa, niin että hän synnyttää ennen aikaansa, mutta muuta vahinkoa ei tapahdu, niin sakotettakoon syyllistä vaimon miehen vaatimuksen ja riidanratkaisijain harkinnan mukaan.
23. Mutta jos vahinko tapahtuu, niin annettakoon henki hengestä,
24. silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta,
25. palovamma palovammasta, haava haavasta, mustelma mustelmasta.
26. Jos joku lyö orjaansa tai orjatartansa silmään ja turmelee sen, niin päästäköön tämän vapaaksi silmän tähden.
27. Jos hän lyö orjaltaan tai orjattareltaan hampaan suusta, niin päästäköön tämän vapaaksi hampaan tähden.
28. Jos härkä puskee miehen tai naisen kuoliaaksi, niin härkä kivitettäköön, älköönkä sen lihaa syötäkö, mutta härän omistaja olkoon vapaa rangaistuksesta.
29. Mutta jos härkä on ennenkin puskenut, ja sen isäntää on varoitettu, eikä hän ole sitä vartioinut, ja jos se tappaa miehen tai naisen, niin härkä kivitettäköön, ja myös sen isäntä rangaistakoon kuolemalla.
30. Jos hänelle määrätään lunastusmaksu, niin maksakoon henkensä lunnaiksi niin paljon, kuin hänelle määrätään.
31. Jos se puskee pojan tai tytön, niin meneteltäköön saman lain mukaan.
32. Jos härkä puskee orjan tai orjattaren, niin maksakoon sen omistaja pusketun isännälle kolmekymmentä hopeasekeliä, ja härkä kivitettäköön.
33. Jos joku jättää kaivon auki tai kaivaa kaivon eikä peitä sitä, ja härkä tai aasi putoaa siihen,
34. niin kaivon omistaja korvatkoon isännälle sen rahassa, ja kuollut eläin olkoon hänen.
35. Jos jonkun härkä puskee toisen härän kuoliaaksi, niin myykööt elävän härän ja jakakoot sen hinnan, ja myös kuolleen jakakoot he keskenään.
36. Jos taas oli tunnettua, että se härkä ennenkin oli puskenut, eikä sen isäntä ollut sitä vartioinut, niin antakoon härän härästä, mutta kuollut olkoon hänen.”

22. LUKU

Lakeja omistusoikeudesta

1. ”Jos joku varastaa härän tai lampaan ja teurastaa tai myy sen, antakoon viisi nautaa yhdestä härästä ja neljä lammasta yhdestä lampaasta.
2. Jos varas tavataan murtautumasta sisälle ja lyödään kuoliaaksi, ei tappaja ole vereen vikapää.
3. Mutta jos aurinko oli jo noussut, niin tappaja on vereen vikapää. Varas maksakoon korvauksen. Jos hänellä ei ole mitään, myytäköön hänet varastamansa tavaran korvaukseksi.
4. Jos varastettu eläin, olipa se härkä, aasi tai lammas, tavataan hänen hallustaan elävänä, niin korvatkoon sen kaksinkertaisesti.
5. Jos joku turmelee toiselta pellon tai viinitarhan päästämällä siihen karjansa ja syöttämällä sitä toisen pellossa, hän antakoon korvaukseksi peltonsa tai viinitarhansa parhaimman kasvun.
6. Jos tuli pääsee irti ja tarttuu orjantappuroihin, ja jos kuhilaat tai vilja tai pelto palaa, niin kulovalkean sytyttänyt korvatkoon vahingon.
7. Jos joku antaa toiselle rahaa tai tavaraa säilytettäväksi, ja se varastetaan tämän talosta, niin varas, jos hänet tavataan, korvatkoon sen kaksinkertaisesti.
8. Mutta jos varasta ei tavata, astukoon talon omistaja Jumalan eteen ja vannokoon, ettei hän ole kädellään kajonnut toisen omaan.
9. Jokaisessa anastusasiassa, koskipa se härkää, aasia, lammasta, vaatetta tai mitä tahansa kadonnutta, josta jokusanoo: ’Tämä se on’, tulkoon kummankin asia Jumalan eteen. Se, jonka Jumala tuomitsee syylliseksi, korvatkoon toiselle kaksinkertaisesti.
10. Jos joku antaa toiselle aasin tai härän tai lampaan tai minkä eläimen tahansa säilytettäväksi, ja se kuolee tai vahingoittuu tai ryöstetään pois kenenkään näkemättä,
11. niin vala Herran edessä ratkaiskoon heidän välillään, onko toinen kädellään kajonnut toisen omaan. Omistaja hyväksyköön valan, ja toinen olkoon korvauksesta vapaa.
12. Mutta jos se on häneltä varastettu, hän korvatkoon sen omistajalle.
13. Jos se on raadeltu, hän tuokoon sen esiin todistukseksi, eikä hänen tarvitse korvata raadeltua.
14. Jos joku lainaa toiselta elukan, ja se vahingoittuu tai kuolee, eikä sen omistaja ole saapuvilla, hän korvatkoon sen.
15. Jos sen omistaja on saapuvilla, hänen ei tarvitse maksaa korvausta. Jos se oli vuokralla, olkoon vuokra korvauksena.

