Raamattu vuodessa helmikuu 9

RAAMATTU LÄPI VUODESSA
helmikuu 9
____________________________________

2Ms 29:1 – 30:10

29. LUKU

Pappien vihkiminen

1. ”Tee heille näin, pyhittääksesi heidät pappeina palvelemaan minua: Ota mullikka, kaksi virheetöntä pässiä,
2. happamatonta leipää, öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja ja öljyllä voideltuja happamattomia ohukaisia. Leivo ne lestyistä vehnäjauhoista.
3. Pane ne samaan koriin ja tuo ne korissa, samalla kertaa kuin tuot mullikan ja kaksi pässiä.
4. Tuo sitten Aaron poikineen liitonmajan ovelle ja pese heidät vedellä.
5. Ota vaatteet ja pue Aaronin ylle paita, kasukan viitta, kasukka ja rintakilpi. Sido hänen ympärilleen kasukan vyö.
6. Pane myös käärelakki hänen päähänsä ja kiinnitä pyhä otsalehti käärelakkiin.
7. Ota voiteluöljyä, vuodata hänen päähänsä ja voitele hänet.
8. Tuo hänen poikansa esille ja pue heidän ylleen paidat.
9. Vyötä heidät vyöllä, sekä Aaron että hänen poikansa ja sido päähineet heidän päähänsä, että pappeus olisi heillä ainaisena säätynä. Vihi näin virkaansa Aaron ja hänen poikansa.
10. Tuo mullikka ilmestysmajan eteen, ja Aaron poikineen laskekoon kätensä mullikan pään päälle.
11. Teurasta sitten mullikka Herran edessä, liitonmajan ovella.
12. Ota mullikan verta ja sivele sitä sormellasi alttarin sarviin. Kaikki muu veri vuodata alttarin juurelle.
13. Ota kaikki sisälmyksiä peittävä rasva, maksan takalohko ja molemmat munuaiset sekä niiden päällä oleva rasva ja polta ne alttarilla.
14. Mullikan liha, nahka ja rapa polta tulessa leirin ulkopuolella. Se on syntiuhri.
15. Ota toinen pässeistä, ja Aaron poikineen laskekoon kätensä sen pässin pään päälle.
16. Teurasta sitten, ota sen veri ja vihmo se alttarille ympäriinsä.
17. Leikkele pässi määräkappaleiksi, pese sen sisälmykset ja jalat ja pane ne kappaleiden ja pään päälle.
18. Polta koko pässi alttarilla. Se on polttouhri Herralle, suloisesti tuoksuva uhri Herralle.
19. Ota sitten toinen pässi, ja Aaron poikineen laskekoon kätensä pässin pään päälle.
20. Teurasta pässi, ota sen verta ja sivele sitä Aaronin ja hänen poikiensa oikean korvan lehteen, oikean käden peukaloon ja heidän oikean jalkansa isoonvarpaaseen, mutta vihmo muu veri alttarille ympäriinsä.
21. Ota alttarilla olevaa verta ja voiteluöljyä ja pirskoita Aaronin ja hänen vaatteidensa päälle, ja samoin hänen poikiensa ja heidän vaatteidensa päälle. Näin hän tulee pyhäkölle pyhitetyksi, sekä hän itse että hänen vaatteensa, ja samoin hänen poikansa ja hänen poikiensa vaatteet.
22. Ota sitten pässistä rasva, rasvahäntä, sisälmyksiä peittävä rasva, maksan takalohko ja molemmat munuaiset sekä niiden päällä oleva rasva ja oikea reisi, sillä tämä on vihkiäispässi.
23. Ota pyöreä leipä, öljyyn leivottu kakku ja ohukainen happamattomien leipien korista, joka on Herran edessä.
24. Pane kaikki nämä Aaronin käsiin ja hänen poikiensa käsiin, että toimitettaisiin niiden heilutus Herran edessä.
25. Ota ne sitten heidän käsistään ja polta alttarilla, polttouhrin päällä, suloiseksi tuoksuksi Herran edessä. Se on Herran uhri.
26. Ota rintaliha Aaronin vihkiäispässistä ja toimituta sen heilutus Herran edessä. Se olkoon sinun osasi.
27. Näin sinun on pyhitettävä heilutettu rintaliha ja anniksi annettu reisi, se, mitä on heilutettu ja anniksi annettu Aaronin ja hänen poikiensa vihkiäispässistä.
28. Ne olkoot Aaronin ja hänen poikiensa ainainen osuus, israelilaisilta saatu, sillä se on anti. Se olkoon israelilaisten anti heidän yhteysuhreistaan, heidän antinsa Herralle.
29. Aaronin pyhät vaatteet tulkoot hänen pojilleen hänen jälkeensä, että heidät niissä voideltaisiin ja vihittäisiin virkaansa.
30. Seitsemänä päivänä on sen hänen pojistaan, joka tulee papiksi hänen sijaansa, puettava ne ylleen, kun hän menee liitonmajaan toimittamaan virkaansa pyhäkössä.
31. Ota vihkiäispässi ja keitä sen liha pyhässä paikassa.
32. Aaron poikineen syököön liitonmajan ovella pässin lihan sekä leivän, joka on korissa.
33. He syökööt sen, mitä käytettiin heidän sovittamisekseen, kun heidät vihittiin virkaansa ja pyhitettiin, mutta syrjäinen älköön sitä syökö, sillä se on pyhää.
34. Jos jotakin jää tähteeksi vihkiäislihasta tai leivästä seuraavaan aamuun, polta tähteeksi jäänyt tulessa. Älköön sitä syötäkö, sillä se on pyhää.
35. Tee näin Aaronille ja hänen pojilleen, aivan niin kuin minä olen sinua käskenyt. Seitsemän päivää kestäköön heidän vihkimisensä.
36. Uhraa joka päivä syntiuhrimullikka sovitukseksi, ja puhdista alttari toimittamalla sen sovitus ja voitele se pyhittääksesi sen.
37. Seitsemänä päivänä toimita alttarin sovitus ja pyhitä se. Näin alttarista tulee korkeasti-pyhä. Jokainen, joka alttariin koskee, on pyhäkölle pyhitetty.
38. Uhraa alttarilla tämä: kaksi vuoden vanhaa karitsaa joka päivä, ainiaan.
39. Uhraa toinen karitsa aamulla ja toinen karitsa iltahämärässä,
40. ja kumpaakin karitsaa kohti 1/10 lestyjä jauhoja, sekoitettuna 1/4:een hiin-mittaa survomalla saatua öljyä, ja juomauhriksi 1/4 hiin-mittaa viiniä.
41. Uhraa toinen karitsa iltahämärässä. Se uhrattakoon toimittamalla samanlainen ruokauhri ja juomauhri kuin aamullakin, suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle.
42. Tämä olkoon teillä jokapäiväinen polttouhri sukupolvesta sukupolveen liitonmajan ovella Herran edessä, jossa minä ilmestyn teille puhuakseni sinun kanssasi.
43. Siinä minä ilmestyn israelilaisille, ja se on oleva minun kirkkauteni pyhittämä.
44. Minä pyhitän liitonmajan ja alttarin. Ja minä pyhitän Aaronin poikineen pappeina palvelemaan minua.
45. Minä asun israelilaisten keskellä ja olen heidän Jumalansa.
46. He tulevat tietämään, että minä olen Herra, heidän Jumalansa, joka vein heidät pois Egyptin maasta, asuakseni heidän keskellään. Minä olen Herra, heidän Jumalansa.”

