Raamattu vuodessa helmikuu 6

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 6
____________________________________

2Ms 23:14 – 25:40

Kolme vuotuista juhlaa

14. Kolme kertaa vuodessa vietä juhlaa minun kunniakseni.
15. Pidä happamattoman leivän juhla: Seitsemänä päivänä syö happamatonta leipää, kuten minä olen sinua käskenyt, määrättynä aikana aabib-kuussa, sillä siinä kuussa sinä olet lähtenyt Egyptistä. Tyhjin käsin älköön tultako minun kasvojeni eteen.
16. Vietä leikkuujuhla, kun leikkaat uutiset viljastasi, jonka olet kylvänyt vainioon, ja korjuujuhla vuoden lopulla, kun korjaat satosi vainiolta.
17. Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi Herran, Herran, kasvojen eteen.
18. Älä uhraa minun teurasuhrini verta happamen leivän kera. Minun juhlauhrini rasvaa älköön jääkö yön yli seuraavaan aamuun.
19. Parhaat maasi uutisesta tuo Herran, Jumalasi, huoneeseen. Älä keitä vohlaasi emänsä maidossa.

Enkeli Israelin johtajana

20. Minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut.
21. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä.
22. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja.
23. Minun enkelini käy sinun edelläsi ja johdattaa sinut amorilaisten, heettiläisten, perissiläisten, kanaanilaisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, ja minä hävitän heidät.
24. Älä kumarra heidän jumaliaan, älä palvele niitä äläkä tee, niin kuin he tekevät, vaan kukista ne maahan ja murskaa niiden patsaat.
25. Palvelkaa Herraa, Jumalaanne, niin hän siunaa ruokasi ja juomasi, ja minä pidän puutteen sinusta kaukana.
26. Keskensynnyttäjää ja hedelmätöntä ei ole oleva sinun maassasi. Sinun päiviesi luvun minä teen täydeksi.
27. Minä lähetän kauhuni kulkemaan edelläsi ja saatan hämminkiin kaikki kansat, joiden luo sinä tulet, ja ajan kaikki vihollisesi pakoon sinun edestäsi.
28. Minä lähetän herhiläisiä edelläsi karkottamaan hivviläiset, kanaanilaiset ja heettiläiset sinun tieltäsi.
29. Mutta minä en karkota heitä sinun tieltäsi yhtenä vuotena, ettei maa tulisi autioksi eivätkä metsän pedot lisääntyisi sinun vahingoksesi.
30. Vähitellen minä karkotan heidät sinun tieltäsi, kunnes olet tullut kyllin lukuisaksi ottamaan haltuusi maan.

Luvatun maan rajat

31. Minä asetan rajasi Punaisenmeren Akabanlahdesta Välimereen* ja erämaasta Eufratvirtaan asti. Minä annan maan asukkaat teidän valtaanne, ja sinä karkotat heidät tieltäsi.
32. Älä tee liittoa heidän äläkä heidän jumaliensa kanssa.
33. Älkööt he jääkö asumaan sinun maahasi, etteivät saattaisi sinua tekemään syntiä minua vastaan. Sillä jos sinä palvelet heidän jumaliaan, on se sinulle paulaksi.”

24. LUKU

Liitto Siinailla

1. Herra sanoi Moosekselle: ”Nouse Herran luo, sinä ja Aaron, Naadab ja Abihu sekä 70 Israelin vanhinta. Te kumartukaa ja rukoilkaa taampana.
2. Mooses yksinään lähestyköön Herraa. Muut älkööt lähestykö, ja kansa älköön nousko sinne hänen kanssaan.”
3. Mooses tuli ja kertoi kansalle kaikki Herran sanat ja kaikki hänen säädöksensä. Niin koko kansa vastasi yhteen ääneen ja sanoi: ”Kaiken, mitä Herra on puhunut, me teemme.”
4. Mooses kirjoitti kaikki Herran sanat. Hän nousi varhain seuraavana aamuna, rakensi alttarin vuoren juurelle ja pystytti kaksitoista patsasta Israelin kahdentoista heimon mukaan.
5. Hän lähetti israelilaisten joukosta nuoria miehiä uhraamaan polttouhreja ja teurastamaan härkiä yhteysuhriksi Herralle.
6. Mooses otti verestä puolet ja pani uhrimaljoihin, ja toisen puolen hän vihmoi alttarille.
7. Hän otti Liiton kirjan* ja luki sen kansan kuullen. He sanoivat: ”Kaikkea, mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme.”
8. Sitten Mooses otti veren, vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi: ”Tämä on sen liiton veri, jonka Herra tekee teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella.”
9. Mooses ja Aaron, Naadab ja Abihu sekä 70 Israelin vanhinta nousivat vuorelle.
10. He näkivät Israelin Jumalan. Hänen jalkainsa alla oli alusta kuin safiirikivistä, kirkas kuin itse taivas.
11. Hän ei koskenut kädellään israelilaisten valittuihin, ja he katselivat Jumalaa, söivät ja joivat.

