Raamattu vuodessa helmikuu 10

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

helmikuu 10
____________________________________

2Ms 30:11 – 31:18

Sovitusmaksu

11. Herra puhui Moosekselle sanoen:
12. ”Kun sinä lasket israelilaisten lukumäärän, niiden, joiden on oltava katselmuksessa, niin jokainen heistä suorittakoon, heistä katselmusta pidettäessä, hengestään sovitusmaksun Herralle, ettei mikään rangaistus heitä kohtaisi, heistä katselmusta pidettäessä.
13. Jokainen katselmuksessa oleva antakoon puoli sekeliä, pyhäkkösekelin painon mukaan, kaksikymmentä geeraa laskettuna sekeliin. Puoli sekeliä olkoon anti Herralle.
14. Kaikki katselmuksessa olevat, 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat, antakoot tämän annin Herralle.
15. Rikas älköön antako enempää älköönkä köyhä vähempää kuin puoli sekeliä, antina Herralle, maksaaksenne sovituksen hengestänne.
16. Ota sovitusrahat israelilaisilta ja käytä ne palvelukseen liitonmajassa, että israelilaiset johdatettaisiin muistoon Herran edessä teidän henkenne sovitukseksi.”

Vaskiallas

17. Herra puhui Moosekselle sanoen:
18. ”Tee myös vaskiallas vaskijalustoineen peseytymistä varten. Aseta se liitonmajan ja alttarin välille ja kaada siihen vettä.
19. Aaron ja hänen poikansa peskööt siinä kätensä ja jalkansa.
20. Kun he menevät liitonmajaan, peseytykööt vedessä, etteivät kuolisi. Samoin myös, kun he lähestyvät alttaria ja käyvät toimittamaan virkaansa polttamalla uhrin Herralle.
21. He peskööt kätensä ja jalkansa, etteivät kuolisi. Tämä olkoon heille ainainen säädös, hänelle itselleen ja hänen jälkeläisilleen, sukupolvesta sukupolveen.”

Voiteluöljy

22. Herra puhui Moosekselle sanoen:
23. ”Ota itsellesi hajuaineita parasta lajia: sulavaa mirhaa 500 sekeliä, hyvänhajuista kanelia puolet siitä eli 250 sekeliä ja hyvänhajuista kalmoruokoa samoin 250 sekeliä,
24. sitten vielä kassiaa 500 sekeliä, pyhäkkösekelin painon mukaan, ja hiin-mitta öljypuun öljyä.
25. Tee siitä pyhä voiteluöljy, höystetty voide, jollaista voiteensekoittaja valmistaa. Se olkoon pyhä voiteluöljy.
26. Voitele sillä liitonmaja, lain arkki
27. ja pöytä kaikkine kaluineen, 7-haarainen lamppu kaluineen, niin myös suitsutusalttari,
28. polttouhrialttari kaikkine kaluineen sekä allas jalustoineen.
29. Pyhitä ne, niin että ne tulevat korkeasti pyhiksi. Jokainen, joka niihin koskee, tulee pyhäksi.
30. Voitele myös Aaron ja hänen poikansa ja pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua.
31. Puhu myös israelilaisille ja sano: Tämä olkoon teillä minun pyhä voiteluöljyni sukupolvesta sukupolveen.
32. Kenenkään muun ihmisen ruumiille älköön sitä vuodatettako, älkääkä sen sekoitusta jäljitelkö. Se on pyhä, ja pyhänä se pitäkää.
33. Jokainen, joka valmistaa sellaisen voiteen, ja jokainen, joka sivelee sitä syrjäiseen, poistettakoon kansastaan.”

Suitsuke

34. Herra sanoi Moosekselle vielä: ”Ota itsellesi hyvänhajuisia aineita, hajupihkaa, simpukankuorta, tuoksukumia, näitä hyvänhajuisia aineita, ja puhdasta suitsuketta, yhtä paljon kutakin lajia,
35. ja tee niistä suitsuke, höystesekoitus, jollaista voiteen sekoittaja valmistaa, suolansekainen, puhdas ja pyhä.
36. Hienonna osa siitä jauhoksi ja pane sitä lain arkin eteen liitonmajaan, jossa minä ilmestyn sinulle. Korkeasti-pyhänä se pitäkää.
37. Älkää valmistako itsellenne mitään muuta suitsuketta tämän sekoituksen mukaan. Pidä tämä Herralle pyhitettynä.
38. Jokainen, joka sellaista tekee nauttiakseen sen tuoksusta, poistettakoon kansastaan.”

31. LUKU

Besalel ja Oholiab

1. Herra sanoi Moosekselle:
2. ”Minä olen nimeltään kutsunut Besalelin, Uurin pojan, Huurin pojanpojan, Juudan sukukunnasta
3. ja olen täyttänyt hänet Jumalan Hengellä, taidolla, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä
4. sommittelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä kullasta, hopeasta ja vaskesta,
5. hiomaan ja kiinnittämään kiviä ja veistämään puuta, tekemään kaikkinaisia töitä.
6. Minä olen antanut hänelle apulaiseksi Oholiabin, Ahisamakin pojan, Daanin sukukunnasta, ja olen antanut kaikkien kykenevien sydämeen taidon tehdä kaikki, mitä olen sinun käskenyt teettää:
7. Liitonmajan, liitonarkin*, armoistuimen sen päälle, majan kaiken kaluston,
8. pöydän kaluineen, aitokultaisen 7-haaraisen lampun kaikkine kaluineen, suitsutusalttarin,
9. polttouhrialttarin kaikkine kaluineen, altaan jalustoineen,
10. virkapuvut ja pappi Aaronin muut pyhät vaatteet sekä hänen poikiensa pappispuvut,
11. voiteluöljyn ja hyvänhajuisen suitsukkeen pyhäkköä varten. He tehkööt kaiken niin kuin minä olen sinulle antanut käskyn.”