30. LUKU

Suitsutusalttari

1. ”Tee myös alttari suitsutuksen polttamista varten. Tee se akasiapuusta.
2. Olkoon se kyynärän pituinen ja kyynärän levyinen, siis neliskulmainen, ja kahta kyynärää korkea. Sen sarvet olkoot samaa kappaletta kuin sekin.
3. Päällystä se puhtaalla kullalla, sekä sen levy että sivut ympäriinsä ja sen sarvet. Tee kultareunus sen ympäri.
4. Tee siihen kaksi kultarengasta. Pane ne reunuksen alle, kummallekin sivulle, molempiin sivukappaleihin. Ne olkoot niiden korentojen pitiminä, joilla alttaria on kannettava.
5. Tee korennotkin akasiapuusta ja päällystä ne kullalla.
6. Aseta se liitonarkin* edessä olevan esiripun eteen, niin että se tulee armoistuimen kohdalle, joka on liitonarkin päällä ja jossa minä sinulle ilmestyn.
7. Aaron polttakoon sen päällä hyvänhajuista suitsutusta. Joka aamu, kun hän laittaa lamput kuntoon, hän polttakoon sitä.
8. Samoin myös, kun Aaron iltahämärässä nostaa lamput paikoilleen, hän polttakoon sitä. Tämä olkoon teillä jokapäiväinen suitsutusuhri Herran edessä sukupolvesta sukupolveen.
9. Älkää uhratko sen päällä vierasta suitsutusta älkääkä polttouhria tai ruokauhria. Älkää myöskään vuodattako juomauhria sen päällä.
10. Aaron toimittakoon kerran vuodessa sen sarvien sovituksen. Sovitukseksi uhratun syntiuhrin verellä hän toimittakoon kerran vuodessa sen sovituksen, sukupolvesta sukupolveen. Se on korkeasti-pyhä Herralle.”

____________________________________

Mt 26:14-46

Juudas kavaltaa Jeesuksen

14. Yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, meni ylipappien luo
15. ja sanoi: ”Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä toimitan hänet teidän käsiinne?” He maksoivat hänelle 30 hopearahaa*.
16. Siitä lähtien Juudas etsi tilaisuutta kavaltaakseen Jeesuksen.