Lakeja siveellisyydestä, velhoudesta ym.

16. Jos joku viettelee neitsyen, joka ei ole kihlattu, ja makaa hänet, maksakoon hänestä morsiamenhinnan ja ottakoon hänet vaimokseen.
17. Jos isä kieltäytyy antamasta tätä hänelle, maksakoon mies rahassa morsiamenhinnan kuten neitsyestä.
18. Velhonaisen älä salli elää.
19. Jokainen, joka sekaantuu eläimeen, rangaistakoon kuolemalla.
20. Joka uhraa muille jumalille kuin Herralle, ainoalle, olkoon vihitty tuhon omaksi.
21. Älä sorra äläkä ahdista muukalaista, sillä te olette itse olleet muukalaisina Egyptin maassa.
22. Älkää sortako leskeä tai orpoa.
23. Sillä jos sinä sorrat heitä ja he huutavat minua avukseen, niin minä totisesti kuulen heidän huutonsa,
24. ja minun vihani syttyy. Minä surmaan teidät miekalla, niin että teidän vaimonne joutuvat leskiksi ja lapsenne orvoiksi.
25. Jos lainaat rahaa jollekin minun kansastani, jollekin köyhälle, joka on sinun luonasi, niin älä menettele koronkiskurin tavoin häntä kohtaan. Älkää panko korkoa hänen maksettavakseen.
26. Jos sinä olet lähimmäiseltäsi ottanut pantiksi viitan, anna se hänelle takaisin, ennen kuin aurinko laskee.
27. Se on näet hänen ainoa peitteensä, johon hän käärii ruumiinsa. Missä hän muutoin makaisi? Jos hän huutaa minua avukseen, minä kuulen häntä, sillä minä olen laupias.
28. Jumalaa älä herjaa, ja kansasi ruhtinasta älä kiroa.
29. Älä viivyttele antamasta antia vilja- ja mehusatosi runsaudesta. Esikoinen pojistasi anna minulle.
30. Samoin tee nautojesi, lampaittesi ja vuohiesi ensiksi syntyneelle. Seitsemän päivää se olkoon emänsä kanssa. Kahdeksantena päivänä anna se minulle.
31. Te olkaa minulle pyhä kansa. Älkää syökö kedolla raadellun eläimen lihaa, vaan heittäkää se koirille.”