Mooses ja Joosua vuorella

12. Herra sanoi Moosekselle: ”Nouse minun luokseni vuorelle ja ole siellä, niin minä annan sinulle kivitaulut sekä lain ja käskyt, jotka olen kirjoittanut heille opetukseksi.”
13. Silloin Mooses ja hänen palvelijansa Joosua lähtivät. Mooses nousi Jumalan vuorelle.
14. Mutta vanhimmille hän sanoi: ”Odottakaa meitä täällä, kunnes palaamme teidän luoksenne. Aaron ja Huur ovat teidän kanssanne. Jolla on jotakin asiaa, kääntyköön heidän puoleensa.”
15. Kun Mooses oli noussut vuorelle, peitti pilvi vuoren.
16. Herran kirkkaus laskeutui Siinain vuorelle, ja pilvi peitti sen kuusi päivää. Seitsemäntenä päivänä Herra huusi Moosekselle pilven keskeltä.
17. Herran kirkkaus vuoren kukkulalla näytti israelilaisten silmissä kuluttavalta tulelta.
18. Mooses meni pilven keskelle ja nousi vuorelle. Hän oli vuorella 40 päivää ja 40 yötä.

25. LUKU

Pyhäkkö ja sen kalusto

1. Herra sanoi Moosekselle:
2. ”Sano israelilaisille, että he kokoavat anteja minulle. Jokaiselta, jonka sydän on siihen altis, ottakaa vastaan anti minulle.
3. Nämä ovat ne annit, joita teidän on otettava vastaan heiltä: kultaa, hopeaa ja vaskea,
4. punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja ja valkoisia pellavalankoja sekä vuohenkarvoja,
5. punaisia oinaannahkoja, sireeninnahkoja, akasiapuuta,
6. öljyä seitsenhaaraista lamppua varten, hajuvoiteita voiteluöljyä ja hyvänhajuista suitsutusta varten,
7. onyks-kiviä ja muita jalokiviä kasukkaa ja rintakilpeä varten.
8. Tehkööt he minulle pyhäkön ollakseni läsnä* heidän keskellään.
9. Tehkää pyhäkkö ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, minkä minä sinulle näytän.
10. Tehkööt he arkin akasiapuusta, 2,5 kyynärän pituisen, 1,5 kyynärän levyisen ja 1,5 kyynärän korkuisen.
11. Päällystä se puhtaalla kullalla, päällystä se sisältä ja ulkoa. Tee siihen kultareunus yltympäri.
12. Vala siihen neljä kultarengasta ja kiinnitä ne sen neljään jalkaan, niin että kaksi rengasta tulee sen toiselle puolelle ja kaksi rengasta se toiselle puolelle.
13. Tee korennot akasiapuusta ja päällystä ne kullalla.
14. Pistä renkaisiin arkin sivuille korennot, joilla arkki on kannettava.
15. Korennot jääkööt arkin renkaisiin, älköönkä niitä vedettäkö pois.
16. Pane arkkiin liitto*, jonka minä sinulle annan.
17. Tee myös liitonarkin kansi* puhtaasta kullasta, puolenkolmatta kyynärän pituinen ja puolentoistakyynärän levyinen.
18. Tee kaksi kultakerubia, tee ne kohotakoista tekoa, armoistuimen molempiin päihin.
19. Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi toiseen päähän. Tehkää kerubit armoistuimesta kohoaviksi, sen kumpaankin päähän.
20. Kerubit levittäkööt siipensä ylöspäin, niin että ne peittävät siivillään armoistuimen, ja niiden kasvot olkoot vastakkain. Armoistuinta kohti olkoot kerubien kasvot käännetyt.
21. Aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin liitto, jonka minä sinulle annan.
22. Siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat liiton arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisista säädän.
23. Tee pöytä akasiapuusta, kahden kyynärän pituinen, kyynärän levyinen ja puolentoista kyynärän korkuinen.
24. Päällystä se puhtaalla kullalla ja tee siihen kultareunus sen ympäri.
25. Tee sen ympäri kämmenen korkuinen lista ja listan ympäri kultareunus.
26. Tee siihen neljä kultarengasta ja kiinnitä renkaat sen neljään kulmaan, kunkin neljän jalan kohdalle.
27. Renkaat olkoot juuri listan alla niiden korentojen pitiminä, joilla pöytä on kannettava.
28. Tee ne korennot akasiapuusta ja päällystä ne kullalla, ja niillä on pöytä kannettava.
29. Tee myös siihen vadit ja kupit, kannut ja maljat, joista juomauhrit vuodatetaan; tee ne puhtaasta kullasta.
30. Pidä aina minun edessäni pöydällä näkyleivät.
31. Tee myös seitsenhaarainen lamppu puhtaasta kullasta. Tee lamppu jalkoineen ja varsineen kohotakoista tekoa, sen kukkakuvut, nuput kukkalehtineen, olkoot samaa kappaletta.
32. Kuusi haaraa lähteköön lampun sivuista, kolme haaraa toisesta sivusta ja kolme haaraa toisesta sivusta.
33. Toisessa haarassa olkoon kolme mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen, ja toisessa haarassa samoin kolme mantelinmuotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen; näin olkoon jokaisessa kuudessa haarassa, jotka lampusta lähtevät.
34. Mutta lampussa itsessään olkoon neljä mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen.
35. Yksi nuppu olkoon aina jokaisen haaraparin alla niistä kuudesta haarasta, jotka lampusta lähtevät.
36. Nuput ja haarat olkoot samaa kappaletta kuin se; olkoon se kauttaaltaan samaa kohotakoista tekoa, puhdasta kultaa.
37. Tee siihen seitsemän lamppua, ja lamput asetettakoon niin, että seitsenhaarainen lamppu heittää valonsa etupuolelle.
38. Sen lamppusakset ja karstakupit olkoot puhdasta kultaa.
39. Yhdestä talentista puhdasta kultaa tehtäköön sekä se että kaikki nämä kalut.
40. Pidä huoli, että teet kaiken sen esikuvan mukaan, mikä sinulle näytettiin vuorella.”

