Raamattu vuodessa helmikuu 8

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 8
____________________________________

2Ms 28:1-43

28. LUKU

Pappien virkapuvut

1. ”Kutsu eteesi israelilaisten joukosta veljesi Aaron poikineen, että he pappeina palvelisivat minua, Aaron ja hänen poikansa Naadab ja Abihu, Eleasar ja Iitamar.
2. Teetä veljellesi Aaronille pyhät vaatteet, kunniaksi ja kaunistukseksi.3. Puhuttele kaikkia taitavia miehiä, jotka minä olen täyttänyt taitavuuden hengellä, että he tekevät vaatteet Aaronille, että hänet pyhitettäisiin pappina palvelemaan minua.
4. Nämä ovat ne vaatteet, jotka heidän on tehtävä: rintakilpi, kasukka, viitta, ruutuinen ihokas, käärelakki ja vyö. He tehkööt sinun veljellesi Aaronille ja hänen pojilleen pyhät vaatteet, että he pappeina palvelisivat minua.
5. Ottakoot he tätä varten kultaa sekä punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja ja valkoisia pellavalankoja.

Kasukka

6. Kasukan he tehkööt kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista, taidokkaasti kutomalla.
7. Siinä olkoon kaksi yhdistettävää olkakappaletta, ja se kiinnitettäköön niihin molemmista päistään.
8. Vyö, jolla kasukka kiinnitetään, olkoon tehty samalla tavalla ja samasta kappaleesta kuin se: kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista.
9. Ota sitten kaksi onyks-kiveä ja kaiverra niihin Israelin poikien nimet,
10. kuusi heidän nimeään toiseen kiveen ja toiset kuusi nimeä toiseen kiveen siinä järjestyksessä, kuin he ovat syntyneet.
11. Niin kuin taidokkaasti hiotaan kiveä, kaiverretaan sinettisormuksia, niin kaiverra Israelin poikien nimet niihin kahteen kiveen. Ja kehystettäköön ne kultapalmikoilla.
12. Pane molemmat kivet kasukan olkakappaleihin kiviksi, jotka johtavat muistoon israelilaiset. Näin Aaron kantakoon heidän nimiään molemmilla olkapäillään Herran kasvojen edessä, että heitä muistettaisiin.
13. Tee kultapalmikoimia
14. ja kahdet käädyt puhtaasta kullasta. Tee ne punomalla, kuten punonnaisia tehdään, ja kiinnitä punotut käädyt palmikoimiin.

Rintakilpi

15. Jumalanvastausten rintakilpi* tee taidokkaasti kutomalla. Tee sekin samalla tavalla kuin kasukka on tehty: tee se kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista.
16. Se olkoon neliskulmainen ja taskun muotoon tehty, vaaksan pituinen ja vaaksan levyinen.
17. Kiinnitä sen pintaan kiviä yliyltään, 4 riviin:
1. riviin karneoli, topaasi ja smaragdi.
18. 2. riviin rubiini, safiiri ja jaspis.
19. 3. riviin hyasintti, akaatti ja ametisti.
20. 4. riviin krysoliitti, onyks ja berylli.
Kultapalmikoimilla kehystettyinä kiinnitettäköön ne paikoilleen.
21. Kiviä olkoon Israelin poikain nimien mukaan 12, yksi kutakin nimeä kohti. Kussakin kivessä olkoon yksi 12 heimon nimistä, kaiverrettuina samalla tavalla, kuin kaiverretaan sinettisormuksia.
22. Tee rintakilpeen puhtaasta kullasta käädyt, punotut, niin kuin punonnaista tehdään.
23. Tee rintakilpeen 2 kultarengasta ja kiinnitä molemmat renkaat rintakilven 2 yläkulmaan.
24. Kiinnitä ne molemmat kultapunonnaiset 2 renkaaseen rintakilven yläkulmiin.
25. Kiinnitä molempien punonnaisten toiset 2 päätä kahteen palmikoimaan ja kiinnitä nämä kasukan olkakappaleihin, sen etupuolelle.
26. Tee vielä kaksi kultarengasta ja pane ne rintakilven molempiin alakulmiin, sen sisäpuoliseen, kasukkaa vasten olevaan reunaan.
27. Tee vieläkin 2 kultarengasta ja kiinnitä ne kasukan molempiin olkakappaleihin, niiden alareunaan, etupuolelle, sauman kohdalle, kasukan vyön yläpuolelle.
28. Rintakilpi solmittakoon renkaistaan punasinisellä nauhalla kasukan renkaisiin, niin että se on kasukan vyön yläpuolella. Näin rintakilpi ei irtaudu kasukasta.
29. Astuessaan pyhäkköön Aaron kantakoon Israelin poikien nimet jumalanvastausten rintakilvessä sydämensä päällä, että heidät alati johdettaisiin muistoon Herran edessä.
30. Pane jumalanvastausten rintakilpeen uurim ja tummim*, niin että ne ovat Aaronin sydämen päällä hänen astuessaan Herran eteen. Aaron kantakoon Jumalan vastaukset israelilaisille sydämensä päällä aina Herran edessä ollessaan.