Pääsiäisateria

17. Ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ”Mihin tahdot, että valmistamme sinulle pääsiäisaterian syödäksesi?”
18. Hän sanoi: ”Menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa hänelle: ’Opettaja sanoo: minun aikani on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa’.”
19. Opetuslapset tekivät kuten Jeesus oli heitä käskenyt ja valmistivat pääsiäisaterian.
20. Illan tultua Jeesus asettui aterialle 12 opetuslapsensa kanssa.
21. Heidän syödessään hän sanoi: ”Totisesti: yksi teistä kavaltaa minut.”
22. Kovin murheellisina he rupesivat toinen toisensa jälkeen kysymään häneltä: ”Herra, en kai minä ole se?”
23. Hän vastasi ja sanoi: ”Joka minun kanssani pisti kätensä vatiin, kavaltaa minut.
24. Ihmisen Poika tosin menee pois, kuten hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, joka kavaltaa hänet! Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt.”
25. Juudas, hänen kavaltajansa, kysyi: ”Rabbi, en kai minä ole se?” Jeesus vastasi: ”Itsepä sen sanoit.”

Jeesus asettaa ehtoollisen

26. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi sen, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen: ”Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini.”
27. Sitten hän otti maljan, kiitti [Jumalaa], antoi heille ja sanoi: ”Juokaa tästä, te kaikki.
28. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen* puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.
29. Minä sanon teille: tästedes en juo tätä viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa*.”
30. Veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.

Jeesus ja Pietari

31. Jeesus sanoi heille: ”Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun. Onhan kirjoitettu: ’Minä lyön paimenen, ja lauman lampaat hajotetaan’.
32. Ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan.”
33. Pietari sanoi hänelle: ”Vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, minä en koskaan loukkaannu.”
34. Jeesus vastasi: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.”
35. Pietari vakuutti: ”Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, minä en sittenkään sinua kiellä.” Samoin sanoivat kaikki muutkin opetuslapset.

Rukoustaistelu Getsemanessa

36. Sitten Jeesus meni opetuslastensa kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan. Hän sanoi heille: ”Istukaa tässä sillä aikaa kun minä käyn tuolla rukoilemassa.”
37. Hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sebedeuksen poikaa. Jeesus alkoi murehtia ja tulla tuskaan,
38. ja hän sanoi heille: ”Sieluni on syvästi murheellinen, kuoleman tuskassa. Olkaa tässä ja valvokaa kanssani.”
39. Mennen vähän edemmäksi Jeesus lankesi kasvoilleen ja rukoili: ”Isäni, jos on mahdollista, menköön minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.”
40. Tullessaan opetuslastensa luo hän tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: ”Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa kanssani!
41. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta ihmisluonto* on heikko.”
42. Jeesus meni pois toisen kerran ja rukoili: ”Isäni, jos tämä malja ei voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin tapahtukoon sinun tahtosi.”
43. Palatessaan hän jälleen tapasi opetuslapset nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi.
44. Hän jätti heidät siihen, meni taas ja rukoili kolmannen kerran samoin sanoin.
45. Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille: ”Te nukutte vielä ja lepäätte! Hetki on lähellä, ja Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin.
46. Nouskaa, lähtekäämme. Minun kavaltajani on lähellä.”

____________________________________

Ps 31:19-25

19. Mykistykööt valheen huulet, jotka röyhkeästi, ylpeästi ja halveksien puhuvat vanhurskasta vastaan.
20. Kuinka suuri onkaan sinun hyvyytesi, jonka talletat pelkäävillesi, ja mitä ihmisten edessä osoitat sinuun turvaaville!
21. Sinä peität heidät kasvojesi suojaan ihmisten juonilta, kätket heidät turvaan kielten riidalta.
22. Kiitetty olkoon Herra! Hän osoitti minulle ihmeellisen armonsa piiritetyssä kaupungissa.
23. Hädässäni minä sanoin: ”Minut on sysätty pois sinun silmiesi edestä.” Kuitenkin sinä kuulit rukousteni äänen, kun huusin sinua avuksi.
24. Rakastakaa Herraa, kaikki hänen hurskaansa. Herra varjelee uskolliset, mutta uhmaten vastustavia hän rankaisee ansion mukaan.
25. Olkaa lujat, ja olkoon teidän sydämenne rohkea, te kaikki, jotka odotatte Herraa.

____________________________________

Snl 8:14-26

14. Minulla on neuvo ja oivallus. Olen ymmärrys, minulla on voima.
15. Kuninkaat hallitsevat minun avullani ja ruhtinaat säätävät vanhurskaasti säädöksensä.
16. Minun avullani päämiehet hallitsevat, kaikki ylhäiset, maan tuomarit.
17. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka varhain etsivät minua löytävät minut.
18. Minun luonani on rikkaus ja kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus.
19. Hedelmäni on parempi kuin kulta, kuin puhtain kulta. Antamani voitto on valituinta hopeaa parempi.
20. Minä vaellan vanhurskauden polkua, oikeuden teitten keskikohtaa,
21. antaakseni minua rakastaville pysyvän perinnön ja täyttääkseni heidän aarteistonsa.

Jumalan Poika luomisessa

22. Minä olin Herran omana*, hänen tiensä alussa, ennen hänen tekojaan, ennen aikojen alkua.
23. Iäisyydestä minut on asetettu olemaan, alusta asti, ennen kuin maata olikaan.
24. Ennen kuin syvyyksiä oli, minä synnyin, ennen kuin oli lähteitä*, vedestä rikkaita.
25. Ennen kuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, minä synnyin,
26. kun Hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan.

Scroll to Top