____________________________________

Mt 24:29-51

Kristuksen tuleminen

29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, kuu ei anna valoaan, tähdet putoavat taivaalta, ja taivaiden voimat järkkyvät.
30. Silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja kaikki maan sukukunnat parkuvat. He näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassa ja kirkkaudessa.
31. Suuren pasuunan pauhatessa hän lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa* neljästä ilmansuunnasta taivasten ääristä toisiin ääriin.
32. Oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, te tiedätte, että kesä on lähellä.
33. Samoin myös, nähdessänne tämän kaiken tietäkää, että se on lähellä, aivan [kuin] ovella.

Viimeinen sukupolvi

34. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi* ei katoa ennen kuin kaikki tämä toteutuu.
35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
36. Siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit, ei myöskään Poika, vaan Isä yksin.
37. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
38. Kuten ihmiset niinä päivinä ennen vedenpaisumusta söivät, joivat, naivat ja naittivat [tyttäriään] siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
39. eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki – niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.
40. Silloin on kaksi miestä pellolla. Toinen otetaan ylös ja toinen jätetään.
41. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä. Toinen otetaan ylös ja toinen jätetään.

Valvokaa ja olkaa valmiit!

42. Valvokaa siis, koska ette tiedä, minä hetkenä Herranne tulee.
43. Ymmärtäkää tämä: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi eikä sallisi murtautua taloonsa.
44. Olkaa siis tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.
45. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtävä palvelija, jonka hänen Herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallaan.
46. Autuas se palvelija, jonka hänen Herransa tullessaan tapaa näin tekemästä!
47. Minä sanon teille totuuden: hän asettaa tämän kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
48. Mutta jos palvelija on kelvoton, hän ajattelee: ’Herrani tulo viipyy’,
49. ja rupeaa lyömään toisia palvelijoita sekä syö ja juo juoppojen kanssa.
50. Sen palvelijan Herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa
51. ja hakkaa hänet kappaleiksi, määräten hänelle saman osan kuin teeskentelijöille. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.”

____________________________________

Ps 30:1-13

30. PSALMI

Pelastuneen kiitosvirsi

1. Daavidin psalmi. Linnan* vihkimislaulu.
2. Minä ylistän sinua, Herra, että pelastit minut etkä sallinut viholliseni iloita minusta.
3. Herra, minun Jumalani, sinua minä huusin avuksi, ja sinä paransit minut.
4. Sinä, Herra, nostit elämäni haudasta*, sinä herätit minut henkiin hautaan vaipuvien joukosta.
5. Veisatkaa kiitosta Herralle, te hänen hurskaansa, ylistäkää hänen pyhää nimeään.
6. Sillä silmänräpäyksen kestää hänen vihansa, eliniän hänen armonsa. Illalla on itku vieraana, mutta aamulla ilo.
7. Menestykseni päivinä minä sanoin: ”En minä ikinä horju.”
8. Armossasi sinä, Herra, olit vahvistanut minun vuoreni. Mutta kun sinä kätkit kasvosi, minä pelästyin.
9. Sinua, Herra, minä huusin ja rukoilin Herraa:
10. ”Mitä etua on verestäni, jos vaivun hautaan? Ylistääkö tomu sinua, julistaako se sinun uskollisuuttasi?
11. Kuule, Herra, ja armahda minua, Herra, ole minun auttajani.”
12. Sinä muutit murheeni ilokarkeloksi, riisuit yltäni surupukuni ja vyötit minut riemulla,
13. että sieluni veisaisi sinulle kiitosta eikä vaikenisi. Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän ainiaan.

____________________________________

Snl 7:24-27

24. Sen tähden, poikani, kuulkaa minua, kuunnelkaa suuni sanoja.
25. Älköön sydämesi poiketko tuon naisen teille, älä eksy hänen poluilleen.
26. Sillä hänen kaatamiaan surmattuja on paljon, lukuisasti niitä, joilta kaikilta hän on riistänyt hengen.
27. Hänen majastaan käyvät haudan tiet, jotka vievät kuoleman kammioihin.

Scroll to Top