23. LUKU

Ole oikeamielinen ja valmis auttamaan

1. ”Älä levitä valheellista huhua, äläkä anna apuasi syylliselle rupeamalla vääräksi todistajaksi.
2. Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa, äläkä todista riita-asiassa niin, että taivut joukon mukaan ja väännät oikean vääräksi.
3. Älä ole puolueellinen alhaisen hyväksi hänen asiassaan.
4. Jos tapaat vihollisesi härän tai aasin eksyksissä, niin saata se hänelle takaisin.
5. Jos näet vihamiehesi aasin makaavan kuormansa alla, niin älä jätä häntä auttamatta, vaan auta häntä sitä päästämään.
6. Älä väännä vääräksi keskuudessanne asuvan köyhän oikeutta hänen riita-asiassaan.
7. Pysy erilläsi väärästä asiasta. Älä surmaa viatonta ja syytöntä, sillä minä en julista syyllistä syyttömäksi.
8. Älä ota lahjusta, sillä lahjus sokaisee näkevät ja vääristää syyttömien asiat.
9. Muukalaista älä sorra, sillä te tiedätte muukalaisen mielialan, koska itsekin olette olleet muukalaisina Egyptin maassa.

Sapattivuodet ja -päivät

10. Kuutena vuotena kylvä maasi ja korjaa sen sato.
11. Mutta seitsemäntenä vuotena jätä se korjaamatta ja lepäämään, että kansasi köyhät saisivat siitä syödä. Mitä jäljelle jää, sen metsän eläimet syökööt. Samoin tee viinitarhallesi ja öljytarhallesi.
12. Kuusi päivää tee työtäsi, mutta lepää seitsemäs päivä, että härkäsi ja aasisi saisivat hengähtää ja orjattaresi poika sekä muukalainen saisivat virkistyä.
13. Kaikkea, mitä minä olen sanonut teille, noudattakaa. Vierasten jumalien nimiä älkää mainitko, älköön niitä kuuluko teidän huuliltanne.

____________________________________

Mt 24:1-28

24. LUKU

Jeesuksen puhe Öljymäellä

1. Kun Jeesus oli lähtenyt temppelistä ja oli menossa pois, hänen opetuslapsensa tulivat hänen luokseen näyttämään hänelle temppelin rakennuksia.
2. Silloin Jeesus sanoi heille: ”Näettekö kaiken tämän? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan hajottamatta.”
3. Kun Jeesus istui Öljymäellä, ja vain opetuslapsia oli hänen luonaan, nämä kysyivät häneltä: ”Sano meille, milloin se tapahtuu, ja mikä on merkkinä sinun tulostasi ja [tämän] maailman[kauden]* lopusta?”
4. Jeesus vastasi: ”Varokaa, ettei kukaan teitä harhauta.
5. Monia on esiintyvä minun nimelläni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monia.
6. Te saatte kuulla sotien melskeistä ja sanomia sodista. Varokaa, ettette pelästy. Niin täytyy tapahtua, mutta loppu ei ole vielä käsillä.
7. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja monin paikoin on nälänhätää ja maanjäristyksiä.
8. Tämä kaikki on vasta synnytystuskien alkua.
9. Teitä annetaan vaivaan, teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihaamiksi minun nimeni tähden.
10. Silloin monet luopuvat uskosta sekä kavaltavat ja vihaavat toisiaan.
11. Monia vääriä profeettoja nousee, ja he eksyttävät monia.
12. Laittomuuden päästessä valtaan useimpien rakkaus kylmenee.
13. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu.

Evankeliumi kaikille kansoille

14. Tämä valtakunnan evankeliumi on saarnattava kaikkialla maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Sitten tulee loppu.