Kasukan viitta

31. Kasukan viitta tee kokonaan punasinisistä langoista.
32. Sen keskellä olkoon pääntie, ja tämä pääntie ympäröitäköön kudotulla päärmeellä kuten haarniskan aukko, ettei se repeisi.
33. Tee sen helmaan granaattiomenia punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista, ja kiinnitä ne helmaan ympäriinsä ja niiden väliin kultatiukuja yltympäri,
34. vuorotellen kultatiuku ja granaattiomena, viitan helmaan ympäriinsä.
35. Aaron pitäköön sen yllään toimittaessaan virkaansa, niin että kuuluu, kun hän menee pyhäkköön Herran eteen ja tulee sieltä ulos, ettei hän kuolisi.
36. Tee myös otsakoriste puhtaasta kullasta ja kaiverra siihen, niin kuin sinettisormusta kaiverretaan, sanat: ’Herralle pyhitetty’.
37. Sido se punasinisellä nauhalla, niin että se on kiinni käärelakin etupuolella.
38. Se olkoon Aaronin otsalla, niin että Aaron kantaa kaiken sen, mitä israelilaiset rikkovat uhratessaan pyhiä uhrejaan ja antaessaan pyhiä lahjojaan. Se olkoon alati hänen otsallaan, että Herran mielisuosio tulisi heidän osakseen.

Paita ja housut

39. Kudo myös ruutuinen paita valkoisista pellavalangoista, ja tee käärelakki valkoisista pellavalangoista, ja tee vyö kirjokudoksesta.
40. Aaronin pojille tee ihokkaat ja vyöt. Tee heille päähineet kunniaksi ja kaunistukseksi.
41. Pue ne veljesi Aaronin ja hänen poikiensa ylle. Voitele heidät, vihi heidät virkaansa ja pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua.
42. Tee heille pellavahousut hävyn peitteeksi. Ne ulottukoot lanteilta reisiin asti.
43. Aaron ja hänen poikansa pitäkööt ne yllään mennessään liitonmajaan, tai kun he lähestyvät alttaria tehdäkseen palvelusta pyhäkössä, etteivät joutuisi syynalaisiksi ja kuolisi. Tämä olkoon ainainen säädös hänelle ja hänen jälkeläisilleen.”