Sapatti

12. Herra puhui Moosekselle sanoen:
13. ”Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät.
14. Pitäkää siis sapatti, sillä se on teille pyhä. Joka sen rikkoo, rangaistakoon kuolemalla. Kuka ikinä silloin tekee työtä, poistettakoon kansastaan.
15. Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, Herralle pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon kuolemalla.
16. Pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ainaisena liittona.
17. Se on oleva ainainen merkki minun ja israelilaisten välillä. Kuutena päivänä Herra näet teki taivaan ja maan, mutta seitsemänneksi päiväksi hän lakkasi työstä ja hengähti.”

Liitontaulut

18. Lakattuaan puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella Herra antoi hänelle kaksi liitontaulua*, kivitaulua, joiden kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.

____________________________________

Mt 26:47-68

Jeesus vangitaan

47. Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi niistä kahdestatoista, ja hänen kanssaan lukuisa joukko miehiä ylipappien ja kansan vanhinten luota miekat ja seipäät käsissä.
48. Jeesuksen kavaltaja oli antanut heille merkin: ”Jota minä suutelen, hän se on. Ottakaa hänet kiinni.”
49. Hän meni suoraa päätä Jeesuksen luo ja sanoi: ”Terve, rabbi!” ja suuteli häntä.
50. Jeesus sanoi hänelle: ”Ystävä, miksi sinä tänne tulit?” Silloin miehet tulivat Jeesuksen luo, kävivät häneen käsiksi ja pidättivät hänet.
51. Yksi Jeesuksen seuralaisista ojensi kätensä, veti miekkansa, iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan.
52. Jeesus sanoi hänelle: ”Pistä miekkasi tuppeen. Jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan kaatuvat.
53. Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, että hän lähettäisi minulle heti enemmän kuin 12 legionaa* enkeleitä?
54. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen [pyhät] Kirjoitukset, joiden mukaan näin on tapahtuva?”
55. Jeesus sanoi sitten joukolle: ”Kuin rosvoa vastaan te olette lähteneet minua miekoin ja keihäin pidättämään. Minä olen joka päivä istunut pyhäkössä opettamassa, ettekä ole ottaneet minua kiinni.
56. Tämä kaikki on tapahtunut, että profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen.” Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat.

Jeesus Suuren neuvoston edessä

57. Vangitsijat veivät Jeesuksen ylimmäisen papin, Kaifaan, luo, jonne kirjanoppineet ja vanhimmat olivat kokoontuneet.
58. Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin pihaan asti. Hän meni sinne sisälle ja istui palvelijoiden joukkoon nähdäkseen, kuinka lopulta kävisi.
59. Ylipapit ja koko Neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi.
60. He eivät kuitenkaan löytäneet, vaikkakin monta väärää todistajaa oli tullut esille. Vihdoin tuli kaksi,
61. ja he sanoivat: ”Tämä on sanonut: ’Minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja rakentaa sen kolmessa päivässä’.”
62. Niin ylimmäinen pappi nousi ja kysyi: ”Etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan?”
63. Mutta Jeesus pysyi vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: ”Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika?”
64. Jeesus vastasi hänelle: ”Itsepä sen sanoit. Minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä.”
65. Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: ”Hän on pilkannut Jumalaa. Mitä me enää tarvitsemme todistajia? Tehän kuulitte hänen pilkkaamisensa.
66. Mitä mieltä olette?” He vastasivat: ”Hän on ansainnut kuoleman.”
67. He sylkivät nyt Jeesusta kasvoihin ja löivät häntä nyrkillä. Toiset iskivät häntä poskelle
68. ja sanoivat: ”Profetoi meille, Kristus, kuka sinua löi?”

____________________________________

Ps 32:1-11

32. PSALMI

Synnintunnustus ja anteeksianto

1. Daavidin psalmi.
Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty!
2. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojaan, ja jonka hengessä ei ole vilppiä!
3. Kun minä vaikenin synnistäni, riutuivat luuni jokapäiväisestä valituksestani.
4. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana päälläni. Minun elinnesteeni kuivui kuin kesän helteessä. Sela.
5. Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin: ”Minä tunnustan Herralle rikokseni,” ja sinä annoit anteeksi syntini, johon olin syyllinen.
6. Sen tähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut voidaan löytää. Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne eivät heihin ulotu.
7. Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minua hädästä ja ympäröit minut pelastuksen riemulla. Sela.
8. ”Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, silmäni opastavat sinua.”
9. Älkää olko kuin järjettömät hevoset ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla, niiden valjailla, johdetaan. Muutoin ne eivät sinua lähesty.
10. Jumalattomalla on monta vaivaa, mutta Herran armo ympäröi sitä, joka häneen turvaa.
11. Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja kohottakaa ilohuuto, kaikki te oikeamieliset.

____________________________________

Snl 8:27-32

27. Kun hän valmisti taivaat, minä olin siinä, kun Hän veti rajan syvyyden pinnalle,
28. kun hän vahvisti pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman,
29. kun hän asetti merelle sen rajat, että vedet eivät ylittäisi hänen säätämiään [rajoja], kun hän vahvisti maan perustukset,
30. silloin minä olin hänen rinnallaan työmestarina*, ihastuneena riemuitsin päivästä päivään*. Hänen edessään minä iloitsin kaiken aikaa,
31. ihaillen hänen maanpiiriään, ja ihastukseni olivat ihmislapset.

Herraa kuuleva saa elämän

32. Te lapset, kuulkaa minua: autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni!

Scroll to Top