Jerusalemin hävitys

15. Kun te näette profeetta Danielin puhuman hävityksen kauhistuksen* vallitsevan pyhässä paikassa – tämän lukeva tarkatkoon –
16. silloin Juudeassa olevat paetkoot vuorille.
17. Katolla oleva älköön menkö alas noutamaan tavaroita talostaan,
18. ja pellolla oleva älköön palatko hakemaan viittaansa.
19. Voi raskaita ja imettäviä niinä päivinä!
20. Rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.
21. Silloin on oleva suuri ahdistus, jollaista ei ole ollut maailman alusta asti eikä milloinkaan tule*.
22. Ellei niitä päiviä lyhennettäisi, kukaan ihminen ei* pelastuisi. Valittujen* tähden ne päivät kuitenkin lyhennetään.
23. Jos silloin joku sanoo teille: ’Täällä on Kristus’, tai: ’Tuolla [hän on]’, älkää uskoko.
24. Vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja näet nousee. He tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
25. Minä olen ennalta ilmoittanut tämän teille.
26. Jos siis teille sanotaan: ’Hän on erämaassa’, älkää menkö sinne, tai, ’Hän on sisällä talossa’, älkää uskoko.
27. Sillä kuten salama leimahtaa idästä länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tuleminen.
28. Missä on raato, sinne korppikotkat kokoontuvat*.

____________________________________

Ps 29:1-11

29. PSALMI

Herra ilmoittaa voimansa ja hallitsee

1. Daavidin psalmi.
Te mahtimiesten* pojat, antakaa Herralle kunnia, tunnustakaa Herran kunnia ja voima.
2. Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa.
3. Herran ääni käy vetten päällä. Kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä.
4. Herran ääni on voimallinen, Herran ääni on mahtava.
5. Herran ääni särkee setrit, Herra murskaa Libanonin setrit.
6. Hän hypittää niitä kuin vasikkaa, Libanonia ja Hermonia kuin oryx-antiloopin vasikkaa*.
7. Herran ääni halkoo tulen liekit.
8. Herran ääni vapisuttaa erämaata, Herra järkyttää Kaadeksen erämaata.
9. Herran ääni saattaa peurat poikimaan, se raastaa paljaiksi metsät. Kaikki hänen pyhäkössään julistaa: ”Kunnia!”
10. Herra istui valtaistuimellaan, ja vedenpaisumus tuli. Herra istuu Kuninkaana iäti.
11. Herra antaa kansalleen voiman, Herra siunaa kansaansa rauhalla.

____________________________________

Snl 7:6-23

6. Minä katselin taloni ikkunasta ristikon läpi,
7. ja näin yksinkertaisten joukossa, havaitsin poikien parissa nuorukaisen, joka oli mieltä vailla.
8. Hän kulki katua erään naisen kulmaukseen ja asteli hänen majaansa päin
9. päivän illaksi hämärtyessä, yön aikana pimeässä.
10. Nainen tulee häntä vastaan porton puvussa, kavaluus sydämessä.
11. Hän on levoton ja hillitön, hänen jalkansa eivät pysy kotona.
12. Milloin hän on kadulla, milloin toreilla, väijyen joka kulmassa.
13. Hän tarttui nuorukaiseen, suuteli häntä ja julkeasti katsoen sanoi hänelle:
14. ”Minun oli uhrattava yhteysuhri, tänä päivänä olen täyttänyt lupaukseni.
15. Siksi lähdin ulos sinua vastaan etsiäkseni sinua, ja olen löytänyt sinut.
16. Minä olen levittänyt leposijalleni peitteitä, kirjavaa Egyptin liinavaatetta.
17. Vuoteeseeni olen pirskotellut mirhaa, aloeta ja kanelia.
18. Tule, nauttikaamme lemmestä aamuun asti, riemuitkaamme rakkaudesta.
19. Mieheni ei ole kotona, hän meni matkalle kauas.
20. Hän otti rahakukkaron mukaansa ja tulee kotiin vasta täydenkuun päiväksi.”
21. Vaimo taivutti hänet paljolla houkuttelullaan, vietteli liukkailla huulillaan.
22. Mies lähti äkkiä hänen jälkeensä, kuten härkä menee teuraaksi, kuten mieletön jalkaraudoissa kuritettavaksi,
23. kuten lintu kiiruhtaa paulaan. Hän ei tiennyt, että oli henkensä kaupalla, kunnes nuoli lävisti hänen maksansa.

Scroll to Top