____________________________________

Mt 25:31 – 26:13

Viimeinen tuomio

31. Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle.
32. Hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, kuten paimen erottaa lampaat vuohista.
33. Lampaat hän asettaa oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle.
34. Sitten Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa, te Isäni siunaamat, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
35. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne.
36. Minä olin ryysyissä*, ja te vaatetitte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun luokseni’.
37. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?
38. Milloin me näimme sinut koditonna ja otimme sinut luoksemme, tai ryysyissä ja vaatetimme sinut?
39. Milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun luoksesi?’
40. Kuningas vastaa heille: ’Totisesti minä sanon teille: kaiken, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle’.
41. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun luotani, te kirotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu Perkeleelle ja hänen enkeleilleen.
42. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa.
43. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin ryysyissä, mutta te ette vaatettaneet minua, sairaana ja vankeudessa, mutta te ette käyneet minua katsomassa’.
44. Silloin hekin vastaavat: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai koditonna tai ryysyissä tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?’
45. Hän vastaa heille: ’Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle’.
46. Nämä menevät pois ikuiseen rangaistukseen, vanhurskaat taas iäiseen elämään.”

26. LUKU

Jeesuksen surmaamista valmistellaan

1. Kaiken tämän puhuttuaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
2. ”Te tiedätte, että kahden päivän kuluttua on pääsiäinen, ja Ihmisen Poika annetaan ristiinnaulittavaksi.”
3. Ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat silloin Kaifaan, ylimmäisen papin, palatsiin
4. ja neuvottelivat, millaisella juonella saisivat Jeesuksen kiinni tappaakseen hänet.
5. Mutta he sanoivat: ”Ei juhlan aikana, ettei kansassa syntyisi meteliä.”

Voitelu Betaniassa

6. Jeesuksen ollessa Betaniassa pitalisen Simonin asunnossa
7. hänen luokseen tuli nainen mukanaan alabasteripullossa kallisarvoista voidetta. Hän vuodatti sitä Jeesuksen päähän hänen ollessaan aterialla.
8. Sen nähdessään hänen opetuslapsensa paheksuivat sitä ja sanoivat: ”Miksi tämä haaskaus?
9. Olisihan se voitu myydä kalliista hinnasta ja antaa rahat köyhille.”
10. Kun Jeesus huomasi sen, hän sanoi heille: ”Miksi pahoitatte tämän naisen mieltä? Hän teki minulle hyvän työn.
11. Köyhiä teillä on aina luonanne, mutta minua teillä ei aina ole.
12. Vuodattaessaan tämän voiteen ruumiilleni hän teki sen hautaamistani varten.
13. Totisesti: Missä ikinä kaikessa maailmassa tätä evankeliumia saarnataan, siellä tämä hänen tekonsa on mainittava hänen muistokseen.”

____________________________________

Ps 31:9-18

9. Sinä et jättänyt minua vihollisen valtaan, vaan avasit minulle tien vapauteen.
10. Armahda minua, Herra, sillä minulla on ahdistus. Silmäni ovat surusta hiuenneet, niin myös sieluni ja ruumiini.
11. Elämäni kuluu murheessa ja vuoteni huokauksissa. Voimani on rauennut pahojen tekojeni vuoksi, ja luuni ovat riutuneet.
12. Kaikki vihamieheni pitävät minua pilkkanaan. Ylen määrin minua pilkkaavat naapurini, tuttavilleni olen pelätyksenä. Jotka näkevät minut kadulla, pakenevat minua.
13. Minä olen unohdettu kuin olisin kuollut, olen hylätty kuin rikottu astia.
14. Minä kuulen monien parjauksia. Kaikkialla on kauhua, kun he keskenään pitävät neuvoa minua vastaan, aikovat ottaa minulta hengen.
15. Sinuun, Herra, minä kuitenkin turvaan ja sanon: ”Sinä olet minun Jumalani.”
16. Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. Pelasta minut vihollisteni kädestä ja vainoojistani.
17. Valista kasvosi palvelijallesi, pelasta minut armossasi.
18. Herra, älä salli minun tulla häpeään, sinua minä huudan avuksi. Jumalattomat tulkoot häpeään, vaietkoot ja vaipukoot tuonelaan.

____________________________________

Snl 8:12-13

12. Minä, viisaus, olen perehtynyt järkevyyteen, olen löytänyt tiedon ja neuvokkuuden.
13. Herran pelko on pahan vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan.

Scroll to Top